Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Co nám nabízí technologie blízké budoucnosti?

Vydáno: 22. 02. 2011  |  Aktualizováno: 13. 03. 2011   |  Počet zobrazení: 27168

Autor:  Jiří Vízdal   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Když počínaje rokem 2004 začínaly být veřejnosti běžně dostupné ucelenější pokročilé IT vize společnosti Microsoft, stěží by mnozí věřili, že v horizontu několika málo let se začnou stávat realitou a prostupovat tak do běžných obchodních, produkčních, spotřebitelských a sociálních řetězců. Zajímavé informace tohoto charakteru rovněž přináší např. společnost IBM a jiné. Předpokladem pro jejich tvorbu samozřejmě je aktuální stav poznání a úspěšné pilotní realizace daných projektů ve vývojovém prostředí těchto společností. Důkazem, že mnohé technologické aplikace je možné již dnes rutinně používat v praxi, jsou - kromě rozsáhlých průmyslových aplikací - sofistikované projekty inteligentních domácností. Jaké jsou tedy konkrétně aktuální trendy a s čím se budeme v budoucnu běžně setkávat?

Microsoft Office Labs

Microsoft Office Labs


S čím přichází Microsoft Office Labs?

Microsoft Office Labs  prezentuje různé technologické koncepty z vybraných oblastí (dále), které reflektují poptávku trhu (odezvy na aktuálně dostupné technologie, přání, představy) a trh takto dále formují. Tyto koncepty lze považovat za určitou definici vstupů pro vývojáře Microsoftu (resp. další hi-tech společnosti), které mohou být reálně běžně aplikovány v horizontu 5-10 let. Nyní se jedná zejména o oblasti maloobchodního prodeje, bankovnictví, průmyslové produkce, zdravotní péče a oblast produktivity.

Maloobchodní prodej  (2004)

Jak by mohl vypadat běžný nákup podle vize z roku 2004? To si lze snadno představit prostřednictvím následujícího videa . Přestože leccos je již v současnosti běžné (využití aplikací v smartphonu či již připravované placení prostřednictvím mobilu ), tak vyloženě inteligentní obchodní domy včetně jejich komunikace s mobilním zařízením (pochopitelně) chybějí - např. seřazení nákupu podle aktuálního uspořádání oddělení a regálů (+ mapa), info o slevách relevantních produktů pro potenciální zákazníky, poloautomatické aktualizace cen produktů v regálech, info o stavu aktuálních zásob včetně komunikace se zásobováním a možná mnohé další, co kohokoli z nás může napadnout s technologiemi současnosti. A proč pochopitelně? Především jde o marketingové a obchodní cíle, které významný technologický pokrok často brzdí, nicméně plnohodnotná spolehlivá funkční řešení jsou již delší dobu k dispozici a dříve či později se postupně budou takřka s jistotou objevovat s ohledem na nutné další budoucí optimalizace nákladů.

Bankovnictví a finance  (2005)

Dalším velmi zajímavým segmentem jsou služby v bankovním a obecně finančním sektoru, které jsou v praxi poměrně nadstandardně propracovány. Video  zdůrazňuje nejen 24hodinovou správu klientských financí po 365 dní v roce (případně 366 v případě přestupného roku), ale především technologie pro predikce potřeb různých skupin klientů a tudíž bezproblémové transakce v reálném čase kdekoli na světě (např. od placení taxi přes již předem připravené personalizované nabídky/hypotéky/smlouvy až po odborné poradenství). Zajímavý je rovněž koncept využití TouchWallů  (počítačové interaktivní dotykové stěny v kancelářích, domácnostech, obchodních domech či parkovištích) a jejich komunikace s kapesními mobilními smart zařízeními.

Produkce - automobilový průmysl  (2006)

Nahlédněme do průmyslové výroby - konkrétně do sektoru automotive, který v ČR aktuálně patří k dominantním průmyslovým oblastem. Hnacím motorem v tomto videu  prezentovaných technologických platforem, které v praxi nabývají často velmi reálných rozměrů (např. digitální továrna & simulace ), je rozhodně značný inovativní potenciál generující udržitelnou konkurenceschopnost - jinými slovy optimalizace klíčových výrobních procesů společnosti a tedy i nákladů. O co ale jde konkrétně? Prvním krokem obvykle bývá analýza aktuálního stavu (analýzy rozsáhlých datových souborů včetně jejich odpovídající prezentace a interpretace - mj. např. i nástroji Business Intelligence ). Poté může následovat příprava a prezentace potenciálních možných řešení a inovací s vyčíslením očekávaných úspor (materiál, náklady, splnění klíčových kritérií - např. směrnice EU apod.) společně s přípravou budoucího projektu či portfolia projektů. Ve světě globálních multikulturních společností je obvyklým požadavkem spolupráce na projektu napříč různými vývojovými centry po celém světě, z čehož zejména dříve plynuly zvýšené požadavky na cestování vybraných manažerů a odborníků (a tedy kromě zvýšených nákladů i značné časové ztráty). Tento problém ztížené týmové spolupráce lze úspěšně řešit s využitím virtuálních studií a již zmíněných vysoce interaktivních TouchWallů - projektový management, konstrukce a design inovativních řešení,… Dále se objevují možnosti řešení interkulturních komunikačních bariér nejen v rámci interních týmů, ale rovněž při komunikaci s dodavateli (ev. odběrateli) - potenciál multijazyčných interaktivních TouchWallů. Pokročilá IT řešení dále zasahují do oblasti přípravy prototypu a předsériové/sériové výroby a montáže - speciální brýle pro identifikaci součásti a jejího korektního umístění v montážní jednotce (resp. celkový montážní postup). Následuje samotná sériová výroba a operativní řešení běžných problémů - upozornění při překročení definovaných prahových hodnot (a tedy případně generovaných prostojích) a přesná identifikace pozice ve výrobním procesu, systémové upozornění případným dodavatelům komponent určených k výměně atd. Reálného obrysu zde nabývá mnohdy skloňované očekávání home office - téměř každý důvěrně zná konfigurátory vozů, to samé je možné nejen nabídnout zákazníkovi (ve videu), ale rovněž aplikovat při vývoji & designu interiéru a kalkulaci odpovídajících parametrů a nákladů… Analogicky je možné aplikovat všechna tato zmíněná řešení širokospektře napříč takřka libovolným průmyslovým odvětvím.

Zdravotní péče  (2007)

I když mnohé z nás jistě zajímá nakupování, bankovnictví či výroba, tak určitě pro všechny bude nejdůležitější zdraví. I zde Microsoft představil zajímavé video . Tak například monitorování osob náchylných k diabetu a sdílení vybraných důležitých charakteristik (srdeční frekvence, spalování kalorií) při zátěži s osobním lékařem v reálném čase, vytváření klinických výzkumných studií přímo v reálných podmínkách pacientů, dále možnost vytvářet clustery pacientů lékařem i domácí ordinace. Svou roli opět hrají univerzální přenosná interaktivní smart zařízení (mapy, info o přístrojích, mobilní vyšetřovací jednotky), která lze velmi snadno nabíjet a zaměňovat v rámci nemocničního zařízení. Opět se objevují TouchWally (virtuální ordinace, reporting, lék. předpisy a doporučení lékaře či konsilia), dále je zajímavá např. možnost zasílání detailů o léčbě lékařem přímo pacientům (smart lékovky) či koncept digitální peněženky zpřístupňované na otisk prstu - E-INK (platební, kreditní, zdravotní aj. karty) a komunikace v lékárně (interaktivní TouchWally vč. podlahy).

Produktivita  (2009)

Posledním dosud Microsoftem představeným videem  je budoucí vize produktivity, která jednak využívá technologií představených v předchozích vizích a dále přidává novinky, na které se nyní zaměříme. Vize komplexně ukazuje, jak bychom v budoucnosti mohli vytvářet data (obsah), sdílet jej, spolupracovat v týmech, organizacích a sítích. Jak bylo naznačeno v oblasti produkce, první klíčovou novinkou jsou multijazyčné překlady v reálném čase - zde je první využití včetně názorných grafických pomůcek samozřejmě ve škole (např. komunikace školáků/studentů USA a Indie) prostřednictvím velkého interaktivního TouchWallu. Multidotyková interaktivní mobilní zařízení nachází své uplatnění v běžném každodenním životě - je zajištěn přenos veškerých informací např. mezi rodiči a dětmi; fungují jako palubní lístky poskytující rovněž informace o letištích, příletech a branách atd.

Podstatně rozvinutý je zde koncept multidotykových interaktivních širokoúhlých průhledných displejů a TouchWallů pro pokrytí veškerých pracovních aktivit (od techniků, developerů až po ředitele velkých korporací) - aktivní pracovní prostory (active workspaces) umožňující zobrazování dynamicky se měnícího obsahu v reálném čase. Nedílnou součástí aktivních prac. prostor jsou rozsáhlé pokročilé navigační systémy (Virtual Earth 3D) umožňující pomocí flexibilních průhledných displejů realizovat veškerou navigaci a komunikaci (telefonování vč. multijazyčného překladu v reálném čase). Další klíčovou technologií je rozpoznávání hlasu a samotné hlasové ovládání včetně převádění do poznámek a úkolů, následuje inteligentní senzorové vybavení (např. hrnek na čaj/kávu), elektronický papír s dynamicky se měnícím obsahem, demonstrace interaktivní home office včetně transferu dat mezi TouchWallem a elektronickým papírem (ukázka skutečnosti, jak práce organicky splývá s běžným životem a technologie budoucnosti nám mohou umožnit dosáhnout optimální work-life balance).

Poslední novinkou je ukázka rozšířené reality (augmented reality) - průhledný displej ukazující detailní informace o prohlíženém či zkoumaném objektu (např. rostliny).

Společným jmenovatelem výše popsaných vizí je dlouhodobý trend vše prostupující podpory procesů rozhodování. Synergií je možné dosahovat právě s využitím cloud computingu, nicméně ani nadále se nepředpokládá sdílení veškerých zejm. korporátních dat prostřednictvím jakýchkoli sítí (ukázka klíčenky s daty). Cílem cloud computingu aktuálně je především umožnit mít kdekoli a kdykoli k dispozici veškerý potřebný software, plnohodnotné nástroje pro spolupráci a společná data. S ohledem na aktuální technologický pokrok vypadají představené vize velmi realisticky. Kromě toho, že s mnohým se dnes v menší či větší míře již běžně potkáváme (průkopnické projekty digitálních domácností, výrobní systémy & virtuální továrny a další), je velmi pravděpodobné, že mnoho „malých-velkých" věcí nás v dohledné době čeká. Určitě se vyplatí i nadále sledovat budoucí trendy na Microsoft Office Labs - Envisioning.

Druhý díl o technologiích blízké budoucnosti naleznete zde.

Zdroj: Microsoft Office Labs 

Obrázky: Microsoft Office Labs  MS Office Labs - Maloobchodní prodej

MS Office Labs - Bankovnictví & finance

MS Office Labs - Produkce - automobilový průmysl

MS Office Labs - Zdravotní péče

MS Office Labs - Produktivita

Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

18

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód TVY141.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód LBN879.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód APB879.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (2)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

poker online  | 182.182.22.---

Waooow!! Nice blog, this will be greatly helpful. poker online

PETER  | 45.116.233.---

I'm happy I discovered this site, I couldn't discover any learning on this matter earlier to.Also work a webpage and on the off chance that you are ever inspired by doing some guest composing for me if conceivable don't hesitate to tell me, im dependably search for individuals to look at my site. electronic assemblies

Kontextová navigace

Úvodní strana Co nám nabízí technologie blízké budoucnosti?

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X