Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

IFA 2014 bude o budoucnosti elektroniky

Vydáno: 26. 04. 2014  |  Aktualizováno: 09. 05. 2014   |  Počet zobrazení: 8163

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Na tiskové konferenci Global press conference, konané u příležitosti nadcházejícího dalšího ročníku veletrhu spotřební elektroniky a elektrotechniky, IFA 2014, zaznělo mnoho zajímavých slov a dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí, které by vás mohly zajímat. První, co vás bude zcela bezpochyby zajímat, je termín výstavy IFA 20114. Ta se uskuteční ve dnech 5. až 10. září tohoto roku v Berlíně.

Grundig od minulosti do současnosti

Grundig od minulosti do současnosti


Tou nejdůležitější zprávou asi je, že společnost Samsung opouští pavilon 4 berlínského Výstaviště a přenechává jej společnosti Sony, která se do něj po letech přestěhuje z pavilonu 20. To, že Samsung letos nebyl po velmi dlouhé době sponzorem novinářské akce, konané k veletrhu IFA 2014, mnohé novináře včetně mě překvapilo, ale není to tím, že by Samsung opustil tuto pro něj zcela stěžejní výstavu.


Je to tím, že veletržní správa Berlín otevřela zcela novou konferenční halu, jejíž název zní CityCube Berlin, nachází se v prostoru výstaviště a právě v ní najde přístřešek největší výrobce spotřební elektroniky na světě, společnost Samsung. Ba co víc, díky existenci haly CityCube Berlin dojde k podstatnému rozšíření aktivit, spojených s největší evropskou výstavou, zaměřenou na spotřební elektroniku a elektrotechniku, kterou berlínská IFA 2014 bezpochyby je. A tak se zde setkáme s přednáškami a výměnou názorů mezi novináři, odborníky na problematiku kolem s veletrhem souvisejících témat, zástupci firem a firemními či výzkumnými vizionáři (i když ten pravý vizionář byl jen jeden a jmenoval se Steve Jobs, založil společnost Apple, která z jeho odkazu žije úspěšně zatím dodnes).

Kouzelná číslice 4 i u spotřební elektroniky

V poslední době jako by se nic nedělo a tak výrobci všeho se snaží oživit stojaté vody používáním nových, neotřelých, dosud (nebo dlouhou dobu) nepoužívaných výrazů. A tak jsme se mohli setkat v oboru výroby s termínem Industry 4.0, neboli Průmysl 4.0, který je čtvrtou etapou industriální revoluce a logicky navazuje na předchozí období. Pro vaši informaci tu mám pro vás i video, abyste věděli, o čem jde řeč: http://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis .


Jen pro zajímavost zvídavým (ti nezvídaví ať rovnou pokračují k následujícímu mezititulku) sdělím, že Industry 1.0 je spojena s obdobím mechanických strojů, jako jsou stroje poháněné vodou, jako jsou vodní elektrárny, na ně pak navazuje i „století páry", tedy strojní výroba, ve které hlavní roli hrály právě parní stroje, jako zdroje pohonu. První etapa začíná na konci 18. století, přesněji do roku 1784, kdy se objevil první tkalcovský stav - jiné zdroje uvádějí rok, související se vznikem vodních turbín, schopných přeměnit energii vody v rotační energii, určenou k pohonu dalších zařízení.

Na ni navazuje druhá etapa industriální revoluce, spojená s masovým rozvojem elektrické energie. Jako impuls se datuje začátek 20: století, a rozjezd pásové výroby u Henryho Forda. Třetí etapa je spojena z rozvojem osobních počítačů a některé zdroje považují za vznik této etapy uvedení osobního počítače IBM PC v roce 1981 na trh. My ale považujeme za start dobu pozdější, kdy se počítače začaly aktivně podílet na přípravě výroby, tedy nástup automatizační techniky a automatizovaného zpracování dat. Tato etapa je charakterizována obrovsky rychlým nárůstem prostředků pro podporu výroby - a to a především - masovým rozmachem sítí a výměny dat.

Nyní se nacházíme na začátku čtvrté etapy průmyslové revoluce, která je spojena s internetem věcí. To znamená, že stoje samy komunikují v sítích, předávají si informace a automatizační technika se dostává do stavu, kdy je možné pružně měnit výrobní postupy a během velice krátké doby přestavět výrobu z jednoho výrobku na jiný. S rostoucí inteligentní síťových součástek (součástí) ale souvisí i to, že bude nutné přeměnit například referenční model ISO/OSI, dle kterého v sedmi vrstvách mezi sebou komunikují síťové prvky a také jejich uživatelé. Velmi hezky je princip činnosti referenčního modelu popsán na stránkách Wikipedie na jejích stránkách (http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI ). Tady jsou vidět i velmi přesné popisy jednotlivých vrstev, jejich funkčnosti a jejich paralela, související s běžnou činností lidí prováděnou na běžných pracovištích.

Od CE 1.0 k CE 4.0

A teď se dostáváme k tomu, co jsem v Turecku, kde se tisková konference právě koná, dozvěděl. I tady si odborníci vymysleli další paralelu, hodně podobnou té, kterou jsem vám právě přiblížil. Tahle souvisí s přechodem spotřební elektroniky od CE 1.0 k CE 4.0. Consumer Electronic (to je ona zkratka CE) souvisí zřejmě, jak prezentoval Hans-Joachim Kamp, chairman of the supervizory board of gfu, s rozvojem společností jako je Thomson, Nokia, Dual, Schaub, Lorenz, a dalších. Bohužel mi toto přirovnání připadá trochu přemrštěné míchání hrušek s jablky, protože já bych osobně první etapu zařadil mnohem dříve do meziválečného období, kdy firmy, jako RCA a další začaly vyrábět elektronky a následně pak první rádia. Tato část přednášky mi přišla poněkud nedotažená a velmi povrchní, stejně jako Hansem-Joachimem prezentovaná etapa druhá, která byla srdnatě zařazena do doby vzniku televize a následné rozdělení světa na regiony PAL, SECAM a NTSC, podle systému přenosu televizního signálu obsahujícího barevné složky, jas i zvuk. Protože jde o označení CE 2.0, nelze zatím v dostupných pramenech dohledat žádné potřebné údaje, ale zařadil bych sem firmy jako je Grundig a Philips, jako jedny z průkopníků této doby. Další etapu pak Hans-Joachim zařadil do doby DVD, DVB (digitální příjem), a tak trochu nelogicky i systém D-VHS, což je digitální pokus o pokračování doby S-VHS (Super VHS s vyšším rozlišením, ale analogové). Hans-Joachim mne pak přesvědčil úplnou ignorancí doby CD a Vido CD o tom, že se prostě potřeboval „nějak" dostat nebo rovnou skočit do doby CE 4.0, tedy do doby dnešní, která je charakterizována internetem věcí. Tu charakterizuje - podobně jako Industry 4.0 - to, že v ní aktivně komunikují i přístroje samotné, aniž by se jich na to někdo ptal nebo je o to někdo (člověk) prosil. K tomu se ještě dostaneme v souvislosti s BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).

Co je to internet věcí a proč se o něm mluví

Internet věcí je doba, kdy věci samy pracují podle toho, jak sami dle vlastních algoritmů potřebují. Příkladem budiž třeba tablet, chytrý telefon, které spoustu operací, spojených s výměnou dat provádějí na pozadí, aniž byste o tom věděli. Typickým případem pak jsou i chytré spotřebiče, zapojené do sítě, vybavené širokými možnostmi autodetekce vlastních stavů (i chybových) s napojením na servisní centrum společnosti, které se pak stará o to, abyste se vy nemuseli starat o nic. Když se porouchá vyvíječ páry v parní troubě, prostě se to oznámí servisnímu oddělení výrobce a ta vás pak informuje, že se k vám řítí servisní technik, který veze poškozený náhradní díl z parní trouby na výměnu. Nebo se toto oddělení (i plně automatizované) postará samo o výměnou firmwaru spotřebiče na dálku, aniž byste o tom věděli. U chytrých trub je to třeba obměna sortimentu receptů pro automatizované vaření - kde je právě BSH opět velmi daleko vpředu.


Pro ty, kteří nevědí nebo teď právě tápou: jde o to, že chytrému programu na vaření zadáte recept, co vlastně chcete vařit. Většinou to funguje tak u těch, kteří neumějí vařit, že si vyberete jídlo podle obrázku, je jedno, zda ho najdete v papírové příručce či na chytrém zařízení či na internetové stránce výrobce. Program předehřeje troubu (třeba) a pak vás upozorní na to, že máte do ní vložit například vámi vyhlédnutou a tím pádem hned i vysněnou kachnu. Mezitím v době, aby se vícero poživatin sešlo v jeden okamžik na stole před vámi, vás včas pozorní na to, že máte vložit zeleninu do parní trouby, kterou rovněž připravil a „rozehřál" dostatečně dopředu. Takto bude moci vařit v budoucnu každý jako šéfkuchař, aniž by věděl, co vlastně vaří a jak to dopadne. A jak se to dělalo dřív. Vyjde se prostě z toho, jaký obrázek jídla se mu líbí, program pro vaření mu řekne, čeho má kolik koupit, a pak, až nějak poživatiny a polotovary dopravíte (nebo si necháte dopravit) domů, je postupně na povely jednotlivých zařízení v chytré kuchyni vkládáte do útrob parních trub, i trub elektrických a tak dále. Tohle si já představuji pod pojmem Consumer Electronic, CE 4.0.  

A ještě něco. Pod pojmem CE 4.0 si představuji třeba i chytré pračky, které můžete ovládat na dálku, i když mi to připadá jako hloupost, protože do nich stejně musíte vložit prádlo a nastavit zpožděné zapnutí, je-li třeba. A zapínat je dálku? No, prosím! Inu, ale jde to. Třeba tak dáte šanci svému dorostenci, aby to náklady prádla k vyprání ještě přidal svoje trendy z boxu, a pak to na dálku odpálíte, zapnete. Spíše si ale představuji pračky, které jsou už na trhu i u nás, které si dokážou hlídat příchozí signál o tom, že nyní jste začali odebírat levnější proud - a spustí se samy. A tak podobně, asi víte, kam mířím a co myslím.

Spojení elektroniky s vybavením domácnosti

O konvergenci spotřební a (tehdy ještě) výpočetní techniky se začalo hovořit už v devadesátých letech minulého století. Výsledek byl ale ten, že to byla jednosměrka, vedoucí z oblasti IT do oblasti, kterou jsme výše nazvali jako CE, spotřební elektroniky. CE vyzobalo z IT například technologické zázraky jako například pevné disky, které byly součástí prvních přehrávačů formátu MP3. Později výrobky CE nasály do sebe paměťové obvody, rozšířila se funkčnost zařízení díky používání jednoúčelových procesorů, kterých se mimochodem vyrábí mnohem více, než těch, které končí v počítačích a třeba tabletech. K úplné konvergenci ale nikdy nedošlo a dochází k ní až teď.

Tento trend je zcela jistě vysledovatelný už dnes. K tomu, abyste se obklopili hudbou, nepoužíváte - jako dříve - zesilovač a reproduktorové sloupy, tohle zůstává stále výsadou „hifistů" a milovníků poslechu špičkové hudby na špičkových zařízeních, kteří si dokážou na poslech oblíbené hudby udělat čas - ale hudbu necháte zaznít ze systémů typu multiroom, kde hudba, přehrávána z multimediálního serveru povětšině typu NAS s vámi jde z pokoje do pokoje. Hudbu a filmy ukládáme právě do multimediálních serverů v digitální podobě a nyní - díky růstu kapacit NAS a používání vícediskových paměťových zařízení není žádný problém dosáhnout kapacit až několika desítek terabajtů - pak nepotřebujete místem šetřit. Takže trendem jsou pak hudební soubory, ukládané bezeztrátově bez komprimace, tyto soubory nesou označení FLAC. Ty si pak můžete nechat přehrát na libovolném zařízení v domácnosti, ať je to zmíněný multiroom systém, který ovládáte pomocí tabletu nebo chytrého telefonu nebo za pomoci speciálních ovladačů, jako třeba dodává společnost AMX. Podobně je to s filmy, které si můžete spustit na libovolném zařízení od chytré televize přes tablet až opět k chytrému telefonu či speciálním ovladači, který lze - podobně jako tablet - nosit po celém vašem obydlí.

Telemedicína vás na holičkách nenechá

O to, aby tohle bylo možné, se starají domácí sítě, které obstarávají nejen přenos dat z internetu, ale zprostředkovávají připojení a vzájemnou komunikaci chytrých zařízení mezi sebou. Jde o chytré televizory, tablety, chytré telefony, pračky, budíky, dálkově ovládané robotické vysavače, sušičky, trouby a vybavení kuchyně včetně kávovarů i různých jiných jednoúčelových spotřebičů, ale i takových zařízení, jako jsou rolety, ovládání dveří, vjezdových vrat, vytápění příchozí cesty, osvětlení vně i uvnitř staveb, temperování bazénů a příprava sauny nebo úplně „obyčejné" vytápění bytu či ovládání zabezpečovacího systému v domácnosti. Jak čtete, přestává být tedy rozdíl mezi zařízeními pro zábavu a pro dennodenní služby. A je jedno, zda přístroje pocházejí z ranku IT nebo CE. Vše je prostě „připojeno k síti". A to je heslo dne. A tohle všechno uvidíte na IFA 2014. A mnohem víc. Přístroje nám už nejen slouží, ale nás i (mnohdy úplně samy bez vaší asistence) obsluhují. Ale nebojte, do příchodu Terminátorů je ještě daleko.

Pokud hovoříme o digitální domácnosti, pak zcela jistě si zařaďte do oblasti svého zájmu a vědění i telemedicínu, což je léčba na dálku a služba, která má určitě obrovské šance na rozšíření. První vlaštovkou z této oblasti je telefon Samsung Galaxy S4 a druhou pak Samsung Galaxy S5, který dotahuje péči o vaši osobu až k naprosté dokonalosti.

Tyto přístroje totiž obsahují software, který k úžasným vlastnostem mobilu přidávají funkčnosti jako je péče o vaše tělo, hlídání vašeho denního režimu, co se týče stravy a pohybu, dokážou monitorovat - především pomocí stále oblíbenějších náramků třeba i váš puls. V Americe jsou dokonce k dispozici už dlouho i přístroje pro monitorování cukru v krvi u diabetiků - a to především pro telefony a tablety firmy Apple, tedy iPhone i iPad. Jejich výrobou se zaobírá spousta specializovaných firem. Nejsou levné, ale jsou tu. A můžete si je koupit. Ale proslýchá se, že do této oblasti vstoupí i Samsung. Takže váš telefon nejenže vám dokáže monitorovat trasu, kudy jste běželi a kolik jste spálili kalorií, ukázat vám trasu vašeho běhu a maximální i průměrnou rychlost i to, jak vám v tom kterém konci bušilo srdce a jak jste spalovali kalorie, ale tohle všechno uloží do své paměti a příslušné programy pak tohle všechno vyhodnotí a dají vám vědět, jak se o sebe staráte. Cíl je jasný: zájem o vaše zdraví.

Ještě jednu věc na okraj. Samsung určitě jako první přijde s dalšími výdobytky, jako jsou právě přístroje pro měření třeba cukru v krvi a postaví péči o vás samotného na mnohem vyšší úroveň za mnohem nižší ceny, než kupujete v současné době jednoúčelové přístroje pro iVšechno od Applu. Ostatně, Samsung rád přijímá výzvy. Zvláště, když mu je dává jeho odvěký rival - společnost Apple a s ní spolupracující firmy. Očekávejte tedy, že součástí péče o vás bude třeba takový program, který - pokud jste diabetik a on zjistí, že máte nízký cukr v krvi a váš puls je neznatelný - pak sám bude informovat vašeho lékaře o tom, že něco není v pořádku. A ten třeba odjištěním jakési elektronické pojistky nakoukne do vaší domácnosti pomocí tam vestavěné kamery, kde vás uvidí ležet v bezvědomí a pošle k vám sanitku. Tohle vše v CE 4.0 ještě bude. I když to - jak píšu - už je, ale může si to dovolit opravdu jen velmi málo lidí. Zatím.

Konec éry stolních i přenosných počítačů?

Jak vidíte, spoustu akcí, spojených s vyhodnocováním dat přebírají mobilní telefony. A tak vlastně zjišťujete, že ani nepotřebujete počítač. Hry m můžete hrát na speciální konzoli Sony PlayStation nebo na Microsoft Xboxu nebo na tabletu. Údaje můžete zpracovávat na tabletu, a pokud nepotřebujete klávesnici pro zadávání velkého množství dat (ta virtuální na obrazovce přeci ještě není tak přesná a pohodlná a vy na ní - ruku na srdce- nejste tak rychlí při zadávání), vše vám tablet hravě obslouží. Proto se nelze divit tomu, že poměr prodaných počítačů a notebooků na trhu stále klesá. Pro konzumní společnost, která vlastně pořád jen něco hledá a nic nevytváří, kdy se lidé stávají otroky a konzumenty mnohdy i velmi ubohého zpravodajství, je tablet ideální věc.


Jen tak mezi námi, nedávno televize Nova, typický představitel ubohého zpravodajství typu vražda a psí ocásek k tomu nakonec, uveřejnila reportáž, která dokázala, že i výběr redaktorů je prováděn zcela jinak, než na základě jejich odborných znalostí, ale na kdo ví čem, třeba na prznění přechylování ženských příjmení. To je jedno. Odborníci televize Nova zjistili, že se nacházíme v etapě Industry 3 a nikoli 4, jak jsem popsal výše. Úplně totiž zapomněli na třetí etapu průmyslové revoluce… Dál to nebudu komentovat.

Takže se nelze ani divit, že třeba Sony odprodalo svoji divizi - podle mne velmi úspěšnou - notebooků Vaio. Už dávno před tím se takto očistila i společnost IBM, když svou divizi počítačů prodala firmě Lenovo. A tak to půjde stále dál. Divíte se tomu, když poměr prodaných tabletů stále roste ve srovnání s ostatními (dnes už) komoditami?

Podívejme se jen pro zajímavost na procentní zastoupení prodávaného zboží, kterou uvedl na tiskové konferenci Juergen Boyny, global director consumer electronics z GfK.Zdroj: GfK

Z tabulky jasně vidíte, že procentuální podíl prodeje tabletů brzy přesáhne prodeje notebooků, ultrabooků (od kterých si Intel tolik sliboval). Procentuální podíl (při rostoucím trhu díky Číně a Africe) prodeje plochých televizorů zůstane konstantní. To také není příliš veselé zjištění. Co z toho plyne?

Nejlepší televize je YouTube

Ano, je to tak. Nikdo totiž neví, co bude po roce 2015, zda o ploché nebo prohnuté televizory kupující zachovají ještě vůbec zájem. I proto prozřetelně prodala společnost Philips svoji divizi televizorů firmě TP Vision, které zachovala ovšem obchodní název Philips a dokonce připravila i inovaci svého skvělého systému osvětlení pozadí za televizorem, který nese název Ambilight. To se ještě dozvíte dále. Takže když vezmeme imbecilní zpravodajství většiny televizních stanic, příšerné druho- a třetiřadé seriály, kde z hlavy vystřelené mozky pleskají o televizní obrazovky zevnitř a k tomu se ještě přidávají seriály s naprosto imbecilními hrdiny, kteří se stávají vzorem pro naši mladší populaci, nelze se divit tomu, že si lidé začínají sami hledat to, na co se budou dívat. A to je právě příběh YouTube, TV on demand, televize na přání. To, co se nějak stále nerodilo a nikdo to nedokázal uchopit, je najednou metodou přírodního výběru tady. Juergen Boyny uvedl, že každou hodinu na YouTube přibude 65 hodin programů, každý den se zobrazí 4,25 miliard videí a placeného obsahu je staženo 3,24 miliardy hodin opět za měsíc. Co chcete víc? Tablet se stává tím, na čem si lidi přehrávají obsah, navíc si ten mohou vybrat a pokud nejsou otroky komerčních stanic, vyhledají si i kvalitní zpravodajství a ještě se při tom třeba naučí anglicky. Když to přenesu k nás, zjistíte ihned, že vás čekají další výdaje, pokud jste si nekoupil v posledních letech televizor s DVB-T2, na který postupně České radiokomunikace přejdou. Takže k placatým chytrým televizorům si budete přikupovat další set-top box, který dokáže zpracovat signál pozemního digitálního vysílání v systému DVB-T2. Pokud jste ale dali na naše častá doporučení a máte televizor nebo přijímač satelitní televize DVB-S/S2, pak máte po starostech, obezlička v podobně DVB-T2 se vás netýká. Pokud máte štěstí a je k vám do bytu zavedena kabelové televize, kde jste ale zase cenově vláčeni cenotvorbou a výběrem dostupných kanálů, který je prováděn z marketingového hlediska…

A to je všechno?


Zdaleka ne. Letošní IFA bude zase o dvě tři procenta větší a ukáže spoustu novinek, například se dozvíte, že nejrychleji rostoucím sektorem jsou outdoorové kamery, které rostou pravidelně pěkně nahoru už pátým rokem.


Dozvíte se, že po skvělém nástupu čteček o ně přestal trh loni mít zájem a letos jejich prodej klesne ještě více (jen pro informaci v roce 2010 bylo prodáno 16,7 milionů přístrojů, v roce 2011 pak 39,6 milionů kusů, v roce 2012 ještě růstových 41,4 milionů, ale v roce 2013 už jen 34,2 a letos se očekávají prodeje jen 30 milionů kusů čteček).

Kdo vsadil na špatného koně? Za co budeme utrácet svoje peníze? A kam zmizí výrobci spotřební elektroniky? Sežere je Čína? I Sony uvažuje tom, že prodá svou divizi televizorů, když předtím zcela zaspala tak trochu nudnou a marketingem vynucenou dobu 3D, ale teď se konečně chytila s UHD. Co bude hitem zítřka?

K tomu, co už bylo uvedeno, já osobně sázím na chytré náramky, které sledují tep vašeho srdce a přebírají část služeb z telefonu a vyměňující si s ním chytré informace. I na chytré spotřebiče, které mě povedou cyklem vaření.

A pak ještě i na LTE, tedy nejrychlejší a nejmodernější způsob bezdrátového přenosu dat. Díky němu nebudeme muset řešit problémy s datovým připojení v místě, kde se nacházíme - tedy, pokud tam tento signál bude. Jen aby si mobilní operátoři z této nové technologie neudělali dojnou krávu, a vy jste se, stejně jako já, nemuseli divit tomu, že ačkoli se váš operátor prsí tím, že za vás hlídá útratu za data stahovaná podle objemu v zahraničí, nastavenou na tuším 1.800 korun, vás najednou překvapí tím, že na vašem účtu během dvou hodin zkasíruje přes šest tisíc, protože jste v zóně 2 a ne jedna, kde platí jeho Vodafone Passport připojení na stálo. To vám ovšem při zřizování této služby nikdo neřekne a vy to zjistíte až ex post, protože to najdete na stránkách až někde na páté úrovni, kam se nikdy nemůžete dostat při stálém nedostatku času. Tak takových překvapení bych se rád do budoucna už jednou pro vždy vyvaroval.

A ještě něco. Budoucnost patří i dvoupásmovému Wi-Fi připojení 802.11 ac. Ostatně test směrovače od Netgearu jste si mohli přečíst nedávno. Tohle je budoucnost vysokorychlostního připojení „na krátko", pokud jste v dosahu Wi-Fi pojítka. Ale k němu musíte přitáhnout ještě internet - a to je u nás stále ještě velmi bolavé místo a ADSL i ADSL2 jsou už jaksi zcela mimo mísu.

A ještě, než se dostaneme k závěru, ve kterém krátce představím to, co zde předvedli partneři dvoudenní tiskové konference, jen jedno upozornění. To, že na veletrh přijede kancléřka Merklová, aby jej otevřela, je jasné. Ta věnuje zásadním veletrhům velkou pozornost. A veletrh samotný otevře technologickou přednáškou samotný prezident společnosti Samsung. A protože jsme v Německu, kde se vaří poměrně dobré pivo, dočkáme se i IFA Octoberfestu, festivalu piva. Takže o zábavu bude postaráno. Pod širým nebem vystoupí i spousta hvězd popové místní i světové scény, takže budete mít kam odložit své dorostence, které technologie už dávno nezajímají, jen barvy a tvary.

Ale kvůli čemu tam vlastně třeba pojedete?

Doprovod

Součástí Global press conference bývá i účast partnerů. A tak vězte, že společnost Grundig, našemu srdci a stylu stále hodně blízká, zde prezentovala svůj UHD televizor a oznámila, že se chce věnovat i drobnostem, doplňkům pro stále se rozšiřující svět tabletů a chytrých telefonů. Ruku na srdce, čím chcete dnes vydělat? Službami a doplňky, ideálně takovými, které jsou univerzální - a tak Grundig chce oprášit zašlou slávu například tím, že uvádí na trh minireproduktorky připojitelné přes Bluetooth, domácí mini systémy a další zboží. Samozřejmě, že chybět nebudou ani velmi vkusné televizory, na jaké jsme u něj zvyklí, nebo tak zvaná smart - opět tedy chytrá - sluchátka. Grundig, zastoupený v pětašedesáti zemích světa, který momentálně investuje celkem 45 milionů eur ročně do vývoje nových přístrojů, jakými jsou - světe drž se - i myčky i sušičky a pračky. Nevídané.

Společnost BSH navázala na loňské trendy a přinesla informace o systému ovládání chytrých spotřebičů, který má nyní připraven pro platformu Applu a jeho iOS, tedy pro telefony iPhone a tablety iPad. Jde o otevřený systém Home Connect, který před několika týdny předváděla jako součást chytrého domu e-haus ve Frankfurtu nad Mohanem na výstavě Light & Building 2014, vzpomínáte? Psal jsem o ní nedávno. Takže tento systém dovolí obsluhovat všechny chytré spotřebiče, které BSH uvede na trh v dohledné době. Verze pro Android bude dostupná ale až v roce příštím. Systém umožní kontrolu, nastavování i obsluhu všech chytrých spotřebičů ve vaší domácnosti.

Zajímavá byla společné přednáška společností Woox a TP Vision. Zatímco první společnost je dceřinou firmou Philipsu (který se hodlá vrcholově věnovat medicínské technice a osvětlení a osvětlování, jak si můžete například přečíst v časopisu Technik číslo 4/2014), druhá společnost (jak už bylo zmíněno) je majitelem divize televizorů, které však i nadále nesou značku Philips.

Společnost Woox byla ustavena roku 2013 a v jejím vínku jsou všechny audiosystémy, počínaje velmi oblíbenými hracími „držáky" dříve jen na iPhony, postupně pak i na iPady a telefony s Androidem, připojitelné před Bluetooth, přes skvělé systémy Fidelio s „vymakanými" reproduktorovými soustavami s naprosto netradičně vyřešenými držáky vysokotónových reproduktorů, které vyčnívají nad reproduktory samotné až po různé sound bary, hudební lišty pod televizory.

Je hezké, že společnost TP Vision, držák vlajky s nápisem Philips na všem, co má obrazovku, nezanedbává systém Ambilight 3D a dále pokračuje v jeho vývoji. Nyní je věc ve stavu, kdy ji budete moci spatřit i na IFA 2014. Systém Ambilight, tedy LED diody, které vytvářejí obrazce mimo obrazovku na zdi za televizorem, se dočkaly možnosti individuálního nastavování a regulace pomocí aplikace v mobilním telefonu či tabletu. Technologicky došlo k úpravám řady svítivých diod, umístěných na zadní stěně televizoru a tak si myslím, že výlet do stánku Philips, pardon, teď už TP Vision, bude stát za to. 

Kromě těchto partnerů akce zde byly k vidění ve stánku společnosti Panasonic outdoorové kamery a rovněž povedená televize LED UHD. Samozřejmě v Turecku nemohla nebýt partnerem tiskové konference místní společnost Vestel, která je - ač se to nezdá - hned druhým největším výrobcem a dodavatelem televizorů po Samsungu, ty jsou vyráběny i pod mnoha dalšími obchodními značkami. Samozřejmě i ona podniká kroky, vedoucí k novým zařízením typu tablet a smartphone, prohnutá televizní obrazovka, nikoli však OLED, ale „jen" LED a dalších výrobků. Možný bude stát za to navštívit jejich stánek na IFA 2014.

Společnost TCL mne zaujala hodně nevýraznou přednáškou, ve které mi připadalo, jako by se zástupce společnosti bál za to, co říká a jeho firma vyrábí. Přitom tento konglomerát se skládá z dříve velmi známé společnosti Thomson, za kterou se zavřelo moře někdy před osmi lety, a rovněž francouzské společnosti TCL. Ta slíbila předvést na IFA 2014 prohnutý televizor v UHD. No, jen abyste věděli.

Společníkem zde byla i společnost Kärcher, která zde předváděla pomocníka pro snazší čištění oken, nikoli však robotického. Společnost Dyson zde ukázala nové vysavače a připomněla dva tři roky starý bezlopatkový ventilátor, u kterého jsem dlouho nemohl pochopit, jak to funguje, až jsem zjistil, že - stejně jako u ostatních ventilátorů - je v v ní motorek s lopatkovou turbínou, ovšem v těle umístěnou směrem vzhůru, což prospívá chlazení motorku i při velký výkonech, a vzduch je pak veden rameny, připomínajícími tenisovou raketu až k otvorům v těchto ramenech, kde ho opouštějí. Výsledkem toho všeho je bezhlučný a zcela bezpečný provoz, protože i když „raketou" prostrčíte ruku, nic se vám nemůže stát.

Na závěr jsem si zcela záměrně nechal společnost Miele, která sice nepředváděla nic na otevřeném fóru, ale ve před místností pro tiskové konference měla vystavenu pračku. Ta se liší od těch, které nabízí třeba společnost BSH (Bosch and Siemens Hausgeräte) tím, že má dvě nádobky s pracím prostředkem umístěné ne nahoře, ale vespod - pod bubnem. Každá z nich je určena pro jiný druh prádla a pračka díky své inteligenci, kdy si zváží pohupováním bubnem nálož prádla v pračce a poté postupným připouštěním vody pozná dokonce materiál, který se v ní pere, a dle toho pak dávkuje základní obsah z každé z nádob do prostoru praní. Poté si stále měří čistotu vody a sama pozná, jak je prádlo špinavé - a přidá „ještě trochu" pracího roztoku, aby praní bylo maximálně účinné a přitom maximálně úsporné. Vodu dávkuje podle nasákavosti materiálu a jeden ze dvou druhů prášku pak podle materiálu, který pere. Zajímavé. Pračky BSH, když jsem to už načal, mají prací roztok i aviváž umístěnou nad bubnem, tam, co jste normálně zvyklí mít šuplík pro dávkování pracího prostředku a aviváže. Jinak je postup při dávkování prášku i aviváže obdobný tomu, jak jsem ho popsal u praček Miele.

Posledním, kdo se zde aktivně účastnil, byla společnost Loewe. A ta ani nemusela nic vozit, aby dokázala, že stále patří na designovou špičku v naprosto neotřelých a démonických řešeních svých přístrojů.

Douška

Něco vám prozradím. Pokud nějaký Němec, který si hraje na úředníka střední, nebo dokonce vyšší třídy, je chycen třeba v Liedlu nebo Kauflandu, což v Německu platí za obchody nižší kategorie, nemá doma spotřebiče od Miele (i když vysavače pro vysávání psích chlupů z vlastní zkušenosti bych nedoporučil ani největšímu nepříteli, protože chlupy byly všude, jen ne v sáčku) a nekouká se na televizi Loewe, je mezi svými přáteli společenská mrtvola. Samozřejmě k tomu patří ještě výběr automobilu, technicky nadaní sportovci nebo nestárnoucí puberťáci volí BMW, seriózní obchodníci pak Mercedes-Benz a zubaři, právníci a gynekologové (jak tvrdí redaktoři z Top Gearu) pak Volvo. A chraň vás Pán Bůh vybočit z řady!

I když si myslím, že poslední dobou se časy v Německu hodně mění. V rychlíku ICE to smrdí jak v králíkárně, sedačky jsou propocené, koberce špinavé a klimatizace nefunguje, takže je ve vagonech tak běžně kolem 26 °C, jak jsem sám na nedávném výletě za světlem a chytrými domy do Frankfurtu mohl na vlastní kůži poznat. Takže hodně Němců si dnes kupuji třeba Škodu Superb. Odvede přesně tolik práce, co VW Passat nebo Audi A6, ale stojí mnohem míň a ještě zbude na Opel Astra pro manželku nebo dceru.

A proč to sem píšu? Protože - jak jsem už sdělil - časy se mění a dnes je doba, kdy jsou lidé přímo posedlí úsporami a proto tradiční věci zůstávají stranou a dopředu se dere především ekonomické hledisko. Z toho důvodu si hodně lidí raději koupí televizor Samsung a ne Loewe. Hlediska se mění, svět také. Ale přesto se tito majitelé ekonomických koupí rádi přijdou podívat třeba na frankfurtská autosalon slintnout si u na stánek Lamborghini či Ferarri nebo třeba právě na IFA do stánku Loewe. A říci si: je to fakt dobrý! Moje příští auto bude BMW a televize Loewe! Někteří už to nestihnou, protože jim Superb či Octavia a laciná televize mnohdy dokážou sloužit zatraceně dlouhou dobu, déle, než by si ale výrobci přáli.

Pokud si chcete přečíst světový článek na téma programované stárnutí výrobků, určitě si přečtete časopis Technik 4/2014, kde je tato problematika velmi podrobně rozebrána - a díky tomuto článku chápu, proč mi vždycky - sakra - právě vždy dva dny poté, co u něj skončí záruční doba, zařízení rozsype.

Ale pokud budete chtít vidět trendy spotřební, výpočetní i telekomunikační techniky, kdy všichni vzorově konečně reálně konvergují i s technikou pro domácnosti, máte jedinečnou šanci a zajeďte se v druhém týdnu měsíce září podívat do Berlína. Bude to stát za to, to vám garantuji!Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

9

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód VXP996.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód CNX618.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód YWB524.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (0)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Kontextová navigace

Úvodní strana IFA 2014 bude o budoucnosti elektroniky

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X