Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Zelené město Masdar City

Vydáno: 11. 02. 2010  |  Aktualizováno: 15. 02. 2010   |  Počet zobrazení: 51891

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Třicet kilometrů od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká zelené město Masdar City. Bude zcela soběstačné, co se týče energií, bude recyklovat 80 procent používané vody a nebudou v něm jezdit auta. Tento obrovský projekt bude dokončen v roce 2016 a už během realizace tohoto projektu nabídne spoustu zajímavých technologií pro stavby inteligentních a digitálních měst a domů.


Spojené arabské emiráty jsou zemí, která zrovna nemusí šetřit energií. Říká se, že tu můžete zapíchnout kolík do země a hned tu začne prýštit ropa. Zdá se však, že tato země, přesto - nebo právě proto - že je tak bohatá, si může dovolit zbudovat město, o kterém sní všichni ekologové na celé planetě. To město se bude jmenovat Masdar City a bude ležet v poušti asi třicet kilometrů od Abú Dhabí.

Masdar City - soběstačné ekologické město v poušti bez aut

Možná se ptáte, proč o tomto projektu píšeme zrovna na stránkách Digitální domácnosti. Odpověď na tuto otázku je ale opravdu snadná. Protože tohle „zcela zelené" město si energii vyrobí samo, v jeho ulicích se budou pohybovat jen lidé, turisté i studenti (bude tu univerzita) a s auty se tu nesetkáte. Možná trochu moc informací na začátek, ale pojďme je společně rozklíčovat, abychom si řekli, co vede investory k tomu, aby takové město - a ještě k tomu v poušti - vlastně vzniklo.

Pohled na hlavní budovu Masdar City, města zcela nezávislého na energii a bez aut.

Za neprostupnými hradbami

Město bude ohrazeno zvenčí vysokou zdí, která ale nebude sloužit proti nájezdům Avarů nebo Avatarů, nebo jiných kmenů, ale prioritně bude sloužit proti přívalům písku a proti nevyrovnaným venkovním teplotám, které na poušti přesahují přes den klidně i čtyřicetistupňovou hranici a v noci atakují nulu. Vysoká zeď tedy bude v celém prostoru města vytvářet jakési mikroklima, které se nebude teplotně přizpůsobovat venkovním teplotám, ale i tepelnou setrvačností bude udržovat příjemnou teplotu uvnitř města.


Řez městem: okolo něj bude vystavěn obrovský val, který jej bude chránit před pouštními bouřemi a pískem. Pod úrovní země se pak bude prohánět metro, které bude sloužit i k zásobování a odvozu odpadků. Ještě pod ním pak najdete šachty s rozvody a kanalizací.


Akvárium?

Město bude mít úzké ulice lemované vysokými budovami s nápaditými čelními stěnami. To proto, aby se přímo do ulic nedostalo přímé sluneční záření, které by oteplovalo okolní vzduch a nutilo správce města využívat klimatizační jednotky. Na vysokých budovách budou umístěny solární panely.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra světel a stínů v Masdar City v představách projektantů.

Ty se budou starat o výrobu elektrické energie. Budou i součástí obrovských skleněných ploch, které budou částečně nebo úplně v některých lokalitách zakrývat prostor nad ulicemi a domy. Na přiložených obrázcích můžete vidět, že překrytí ulic těmito obrovskými pláty, na kterých ještě tu a tam budou umístěny sluneční články, není až tak hrůzostrašné, jak by se mohlo při čtení těchto řádků zdát.

Zelená oáza na druhou

Město má naplánováno i obrovské skleněné kupole, které budou odrážet sluneční svit - a i zde se počítá s využitím fotovoltaických panelů pro dodatečnou výrobu elektrické energie. Uvnitř města budou i zelené zóny s flórou i faunou, které budou jen dotvářet a umocňovat to, že celý projekt je zelený.


Celé město působí neuvěřitelně lehkým a prostorným dojmem, přestože bude z velké části zakryto průhlednými panely, které ale odrážejí sluneční záření.

Masdar City je totiž nazýván projektem „carbon zero", tedy městem, které nebude zatěžovat svět dalšími emisemi; ty, které si vytvoří, si zase samo zpracuje nebo vytvoří ekvivalent zelené energie, která, pokud by se vyráběla klasicky, by produkovala mnohem víc odpadního tepla nebo emitovala mnohem víc CO2, než bude toto město produkovat. Emise budou pouze „přírodního rázu" - a plně „pod kontrolou". Zelené zóny ve městě budou rovněž podporovat klasický přírodní model, kdy zelená hmota vzniká přirozeným způsobem z reakce s kysličníkem uhličitým.

Energie - sto procent

Celé město bude využívat pro výrobu energie pouze ekologické zdroje. Kolem města samotného budou vystavěny obrovské elektrárny, které budou využívat slunečního svitu na přeměnu v elektrickou energii.

Základem energetické soběstačnosti města budou obří solární elektrárny. Ta první už se kompletuje a má mít výkon přes 40 MW.

První solární elektrárna bude mít předpokládaný výkon 40 až 60 MW - a staví se jako jedna z prvních komplexních celků. V dalších etapách pak přibude solární elektrárna s výkonem až 130 MW. V příhodných místech s dostatkem větru pak Siemens postaví farmu z větrných elektráren. To vše bude stačit na provoz města a do budoucna se počítá i s tím, že by se přebytečná elektrická energie transportovala i do blízkého Abú Dhabí. Město si samo zpracuje i bioodpad, který kompletně zrecykluje a z odpadu vyrobenou energii kompletně vrhne do provozu města.

Pokusná laboratoř v poušti

Spotřeba elektrické energie je plánována pro odhadem 45 až 50 tisíc lidí, kterým by se mělo město Masdar City stát domovem. Odvážní futurologové ze zdrojů, ze kterých jsme čerpali, uvádějí dokonce přesnější počet 47 500 osob ve městě žijících. Jak jsme už avizovali na začátku článku, toto město není stavěno na to, aby se zde proháněla auta. Možná vás napadne, jak se bude obrovské množství obchodů, kterými budou ulice lemovány, zásobovat? O vše se bude starat ekologický systém zásobování, který bude rovněž sloužit jako osobní doprava. Firma Fosters and Partners do tohoto projektu o počáteční rozloze asi šesti kilometrů čtverečních zabudovala metro i železnici. Ty tedy budou sloužit nejen k přepravě osob, ale i k zásobování a ke svozu odpadů. Ten bude kompletně recyklován, jak jste si mohli přečíst o pár řádků výše.

Pohled pod pokličku projektu zeleného města Masdar City: vysoké budouvy chrání před ostrým slunečním zářením. Pod úrovní chodníků najdete metro a kabelové rozvody, vodu, kanalizaci a další inženýrské sítě.


Dopravní, zásobovací i bezpečnostní systém města bude doplňkově zabezpečován pouze vozidly poháněnými elektrickou energií. Součástí dopravního systému bude i unikátní systém PRT (Personal Rapid Transit System). Jeho charakteristika? Zcela bezbariérový, opět s návazností na rozvážku zboží i svoz odpadů.

Tím se opět dotýkáme Digitálního domova, protože město má sloužit jako „pokusný králík" pro spoustu nových technologií na zpracování odpadů i na výrobu zelené elektrické energie. Velmi zajímavý bude „velín", který bude dávkovat energii do města a bude regulovat „export energie" mimo město. Tohle všechno jsou podklady k tomu, aby vznikly nové a ještě lepší systémy pro výrobu zelené energie, které si pak budeme moci dát do svých domovů a domů, abychom odlehčili našim peněženkám za tučné a stále tučnější účty za dopravu energií do našich domovů.

Na všech obrázcích můžete vidět na stropních světlopropustných panelech umístěné fotovoltaické panely, které budou doplňovat zásobování elektrickou energií, dodávanou z slunečních a větrných elektráren, umístěných mimo vlastní prostor města.

Zajímavý je rovněž projekt rychlodráhy, kterou bude město spojeno s Abú Dhabí. Tato dráha bude spojovat město s letištěm, vlaky budou částečně využity i jako městská doprava - to vám asi neušlo. Projekt samotné dráhy - projektované na pylonech - bude velkou výzvou, protože statické části rychlodráhy budou vystaveny působení písku a větrných bouří, které jsou zde poměrně časté. Nicméně - i rychlodráha tady bude fungovat jako pokusný objekt a za několik let se třeba jí podobné, nebo podobně řešené, dočkáme i  v projektu dopravy osob z center velkých měst do satelitních městeček s mnoha obyvateli - i tady, v Evropě. I logistika dopravy zde zažije pokusný program, stejně jako regulace a dávkování vyprodukovaných energií (tady upozorňujeme především na to, že sluneční elektrárny dokážou už dnes, zjednodušeně řešeno, akumulovat energii jinam, aby se ta postupně uvolňovala v noci, kdy slunce nesvítí, více najdete například zde: www.siemens.cz/visions). To vše se pak jednou stane součástí (třeba i vašich) domů v mírných klimatických pásmech - půjde ale o technologie vyzkoušené v mocně se měnících teplotách.

Lidé se žízně obávat nemusí

Budou zde maximálně možně využity všechny vodní zdroje v okolí města. O odsolování mořské vody se budou starat továrny opět poháněné solární energií. Jejich účinnost má být až o 80% vyšší, než je u zařízení používaných dosud! A ještě jednou 80%: všechna voda bude kompletně recyklována a jen 20% bude vypouštěno, 80 % vody se tedy bude recyklovat. Zajímavé je, že i v obydlích budou realizovány speciální úpravy umožňující snížit spotřebu vody celého města až o 60% oproti městu „běžnému". Například použitím speciálních vodovodních baterií, které zastaví nebo zvolní na chvíli proud vody, pokud se osoba ve sprše bude mydlit. Jedná se i o speciálních perlátorech schopných „nařasit" vodu tak, aby člověk měl pocit, že se sprchuje bohatým proudem vody, které ovšem bude do sprchové výtokové hubice protékat o 20-40% méně, než jsme dosud byli zvyklí třeba u masážních hlavic. Ejhle, i tohle se nám do naší domácnosti hodí, ne?

A ještě něco - dešťová a povrchová voda bude 100% zpracovávána v čističkách plně založených na biologických principech. Takže - i tady si můžete představit taková zařízení u vás v domě, hlavně pokud máte poblíž dostatečně silnou studnu.


Vody bude dostatek pro všechny, takže si bude možné dopřát oáz klidu s jezírky, ve kterých na důkaz čistoty recyklované vody budou plavat i ryby.

Výsledkem dokonalé péče o vodu si budou moci obyvatelé Masdaru dopřát i pokochání se uklidňujícími vodními hladinami. Projekční skupina nezapomněla ani na jezírka, vodopády a vše, co souvisí s uklidňujícím účinkem vody na člověka. Vodní plochy budou součástí odpočinkových pěších zón, počítá se rovněž s tím, že zde budou nasazeny ryby jako důkaz schopnosti vyčistit vodu tak, aby v ní nežily jen bakterie.

A propos: ona tady ta voda vlastně být musí, protože arabské slovo Masdar znamená pramen.

Letenky ještě nekupujte

Stavba zeleného města začala 4. února 2008. Celý projekt má být dokončen v roce 2016 - a pokud jsme tu hovořili o výzkumech, pak vězte, že to nebylo v žádném případě samoúčelné.

Samozřejmě, že celý prostor města nebude zakrytý, vzniknou tu i pěší zóny přímo pod širým nebem.

Součástí města bude totiž i univerzita, The Masdar Institute of Science and Technology (MIST) - podporovaná The Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Už dnes se předhánějí vědci v tom, kdo zde bude moci provádět aplikovaný výzkum zelených technologií v praxi. Ví se ovšem, že nad celým projektem dnes, jako jeden z mnoha, drží ochrannou ruku mocný chemický koncern BASF i německý Siemens, který je tím, kdo se tu postará o energii - jeho slunečné a větrné elektrárny vybudované už dříve v pouštních oblastech budou základními pilíři, o které se nové město opře.

Zdroje:

  • Masdar Initiative
  • Foster + Partners


Masdar City

Třicet kilometrů od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká zelené město Masdar City.

Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

14

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód WYU885.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód NLE442.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód FRW785.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (33)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Kristen Stewart  | 103.217.177.---

Brilliant Writer UK brings you a trust worthy case study writing service combined with a low price to ensure you are thrilled with the work you receive.

Keto Max Shred  | 39.42.150.---

You will achieve permanent results: One of the biggest hurdles in any weight loss exercise is regaining the lost pounds. If you want to achieve permanent weight loss, you will have to make permanent changes to your life and weight loss coaching programs train you for just Keto Max Shred

shaan  | 175.110.71.---

The opening match of the Rugby World Cup 2019 will be played in Tokyo Stadium on 20th September, 2019 while the grand final of the tournament will be played in International Stadium Yokohama on 02 November, 2019. rugby world cup 2019 live

ali raza  | 175.110.71.---

A total of 48 matches of Rugby World Cup will be take place in 12 different venues in the Japan. Japan is the first country of Asia to host the Rugby World Cup. It will be the 9th edition of the Rugby World Cup which is on its way at the different stadiums of Japan. rugby world cup live streaming free

UltraFast10  | 39.53.205.---

Weight Loss Truth: You can over indulge in food during the day and not eat a single thing at night and you WILL gain weight. As is the fact that you can starve yourself during the day and eat all night long and you still will gain weight. The key here is balance. If your body is telling Ultra Fast Keto Boost

sam justine  | 103.192.62.---

Its a very awesome blog post. We are really greatful for your blog post. Thanks for posting this article.I will find a lot of approaches after visiting your post. I have read your article, it is very informative an helpful post for me. Thank you so much for this awesome post. 123 free movies

123movies  | 103.192.62.---

This article is really very good and very informative. I really like to read this article. I am amazed. It is a great website and very nice share. I really love this article. Thank you so much and i hope you post again soon.123movies

YeahKeto78  | 39.42.156.---

It is extremely important that the body be hydrated at all times! Drinking water is one of the most important elements of living a healthy life as well as losing weight! When you drink water, you clean your body, you hydrate it and fuel it to continue performing well. This includes digestion, blood circulation, energy and so much more! Yeah Keto

PharmaFlex78  | 39.53.196.---

to find methods and treatments that will bring relief. Many types of pain are so persistent and pervasive, people become concerned about the commonly recommended pain Pharma Flex RX

Naveed  | 110.39.103.---

I love this blog!! The flash up the top is awesome!! hampton bay

NuvoKetosis68  | 39.42.151.---

While most patients that undergo weight-loss surgery experience incredibly positive results, there are many factors that can impact the overall success of an individual patient's procedure and follow-up treatment. Here are some important factors to consider as you try to determine whether weight loss surgery is right for you. Nuvo Ketosis Diet

Naveed  | 193.176.86.---

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. cheap instagram likes

Himbeer Ketone  | 39.53.225.---

Once every week or two do a simple and cheap "lemon water" fast. This involves eating and drinking nothing but pure spring water with fresh-squeezed lemon (or lime) juice in it. Try to drink at least 70 ounces of lemon water in a 24 hour period. This will cleanse your body and boost your metabolism... and even help you lose a pound or two easily! Himbeer Ketone

maria  | 94.76.51.---

Download Your favorite games and Softwares For Free. visit the links for download latets and update version of games, software. we offer you free full version games and software in one click download, Pc Software Free Pc Games Free Pc Software Free

AmayzeLife68  | 39.42.191.---

Studies show that most patients that undergo weight-loss surgery will lose between 50-70% of their excess body weight within the first three years following their procedure. Those that undergo gastric bypass surgery will lose excess body weight more rapidly in the first 12 months than those that choose LAP-BAND surgery. However, gastric bypass patients typically Amayze Life Keto

orviax68  | 39.53.203.---

Male enhancement treatments help men conquer their insecurities with having small penis. The internet can provide you a wide selection of male enhancement products for a better performance. Though there are benefits in using these male enhancement products, not all orviax

KetoSlim68  | 39.42.177.---

Weight Loss Truth: What would a world without chocolate and without pepperoni pizza be like??? I think it would be a torturous world to live in!! lol, now on a real note I completely disagree with this myth. You are definitely able to eat your favorite foods. Depriving yourself of this kind of pleasure is not fun, and quite frankly you probably WILL eat it anyways. As has been mentioned before, the real key is moderation. If you are a steak lover, then perhaps it might not be the best things to eat it every single day, but perhaps once or twice a week. Keto Slim RX

pioneerseo  | 196.62.25.---

"How to mange your USPS benefits contributions with USPS Liteblue. View your USPS employee benefits, and learn about Health Plans, FEHB, FSA, FEGLI with the USPS New Employee Benefits Handbook".liteblue benefits

Swift Trim Keto  | 39.53.251.---

The Yellow Steeple is the most visible of the ruins in Trim and can be seen for many kilometres around the town. The name comes from the yellow appearance of its stonework at sunset. The steeple was the belfry tower of St. Mary's Augustinian Abbey and dates back to 1368. It is situated to the north of the castle, just across the river. Some great Maruti Swift models are Maruti Swift LXI Swift VXI, Swift VXI with ABS, Swift ZXI, Swift LDI BS III, Maruti Swift LDI BS IV, Maruti Swift VDI BS IV and Maruti Swift VDI with ABS BS IV. All these variants have their own specialties in terms of price, features and specifications. Swift Trim Keto

PlatinumFit68  | 39.53.208.---

Pure Platinum is striking silvery white in color and it is very malleable and ductile which means that it can be beaten into thin sheets and drawn into thin wires. It does not get oxidized even at high temperatures and it is very resistive to corrosion. Platinum is an exceptionally rare element, even rarer than gold. For all the aforesaid reasons, Platinum is described as a noble metal. Platinum Fit Keto

Naveed  | 193.176.84.---

You

KetoVit68  | 39.53.240.---

In Asian cultures, its roots are served as a relish and taste like slightly sour pickles. Traditionally and historically, it boasts, a wide range of curative uses, and is known to be the ancient remedy of choice for conditions such as stomach ailments, skin conditions, infections resulting from diseases such as syphilis, and even as a pain-reliever for rheumatism. KetoVit Forskolin

MegaKeto98  | 39.42.180.---

Ketones are produced by the liver from free fatty acids. There are composed of 2 groups of atoms linked together by a carbonyl functional group. Starvation Induced Ketosis Fasting and starvation states usually involve reduced or no intake of food that the body can digest and convert into glucose. While starvation is involuntary, fasting is a more conscious choice you make to intentionally not eat. Mega Keto Diet

Taha  | 193.176.84.---

nice bLog! its interesting. thank you for sharing.... Seattle garage door company

ketozol98  | 39.53.224.---

floor, you're life isn't going to be too pleasant, unless you can avoid ever being in that position to begin with. Consider how difficult getting around will be, even when simply moving from the sofa to the kitchen. Bearing the weight of all those extra pounds will keep you stationary and unable to tend to your own needs later in life, and that is one of the biggest fears of our older population. Help to avert this situation later in life by trimming down to a healthy size now. ketozol

PracheCream98  | 39.53.214.---

The Scone. Should it be plain or fruited for a cream tea? It may seem like a trivial question but people really do feel very strongly about the subject in the South West of England. Whilst most people love a raisin or two in their scone, there is an argument that the scone should Prache Cream

Naveed  | 103.200.197.---

I got what you mean , thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google. catalogo servicios digitales

Auto Glass Replacement Scottsdale AZ  | 182.182.0.---

Arizona Windshield Replacement and Auto Glass Repair. Our urethane for repairs is the best in the business, and we only use OEM auto glass. Our installers all have at least three years of experience, and we make sure that your auto glass is repaired and replaced professionally. Auto Glass Replacement Scottsdale AZ

Queen Latifah Weight Loss  | 45.116.232.---

I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.

cheap essay writing service uk  | 45.116.232.---

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.

Richie  | 83.208.247.---

Otazkou je,jestli se z nas nestanou brzy roboti,kteri se neumeji radovat z malickosti?

Milan Loucký  | 85.207.208.---

Nojo, máte pravdu, ale sám víte, jak těžké je někdy rozhýbat šejky k tomu, aby přestali ucmrndávat nápoje a něco začali dělat. Teda, kromě zapichování klacku do země, odkud během chvilky začne prýštit ropa... Masdar City je věc, která mne naprosto nadchla. Milan

Ing. Emil Vaníček  | 62.177.91.---

Navštívil jsem Spojené arabské emiráty, Dubaj i Burdž al-Arab a také "palmy" v moři. Kladl jsem si otázku, proč trošku z těch obrovských investic na bydlení a život v moři nevěnují šejkové na ozelení a obydlení alespoań kousku pouště. Netušil jsem, že už se na tom už pracuje... Moc děkuji za článek.

Komentáře

Kontextová navigace

Úvodní strana Zelené město Masdar City

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X