Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Zelené město Masdar City

Vydáno: 11. 02. 2010  |  Aktualizováno: 15. 02. 2010   |  Počet zobrazení: 41726

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Třicet kilometrů od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká zelené město Masdar City. Bude zcela soběstačné, co se týče energií, bude recyklovat 80 procent používané vody a nebudou v něm jezdit auta. Tento obrovský projekt bude dokončen v roce 2016 a už během realizace tohoto projektu nabídne spoustu zajímavých technologií pro stavby inteligentních a digitálních měst a domů.


Spojené arabské emiráty jsou zemí, která zrovna nemusí šetřit energií. Říká se, že tu můžete zapíchnout kolík do země a hned tu začne prýštit ropa. Zdá se však, že tato země, přesto - nebo právě proto - že je tak bohatá, si může dovolit zbudovat město, o kterém sní všichni ekologové na celé planetě. To město se bude jmenovat Masdar City a bude ležet v poušti asi třicet kilometrů od Abú Dhabí.

Masdar City - soběstačné ekologické město v poušti bez aut

Možná se ptáte, proč o tomto projektu píšeme zrovna na stránkách Digitální domácnosti. Odpověď na tuto otázku je ale opravdu snadná. Protože tohle „zcela zelené" město si energii vyrobí samo, v jeho ulicích se budou pohybovat jen lidé, turisté i studenti (bude tu univerzita) a s auty se tu nesetkáte. Možná trochu moc informací na začátek, ale pojďme je společně rozklíčovat, abychom si řekli, co vede investory k tomu, aby takové město - a ještě k tomu v poušti - vlastně vzniklo.

Pohled na hlavní budovu Masdar City, města zcela nezávislého na energii a bez aut.

Za neprostupnými hradbami

Město bude ohrazeno zvenčí vysokou zdí, která ale nebude sloužit proti nájezdům Avarů nebo Avatarů, nebo jiných kmenů, ale prioritně bude sloužit proti přívalům písku a proti nevyrovnaným venkovním teplotám, které na poušti přesahují přes den klidně i čtyřicetistupňovou hranici a v noci atakují nulu. Vysoká zeď tedy bude v celém prostoru města vytvářet jakési mikroklima, které se nebude teplotně přizpůsobovat venkovním teplotám, ale i tepelnou setrvačností bude udržovat příjemnou teplotu uvnitř města.


Řez městem: okolo něj bude vystavěn obrovský val, který jej bude chránit před pouštními bouřemi a pískem. Pod úrovní země se pak bude prohánět metro, které bude sloužit i k zásobování a odvozu odpadků. Ještě pod ním pak najdete šachty s rozvody a kanalizací.


Akvárium?

Město bude mít úzké ulice lemované vysokými budovami s nápaditými čelními stěnami. To proto, aby se přímo do ulic nedostalo přímé sluneční záření, které by oteplovalo okolní vzduch a nutilo správce města využívat klimatizační jednotky. Na vysokých budovách budou umístěny solární panely.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra světel a stínů v Masdar City v představách projektantů.

Ty se budou starat o výrobu elektrické energie. Budou i součástí obrovských skleněných ploch, které budou částečně nebo úplně v některých lokalitách zakrývat prostor nad ulicemi a domy. Na přiložených obrázcích můžete vidět, že překrytí ulic těmito obrovskými pláty, na kterých ještě tu a tam budou umístěny sluneční články, není až tak hrůzostrašné, jak by se mohlo při čtení těchto řádků zdát.

Zelená oáza na druhou

Město má naplánováno i obrovské skleněné kupole, které budou odrážet sluneční svit - a i zde se počítá s využitím fotovoltaických panelů pro dodatečnou výrobu elektrické energie. Uvnitř města budou i zelené zóny s flórou i faunou, které budou jen dotvářet a umocňovat to, že celý projekt je zelený.


Celé město působí neuvěřitelně lehkým a prostorným dojmem, přestože bude z velké části zakryto průhlednými panely, které ale odrážejí sluneční záření.

Masdar City je totiž nazýván projektem „carbon zero", tedy městem, které nebude zatěžovat svět dalšími emisemi; ty, které si vytvoří, si zase samo zpracuje nebo vytvoří ekvivalent zelené energie, která, pokud by se vyráběla klasicky, by produkovala mnohem víc odpadního tepla nebo emitovala mnohem víc CO2, než bude toto město produkovat. Emise budou pouze „přírodního rázu" - a plně „pod kontrolou". Zelené zóny ve městě budou rovněž podporovat klasický přírodní model, kdy zelená hmota vzniká přirozeným způsobem z reakce s kysličníkem uhličitým.

Energie - sto procent

Celé město bude využívat pro výrobu energie pouze ekologické zdroje. Kolem města samotného budou vystavěny obrovské elektrárny, které budou využívat slunečního svitu na přeměnu v elektrickou energii.

Základem energetické soběstačnosti města budou obří solární elektrárny. Ta první už se kompletuje a má mít výkon přes 40 MW.

První solární elektrárna bude mít předpokládaný výkon 40 až 60 MW - a staví se jako jedna z prvních komplexních celků. V dalších etapách pak přibude solární elektrárna s výkonem až 130 MW. V příhodných místech s dostatkem větru pak Siemens postaví farmu z větrných elektráren. To vše bude stačit na provoz města a do budoucna se počítá i s tím, že by se přebytečná elektrická energie transportovala i do blízkého Abú Dhabí. Město si samo zpracuje i bioodpad, který kompletně zrecykluje a z odpadu vyrobenou energii kompletně vrhne do provozu města.

Pokusná laboratoř v poušti

Spotřeba elektrické energie je plánována pro odhadem 45 až 50 tisíc lidí, kterým by se mělo město Masdar City stát domovem. Odvážní futurologové ze zdrojů, ze kterých jsme čerpali, uvádějí dokonce přesnější počet 47 500 osob ve městě žijících. Jak jsme už avizovali na začátku článku, toto město není stavěno na to, aby se zde proháněla auta. Možná vás napadne, jak se bude obrovské množství obchodů, kterými budou ulice lemovány, zásobovat? O vše se bude starat ekologický systém zásobování, který bude rovněž sloužit jako osobní doprava. Firma Fosters and Partners do tohoto projektu o počáteční rozloze asi šesti kilometrů čtverečních zabudovala metro i železnici. Ty tedy budou sloužit nejen k přepravě osob, ale i k zásobování a ke svozu odpadů. Ten bude kompletně recyklován, jak jste si mohli přečíst o pár řádků výše.

Pohled pod pokličku projektu zeleného města Masdar City: vysoké budouvy chrání před ostrým slunečním zářením. Pod úrovní chodníků najdete metro a kabelové rozvody, vodu, kanalizaci a další inženýrské sítě.


Dopravní, zásobovací i bezpečnostní systém města bude doplňkově zabezpečován pouze vozidly poháněnými elektrickou energií. Součástí dopravního systému bude i unikátní systém PRT (Personal Rapid Transit System). Jeho charakteristika? Zcela bezbariérový, opět s návazností na rozvážku zboží i svoz odpadů.

Tím se opět dotýkáme Digitálního domova, protože město má sloužit jako „pokusný králík" pro spoustu nových technologií na zpracování odpadů i na výrobu zelené elektrické energie. Velmi zajímavý bude „velín", který bude dávkovat energii do města a bude regulovat „export energie" mimo město. Tohle všechno jsou podklady k tomu, aby vznikly nové a ještě lepší systémy pro výrobu zelené energie, které si pak budeme moci dát do svých domovů a domů, abychom odlehčili našim peněženkám za tučné a stále tučnější účty za dopravu energií do našich domovů.

Na všech obrázcích můžete vidět na stropních světlopropustných panelech umístěné fotovoltaické panely, které budou doplňovat zásobování elektrickou energií, dodávanou z slunečních a větrných elektráren, umístěných mimo vlastní prostor města.

Zajímavý je rovněž projekt rychlodráhy, kterou bude město spojeno s Abú Dhabí. Tato dráha bude spojovat město s letištěm, vlaky budou částečně využity i jako městská doprava - to vám asi neušlo. Projekt samotné dráhy - projektované na pylonech - bude velkou výzvou, protože statické části rychlodráhy budou vystaveny působení písku a větrných bouří, které jsou zde poměrně časté. Nicméně - i rychlodráha tady bude fungovat jako pokusný objekt a za několik let se třeba jí podobné, nebo podobně řešené, dočkáme i  v projektu dopravy osob z center velkých měst do satelitních městeček s mnoha obyvateli - i tady, v Evropě. I logistika dopravy zde zažije pokusný program, stejně jako regulace a dávkování vyprodukovaných energií (tady upozorňujeme především na to, že sluneční elektrárny dokážou už dnes, zjednodušeně řešeno, akumulovat energii jinam, aby se ta postupně uvolňovala v noci, kdy slunce nesvítí, více najdete například zde: www.siemens.cz/visions). To vše se pak jednou stane součástí (třeba i vašich) domů v mírných klimatických pásmech - půjde ale o technologie vyzkoušené v mocně se měnících teplotách.

Lidé se žízně obávat nemusí

Budou zde maximálně možně využity všechny vodní zdroje v okolí města. O odsolování mořské vody se budou starat továrny opět poháněné solární energií. Jejich účinnost má být až o 80% vyšší, než je u zařízení používaných dosud! A ještě jednou 80%: všechna voda bude kompletně recyklována a jen 20% bude vypouštěno, 80 % vody se tedy bude recyklovat. Zajímavé je, že i v obydlích budou realizovány speciální úpravy umožňující snížit spotřebu vody celého města až o 60% oproti městu „běžnému". Například použitím speciálních vodovodních baterií, které zastaví nebo zvolní na chvíli proud vody, pokud se osoba ve sprše bude mydlit. Jedná se i o speciálních perlátorech schopných „nařasit" vodu tak, aby člověk měl pocit, že se sprchuje bohatým proudem vody, které ovšem bude do sprchové výtokové hubice protékat o 20-40% méně, než jsme dosud byli zvyklí třeba u masážních hlavic. Ejhle, i tohle se nám do naší domácnosti hodí, ne?

A ještě něco - dešťová a povrchová voda bude 100% zpracovávána v čističkách plně založených na biologických principech. Takže - i tady si můžete představit taková zařízení u vás v domě, hlavně pokud máte poblíž dostatečně silnou studnu.


Vody bude dostatek pro všechny, takže si bude možné dopřát oáz klidu s jezírky, ve kterých na důkaz čistoty recyklované vody budou plavat i ryby.

Výsledkem dokonalé péče o vodu si budou moci obyvatelé Masdaru dopřát i pokochání se uklidňujícími vodními hladinami. Projekční skupina nezapomněla ani na jezírka, vodopády a vše, co souvisí s uklidňujícím účinkem vody na člověka. Vodní plochy budou součástí odpočinkových pěších zón, počítá se rovněž s tím, že zde budou nasazeny ryby jako důkaz schopnosti vyčistit vodu tak, aby v ní nežily jen bakterie.

A propos: ona tady ta voda vlastně být musí, protože arabské slovo Masdar znamená pramen.

Letenky ještě nekupujte

Stavba zeleného města začala 4. února 2008. Celý projekt má být dokončen v roce 2016 - a pokud jsme tu hovořili o výzkumech, pak vězte, že to nebylo v žádném případě samoúčelné.

Samozřejmě, že celý prostor města nebude zakrytý, vzniknou tu i pěší zóny přímo pod širým nebem.

Součástí města bude totiž i univerzita, The Masdar Institute of Science and Technology (MIST) - podporovaná The Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Už dnes se předhánějí vědci v tom, kdo zde bude moci provádět aplikovaný výzkum zelených technologií v praxi. Ví se ovšem, že nad celým projektem dnes, jako jeden z mnoha, drží ochrannou ruku mocný chemický koncern BASF i německý Siemens, který je tím, kdo se tu postará o energii - jeho slunečné a větrné elektrárny vybudované už dříve v pouštních oblastech budou základními pilíři, o které se nové město opře.

Zdroje:

  • Masdar Initiative
  • Foster + Partners


Masdar City

Třicet kilometrů od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká zelené město Masdar City.

Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

14

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód VTG329.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód BMS564.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód ACH167.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (14)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Rajputseo  | 45.116.232.---

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. Federal Way locksmith

daniyal  | 103.75.246.---

Cool.Really recognize you sharing this blog post.Really many thanks! Actually Cool.Thank you very for you blog article.Thanks Again. Actually Great.Really recognize you discussing this post.Really thanks! Want more.Cheap Flights to Europe

Ketozin  | 39.53.206.---

Now how do you keep your body from prod Ketozin ucing insulin? By avoiding food that stimulates insulin production. The foods that do that are essentially sugary and starchy foods. In fact, the Atkins diet and other low-carb diets work on that very principle, and while there has been quite a bit of controversy, it has become clear that low-carb diets do help people lose weight much more rapidly than the frequently touted alternative, the low-fat diet filled with carbs. https://fitose.com/ketozin/

RajputSeo  | 182.182.6.---

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. GET YOUR OWN MONEY

Nutrilife keto  | 39.53.229.---

work. Now's the time for you to have a go! Get that fat burning furnace firing so you can lose weight and finally feel fantastic.We are not meant to eat in close proximity to bedtime. Consuming foods late at night or close to your bedtime adds additional unwanted calories. You won't burn these calorie Nutrilife keto s, so they'll just end up in your fat stores. This only adds to your waistline and puts the brakes on your weight loss effortsTrying not to consume any foods after 8:30pm is a good rule to include in your weight loss journey. By stopping or at least minimizing nighttime snacking you'll be aiding your fat burning potentialSleeping Off The WeightThere you have it https://fitose.com/nutrilife-keto

Richest Celebrities  | 119.160.119.---

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.

RajputSeo  | 182.182.53.---

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks SEO de voz

Naveed  | 182.182.36.---

I

Naveed  | 182.182.36.---

I

Ketozin  | 39.63.159.---

. As per studies, presence of fat in abdominal area is found to be as a cause of toxin secretion. It can also contribute thickening of walls of coronary blood vessels which can lead way to heart attack. Too much belly flab can also make p cv Ketozin ut liver under trouble. Belly fat makes liver in trouble to filter out toxins from body.Lifestyle plays a great role in controlling belly fat. Let's see here some among the herbal weight loss treatment. Over consumption of food item is reported to be as a main cause of belly fat troubles. This condition can be easily alleviated by following a healthy diet. Studies say that daily consumption of monounsaturated fats can help the person to melt stubborn belly fat. Coconuts, olive oil, avocados and nuts are some among the best recommended food sources so as to alleviate the risk of belly fat. https://goldencondor.org/ketozin/

RajputSeo  | 182.182.31.---

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks. giant bikes

Richie  | 83.208.247.---

Otazkou je,jestli se z nas nestanou brzy roboti,kteri se neumeji radovat z malickosti?

Milan Loucký  | 85.207.208.---

Nojo, máte pravdu, ale sám víte, jak těžké je někdy rozhýbat šejky k tomu, aby přestali ucmrndávat nápoje a něco začali dělat. Teda, kromě zapichování klacku do země, odkud během chvilky začne prýštit ropa... Masdar City je věc, která mne naprosto nadchla. Milan

Ing. Emil Vaníček  | 62.177.91.---

Navštívil jsem Spojené arabské emiráty, Dubaj i Burdž al-Arab a také "palmy" v moři. Kladl jsem si otázku, proč trošku z těch obrovských investic na bydlení a život v moři nevěnují šejkové na ozelení a obydlení alespoań kousku pouště. Netušil jsem, že už se na tom už pracuje... Moc děkuji za článek.

Komentáře

Kontextová navigace

Úvodní strana Zelené město Masdar City

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X