Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Zelené město Masdar City

Vydáno: 11. 02. 2010  |  Aktualizováno: 15. 02. 2010   |  Počet zobrazení: 32023

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Třicet kilometrů od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká zelené město Masdar City. Bude zcela soběstačné, co se týče energií, bude recyklovat 80 procent používané vody a nebudou v něm jezdit auta. Tento obrovský projekt bude dokončen v roce 2016 a už během realizace tohoto projektu nabídne spoustu zajímavých technologií pro stavby inteligentních a digitálních měst a domů.


Spojené arabské emiráty jsou zemí, která zrovna nemusí šetřit energií. Říká se, že tu můžete zapíchnout kolík do země a hned tu začne prýštit ropa. Zdá se však, že tato země, přesto - nebo právě proto - že je tak bohatá, si může dovolit zbudovat město, o kterém sní všichni ekologové na celé planetě. To město se bude jmenovat Masdar City a bude ležet v poušti asi třicet kilometrů od Abú Dhabí.

Masdar City - soběstačné ekologické město v poušti bez aut

Možná se ptáte, proč o tomto projektu píšeme zrovna na stránkách Digitální domácnosti. Odpověď na tuto otázku je ale opravdu snadná. Protože tohle „zcela zelené" město si energii vyrobí samo, v jeho ulicích se budou pohybovat jen lidé, turisté i studenti (bude tu univerzita) a s auty se tu nesetkáte. Možná trochu moc informací na začátek, ale pojďme je společně rozklíčovat, abychom si řekli, co vede investory k tomu, aby takové město - a ještě k tomu v poušti - vlastně vzniklo.

Pohled na hlavní budovu Masdar City, města zcela nezávislého na energii a bez aut.

Za neprostupnými hradbami

Město bude ohrazeno zvenčí vysokou zdí, která ale nebude sloužit proti nájezdům Avarů nebo Avatarů, nebo jiných kmenů, ale prioritně bude sloužit proti přívalům písku a proti nevyrovnaným venkovním teplotám, které na poušti přesahují přes den klidně i čtyřicetistupňovou hranici a v noci atakují nulu. Vysoká zeď tedy bude v celém prostoru města vytvářet jakési mikroklima, které se nebude teplotně přizpůsobovat venkovním teplotám, ale i tepelnou setrvačností bude udržovat příjemnou teplotu uvnitř města.


Řez městem: okolo něj bude vystavěn obrovský val, který jej bude chránit před pouštními bouřemi a pískem. Pod úrovní země se pak bude prohánět metro, které bude sloužit i k zásobování a odvozu odpadků. Ještě pod ním pak najdete šachty s rozvody a kanalizací.


Akvárium?

Město bude mít úzké ulice lemované vysokými budovami s nápaditými čelními stěnami. To proto, aby se přímo do ulic nedostalo přímé sluneční záření, které by oteplovalo okolní vzduch a nutilo správce města využívat klimatizační jednotky. Na vysokých budovách budou umístěny solární panely.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra světel a stínů v Masdar City v představách projektantů.

Ty se budou starat o výrobu elektrické energie. Budou i součástí obrovských skleněných ploch, které budou částečně nebo úplně v některých lokalitách zakrývat prostor nad ulicemi a domy. Na přiložených obrázcích můžete vidět, že překrytí ulic těmito obrovskými pláty, na kterých ještě tu a tam budou umístěny sluneční články, není až tak hrůzostrašné, jak by se mohlo při čtení těchto řádků zdát.

Zelená oáza na druhou

Město má naplánováno i obrovské skleněné kupole, které budou odrážet sluneční svit - a i zde se počítá s využitím fotovoltaických panelů pro dodatečnou výrobu elektrické energie. Uvnitř města budou i zelené zóny s flórou i faunou, které budou jen dotvářet a umocňovat to, že celý projekt je zelený.


Celé město působí neuvěřitelně lehkým a prostorným dojmem, přestože bude z velké části zakryto průhlednými panely, které ale odrážejí sluneční záření.

Masdar City je totiž nazýván projektem „carbon zero", tedy městem, které nebude zatěžovat svět dalšími emisemi; ty, které si vytvoří, si zase samo zpracuje nebo vytvoří ekvivalent zelené energie, která, pokud by se vyráběla klasicky, by produkovala mnohem víc odpadního tepla nebo emitovala mnohem víc CO2, než bude toto město produkovat. Emise budou pouze „přírodního rázu" - a plně „pod kontrolou". Zelené zóny ve městě budou rovněž podporovat klasický přírodní model, kdy zelená hmota vzniká přirozeným způsobem z reakce s kysličníkem uhličitým.

Energie - sto procent

Celé město bude využívat pro výrobu energie pouze ekologické zdroje. Kolem města samotného budou vystavěny obrovské elektrárny, které budou využívat slunečního svitu na přeměnu v elektrickou energii.

Základem energetické soběstačnosti města budou obří solární elektrárny. Ta první už se kompletuje a má mít výkon přes 40 MW.

První solární elektrárna bude mít předpokládaný výkon 40 až 60 MW - a staví se jako jedna z prvních komplexních celků. V dalších etapách pak přibude solární elektrárna s výkonem až 130 MW. V příhodných místech s dostatkem větru pak Siemens postaví farmu z větrných elektráren. To vše bude stačit na provoz města a do budoucna se počítá i s tím, že by se přebytečná elektrická energie transportovala i do blízkého Abú Dhabí. Město si samo zpracuje i bioodpad, který kompletně zrecykluje a z odpadu vyrobenou energii kompletně vrhne do provozu města.

Pokusná laboratoř v poušti

Spotřeba elektrické energie je plánována pro odhadem 45 až 50 tisíc lidí, kterým by se mělo město Masdar City stát domovem. Odvážní futurologové ze zdrojů, ze kterých jsme čerpali, uvádějí dokonce přesnější počet 47 500 osob ve městě žijících. Jak jsme už avizovali na začátku článku, toto město není stavěno na to, aby se zde proháněla auta. Možná vás napadne, jak se bude obrovské množství obchodů, kterými budou ulice lemovány, zásobovat? O vše se bude starat ekologický systém zásobování, který bude rovněž sloužit jako osobní doprava. Firma Fosters and Partners do tohoto projektu o počáteční rozloze asi šesti kilometrů čtverečních zabudovala metro i železnici. Ty tedy budou sloužit nejen k přepravě osob, ale i k zásobování a ke svozu odpadů. Ten bude kompletně recyklován, jak jste si mohli přečíst o pár řádků výše.

Pohled pod pokličku projektu zeleného města Masdar City: vysoké budouvy chrání před ostrým slunečním zářením. Pod úrovní chodníků najdete metro a kabelové rozvody, vodu, kanalizaci a další inženýrské sítě.


Dopravní, zásobovací i bezpečnostní systém města bude doplňkově zabezpečován pouze vozidly poháněnými elektrickou energií. Součástí dopravního systému bude i unikátní systém PRT (Personal Rapid Transit System). Jeho charakteristika? Zcela bezbariérový, opět s návazností na rozvážku zboží i svoz odpadů.

Tím se opět dotýkáme Digitálního domova, protože město má sloužit jako „pokusný králík" pro spoustu nových technologií na zpracování odpadů i na výrobu zelené elektrické energie. Velmi zajímavý bude „velín", který bude dávkovat energii do města a bude regulovat „export energie" mimo město. Tohle všechno jsou podklady k tomu, aby vznikly nové a ještě lepší systémy pro výrobu zelené energie, které si pak budeme moci dát do svých domovů a domů, abychom odlehčili našim peněženkám za tučné a stále tučnější účty za dopravu energií do našich domovů.

Na všech obrázcích můžete vidět na stropních světlopropustných panelech umístěné fotovoltaické panely, které budou doplňovat zásobování elektrickou energií, dodávanou z slunečních a větrných elektráren, umístěných mimo vlastní prostor města.

Zajímavý je rovněž projekt rychlodráhy, kterou bude město spojeno s Abú Dhabí. Tato dráha bude spojovat město s letištěm, vlaky budou částečně využity i jako městská doprava - to vám asi neušlo. Projekt samotné dráhy - projektované na pylonech - bude velkou výzvou, protože statické části rychlodráhy budou vystaveny působení písku a větrných bouří, které jsou zde poměrně časté. Nicméně - i rychlodráha tady bude fungovat jako pokusný objekt a za několik let se třeba jí podobné, nebo podobně řešené, dočkáme i  v projektu dopravy osob z center velkých měst do satelitních městeček s mnoha obyvateli - i tady, v Evropě. I logistika dopravy zde zažije pokusný program, stejně jako regulace a dávkování vyprodukovaných energií (tady upozorňujeme především na to, že sluneční elektrárny dokážou už dnes, zjednodušeně řešeno, akumulovat energii jinam, aby se ta postupně uvolňovala v noci, kdy slunce nesvítí, více najdete například zde: www.siemens.cz/visions). To vše se pak jednou stane součástí (třeba i vašich) domů v mírných klimatických pásmech - půjde ale o technologie vyzkoušené v mocně se měnících teplotách.

Lidé se žízně obávat nemusí

Budou zde maximálně možně využity všechny vodní zdroje v okolí města. O odsolování mořské vody se budou starat továrny opět poháněné solární energií. Jejich účinnost má být až o 80% vyšší, než je u zařízení používaných dosud! A ještě jednou 80%: všechna voda bude kompletně recyklována a jen 20% bude vypouštěno, 80 % vody se tedy bude recyklovat. Zajímavé je, že i v obydlích budou realizovány speciální úpravy umožňující snížit spotřebu vody celého města až o 60% oproti městu „běžnému". Například použitím speciálních vodovodních baterií, které zastaví nebo zvolní na chvíli proud vody, pokud se osoba ve sprše bude mydlit. Jedná se i o speciálních perlátorech schopných „nařasit" vodu tak, aby člověk měl pocit, že se sprchuje bohatým proudem vody, které ovšem bude do sprchové výtokové hubice protékat o 20-40% méně, než jsme dosud byli zvyklí třeba u masážních hlavic. Ejhle, i tohle se nám do naší domácnosti hodí, ne?

A ještě něco - dešťová a povrchová voda bude 100% zpracovávána v čističkách plně založených na biologických principech. Takže - i tady si můžete představit taková zařízení u vás v domě, hlavně pokud máte poblíž dostatečně silnou studnu.


Vody bude dostatek pro všechny, takže si bude možné dopřát oáz klidu s jezírky, ve kterých na důkaz čistoty recyklované vody budou plavat i ryby.

Výsledkem dokonalé péče o vodu si budou moci obyvatelé Masdaru dopřát i pokochání se uklidňujícími vodními hladinami. Projekční skupina nezapomněla ani na jezírka, vodopády a vše, co souvisí s uklidňujícím účinkem vody na člověka. Vodní plochy budou součástí odpočinkových pěších zón, počítá se rovněž s tím, že zde budou nasazeny ryby jako důkaz schopnosti vyčistit vodu tak, aby v ní nežily jen bakterie.

A propos: ona tady ta voda vlastně být musí, protože arabské slovo Masdar znamená pramen.

Letenky ještě nekupujte

Stavba zeleného města začala 4. února 2008. Celý projekt má být dokončen v roce 2016 - a pokud jsme tu hovořili o výzkumech, pak vězte, že to nebylo v žádném případě samoúčelné.

Samozřejmě, že celý prostor města nebude zakrytý, vzniknou tu i pěší zóny přímo pod širým nebem.

Součástí města bude totiž i univerzita, The Masdar Institute of Science and Technology (MIST) - podporovaná The Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Už dnes se předhánějí vědci v tom, kdo zde bude moci provádět aplikovaný výzkum zelených technologií v praxi. Ví se ovšem, že nad celým projektem dnes, jako jeden z mnoha, drží ochrannou ruku mocný chemický koncern BASF i německý Siemens, který je tím, kdo se tu postará o energii - jeho slunečné a větrné elektrárny vybudované už dříve v pouštních oblastech budou základními pilíři, o které se nové město opře.

Zdroje:

  • Masdar Initiative
  • Foster + Partners


Masdar City

Třicet kilometrů od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká zelené město Masdar City.

Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

14

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód APB485.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód LPR169.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód KBL179.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (91)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

SHARIQ  | 103.75.245.---

Major thanks for the blog article.Really thank you! Will read on... women's jewelry

SHARIQ  | 182.182.121.---

Cool.Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Really Cool. https://wildengenharia.com.br

SHARIQ  | 182.182.121.---

wow, awesome blog.Thanks Again. Much obliged. floor sanding services essex

SHARIQ  | 182.182.121.---

wow, awesome blog.Thanks Again. Much obliged. floor sanding services essex

SHARIQ  | 182.182.121.---

Im obliged for the blog post.Really thank you! Awesome. New Start 4U

SHARIQ  | 182.182.121.---

This is one awesome blog article.Much thanks again. evaporative air cooler

SHARIQ  | 182.182.121.---

Great blog.Really looking forward to read more. Cool. Wacom Cintiq Black Friday

SHARIQ  | 182.182.121.---

Really enjoyed this article post.Really looking forward to read more. Will read on... Brat diet

SHARIQ  | 182.182.121.---

Cool.Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Really Cool. Limo Service CT

Emily  | 103.200.199.---

Highest quality royalty free images on the internet. 4k stock videos, photos and music. We are the only platform on the web offering 8k stock footage. sell your footage

SHARIQ  | 103.75.245.---

In these times it's become popular spot to see the utilization of limousines for a number of occasions. When you yourself have specific event you also can employ a limo service for such a thing from a marriage to a visit to the airport. Sure it's true; you do not have becoming a superstar or perhaps a politician to visit in a car from the time limousine rentals have dominated the market Jax Corporation LLC

SHARIQ  | 182.182.27.---

This is one awesome blog article.Really thank you! Will read on... Latest News

SHARIQ  | 103.75.245.---

Awesome blog article.Much thanks again. Much obliged. amolatina.com

SHARIQ  | 42.201.251.---

I am so grateful for your blog. Great. Streaming de Vídeos

SHARIQ  | 42.201.251.---

Thanks so much for the blog post.Really thank you! Much obliged. Keto Ultra reviews

SHARIQ  | 103.75.245.---

Cool.Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Really Cool. academia do importador

SHARIQ  | 103.75.245.---

Hey great post, I truly enjoyed reading it! Facebook Like Kaufen

SHARIQ  | 103.75.245.---

Hey great post, I truly enjoyed reading it! plastic mold maker

pirater whatsapp  | 188.25.168.---

Visit site pour pirater whatsapp a distance

SHARIQ  | 182.182.112.---

I value the article.Really thank you! Much obliged. medical hemp

SHARIQ  | 103.75.245.---

Im grateful for the blog post. Want more. Ohrstecker gold

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you for your article.Thanks Again. Great. Allcoast Roofing

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you for your article.Thanks Again. Great. Allcoast Roofing

wq  | 172.105.242.---

mcm handbags, coach factory, tods outlet, boston celtics jersey, michael kors canada, north face, stephen curry shoes, tommy hilfiger outlet stores, mcm backpack, puma online, hogan outlet, zapatillas nike, versace outlet online, nike.se, pandora bracelet, givenchy outlet, supra footwear, montblanc, air jordan shoes, nike outlet, cheap michael kors, ray ban occhiali, ralph lauren outlet, pandora canada, cheap oakley, nike air max, hugo boss shop, oakley vault, burberry outlet, air max, orlando magic jersey, phoenix suns jersey, fred perry outlet, oakley, fossil uhren, charlotte hornets jerseys, fivefingers, air yeezy shoes, detroit pistons, sacramento kings jersey, hogan outlet, valentino outlet, nike air jordan, colts jerseys, tory burch outlet, nike store, longchamp outlet, michael kors canada, ray bans, patriots jerseys, tommy hilfiger, nike outlet, oakley sunglasses cheap, bengals jerseys, under armour, ralph lauren outlet, redskins jerseys, michael kors outlet, Sac Hermes, nike mercurial vapor, philadelphia 76ers jerseys, rayban, cheap michael kors, nfl jerseys, michael kors outlet online sale, prada sunglasses, converse sneakers, oakley, ray ban wayfarer, nike.dk, christian louboutin shoes, glasses online, ed hardy clothing, nike shoes, ugg boots, longchamp taschen, marc by marc jacobs, thomas sabo jewellery, barbour factory, jimmy choo outlet, burberry handbags, ray ban zonnebril, dsquared2 sale, packers jerseys, cc beanies, purses and handbags, tommy hilfiger online, michael kors v?skor, plein shoes, nike schoenen, swarovski, bottega veneta, ray-ban sunglasses, ralph lauren polos, san antonio spurs jerseys, ralph lauren outlet, air max 2015, vans, ugg, pandora schmuck, ray bans outlet, belstaff outlet online, los angeles clippers jersey, mcm bags, levis outlet, dolphins jerseys, minnesota timberwolves jersey, coach outlet online, baseball jerseys, ugg boots, hermes, jets jerseys, fred perry polos, coach outlet, soccer shoes, coach factory, golden state warriors jersey, cheap nfl jerseys, timberland boots, oakley canada, knockoff handbags, michael kors outlet online, lunette ray ban, handbags outlet, asics gel, swarovski crystal, ralph lauren outlet, browns jerseys, the north face, puma outlet, dallas mavericks jerseys, michael kors, ralph lauren polo, the north face, louboutin shoes, polo ralph lauren outlet, moncler mens jackets, red bottoms, timberland femme, polo ralph lauren outlet online, adidas superstar, milwaukee bucks jersey, converse chucks, cheap basketball shoes, swarovski jewelry, ralph lauren, timberland shoes, lakers jerseys, oakley outlet, www.tommyhilfiger.nl, nike air max, longchamp outlet, nike free 5.0, the north face outlet, nike air max 90, michael kors outlet, katespade, hermes bags, north face, ray ban outlet, converse outlet, coach factory outlet, mont blanc, bcbg max, belstaff, coach store, baseball jerseys, mizuno running, true religion jeans, burberry outlet, michael kors taschen, kate spade outlet online, burberry outlet online, huarache, armani outlet, pandora, coach outlet online, nike free 5.0, the north face, lions jerseys, nike shop, babyliss pro, levis jeans, rayban, philipp plein outlet, raiders jerseys, lunette ray ban, michael kors, nike roshe, michael kors purses, ralph lauren, burberry outlet online, burberry sale, dsquared2, burberry sale, ray ban, new balance outlet, polo ralph lauren, new york knicks, under armour shoes, air max schoenen, belstaff outlet, free running, oakley sunglasses, indiana pacers jersey, true religion, bills jerseys, juicy couture handbags, nike air max, cheap true religion, coach outlet online, reebok, burberry, toronto raptors jersey, new balance canada, veneta, red bottom shoes, boots on sale, cheap nba jerseys, air jordan, polo ralph, ralph lauren factory store, ralph lauren, coach factory outlet, asics outlet, beats by dre, oakley sungalsses outlet, nfl jerseys, skechers, marc by marc jacobs, north face outlet, soccer shoes outlet, ray ban sonnenbrillen, uggs outlet, skechers outlet , michael kors uk, michael kors, seahawks jerseys, guciheaven shoes, fitflop outlet, true religion outlet, adidas superstar, ray bans, vans schuhe, baseball bats, longchamp handbags, jordans, jerseys from china, hilfiger online shop, supra footwear, coach outlet, rolex watches, atlanta hawks jerseys, cheap oakley, iphone 5s cases, jack wolfskin jackets, broncos jerseys, iphone case, prada outlet, jordan retro, coach outlet canada, timberland outlet, uggs, salomon schuhe, texans jerseys, oakley sunglasses outlet, roshe run, ralph lauren outlet, steelers jerseys, burberry outlet store, barbour outlet, panthers jerseys, longchamp, juicy couture outlet, nike air max shoes, nike free run, pandora, pandora charms, barbour jackets, nike shoes, chicago bulls jersey, michael kors outlet online, hermes belt, nike schuhe, nike air force, michael kors outlet online, thomas sabo, giuseppe zanotti sneakers, ugg boots, nike air max, coach purses outlet online, jerseys from china, skechers, bcbg max azria, washington wizards jersey, nike tn, utah jazz jersey, heat jerseys, burberry sale, louboutin shoes, dre beats, ugg, adidas.se, tory burch shoes, michael kors outlet, oakley frogskins, beats headphones, cheap nfl jerseys, guess factory outlet, converse shoes, chi hair, guess outlet, north face jackets, coach black friday, air huarache, ferragamo shoes uk, portland trail blazers jersey, gafas oakley, adidas canada, new balance, michael kors, ecco outlet, michael kors, nike roshe, michael kors bags, titans jerseys, dansko outlet, adidas, versace outlet online, oakley sunglasses outlet, vans outlet, nike air max, michael jordan, mcm backpack outlet, hogan, ralph lauren polos, glasses frames, louboutin, coach outlet online, chargers jerseys, buccaneers jerseys, burberry outlet online, cleveland cavaliers, stone island polos, vikings jerseys, rams jerseys, tommy hilfiger, ralph lauren outlet online, indoor soccer shoes, barbour jackets outlet, true religion jeans outlet, parajumpers, lacoste polos, michael kors bags, tommy hilfiger outlet, barbour outlet, true religion jeans women, jordan release dates 2015, ralph lauren outlet online, saints jerseys, ferragamo shoes, adidas superstar, swarovski online, woolrich outlet, fendi handbags, memphis grizzlies jersey, prada shoes, cheap ray ban, ralph lauren, adidas online, prada, jerseys from china, tory burch, new balance, roshe run, chiefs jerseys, michael kors outlet online, jerseys from china, lacoste shoes, nba jerseys, new orleans pelicans jersey, chrome hearts, houston rockets jerseys, air max, salvatore ferragamo, reebok shoes outlet, oklahoma city thunder jersey, eagles jerseys, air max, coach outlet, oakley sunglasses, falcons jerseys, air jordan retro, denver nuggets jerseys, mizuno wave, coach outlet online, fidget spinner outlet, christian louboutin shoes, ray ban sunglasses, kate spade outlet online, new balance, ferragamo shoes, northface, ferragamo, christian louboutin shoes, jack wolfskin outlet, prada outlet, michael kors outlet, jimmy choo shoes, polo outlet store, 49ers jerseys, polo ralph, mcm backpack, giants jerseys, nike roshe, cheap nba jerseys, tory burch, bears jerseys, cowboys jerseys, nike free 5.0, jaguars jerseys, mbt shoes outlet, giuseppe shoes, vans shoes, nike air max thea, nike huarache, ravens jerseys, ray-ban sunglasses, moncler outlet online, asics, azcardinals jerseys, adidas online, calvin klein underwear, brooklyn nets jerseys, oakley sunglasses, air max, baseball jerseys, links of london outlet, roshe run, swarovski jewelry, burberry online shop, katespade

SHARIQ  | 42.201.251.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) Best direct lender payday loans

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you for your post.Really looking forward to read more. PlanB airport shuttle sydney

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thanks again for the article post.Thanks Again. Awesome. 918kiss

SHARIQ  | 103.75.245.---

Really enjoyed this article post.Much thanks again. Great. Window Furnishings Software

SHARIQ  | 103.75.245.---

Really enjoyed this article post.Much thanks again. Great. Window Furnishings Software

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Cool. Buy Youtube Views

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) Jewelry Financing

SHARIQ  | 103.75.245.---

Hey great post, I truly enjoyed reading it! Facebook Like Kaufen

SHARIQ  | 103.75.245.---

Hey great post, I truly enjoyed reading it! Baby supplies for dads

asgsa  | 103.75.245.---

Looking forward to reading more. Great post. Much thanks again. Cool. Reverse Phone Lookup

george  | 188.25.168.---

Tik Tok followers generateur

visit  | 188.25.168.---

https://www.astucesgo.com/tik-tok-free-followers-generator/

SHARIQ  | 103.75.245.---

wow, awesome blog post.Really thank you! Fantastic. corporate identity design

SHARIQ  | 103.75.245.---

I value the blog article.Really looking forward to read more. Really Great. free collage templates

SHARIQ  | 103.75.245.---

Appreciate you sharing, great article post. Great. motivational poster

SHARIQ  | 103.75.245.---

wow, awesome blog.Thanks Again. Much obliged. Black Friday Deals 2018

SHARIQ  | 103.75.245.---

Very informative blog post.Really thank you! Really Great. New Orleans Kayak

SHARIQ  | 182.182.122.---

Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Really Cool. Accountants Somerset

SHARIQ  | 182.182.122.---

Very neat article. Awesome. super bowl live stream

SHARIQ  | 182.182.122.---

Say, you got a nice blog post.Really thank you! Really Great. eCommerce Merchant Services

SHARIQ  | 182.182.122.---

Appreciate you sharing, great blog article.Thanks Again. Cool. sex doll

SHARIQ  | 182.182.122.---

I loved your blog post.Really thank you! Will read on... gin bar hire cape town

SHARIQ  | 182.182.122.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) wholesale compression socks

SHARIQ  | 182.182.122.---

I cannot thank you enough for the blog article.Really looking forward to read more. Great. buy facebook account with friends

SHARIQ  | 182.182.122.---

Awesome article.Really looking forward to read more. Keep writing. asic miners

SHARIQ  | 182.182.122.---

Awesome article.Really thank you! Awesome. asian antique

SHARIQ  | 182.182.4.---

vVery informative article post. Will read on... weboldal

SHARIQ  | 182.182.4.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) Birmingham Care Home

SHARIQ  | 182.182.4.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) Birmingham Care Home

SHARIQ  | 42.201.251.---

Thank you for your blog.Really thank you! Fantastic. South Africa Best multifunctional printer

SHARIQ  | 103.75.245.---

Cool.Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Really Cool. https://www.powersyncenergy.com/pwm-charge-controllers/

SHARIQ  | 103.75.245.---

Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Want more. dissociation

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) geschenkpapier tiere

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you for your post.Really looking forward to read more. Laserpointer

SHARIQ  | 42.201.251.---

Thanks for the cool informative post. Keep up the great work :) Hair salon

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you for your blog.Really thank you! Fantastic. oscars live stream

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Really Great. drink-detach.com

SHARIQ  | 103.75.245.---

Tableau décoration découvrez le spécialiste de la déco mural Moderne Tendance Contemporain Bouddha Nature Ciné etc des milliers de toiles et tableaux décoratif pour se faire un vrai plaisir ou un cadeau unique profitez des promos de nos cadeaux et de la livraison gratuite. tableau déco

daniyal157  | 182.182.75.---

I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! działki rekreacyjne

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. wentylacja mk-wentylacja

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. https://twinsat.pl/#kontakt

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. naturalna medycyna zintegrowanamedycyna

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. https://medifem.pl/labioplastyka/

SHARIQ  | 103.75.245.---

I loved your blog.Really thank you! golden globes stream

SHARIQ  | 103.75.245.---

I loved your blog post.Thanks Again. Great. wilder vs fury live stream free

SHARIQ  | 103.75.245.---

Really enjoyed this post.Thanks Again. Great. Hair salon

SHARIQ  | 103.75.245.---

Awesome article.Really thank you! Awesome. hunting gear reviews

SHARIQ  | 103.75.245.---

Im grateful for the blog post. Want more. bass fishing

SHARIQ  | 103.75.245.---

Really appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Fantastic. PeepLookup

SHARIQ  | 103.75.245.---

Really informative article post.Really thank you! Really Great. Ropaxin review

SHARIQ  | 103.75.245.---

Major thanks for the article. Will read on... Virtual Office Space

SHARIQ  | 103.75.245.---

Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Really Cool. SnapTube APK

SHARIQ  | 103.75.245.---

Hey great post, I truly enjoyed reading it! Best Birthday Gift For Husband You Can Buy Online

SHARIQ  | 103.75.245.---

Very neat article post.Really looking forward to read more. Will read on... best hoverboard

SHARIQ  | 103.75.245.---

Very neat article post.Really looking forward to read more. Will read on... best hoverboard

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thank you ever so for you post. Keep writing. buy steroids uk

SHARIQ  | 103.75.245.---

I value the article.Really thank you! Much obliged. Shampoo Bar

SHARIQ  | 103.75.245.---

Major tha"nks for the post. Want more. G10 Material

SHARIQ  | 103.75.245.---

Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share Female driving instructor

SHARIQ  | 103.75.245.---

Hey great post, I truly enjoyed reading it! best wedding videographer

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thanks so much for the article post.Much thanks again. Really Cool. cbd oil 1000mg

SHARIQ  | 103.75.245.---

This is one awesome blog.Really thank you! cbd oil for autism

SHARIQ  | 103.75.245.---

Thanks again for the article post.Thanks Again. Awesome. Blockchain Whispers review

SHARIQ  | 103.75.245.---

cool.Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Really Cool. Best medicare supplement plans 2019

Richie  | 83.208.247.---

Otazkou je,jestli se z nas nestanou brzy roboti,kteri se neumeji radovat z malickosti?

Milan Loucký  | 85.207.208.---

Nojo, máte pravdu, ale sám víte, jak těžké je někdy rozhýbat šejky k tomu, aby přestali ucmrndávat nápoje a něco začali dělat. Teda, kromě zapichování klacku do země, odkud během chvilky začne prýštit ropa... Masdar City je věc, která mne naprosto nadchla. Milan

Ing. Emil Vaníček  | 62.177.91.---

Navštívil jsem Spojené arabské emiráty, Dubaj i Burdž al-Arab a také "palmy" v moři. Kladl jsem si otázku, proč trošku z těch obrovských investic na bydlení a život v moři nevěnují šejkové na ozelení a obydlení alespoań kousku pouště. Netušil jsem, že už se na tom už pracuje... Moc děkuji za článek.

Komentáře

Kontextová navigace

Úvodní strana Zelené město Masdar City

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X