Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Potřebnou pomoc OSVČ přináší ExpresDoklad.cz

Vydáno: 23. 11. 2016  |  Aktualizováno: 27. 11. 2016   |  Počet zobrazení: 1039

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Pokud jste se rozhodli podnikat jako OSVČ, jistě znáte tu příšernou agendu, která s podnikáním souvisí. Začíná to vytvářením faktur, jejich odesíláním, archivací a hlídáním jejich splatnosti. Tento neveselý příběh končí na začátku roku příštího, kdy si musíte sečíst všechny peníze, které jste v potu tváře vydělali, a z nich musíte vytvořit daňové přiznání, zprávu pro sociální pojištění a svou zdravotní pojišťovnu.

ExpresDoklad.cz

ExpresDoklad.cz


Mnozí tuhle anabázi zvládají levou zadní jen s tužkou a papírem v ruce nebo s několika excelovými tabulkami. Autor článku je vždy po vytvoření závěrečných dokumentů překvapen tím, jak nemravně vysoké částky pak musí zaplatit státu na daních, na sociálním a zdravotním pojištění, a mnohdy ho napadá otázka: za co tolik, když nemá dovolenou, stravenky, příplatky za práci přesčas a další vymoženosti, které jsou mnohdy nabízeny zaměstnancům na trvalý poměr.

A tak pěkně postupně krok za krokem s fakturami, vytvářenými v Excelu s hlavní tabulkou vystavených faktur postupuje krok za krokem ke kýženému cíli: zaplatit složenky a daně, sociální a zdravotní pojištění. Kdesi v dáli má pak jistotu nevysokého důchodu, který za věrné placení daní od státu dostane. Nechme tedy stranou to, že na podnikání se u nás pohlíží jako na příživnictví, i to, že OSVČ pracuje ne proto, aby si vydělal peníze a užil si je, ale aby platil daně a složenky. Koncem roku pak nastává slavnostní okamžik, kdy si za pár desítek korun koupí tabulku od Přiznání online a do něj zavede všechny peníze, které ten rok vydělal - a pak je překvapen sumami, které do konce března musí odvést. Pak si trhá vlasy, že raději nevěnoval peníze na dobročinné účely, kde má alespoň jistotu, že byly peníze využity správným způsobem. Howgh. Dost bylo pláče, pojďme se podívat na aplikaci, která je elektronická a jde vlastně o typické využití SaaS, softwaru jako služby.

Bohudíky totiž existuje nový projekt, který nese název ExpresDoklad.cz. A ten vám může v mnohém ulehčit váš život. Jediné, co potřebujete, je registrace do tohoto systému a funkční internetové připojení, protože všechny služby probíhají na dálku. Můžete si zkusit nainstalovat verzi služby zadarmo, jejíž limit je v tom, že můžete vyzkoušet funkčnost celého systému tak, že za rok vystavíte až 30 dokladů pro maximálně tři firmy. Verze Start pak stojí v celku přijatelných 190 korun měsíčně, prodává se jako tříměsíční předplatné za 570 korun, za rok tedy při volbě této varianty zaplatíte celkem 2280 korun.

Když tohle víte, asi se budete ptát po tom, co vám to přinese?

Co vám to přinese?

Hlavním přínosem celého komplexu služeb spojených s používáním služby ExpresDoklad.cz je to, že máte v každý okamžik absolutní přehled o tom, kolik bude vaše daň státu v Daňovém přiznání za rok, ve kterém podnikáte, a kolik budou činit výše vašich sociálních a zdravotních pojištění. Aplikace rovněž hlídá to, že pokud by se vaše podnikání rozjelo v rychlém tempu, nastává čas přejít do „vyššího levelu" a přihlásit se jako plátce DPH - a pak tuto povinnost měsíčně nebo čtvrtletně plnit.


Na konci kalendářního roku pak získáte do 15 minut náhled na Daňové přiznání a jsou vám vytvořena hlášení pro pojišťovny sociální a zdravotní. Vyjede vám termínový kalendář, ve kterém budete vidět, do kdy musíte zaplatit jakou částku a jaké budou vaše zálohy na příští rok včetně čísel účtů. Ale, ejhle, tohle už přece znám! Ano, ExpresDoklad.cz spolupracuje s Přiznání online, takže pro autora nic nového pod sluncem, protože už pět let si nechává pomocí této služby počítat všechny nesmyslné částky, které potřebuje pro vytvoření Daňového přiznání i sociální a zdravotní. Tento systém dokáže vytvořit mezisoučty, ke kterým by jinak nedošel, pokud používá nejméně čtyřstránkové návody na jejich vyplanění, kde se to jen hemží výrazy, které nikdy - jako technik - neslyšel a ani neviděl. Neznalost zákona ale neomlouvá - a tak je mnohem lepší svěřit práci a výpočet profesionálům, kteří se v tvorbě takových nesmyslů vyznají lépe než on.

Účinná pomoc

Než se dostaneme k dalším možnostem, pojďme se společně podívat na to, jak vám služba ExpresDoklad.cz bude pomáhat. To proto, abyste si mohli srovnat vámi běžně používané metody, které vaše podnikání doprovázejí po celý rok. Autor článku - jak muž víte - používá účtování, kde vzor faktury je vytvořen v excelovské tabulce, do které ručně zadává údaje o partnerech a výše fakturací. Přehled faktur za průběžný rok pak shromažďuje v nadřízené excelovské tabulce, která mu hlídá i datum překročení splatnosti faktur a generuje mu podklady pro výpočet daní. Za několik let už dotáhl tvorbu podkladů pro vyplnění Přiznání online k dokonalosti, takže stačí jen přepsat údaje z jedné tabulky, jím vytvořené, do tabulky druhé, zakoupené, kde na úvodním listě vyplní vše potřebné a pak na jednotlivých listech této tabulky už stačí jen s radostí pozorovat, jak se věci mají. Nakonec stačí vytisknout několik listů a odevzdat je na příslušné podatelny. Nebo si nechat vytvořit PDF a přiznání podat přes datovou schránku. To je jedno jak, oba systémy ale vedou k tomu, že chvíli po jejich odevzdání musí vysolit na příslušná čísla účtů státních organizací vysolit daně. Pak může být spokojen, že podpořil růst a rozkvět tohoto krásného malého státu v srdci Evropy…


První a zásadní věcí v ExpresDokladu.cz je tvorba faktury. Zde zadáte jen IČO nebo DIÆ právnické osoby, které chcete poslat fakturu, a služba vám k ní automaticky dohledá všechny další potřebné údaje k umístění na fakturační doklad - tedy IČ, DIČ, aktuální sídlo firmy. Nic z toho tedy nemusíte opisovat a zadávat - a tak riskovat, že můžete zanést do zadávaných údajů nějakou nepřesnost. Už touto činností ExpresDokladu.cz se vaše podnikání zrychluje, zprůhledňuje a zpřesňuje. Pak zadáte předmět faktury, počet měrných jednotek a také to, kolik množstevních nebo hodinových jednotek jste na projektu odpracovali. Výsledkem je náhled faktury, jejímž potvrzením vám vyjede PDF, jež si můžete uložit a poté poslat nebo pod přihlašovacím e-mailem k aplikaci si nechat fakturu rovnou odeslat ke klientovi. Faktura se zároveň archivuje a v okně prohlížeče, kde je spuštěna aplikace ExpresDoklad.cz, se vám zpřesní nahoře (abyste to měli pěkně pořád na očích) náhled na to, kolik budete příští rok platit státu a pojišťovnám.


A tohle je velmi ocenitelné. Protože totiž podle dostupných volných prostředků pak si můžete rozmyslet, komu poskytnete finanční dar nebo nějakou jinou odpočitatelnou položku. Tím svou daň z příjmu velice snadno zoptimalizujete. Nebo zda si můžete dovolit leasing nebo nakoupit nějaké - pro vaše podnikání - důležité zařízení, stroj, službu či školení. Ostatně, výhodou ExpresDOkladu.cz je i to, že obsahuje spoustu nápověd, pomocníků. Třeba co je možné uznat jako odečitatelnou položku a jaké jsou peněžní limity pro její použití (abyste náhodou nedali všechny peníze na dobročinné a obecně dobré účely a na chudáky úředníky a vládní činitele pak nic nezbylo).

To se opakuje po celý rok a na jeho konci - jak už víte - vám tato služba nabídne vytvoření daňového přiznání, sumarizaci všech faktur, určí vám zálohy na příští rok, a pokud vás to neodradí, můžete začít podnikat i v dalším roce.

Co vás čeká?

Kromě základních činností varianty Start na vás koncem ledna příštího roku čeká varianta Elegant, která bude umět automatické párování faktur, tedy samočinné hlídání, zda byla jednotlivá faktura už uhrazena nebo ne. A k tomu přidá ještě funkčnost Elektronické evidence tržeb. Do budoucna se pak připravuje varianta Enterprise, která nabídne mimo jiné třeba víceuživatelský režim a k dispozici bude i služba s účetní na telefonu. Tak bude moci na jednom počítači podnikat celá rodina.

Shrnutí

Protože autor tohoto článku je sám OSVČ a používá léta Přiznání online, nejšťastnější a nejúžasnější zprávou o ExpresDokladu.cz pro něj bylo, že ExpresDoklad.cz spolupracuje právě s jeho léty ověřeným závěrkovým systémem Přiznání online, u kterého stačí jen vyplnit požadované údaje do základní stránky tabulky a ostatní výpočty, Daňové přiznání včetně Přílohy 1a, zdravotního i sociálního pojištění a náhled platebního kalendáře se vygenerují samy. To bylo pro autora velkou výzvou k tomu, aby vyzkoušel ExpresDoklad.cz zatím alespoň v základní zkušební verzi. Ta se jeví jako uživatelsky příjemná a plní přesně účel, ke kterému byla stvořena. Navíc uživateli, OSVČ, pomáhá, a ten není postaven před nerozluštitelnou křížovku a změť tlačítek, kterým nerozumí, stejně jako částkám, které se vypočítávají v Daňovém přiznání, a především pak v dokladech pro sociální a zdravotní pojišťovny…

Zdá se, že tedy konečně někdo vymyslel něco, co hrdinům, bojujícím na základě vlastního rozhodnutí nebo donuceni k podnikání okolnostmi (zkuste dneska sehnat teplý flíček v nějaké firmě) s paragrafy kolem podnikání - tedy OSVČ, pomůže a nenechá je na holičkách. Přitom to dělá srozumitelnou a přehlednou formou. Což se třeba o dodatcích, vydávaných k DPP či přiznáním sociálním a zdravotním pojišťovnám říci vůbec nedá.

Hodnotíme tuto přehlednou a velmi potřebnou aplikaci nejvyšším možným počtem bodů, protože si to zaslouží. Možná by se daly najít nějaké chybičky, ale já je nehledal a díval jsem se na službu ExpresDoklad.cz komplexně. Tedy, zda jde jednoduše ovládat - ano jde -, zda je uživatelsky přívětivá - ano, je -, a zda plní svou funkci - ano, plní ji na jedničku.


Proto je Hodnocení DigitálníDomácnosti.cz: vynikající.

Zhodnocení na závěr: Velmi užitečná aplikace pro OSVČ, kteří se nechtějí zabývat vším, co souvisí s vystavováním faktur a tvorbou Daňového přiznání a hlášení pojišťovnám. Vytvoří faktury, hlídá jejich splatnost, pomocí přehledného kalendáře hlídá všechny termíny, které jsou třeba. Přitom máte neustálý přehled o tom, jak velké částky plateb daní můžete očekávat - a podle toho se nákladově zařídit. Celkovou komplexní funkčnost pak uzavírá vytvoření dokumentů pro Daňové přiznání, pro sociálku i zdravotní pojišťovnu. Je to velmi dobrý pomocník!Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

0

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód ISZ921.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód YIS268.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (0)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Kontextová navigace

Úvodní strana Potřebnou pomoc OSVČ přináší ExpresDoklad.cz

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X