Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Recenze: UPS CyberPower CP900EPFCLCD

Vydáno: 18. 06. 2019  |  Aktualizováno: 30. 06. 2019   |  Počet zobrazení: 1801

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

UPS od CyberPower jsme už u nás testovali, tentokrát se podíváme na model CyberPower CP900 EPFCLCD, který je jako stvořený pro použití v moderní domácnosti. Samozřejmě i u tohoto modelu můžeme očekávat kromě elegantního vzhledu i úspory energie.

UPS CyberPower CP900EPFCLCD

UPS CyberPower CP900EPFCLCD


Zdroj záložního napájení CyberPower CP1500EPFCLCD jsme tetovali v tomto článku . Menší model CP900EPFCLCD opět s čistým sinusovým výstupním napětím dokáže v domácnostech a v menších firmách ochránit počítače, servery i síťové prvky, které používají konvenční napájecí zdroje nebo napájecí zdroje s aktivní kompenzací účiníku (PFC). Díky technologii GreenPower UPS pro zlepšení provozní účinnosti a minimalizaci spotřeby energie i tento přístroj přináší významné snížení nákladů na elektřinu oproti běžným UPS systémům.

Ve srovnání s dříve testovaným modelem je tento o poznání menší (je o 3,5 cm nižší a zhruba o deset centimetrů kratší na délku, to je dáno použitým výměnným dobíjitelným bateriovým blokem, který má v tomto případě menší kapacitu 8,5 Ah) a na čelní stěně budete těžko hledat zásuvky USB určené pro napájení přístrojů. Na zadní stěně pak najdete šest chráněných zásuvek s průchozími konektory RJ-11/RJ-45 pro filtraci a odstranění napěťových špiček (jsou dvě, jedna vstupní a druhá výstupní, průchozí obvod chrání připojené zařízení). Je zde i zásuvka USB A a konektor RS-232C, které je možné využít pro ovládání UPS přímo z počítače. Označení 900 v názvu UPS říká, že maximální příkon připojených zařízení (ve všech šesti zásuvkách) může být maximálně 900 VA / 540 W. Při tomto odběru je UPS schopna tyto zařízení „živit" po dobu jedné minuty, a tak s ní lze překlenout krátké výpadky dodávky energie. V případě delšího výpadku tedy máte jednu minutu na to, abyste spolehlivě zavřeli všechny běžící programy a vypnuli počítač nebo jej poslali alespoň do režimu spánku. Ještě je dobré vědět, že zcela vybitá baterie se nabije - dle výrobce - na plnou kapacitu během osmi hodin.

Pro vaši lepší orintaci, tento model UPS je k dostání za zhruba necelé 4.000 Kč.

UPS CyberPower dokáže obsloužit připojená zařízení až do celkového odběru 900 VA nebo 540 W. Při delším překročení maximální hodnoty zařízeními odebíraného výkonu o 20 % automaticky vypne vestavěný jistič, tím pádem se přestanou napájet připojená zařízení a jistič je nutné na zadní stěně znovu natáhnout. UPS CyberPower je pro připojení spotřebičů vybavena šesti chráněnými zásuvkami.

I v tomto případě testovaná UPS využívá technologii Bypass Green Power UPS, která při zapojení line-interactive, používanou touto UPS, propojí vstupní a výstupní svorky, pokud je přiváděné napájecí napětí z rozvodné sítě kvalitní a má správné hodnoty napětí i frekvence. Tato topologie zapojení dokonce umožňuje zvýšit napětí na výstupních svorkách, pokud je přiváděné mimo toleranci a tedy nižší, než by mělo být - a to bez zapnutí měniče. Tím se účinnost této UPS dostává na 95 % při jmenovitém odevzdávaném výkonu, protože zbytek (5 %) si UPS odebírá pro napájení vnitřní elektroniky.

K jakému účelu budete tuto UPS používat?

Především pro počítače, notebooky a notebooky, NAS, tiskárny a kancelářská zařízení, malá síťová zařízení typu router (směrovač) nebo prvky domácí kanceláře, telefon/fax/modem, audio- a videozařízení, systémy domácího kina, DVR/dohledové systémy, pokladní systémy a další prvky domácí a firemní kanceláře. Výrobce ale upozorňuje na to, že se k UPS neměly připojovat tiskárny laserové a kopírky, pracující na stejném principu, které při ohřevu zapékacího válce spotřebovávají obrovské množství energie, kterou by UPS nebyla schopná dodat, a došlo by k jejímu vypnutí nebo k přetěžování, což může mít vliv i na její životnost. Stejně tak UPS není vhodná pro zásobování energií u ohřívačů a už vůbec ne například otopných kotlů. K tomu slouží například námi nedávno recenzovaný model CyberPower CPS600E .

Jen pro připomenutí: Co je PFC?

Termín PFC označuje přístroje s vestavěnou kompenzaci účiníku. Teorie kolem PFC je složitější a souvisí především se spínanými zdroji. Stačí nám vědět, že UPS může „živit" zařízení s klasickým transformátorem, sloužícím pro úpravu napájení elektroniky nebo - a to je důležité - se zdroji, které už mají vestavěnou kompenzaci účiníku, PFC zdroje. Když se podíváte do nabídky napájecích zdrojů v e-shopech pro počítače, najdete zde samostatnou kategorii zdrojů, splňujících požadavky PFC. A tyhle zdroje jsou právě vhodné pro tuto UPS s podporou PFC - ta si s nimi rozumí. Znovu opakujeme, že „nekonečné" odborné diskuze na téma PFC lze nalézt na internetu.

Pohled pod vnější obal

UPS CyberPower řady CP900 pracuje v režimu line-interactive. To už jsme zmínili. Při provozu v tomto režimu dokáže účinně kompenzovat nižší i vyšší mimotoleranční napájecí napětí výstupu tak, aby na něm bylo předepsaných 230 V. UPS je vybaven automatickou regulací napětí (AVR) pro udržení bezpečné velikosti napětí pro připojená zařízení. Tato UPS konkrétně dokáže zpracovat vstupní napájecí napětí v širokém rozsahu od 170 do 270 V.

Při výpadku napájecího napětí se připojí měnič na vestavěný akumulátor a začne vyrábět napětí 230 V/50 Hz s přesným sinusovým průběhem, tedy bez přítomnosti harmonických frekvencí, které jsou zdrojem rušení pro spoustu spotřebičů. Výrobce udává toleranci frekvence v rozmezí ±1 %, námi zjištěná hodnota byla po celou dobu měření vždy přesně 50,0 Hz. Je jasné, že při výpadku napájení chvíli trvá, než se na výstupních svorkách objeví napětí, je to dáno tím, že při výpadku se připojí měnič na akumulátor a začne vyrábět sinusové napětí. Typicky to u zdrojů tohoto typu bývá mezi 4 až 10 ms, UPS firmy CyberPower patří k těm lepším, kdy výrobce uvádí dobu náběhu střídavého napětí na výstupu 4 ms. Tento parametr souhlasí s našimi měřeními, kdy se nám podařilo po několika pokusech stanovit průměrnou hodnotu na 4,0 ms. A to je velmi dobrá hodnota, navíc přesně kopírující údaj výrobce v katalogovém listu produktu. Počítejte ale s tím, že sinusový průběh při nájezdu provozu nenaváže přesně na sinusovku před výpadkem napětí. Opakujeme, že je možné u připojených zařízení, která jsou citlivá na fázově změny, dojít k jejich ovlivnění.

UPS používá bezúdržbový olověné bateriový blok dodávaný jako náhradní díl. O tom, že se blíží konec jejich životnosti (baterie neudrží kapacitu), jste informováni včas. Při výměně baterie za novou je ale třeba odpojit připojené přístroje a odšroubovat čelní víko, za tím účelem je třeba UPS položit na bok. Výměnu zvládne i průměrně znalý uživatel. Jde vlastně o povolení dvou šroubků, vyjmutí starého a následné vložení nového bateriového bloku a opětné zašroubování šroubků. V případě, že si nejste jisti, že byste tento úkon provedli sami, spolehněte se na partnerské prodejny společnosti CyberPower a nechte si výměnu provést u nich. Tak vyřešíte snadno i Nerudovský problém „kam s použitou baterií", protože servis se postará o odeslání staré baterie k recyklaci.

Vestavěná ochrana datové linky chrání telefony, síťové prvky a další komunikační vybavení před napěťovými rázy a špičkami a dalšími problémy. K filtraci špiček u telefonní linky (to prakticky nevyužijeme) nebo u ethernetového kabelu slouží „obojetný" kombinovaný průchozí konektor RJ11/RJ45. Filtrovat tedy můžete buď telefonní nebo faxovou linku (možná se ještě někde fax používá) nebo ethernetovou linku, vedoucí například od antény s modemem, umístěnými u radiového pojítka, před špičkou způsobenou třeba výbojem blesku.

Obsluha UPS

Obsluha této UPS je přehledná díky LCD displeji a LED indikátorům na čelním panelu. V každém okamžiku má obsluha k dispozici jasné údaje o tom, zda je k dispozici napájecí napětí z rozvodné sítě, stav nabití baterie je indikován sloupcovým grafem, dále je tu sloupcový indikátor, ukazující zatížení UPS a v případě, že dojde k výpadku napájení, další sloupcový indikátor ukazuje, kolik energie ještě v baterii zbývá a jak dlouho ještě může „živit" připojená zařízení. Zbývající čas do úplného vybití baterie pak je rovněž indikován jako čas v minutách pod sloupcovými displeji.


Výrobce na svých webových stránkách prezentuje u každé jím vyráběné UPS i délku nouzového provozu pro určité zatížení na výstupu. Tento graf je interaktivní, a tak v každém bodu grafu (kolečko) vám ukáže přesnou hodnotu, jak UPS dlouho může zásobovat vaše připojená zařízení pro daný odběr. Pro vaši lepší představu zde ukazujeme tento graf. Naše měření se v shodují s údaji v grafu.

V případě výpadku se ozve varovný signál, stejně jako v případě přetížení výstupu nebo docházející kapacity baterie. Vy pak vypínáním nebo odpojováním připojených přístrojů můžete prodloužit dostupný čas, který ještě máte do úplného vybití nebo omezit překročení maximálního výstupního výkonu, dodávaného UPS. Je zde i tlačítko pro vypnutí alarmu, prosvícené tlačítko informuje o deaktivaci alarmu.

Vše se ovládá pomocí tří tlačítek pod displejem, tato tlačítka slouží ke změně režimu zobrazování a ovládání UPS nebo k provedení auto testu, zda všechny systémy UPS pracují normálně. Jako celek UPS v provedení tower působí elegantně a díky symbolům na displeji i u tlačítek je obsluha jasná a snadná.

Na zadní stěně přístroje pak najdete šest zálohovaných zásuvek, nad nimi průchozí filtr pro ethernetovou síť (vstup a výstup) nebo pro telefon či fax. Dole je pak červené tlačítko, které slouží k „nahození" jističe, pokud došlo k přetížení UPS nebo pokud se na vstupu objevil impuls s energií převyšující hodnotu 405 Joulů.

Důležitá funkce: vypnutí počítače

Moderní operační systémy vyžadují, aby před vypnutím počítače byly správně ukončeny. To znamená, aby všechny rozpracované soubory byly správně uzavřeny, vyprázdnily se vyrovnávací paměti a ukončily se běžící aplikace a uzavřely se jejich pracovní soubory. V tom je CyberPower na úrovni.

U každého UPS jsou k dispozici programy pro obsluhu UPS. Na zadním čele totiž najdete ještě dva konektory, jeden, RS-232C, a druhý, USB typu A. Ty slouží k propojení s počítačem, jež pomocí programů PowerPanel Personal Edition nebo PowerPanel Business Edition dokážou zpracovat signál o výpadku napájení - a uživatel pak může nechat vypnout všechny programy a na konec spolu s vypnutím počítače vypnout i UPS. USB rozhraní je kompatibilní s UPS službami operačních systémů Windows a Mac OS.

Programy PowerPanel jsou dostupné pro operační systémy Linux, Mac OS i Windows. Všechny najdete na webové stránce výrobce týkající se tohoto produktu. Na stránce ke stažení pak najdete i Rychlou příručku pro zapojení i Návod k použití - a to samozřejmě i v češtině.

 Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

4

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód AKH157.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Kontextová navigace

Úvodní strana Recenze: UPS CyberPower CP900EPFCLCD

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X