Logo DigitálníDomácnost.cz

Přeskočit na navigaci

Aktuálně Domluvte si návštěvu digitální domácnosti na Praze 4. Volejte na 603525050.

Technologie pro energeticky nezávislý dům jsou tu

Vydáno: 23. 06. 2011  |  Aktualizováno: 28. 06. 2011   |  Počet zobrazení: 6927

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Na mnichovském veletrhu Intersolar Europe 2011 bylo k vidění spousta zajímavých věcí. Nás však nejvíce inspiroval stánek společnosti Schüco, která je světovým lídrem v oblasti energeticky efektivního opláštění budov a systémů využívajících sluneční energie. Firma Schüco představila skutečně inovativní, inovované, stávající i zcela nové, průkopnické systémy, v oblasti solární termiky a fotovoltaiky. A nebyla to jen prázdná slova, ani marketingové výkřiky. Byla to prostě realita. V článku se dozvíte i o návaznosti na moderní technologie smart grids i o podpoře trvalé udržitelnosti naší planety, protože tohle všechno společnost integrovala do jednoho stánku.

Budova Schüco založená na konceptu Energie3

Budova Schüco založená na konceptu Energie3


Stánek společnosti Schüco představil na mnichovském veletrhu Intersolar Europe 2011 inovované, stávající i skutečně zcela nové průkopnické systémy v oblasti solární termiky a fotovoltaiky. Potvrdil tak, že decentralizované řízení energie stejně jako nezávislé a soběstačné energetické hospodaření v soukromých i komerčních prostorech nejsou pouhou vizí, nýbrž se stávají skutečností. Vše se skrývá pod firemním konceptem společnosti Schüco Energie3 - energii šetřit, vyrábět, uchovávat a rozvádět.

Budovy založené na konceptu této společnosti, nesoucího název Energie3, jsou schopny energii šetřit díky kvalitním okenním, dveřním a fasádním systémům, využívat a vyrábět prostřednictvím solárně-termických a fotovoltaických systémů a konečně také uchovávat a rozvádět přes inteligentní distribuční síť. Poprvé byla na veletrhu představena řídící jednotka Schüco E3 Tower, která dokáže propojit všechny existující zdroje solární energie a tepla s jednotlivými spotřebními místy. Vyprodukovaná energie je tak vyráběna, uchovávána a spotřebovávána na jednom místě, například v rodinném domě, v případě přebytku může být energie dokonce i odprodána do veřejné sítě.

Nás velmi zaujal projekt řídicí jednotky Schüco E3 Tower, která se v pohodě postará o celý váš inteligentní dům. Chceme se s vámi rozdělit o informace, protože si myslíme, že právě tohle je technologie budoucnosti i pro moderní domy a budovy. I o tomto produktu tentokrát bude řeč. Čtěte a vnímejte pozorně, protože právě tento systém může být řešením třeba právě pro váš dům - jenže jste o něm doposud nevěděli.

Schüco E3 Tower - kombinace inteligentního řízení s inteligentním uchováváním energie

Inteligentní jednotka Schüco E3 Tower, která je zatím ještě ve fázi konceptu či prototypu, by měla zajistit nejen uchovávání a distribuci energie, propojováním všech výrobních a spotřebních komponent, které jsou součástí objektů založených na konceptu Energie3, ale také regulaci spotřeby a nákupu energie ze sítě. Dochází tak k maximalizaci zabezpečení, komfortu a soběstačnosti v poptávce po elektrické energii, a to jak u nových, tak u renovovaných objektů. Technologie je určena pro rodinné domy a malé až středně velké firmy. Cílem je energetická decentralizace a soběstačnost budov.

Využití budov k decentralizované výrobě energie je velmi efektivní. Proto společnost Schüco představuje jednotku E3 Tower - kombinaci „Smart Control" a „Smart Storage" -, která dokáže zkombinovat všechny existující zdroje solární energie a tepla a zajistí, aby získaná energie byla použita všude tam, kde je to třeba a možné, ideálně přímo v místě, kde byla vyrobena a uchovávána. Díky tomu dochází k minimalizaci transakčních ztrát, snižování nákladů a její nasazení slouží i k ochraně životního prostředí.

Co kromě Schüco E3 Tower společnost nabízí?

Kromě Schüco E3 Tower byla pozornost věnována také dílčím solárně-termickým a fotovoltaickým systémům, uplatnitelným v soukromé, komerční i průmyslové sféře. Nechyběla prezentace k portfoliu nových tenkovrstvých fotovoltaických modulů Schüco Blackline, které jsou díky mikromorfní technologii ještě účinnější, a to nejen ve srovnání s krystalickými moduly, ale dokonce i oproti amorfním tenkovrstvým panelům, navíc nabízejí neutrální černou barvu, kterou ocení architekti. Tyto panely se mohou stát součástí vašeho domu a tak dále posílit vaši nezávislost na externích - a placených - zdrojích energie.

Dále si návštěvníci stánku mohli prohlédnout nový montážní systém do šikmé střešní konstrukce s taškami MSE 100 In-roof, který můžete nasadit i na starší budovy se střešními taškami, kdy je střecha orientována alespoň částečně směrem k jihu. Výhodou může být i jihozápadní či jihovýchodní orientace střechy. Jak vidíte na obrázku, čím více je střecha domu orientována směrem k jihu, tím větší výtěžnosti můžete dosáhnout. Je to i logické.

Pokud ale váš dům má rovnou střechu a chcete využít systému získávání energie, pak je tu pro vás inovovaný montážní systém na rovné střechy MSE 100 východ/západ, který lze nyní instalovat i v oblastech s vyšším zatížením střechy sněhovou pokrývkou. Inovací prošel také aerodynamický montážní systém MSE 210 Aero, který zajistí bezpečné připevnění jižně orientovaných krystalických modulů na plochých střechách.

V nabídce firmy Schüco nechyběly ani nové měniče a další součásti systémů, např. centrální měnič IPE ze série CN 05, určený pro použití u větších systémů s tenkovrstvými moduly, bezpečnostní spínač FWS 3021 či novou internetovou aplikaci Schüco Sunalyzer APP, díky které mohou mít provozovatelé, montéři a technici nepřetržitý přístup k potřebným datům, získávaným a vyhodnocovaným jednotkou Schüco Sunalyzer. Aplikaci podporuje iPhone i mobilní telefony a tablety se softwarovou platformou Android.

Solární kolektory a fotovoltaické moduly pro výrobu čisté energie

S využitím solárních systémů Schüco lze téměř veškerou požadovanou energii vyrobit přímo na místě, a to prostřednictvím solárních kolektorů a fotovoltaických modulů umístěných a střeše a fasádě domu, na střeše garáže či na volných prostranstvích. Tepelná energie ze solárních kolektorů pak proudí do topné jednotky anebo slouží k ohřevu teplé užitkové vody. Dodatečnou tepelnou energii pak v případě nedostatku dodává tepelné čerpadlo. K pohonu tepelného čerpadla slouží decentralizačně vyprodukovaná energie. Sluneční energie získaná z fotovoltaických modulů nejprve proudí do řídící jednotky Schüco E3 Tower, která vyhodnotí, jak bude nejlépe využita. Elektřina může být v případě nadbytku v zásobníku prodávána do sítě, v případě nejlepších cen naopak kupována.

Cítíte tady ty obrovské možnosti? Nejenže můžete být na energii zcela nezávislí, ale dokonce, pokud váš dům jí bude produkovat více, než je jeho potřeba v daném okamžiku, můžete část „navíc" získané energie „odprodat" a poskytnout do energetické sítě. Tím se mohou dříve vrátit investice, vložené do pořízení takového vybavení domu.

Trvalá udržitelnost naší planety v praxi

Možná, že jste se už setkali s pojmem „Smart Grids", neboli chytré sítě. A také s pojmem Suitability, trvalé udržitelnosti. Tak tohle je přesně systém, který v praxi demonstruje možnosti prozatím spíše marketingově pojímaných uvedených výrazů. Smart Grids neboli chytré sítě začínají být zajímavé právě z hlediska trvalé udržitelnosti. Celá problematika smart grids a suitability nás natolik zaujala, že pro vás připravíme co nejdříve článek na toto téma. V tomto okamžik jen chceme říci, že právě společnost Schüco na svém stánku předvedla řešení, která mění marketingové pojmy ve skutečnost.

Efektivní hospodaření s vyprodukovanou energií

Schüco E3 Tower inteligentně propojuje všechna elektrickou energii či teplo vyrábějící zařízení. Prostřednictvím inteligentního řízení (Smart Control) vyhodnotí, kdy je vhodná chvíle pro vytváření zásob, spotřebu či odprodej elektřiny. Jednotka je schopna porovnat disponibilní objem vlastní vyprodukované energie s externími daty, například s aktuálními cenami elektřiny, tarify či informacemi o počasí. Vyhodnocení všech těchto interních a externích informací a dat vede k decentralizovanému řízení, které simultánně reguluje spotřebu vyprodukované energie, objem nakoupené elektřiny a kontrolu topného systému. K prodeji elektřiny dochází pouze v případě, že disponibilní objem zásobníku je vyčerpán. Elektřina je zároveň okamžitě nakupována v případě nejlepších cen. Prostřednictvím inteligentního uchovávání (Smart Storage) je energie automaticky rozváděna a ukládána mezi interními a externími místy spotřeby a výroby.

Vlastní energie pro pohon spotřebičů i elektromotorky

Ve dne vyprodukovaná elektrická energie je uchovávána přímo ve věži Schüco E3 Tower, aby byla k dispozici ve večerních hodinách, v průběhu noci a pak i ráno. Skladovací kapacita je přizpůsobena velikosti domácnosti, bez problému si poradí s jedno- i vícegenerační domácností. Inteligentní jednotka Schüco E3 Tower pak dodává energii spotřebičům na stejnosměrný proud. Takovými spotřebiči mohou být chlazení, větrání či kontrolní systémy. Zajišťuje však i dodávky pro spotřebiče na střídavý proud, od praček až po ledničky. Do budoucna bude možné pohánět také mobilní zařízení s dobíjecími bateriemi, jako jsou elektrické automobily, kola, motorky, vozítka Segway, notebooky, netbooky, tablety a další zařízení.

Tím dochází k maximálnímu využití energie přímo na výrobním místě, navíc je díky zásobníku k dispozici kdykoli, je-li to zapotřebí. Nadbytečné množství vyprodukované energie lze samozřejmě, jak už víte, zpeněžit. Rozměry řídící jednotky Schüco E3 Tower s půdorysem přibližně 0,5 m2 umožňují její bezproblémové umístění do každého rodinného domu.

Podrobnější informace k systému a principu Schüco E3 Tower však výrobce pečlivě tají. Aby ne, tohle zařízení v DigitálníDomácnosti.cz totiž považujeme přímo za revoluční počin! Takže o tom, kde a jak se energie v systému Schüco E3 Tower uschovává a jak velké možnosti to nabízí (tím myslíme kapacitu tohoto zařízení), zatím mnoho nevíme. Stejně tak o ceně tohoto zařízení. Myslíme si ale, že to je natolik revoluční řešení, že se k němu ještě v budoucnu určitě vrátíme - protože tohle je vize pro energeticky úsporné až energeticky nezávislé budovy. A nemusí přitom jít pouze o budovy nové, nabídka společnosti je tak široká a variabilní, že o změně přístupu k energii doma můžete začít uvažovat třeba i při přestavbě svého domku, jeho rekonstrukci nebo třeba jen při výměně střešní krytiny.

Více informací zde .

Post scriptum

Jak se nám podařilo zjistit po umístění článku na web, jímání energie, jak jsme ostatně čekali, u jednotky E3 Tower se provádí do akumulátoru s kapacitou 200 Ah nebo 10 kWh. Jednotka E3 Tower se na trhu objeví pravděpodobně v září tohoto roku a její cena bude stanovena až při uvedení na trh.Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

11

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód APY228.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód GWB628.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód VJB779.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (1)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

sotek54  | 92.194.125.---

v r. 1992-1995 firma Herrmann Wärmesysteme nabizela tyto domovni systemy (ibus-technologie) ve spojenim se sterligovym motorem.

Kontextová navigace

Úvodní strana Technologie pro energeticky nezávislý dům jsou tu

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X