Chytrý bojler na ohřev vody z Dražic

Jak dokazuje výrobce bojlerů, společnost Družstevní závody Dražice, vývoj jde mílovými kroky kupředu a tak tato společnost nedávno přivedla jako jedna z prvních na trh chytrý ohřívač teplé vody a nyní představuje už třetí generaci chytrých bojlerů OKHE Smart. Ty lze ovládat a nastavovat na dálku prostřednictvím mobilního telefonu.

Ohřívač teplé užitkové vody z DZ Dražice má v sobě vestavěnou vnitřní inteligenci, takže se se dokáže přizpůsobit chodu vaší domácnosti. Sleduje dění ve vaší domácnosti a podle toho nastavuje sám ohřev na dobu, kdy bude zapotřebí větší množství teplé vody. Díky jedinečnému algoritmu tento bojler tak dokáže ušetřit až 15 % za energii pro ohřev teplé vody. To je dobré znamení, protože naprostá většina ohřívačů teplé vody pracuje v energetické třídě C, zatímco třetí generace ohřívače z Dražic si směle prolomila cestu na stupínek s označením energetická spotřeba třída B. Na vině - nebo lépe příčinou tohoto pro nás velmi potěšitelného stavu - je inteligentní optimalizace ohřevu.


I když slovo inteligentní ve spolupráci s věcmi, spadajících do skupiny IoT (Internet of Thinks, internet věcí) nemám rád, protože inteligence může být spojována pouze s myslícími bytostmi a těžko takové zařízení dokáže vyluštit třeba křížovku nebo sudoku a absolvovat testy inteligence. Připouštím ale, že právě tohle je zařízení, které dokáže přemýšlet za vás a ohřívat vodu tehdy, když je jí potřeba. U klasických bojlerů je totiž situace výrazně jiná a - abychom šetřili - musíme využít systémů pro chod moderní chytré domácnosti k tomu, abychom zbytečně neplýtvali energií. Klasický bojler na ohřev teplé užitkové vody, poháněný elektřinou, totiž má dva stavy. Buď drží v sobě ohřátou teplou vodu a záleží jen na provedení izolace, jak dlouho teplou vodu udrží. Jsou v něm totiž vestavěna čidla, která vypnou ohřev teplé užitkové vody (TUV) při dosažení teploty, která je nastavena termostatem. Pak teplota klesá, a když klesne o několik stupňů níže, termostat znovu zapne topné těleso a voda se opět „přihřeje" na nastavenou teplotu.

Malá odbočka - jak ohříváme vodu

Tento odstavec čtete jen tehdy, pokud jste se nikdy nezamýšleli nad tím, jak získávat teplou vodu během dne. Pokud vás zajímá jen recenze chytrého kotle, přejděte rovnou k dalšímu odstavci.


Bojlery pro ohřev TUV elektrickou energií většinou disponují topným tělesem s příkonem 2200 až 2300 W, ohřev podle velikosti nádoby trvá několik hodin - typicky 50litrový zásobník ohřeje vodu z 10 °C na 60 °C za hodinu na dvacet minut (zdroj: DZ Dražice, model OKCE 50), u běžného bojleru pro využití v domácnosti o objemu 160 litrů (Zdroj: DZ Dražice, OKCE 160) trvá ohřev čtyři hodiny opět z 10 na 60 °C. V obou zmíněných případech je kotel na ohřev TUV vybaveny topným tělesem o příkonu 2200 W, samozřejmě kotel musí mít vlastní přípojku chráněnou 16A jističem.

Jsou možné dva druhy připojení. První z nich je ten, kdy teplou vodu potřebujeme neustále a nemůžeme si ji připravovat v bojleru, připojenému k plynovému kotli nebo tepelnému čerpadlu či solárnímu systému. Zbývá tedy ohřev elektřinou. K tomu malé srovnání mezi ohřevem TUV plynem a dále se pak budeme věnovat ohřevu TUV elektřinou.

V případě bojlerů z DZ Dražice opět srovnejme 160litrový zásobník OKC 160 NTR/Z, který má výměnnou plochu o velkosti 1,08 m2 (při zapojení bojleru se využívá plynový kotel s trojcestným ventilem, který prioritně nahřívá vodu v bojleru, aby bylo dosaženo maximální míry komfortu, a to tak, že kotel ohřívá plynem vodu a tu trojcestný ventil směruje do bojleru, kde spirála kolem zásobníku TUV předává energii a tím ji ohřívá, v případě dosažení nastavené teploty vody trojcestný ventil přepne a předává energii do otopného systému). Při výkonu kotle 24 kW se ohřeje TUV z 10 na 60 °C za 23 minut. To jen pro srovnání s délkou ohřevu elektrickým bojlerem.


Pro ty, kteří hned nechápou, shrnuji: teplou vodu ve 160litorvém bojleru při elektrickém ohřevu máte k dispozici za čtyři hodiny, při připojení bojleru k plynovému kotli o výkonu 24 kW pak jen za 23 minut, to je asi 10x rychleji, než v případě elektrického ohřívače TUV.

Pokud řešíte ohřev pomocí elektřiny, musíte dále rozhodnout, zda budete TUV ohřívat neustále nebo zda využijete možnosti levnějšího proudu s dávkováním pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO). Ve druhém případě můžete za elektrickou energii ušetřit, ovšem s podstatným snížením komfortu - může se stát, že na teplou vodu totiž někdy při shodě náhod budete muset čekat.

Pokud elektrický bojler používáme neustále a nevyužíváme sazby s HDO, teplá voda při zvýšené spotřebě se může „vytočit" a na ohřátí nové várky čekáme pak až čtyři hodiny (samozřejmě, teplota se nemění skokem, ale elektřinou ohřívaná voda stoupá v bandě bojleru vzhůru, odkud se sbírá výpustnou trubkou teplé vody a vede se k vodovodní baterii). A elektřina se spotřebovává neustále, jakmile klesne teploty vody v bojleru pod nastavenou mez, kdy se sepne vytápění pomocí elektrické spirály. Tím chci říci, že je nutné správně zvolit u elektrického ohřevu velikost bojleru, aby vystačil krýt spotřebu celé rodiny - stačil na večerní vysprchování celé rodiny - a v případě elektrických bojlerů raději (z vlastní zkušenosti) volit bojler „o jedno číslo" větší, než jsme původně plánovali. Nebo nechat návrh na specialistech, kteří určí objem nádoby podle činností, které budou bojlerem zásobovány. Tedy zda voda bude použita pouze pro mytí, sprchování a koupání, nebo také třeba v kuchyni - pokud ohřev v ní nemáte vyřešen jinak.


V každém případě ohřev vody něco stojí a záleží na tarifu, který máte u dodavatelské společnosti zvolen: z toho pak vychází, kolik vás bude stát ohřev dejme tomu sta litrů TUV. Ale vodu máte - s určitým malým zpožděním, daným nutností pomalého ohřevu elektrickým topným tělesem - vždy k dispozici.

Druhou možností je, že využíváte tak zvaného - dříve označovaného „nočního" - proudu. Nyní HDO. V tom případě je vaše domácnost vybavena přijímačem signálů HDO, který umožňuje ohřev TUV pouze v časech, kdy vám je dodáván levnější proud. Bojler je tak připojen přes spínací relé ovládané impulsy od dodavatele a náhřev je možný pouze tehdy, když je dispozici levnější proud (dříve noční). Dříve byly dodávky takového proudu nastaveny pouze na noční období a tak se stávalo, že večer jste neměli k dispozici dostatečně teplou vodu, ta se totiž nahřála přes noc, nejteplejší byla po ránu, díky nepříliš kvalitní izolaci v bojleru mezi zásobníkem a jeho vnějším obalem vám v bojleru vystydla, a k večeru jste se opět sprchovali ve vlažné či studené vodě, podle toho, kolikátý v pořadí jste v koupelně byli.

Dnes je situace lepší v tom, že dodávka elektrické energie HDO (Hromadné dálkové ovládání) je rozprostřena na několik časových úseků během dne, kdy jsou vykrývány snížené spotřeby podniků a je přebytek elektrické energie (zjednodušeně řečeno třeba v době oběda). Podle druhu tarifu můžete mít až dvacet hodin ve snížené sazbě (dříve noční, levnější), rozprostřené na celý den. Průšvih ale je, že noční dodávka končí typicky v 7.15 a pak impuls pro opětovný start nízké sazby přichází až v 8.15. A pokud se strefíte s vypotřebováním TUV právě do této doby, budete muset ještě čekat na dobu, kdy kotel může vodu ohřívat (zapne se nízká sazba).

Takže zvažte, co je pro vás výhodné pro ohřev teplé vody, pokud nevyužijete (nebo nemůžete využít) mnohem operativnější způsob ohřevu TUV plynovým kotlem nebo nějakým alternativním zdrojem energie.

Tolik několik úvah k volbě bojleru.

Další možnosti úspor

Při úvahách o efektivním provozu domácnosti docházíme k možnosti, kdy vodu ohříváme - a tím se už dostáváme v recenzi chytrého bojleru od DZ Dražice - až tehdy, kdy ji budeme potřebovat, abychom zbytečně neutráceli za ztráty vzniklé nedokonalou izolací mezí nádobou na TUV a okolím. I když dnes jsou izolační materiály na špičkové úrovni a jejich vývoj jde stále kupředu, proč zbytečně ohřívat vodu, která se stejně ochladí tím, že dochází k prostupu tepla mezi vnitřní nádobou a vnějším obalem kotle. Z fyziky si možná pamatujete na to, že pokud je teplotní spád (rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku a vnějším obalem) velký, dochází k vyšším ztrátám. Jinak řešeno, teplejší voda se rychleji chladí a tím přicházíte o své peníze, které jste dali do ohřevu vody.

Částečně bylo možné tento problém řešit různými přídavnými zařízeními - například od zásilkového obchodu pro kutily všeho druhu Conrad Electronics -, které měřily časovou křivku spotřeby vody a podle toho dokázaly upravit možnost náhřevu tak, aby voda byla připravena co nejteplejší v okamžiky, kdy ji typicky budete potřebovat. Jinak řečeno, na výstup teplé vody z bojleru jste instalovali čidlo a připojený počítač, který ovládal spínací prvek pro zapínání spirály pro ohřev, vypočítal, že nejvíce vody spotřebováváte ráno při ranním mytí, které začalo v šest a skončilo po sedmé hodině ranní ochodem všech obyvatel do práce a do škol. Další špička byla až po dvacáté hodině, kdy se celá rodina sprchovala (zjednodušeně, nepočítám víkend, zmíněný počítač pracoval v sedmidenním - týdenním - režimu). Z toho důvodu nechal vodu nahřát na ráno na šestou (když začal dejme tomu až ve dvě ráno, nesměla ale vypadnout dodávka elektřiny, a pak - dejme tomu - spustil ohřev až v 16 hodin, čtyři hodiny před předpokládanou večerní špičkou, aby se voda stačila nahřát. Měřením vstupních a výstupních teplot pak dokázal - v případě, že došlo ke zvýšení spotřeby během dne mimo dvě denní špičky - dovolit nahřívat vodu i během dne. A to ovlivnilo náhřev po několik dalších dnů.


Podobně mohly pracovat i systémy pro řízení chytré domácnosti, což jsou vlastně programovatelné automaty, počítače, které vložením vhodného algoritmu dokázaly totéž: totiž co nejefektivněji využit elektrické energie pro ohřev vody s dosažením maximálního komfortu pro obyvatele domácnosti. U elektrického ohřevu vody je to obzvláště důležité, protože zde hraje velkou roli řešení setrvačnosti, potřebné pro ohřátí vody - ta se pohybuje, jak už víme z předchozího textu - v hodinách. U ohřevu plynem je tato doba mnohem kratší, takže setrvačnost ohřevu je nižší a dosažení vysokého komfortu je - pokud je dostupný plyn - tedy i mnohem vyšší.

Chytrý elektrický ohřívač vody se zásobníkem na druhou

A konečně se dostáváme ke kotli OKHE Smart od DZ Dražice. Tenhle bojler na elektriku je totiž geniální nejen v tom, že si dokáže rozvrhnout co nejefektivnější náhřev vody v čase, ale umožňuje vám jej ovlivňovat na dálku prostřednictvím aplikace, instalovatelné na mobilní telefon či tablet i další nositelná zařízení. Tím povyšuje schopnosti kotle na druhou.


Chytré ovládání ohřívače nabízí několik režimů, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností společnosti s výrobou bojlerů v libovolném provedení (stojací, ležaté, elektrické, zásobníky pro ohřev vody z plynového kotle, aj.). První přidanou hodnotou je pak režim Smart, který integruje i do ohřívačů vody prvky umělé inteligence. Cílem je dosažení maximální jednoduchosti obsluhy při maximálně efektivním provozu. Já ještě přidávám, že výrobci se povedlo skloubit jednoduchost ovládání a snadnost volby režimů tak, že ohřívač se zásobníkem může snadno ovládat i osoba, která neabsolvovala vysokou školu molekulární kinematiky či institut programování nebo přidružený obor. A to jsou body, které toto zařízení získává ihned na začátku našeho testu.

Ohřívač je určen k akumulačnímu ohřevu vody elektrickou energií. Vodu ohřívá elektrické těleso ve smaltovaném, tepelně izolovaném zásobníku. Pro zvýšení životnosti se používá hořčíková anoda. Těleso je v době ohřevu ovládáno řídící jednotkou. Pomocí kruhového ovladače otočením doleva nebo doprava lze přepínat mezi jedním ze čtyř režimů.

Výrobce nabízí širokou škálu typů, spočívajících v různých objemech nádoby na ohřev TUV. K dispozici jsou jednotky s objemem 80, 100, 125 a 152 litrů s dobou ohřevu vody o 50 °C cellem 2,5, 3,0, 3,8 a 5,0 hodin. Všechny jsou určeny pro svislou montáž, v základním provedení je bojler dodáván v neutrálním šedo-bílém provedení, ale existují i zajímavé barevné kombinace, které oživí prostor, ve kterém je bojler zavěšen. Bojler má nad kruhovým ovladačem s jasně zřejmými piktogramy umístěn displej, který ukazuje teplotu nahřáté TUV, čas, den v týdnu, slouží ale i k zobrazení kódu chybového stavu a kódu pro spárování s chytrým nositelným zařízením iPad, iPad, iPhone s operačním systémem iOS od verze 7.0 (připravuje se, viz dále) nebo zařízením s operačním systémem Android od verze 4.3.

Režimy ohřevu

Manual: odpovídá funkcím běžného ohřívače TUV tak, jak je dlouhodobě znáte. Teploty ohřívané vody můžete nastavit mezi 40 a 80 °C.

Manual HDO: zde platí to samé, co bylo uvedeno v předchozím bodu, ale ohřívač TUV spolupracuje s hromadným dálkovým ovládáním HDO, které jsme popsali dříve.

Optimum 55 °C: Slouží k nastavení optimální teploty náhřevu, při které se dosahuje nejekonomičtějšího využití a nedochází k tvorbě usazenin na topné spirále a vnitřku nádoby na TUV. To platí především pro případ, kdy ohříváte tvrdou, studniční, vodu.

Prog: ohřívač získává díky vnitřní chytré podpoře možnost programovat ohřev vody v rámci týdenního programu. Například pokud je umístěn na chalupě, v pondělí až čtvrtek se voda ohřívá jen tak, aby nemohla zamrznout a na pátek na odpoledne, v sobotu a v neděli máte k dispozici teplou vodu pro vaši potřebu.

Anti freeze: je program, který i ve vypnutém stavu hlídá, aby teplota vody v nádobě nepoklesla pod 5 °C a tím nemohlo dojít k zamrznutí vody a k destrukci samotného ohřívače nebo jeho částí (z fyziky víte, že voda v zamrznutém stavu ve skupenství pevném má maximální objem, takže by mohlo dojít k prasknutí nádoby nebo zničení topné spirály i dalších důležitých zařízení (čidel, atd.). Upozorňuji však na jednu důležitou věc. Voda je udržována v kapalném stavu pouze v nádobě tohoto ohřívače, takže je nutné ošetřit, aby nezamrzly přívodní trubky a trubky, odvádějící z ohřívače teplou vodu, ty spotřebič sám ochránit nedokáže. Existuje tedy možnost vypustit vodu z trubek „před" a „za" ohřívačem a na zimu můžete vodu v kotli ponechat, nastavit kotel do režimu chránícímu jej proti možnému zamrznutí a tím ušetřit za vypouštění vody z kotle, což je běžná věc například pro zazimování chaty osazené bojlerem pro přípravu TUV. Z toho plyne i to, že v případě odjezdu z chalupy nemůžete vypnout hlavní jistič, jinak by ohřev na minimální teplotu nefungoval.

Smart: Díky vestavěné vnitřní inteligenci se aktivuje funkce chytrého termostatu, který reaguje na spotřebu teplé vody uživateli objektu, kde je ohřívač instalován.

Smart HDO: K funkcím chytrého termostatu jsou ještě přidány prvky regulace, které reaguje na funkce HDO. Tedy počítá například v týdenním cyklu s nedostupností „nočního proudu" a proto ohřev v bojleru se provádí tak, aby se „stihlo" okno, kdy HDO ještě dodává elektrickou energii, a tak domácnost měla stále maximální možný komfort stále k dispozici.

SmartBojler

Na druhou pak umocňuje chytrost řešení z Dražic pak ještě aplikace, která je dostupná pro mobilní telefony s Androidem a brzy bude k dispozici i prostřednictvím AppStore, kde kontrola funkčnosti všech aplikací pro zařízení Apple trvá vždy mnohem déle, protože obchod se zaručuje za 100% funkčnost aplikací.

Aplikace SmartBojler si tak můžete stáhnout (zatím) z obchodu Google Play. S bojlerem je nejprve nutné provést spárování, protože komunikace probíhá prostřednictvím Bluetooth. Na kotli se při spárování objeví čtyřmístný kód, který je nutné zadat do nositelného zařízení. Od této doby je možné bojler komfortně nastavovat prostřednictvím nositelného zařízení. Možnou nevýhodou však je to, co samotný Bluetooth nabízí: bojler a nositelné zařízení „na sebe" při komunikaci „musejí vidět". To znamená, že nositelné zařízení vám ušetří nutnost dojít až k bojleru a pak na něm pomocí kruhového ovladače vyhledat režim, který chcete nastavit, snáze se volí potřebná teploty vody i další drobnosti. Displej nositelného zařízení přebírá z bojleru informaci o ovládaném bojleru (velikost nádoby pro ohřev v litrech - vpravo nahoře), aktuální teplotu vody v nádobě bojleru a nastavený režim.

Existují dva režimy zobrazení - na výšku a na šířku.

Programování týdenního režimu za pomoci aplikace SmartBojler je rovněž mnohem snazší než v případě zadávání hodnot pomocí kruhového přepínače funkcí na bojleru samotném.

Díky aplikaci lze pak samozřejmě provádět mnohem komfortněji například programování režimu dovolená, kterou nelze z čelního panelu bojleru nastavit vůbec.

Instalací aplikace získáváte i různé možnosti navíc. Tak například můžete sledovat různé statistiky, které vám umožní zorientovat se ve spotřebě energie, určené k náhřevu teplé vody.


V obrazovce Nastavení pak komfortně nastavíte aktuální čas a datum tak, aby se shodovaly ve vašem nositelném zařízení i v bojleru.

A poslední obrazovka je určena pro servisní techniky, kterým předloží všechny potřebné údaje o bojleru pěkně srovnané a na jedné obrazovce. Diagnostika se tak stává snadnou, přehlednou a rychlou. 

Co dodat?

Skvělé zařízení s kvalitou, na jakou jsme od DZ Dražice po léta zvyklí (kombinovaný bojler na ohřev TUV z teplé vody určené pro vytápění v kombinaci s elektrickým ohřevem visel sousedovi na zdi - navíc v ležaté úsporné poloze - několik dlouhých let). Někdo může namítat, že způsob komunikace přes Bluetooth není příliš operativní a vyžaduje přímý dohled obou spárovaných zařízení. Možná i to, že - pokud by se bojler dal připojit přes Wi-Fi - šla by dálkově provádět jeho diagnostika servisní organizací bez nutnosti návštěvy místnosti, kde je bojler zavěšen. Uživatel by zase mohl na dálku ovlivnit nastavení bojleru tak, že by třeba mohl vypnout náhřev kotle na víkend, když ví, že na chalupu nebude moci přijet. Jiný zase, že (zřejmě) neexistuje knihovna API, která by umožnila vprogramovat možnosti ovládání bojleru do aplikací pro ovládání chytré domácnosti…

Ano, to všechno jsou návody na další kroky, kterými se výrobce může vydat. My jsme testovali možnosti bojleru OKHE Smart třetí generace. A za ně - včetně zdařilého designového provedení - tomuto zařízení zcela jistě patří ocenění DigitálníDomácnosti.cz: vynikající.

K tomu jen přidáme dovětek, že tento bojler je díky možnostem chytrého ovládání krokem ke zvýšení komfortu a snížení energetické náročnosti spotřeby celé domácnosti, kde je instalován. Opět připomínáme, že místo klasického energetického štítku třídy C, který najdete na převážné většině klasických bojlerů, u tohoto zařízení najdete štítek třídy B. Zajímavé rovněž je, že kotel představuje pro přírodu nižší zátěž, protože je vyroben z ekologických materiálů a přínosem je rovněž možnost kontroly vestavěné hořčíkové anody, která slouží k prodloužení životnosti samotné nádoby na TUV.

Zveřejněno: 15. 05. 2016