Deset tipů pro lepší vytápění

Mnoho z nás má ve svém moderním bytě například krb či krbová kamna, nebo topí v kotli na pevná paliva - buď ručně, nebo v automatických kotlích, které samy optimálně dávkují palivo do prostoru spalování. Především jim je určen tento článek, myslíme si ale, že i ostatním umožní získat lepší představu o topení pevnými palivy v domácnosti.

Topit lépe, ve smyslu méně emisí a účinněji, nemusí být zase až tak složité. Je však nutné brát v úvahu tyto čtyři základní faktory: co nám topí, tedy jaký typ spalovacího zařízení máme, kdo topí, jak se o zařízení staráme a čím topíme, neboli jaká je kvalita paliva. Zanedbání jediného z nich výrazně zhorší celkový výsledek vytápění.

To jsou základní zkušenosti Jiřího Horáka, Ph.D. alias Smokemana, vedoucího zkušebny Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. „Kouř z komína nerespektuje hranici pozemku a obsluha výrazně ovlivní to, co z komínu vychází, proto je důležité zásady správného topení neustále připomínat a hovořit o nich", uvozuje toto téma Jiří Horák.

1. Topit jen tam, kde je třeba, a na teplotu, která je třeba. Například na chodbách nemusíme mít stejnou teplotu jako v obýváku. Snížením požadované teploty byť jen o jeden stupeň Celsia můžeme ušetřit cca 6 % ročních nákladů na vytápění.

2. Je vhodné investovat do nového kotle, spalovací zařízení je totiž alfa a omega všeho. „Mezi starým (prohořívací, odhořívací) a novým (zplyňovací, automatický) typem kotlů je obdobný rozdíl jako mezi trabantem a Superbem," vysvětluje s nadsázkou Jiří Horák. „Oba jsou automobily a přepraví vás z jednoho místa na druhé, ale je třeba se dívat také na ekologii alias kouř, spotřebu, pohodlí a bezpečnost," dodává Horák. Nejvýraznějšími pozitivy nových kotlů je zvýšení účinnosti a snížení emisí. Základními negativy jsou vyšší pořizovací náklady, ale na druhou stranu v současné době existuje několik dotačních programů, které finančně podporují nákup nových moderních kotlů.

3. Kotel není černá díra pro palivo všeho druhu. Je vždy ušitý na míru konkrétnímu palivu, se kterým je schopen dosáhnout nejlepších výsledků. Je třeba rozlišovat, je-li kotel na dřevo, uhlí, koks, štěpku nebo třeba na peletky. Extrémním případem je používání nekvalitního topiva, tedy například odpadků a mokrého dřeva. „Ještě nikdo nevymyslel malé spalovací zařízení pro kvalitní spálení odpadků a kalů. To neznamená, že to neshoří, ale produkce škodlivin je dramaticky vyšší ve srovnání se spalováním kvalitního paliva," dodává k tomuto tématu Horák.  

4. Pozor na vlhkost při topení dřevem. Věděli jste, že jeden kilogram dřeva z čerstvě pokáceného stromu obsahuje až půl litru vody? A jak každý ví, voda nehoří. Při spalování mokrého dřeva se v kotli tato voda nejprve ohřívá, pak vypařuje, dřevo se usuší a teprve poté začíná hořet, tedy začne topit. Spousta energie tak přichází vniveč, spotřebovává se na vysoušení dřeva, a navíc dřevo hoří špatně (navíc počítejte i s větší emisí škodlivin). Proto se doporučuje sušit dřevo minimálně jeden rok venku pod přístřeškem, nebo v dobře větraném dřevníku či místnosti.


Viz názorné schéma. Přibližně 2,5 kg suchého dřeva obsahuje stejné množství energie jako jeden kubík zemního plynu. Cena jednoho kubíku je cca 15 Kč.

5. Takové to domácí měření. Není třeba laboratorních podmínek, vlhkost dřeva stanovíte také doma v kuchyni s pomocí mikrovlnné nebo obyčejné trouby. Návod najdete zde .

Obdobně si může každý doma alespoň orientačně změřit i účinnost spalovacího zařízení zde .

6. Méně je někdy více. Z pohledu kvality spalování je lépe přikládat palivo častěji a po menších dávkách. Tento princip se uplatňuje u automatických kotlů, kde je palivo dopravováno do ohniště automaticky.

7. Déle neznamená lépe. Při nedostatečném přívodu vzduchu dochází k tzv. dušení. Ačkoli takový oheň déle hoří, kvalita jeho spalování je nízká, což je doprovázeno zvýšenou produkcí emisí. Je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu do ohniště a také palivo nechat vždy dostatečně rozhořet. Na kvalitní spálení jednoho kilogramu dřeva je potřeba cca deset kubických metrů vzduchu!

8. Péče pro váš kotel. Aby mohlo spalovací zařízení řádně fungovat, je třeba se o něj řádně starat. Jeho údržba by se měla soustředit zejména na čištění teplosměnných ploch (výměníku), spalinových cest (komín včetně jeho napojení), odstraňování popele, čištění ohniště a případně čištění skla. Zanedbání údržby se projeví na snížené účinnosti, tedy na zvýšené spotřebě paliva.

9. Do konce roku 2016 si musíte nechat zkontrolovat váš kotel. Zákon č. 201/2012 Sb. nově zavádí povinnost pro provozovatele kotlů na vytápění domů. Provozovatel musí provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba). První kontrolu musí provozovatel zajistit nejpozději do 31. 12. 2016 (dle § 41, odst. 16). Doklad o provedení výše zmíněné kontrolymá provozovatel povinnost předložit na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly (od 1. 1. 2017), hrozí mu pokuta až 20.000 Kč dle § 23, odst. 2 b). Více o této problematice se dozvíte zde .

10. Výkon kotle či kamen si můžete sami stanovit, pokud zjistíte spotřebu paliva. Pokud spálíte cca tři kilogramy suchého dřeva za hodinu, má vaše zařízení výkon kolem deseti kilowattů. Při dvojnásobné spotřebě (šest kilogramů suchého dřeva za hodinu) bude výkon přibližně dvojnásobný. Podobné hodnoty obdržíte při spalování hnědého uhlí, pro černé uhlí bude výkon cca o 40 % vyšší.

Topení tuhými palivy je založeno na jejich spalování. Celý proces spalování by se, podle Jiřího Horáka, dal s trochou nadsázky přirovnat ke vztahu muže a ženy. Aby došel naplnění, musíme pro něj vytvořit vhodné podmínky: musí existovat dva partneři, vzduch a palivo (hořlavina). Ti se musí, stejně jako u osob opačného pohlaví, setkat, přiblížit se k sobě. Proto musíme dovést vzduch přímo k palivu. Dále se jim musí oběma chtít, to v ohništi znamená vysokou teplotu. Když je dřevo mokré, chce se jim méně, protože teplota v ohništi je nižší a energie se spotřebovává pro vysoušení dřeva v ohništi. Konečně musí mít na spojení čas a prostor. Ten je zajištěn tvarem a objemem spalovací komory.

Zajímavosti

Víte, že…

Není pravdou, že se komín čistí hlavně proto, aby měl vyšší tah. Čistí se především proto, aby nedošlo k  vyhoření sazí v komíně, tedy z bezpečnostního hlediska.

Kvalitně a levně vyčistíte sklo krbových kamen a vložek za pomoci vlhkého hadříku a popele z čistého dřeva?

Edukativní show „Smokeman zasahuje" je určena pro děti i dospělé a nabízí řadu zajímavostí s cílem vtipně a zábavnou formou přiblížit veřejnosti, jak správně spalovat v lokálních topeništích. Více informací najdete zde .

(Článek vnikl ve spolupráci s vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, která v rámci projektu „Zlepši si techniku" pořádá spoustu zajímavých akcí. Cílem tohoto projektu je přitáhnout mladé lidi ke studiu technických oborů a seznámit i širokou veřejnost s tím, jak technicky složité věci snadno fungují. Další údaje k projektu najdete nawww.vsb.cz .)

 

 

 

 

Zveřejněno: 09. 12. 2013