Inovace v chytrých platbách využívají umělou inteligenci

Společnost Visa představila balíček služeb VisaNet +AI, který pomáhá bankám, firmám a spotřebitelům řešit dlouhodobé výzvy a problémy spojené se správou zůstatku na účtu a finančním institucím s denním zúčtováním. VisaNet +AI obsahuje několik inovativních konceptů a služeb. Využití vysokovýkonné umělé inteligence pomáhá Visa docílit větší transparentnosti, rychlosti a prediktability plateb.

„Naši klienti, partneři a držitelé karet očekávají, že jim na základě dat poradíme, jak se lépe starat o své finance, a případně, jak řídit svou firmu či organizaci. Proto jsme připravili balíček služeb využívajících umělou inteligenci, které pomohou spotřebitelům se správou svých účtů a finančním institucím lépe vést své podnikání,“ řekl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Větší transparentnost pro zákazníky se Smarter Posting

Dnešní digitální zákazníci očekávají okamžitý přístup ke svým financím, neboť jsou zvyklí častěji spravovat bankovnictví sami na internetu či přímo v mobilu. Platební zkušenost ale u každého spotřebitele významně ovlivňuje to, kdy se útrata kartou odepíše z účtu. Držitele karet takové zpoždění mnohdy zaskočí a zmate, což může vést k přečerpání účtu nebo vytížení zákaznických center.

K tomuto zpoždění dochází ve chvíli, kdy se částka autorizovaná v reálném čase při placení liší od zaúčtované platby. Například tehdy, kdy zakázník v restauraci zaplatí spropitné nebo když u přeshraniční platby využije více měn. Aby banky zabránily tomu, že zákazníka zmate několik poplatků za jednu transakci, odkládají někdy zaúčtování plateb a aktualizaci zůstatku na účtu do doby, než získají konečnou hodnotu transakce.

Aby vydavatelé karet vylepšili bankovnictví svých klientů, vyvinula Visa službu Smarter Posting, která během autorizace plateb využívá umělou inteligenci pro vyhodnocování každé transakce. Tento model analyzuje transakční historii a další informace a předpovídá, jestli hodnota transakce zůstané stejná. Při testování modelu predikcí bylo dosaženo 98procentní úspěšnosti. Díky tomu lze předběžně aktualizovat zůstatek na účtu držitele karty.

Služba Visa Smarter Posting bude dostupná v Evropě od dubna 2021.

Smarter Settlement Forecast využívá prediktivní modelování pro cash flow

Visa denně řeší pohyb několika miliard dolarů mezi institucemi z více než dvou set zemí a teritorií a ve více než sto šedesáti měnách. V platebním cyklu je zúčtování posledním krokem, kdy se všechny transakce nahromadí, dokončí se převody mezi vydavateli karet a zpracovatelskými bankami a obchodníkům se připíšou jejich tržby.

Celý proces funguje díky tomu, že finanční instituce strategicky alokují zdroje tak, aby zajistily dostatek likvidity ke splnění denního objemu plateb, aniž by docházelo k nadměrnému přidělování zdrojů, které by jinak lépe využily jinde. Dnešní nestabilní prostředí navíc jen podtrhuje výzvy, kterým finanční týmy čelí při předpovídání denních objemů a strategickém rozhodování.

Visa proto představila Smarter Settlement Forecast, službu, která klientům předpovídá, kolik prostředků budou během následujících sedmi dní potřebovat k dennímu zúčtování. Informace čerpá z historie objemů, sezónních ukazatelů, makrotrendů, mimořádných událostí jako je situace kolem covid-19 a z transakčních dat, a používá je k vytváření velmi přesných predikcí příjmů a výdajů.

Smarter Settlement Forecast by měl být klientům zpřístupněn v rámci předplatného Visa Analytics Platform.

Smarter STIP zlepšuje platební zážitek během výpadků

Visa Smarter Stand-in Processing (Smarter STIP) je původní služba z nabídky VisaNet +AI, kterou Visa představila v srpnu 2020. Za tu dobu si ji oblíbily přední finanční instituce po celém světě. Smarter STIP využívá hloubkové učení umělé inteligence v reálném čase, aby umožnila finančním institucím zpracovávat transakce v případě nenadálých výpadků. Jménem vydavatelů generuje rozhodnutí o schválení či zamítnutí transakcí tehdy, kdy jsou jejich systémy offline.

Od uvedení Smarter STIP Visa zaznamenala mimořádný zájem ze strany vydavatelů ve všech regionech, kde společnost působí. Službu začali rychle využívat klienti po celém světě během prvních dvou měsíců.

 

Zveřejněno: 24. 02. 2021