Jsou vaše děti tam, kde mají být?

S elektronickou dobou, ve které žijeme, souvisí i spěch a starost o vaše blízké. Měli jsme možnost otestovat zajímavou službu, kterou vám nyní chceme představit. To proto, že pro mnoho z vás může být užitečná. Jmenuje se FamilyWatch a nabízí možnost sledování vašich blízkých, tedy přesněji řečeno dětí v nižších ročnících základní školy.

Děcka chodí do školy, do kroužků, a vy mnohdy nemáte možnost utrhnout se ze zaměstnání. Tohle je služba, při jejímž využívání můžete být klidnější. Víte totiž, zda vaše děti došly tam, kam měly. Nebo byly tam, kde být neměly. Protože, ruku na srdce, někdy, pokud jim voláte, neberou telefon. Třeba proto, že se stydí před paní učitelkou. Nebo si jej zapomněly nastavit na hlasité zvonění. Těch důvodů, proč vám neberou telefon, může být víc. Ale služba FamilyWatch se o spoustu věcí postará sama.


Na úvod hned říkám, že tato služba může být pro někoho nepřípustná a odmítne ji hned, jak si přečte slůvko „sledování". A může - možná správně - i namítnout, že jde o další „šmírovací" software, které může poškozovat anonymitu jiných lidí. Ano, i tak lze na tento systém nahlížet, ale v tomto případě má zcela jistě svá opodstatnění.

Vychází se z toho, že ten, kdo je sledován, o tom ví, protože děti jste seznámili s tím, že ten hodný mobil musejí mít stále zapnutý, abyste o nich věděli. Navíc na obrazovce chytrého telefonu se ukazuje ikona oznamující běžící aplikaci, která je instalována v mobilu. Tedy do mobilů - zatím jen - s operačním systémem Android.


A tak, pokud takovou aplikaci nainstalujete svému osmiletému dítku, vysvětlíte mu, že to je pro jeho bezpečnost. Dobré je s tím, že takový systém používáte, seznámit i učitele nebo vedoucí kroužků, které děti navštěvují, a upozornit je alespoň několika slovy na to, že program hlídá polohu a dochvilnost dětí a hlásí vám, kde se dítě v daný okamžik nachází. A proto je dobré, aby svůj telefon mělo stále zapnutý - i když třeba v rámci výuky - třeba se ztišeným vyzváněním. Pokud ale učitelky trvají na tom, že telefon musí být po čas výuky vypnutý, lze se s tím smířit, protože poslední údaj o poloze je zaregistrován a je pak dobré, aby paní učitelka upozornila třeba neposedného prvňáčka na to, že když výuka končí a on odchází do školní jídelny nebo domů, že si má telefon zase zapnout. Systém FamilyWatch si pak telefon žáčka opět převezme pod svoje křídla.

Program zajistí i další bezpečnostní funkce, kdy zjistí, že dítko je někde jinde, než mělo v danou dobu být - třeba na kroužku - a je možné mu to připomenout. Stejně tak, když je někde, kam chodit nesmí. Bez nutnosti volání nebo psaní SMS, jednoduše z klávesnice počítače nebo přímo z mobilu rodičů.

Nejde o špehování, ale o klid rodičů

A pokud byste měli námitky k tomu, že jde o „špehovací" software, prostě se instalaci tohoto systému na vaše mobilní zařízení vyhněte. Chápeme sami, že jeho používání je na hraně, ale pro sledování vašich malých dětí určitě svůj smysl má. Zvolí ho asi tedy jen ti, kteří chtějí mít o svých dětech - jak jsme už psali výše - přehled, třeba díky jejich vysokému pracovnímu vytížení, čemuž se v dnešní době mnozí z nás nevyhneme, pokud nechceme přijít o práci, kterou děláme.

Dva druhy aplikací

Systém FamilyWatch je založen na tom, že existují dva druhy osob: ty které mohou hlídat své děti, tedy rodiče, a ti druzí, kteří jsou hlídáni - vaše děti. Jeden z rodičů je správce, který určuje pravidla hry, kdo bude sledovat (rodiče) a kdo bude hlídán (děti). Zdá se to trochu zamotané, ale pokud se podíváte na výuková videa, shromážděná v kanálu YouTube zde, bude vám celá věc během deseti minut mnohem jasnější.

Výhodou FamilyWatch je, že se dá ovládat z webového prohlížeče. Z něj se se zavede nejprve správce, a po potvrzení pak tento můžepřidávat další členy rodiny, tedy dalšího rodiče (maminka, babička, děda, atd.) a děti, o které pak máte postaráno. Asi byste měli vědět, že tvůrce programu, požaduje za provozování programu stovku měsíčně bez DPH, bez ohledu na počet sledujících rodičů a sledovaných dětí, a vaše děti musejí mít na telefonu aktivovány datové přenosy.


Aplikace pro rodiče a pro děti se instalují z obchodu Google Play. Pokud chceme tedy přidat telefon jako další prvek, ze kterého bude možné děti hlídat, zvolíte možnost instalace rodičovského programu. Dětem pak nainstalujete aplikaci pro děti. Obě možnosti se vám objeví po zadání klíčového slova FamilyWatch do vyhledávání v obchodu Google Play. Po instalaci aplikace se na konci objeví jedinečný kód, který pak stačí zadat do aplikace pro zavádění dalšího rodičovského mobilu ve webovém rozhraní. Tím je aplikace připravena k používání v mobilu.

Po instalaci aplikace dotelefonu dětí a její registraci se aplikace spustí, určí poílohu, a vy tak máte přehled o tom, kde se pohybují. Tedy, možná jsem to napsal špatně, ano, máte informaci, kde se pohybují - viz obrázek -, ale abyste nebyli ve stálém stresu, důležitější jsou zprávy, kde se nepohybují. Zprávy je možné dostávat přímo do aplikace, spuštěné na webovém rozhraní i do telefonu. Je tu i možnost směrovat hlášení, generované systém do e-mailové schránky. To vše si můžete navolit při instalaci systému FamilyWatch do vašich zařízení. Zavedení dalšího dítěte je obdobné, jako při zavádění rodiče - po instalaci zadáte do aplikace v prohlížeči jedinečné heslo.

Co se stane, když telefon někdo ukradne?

Výhodou systému je, že si - v případě dětské aplikace - neuschovává žádné důležité údaje. Rodičovský telefon je však výhodné zabezpečit před jeho odemknutím buď heslem, nebo „klikyhákem", protože aplikace je z plochy volně přístupná.


Pokud by telefon ztratilo dítě nebo ho někde zapomnělo, pokud je telefon zapnutý, lze ho najít podle jím hlášené polohy. V případě, že by se vybil, někdo jej našel, je možné nálezci poslat vzkaz, který je pro něj transparentní. Pokud by ale telefon dítěti někdo ukradl, je možné sledovat na mapě, kudy se zloděj pohybuje - pokud by ovšem dětskou aplikaci nevypnul. Dítě může telefon ztratit díky své nepozornosti, může mu vypadnout z tašky při cestě domů nebo na oběd, nebo mu ho může někdo zcizit.

Ale i u dospělého se taková věc může přihodit. Nepozorností, roztržitostí nebo cíleně, kdy mu telefon může být rovněž někým ukraden. Tady je situace horší, protože v rodičovském telefonu jsou uložena data o pohybech dětí. V případě, že tedy dospělý zjistí, že mu telefon byl ukraden, je nutné ihned v aplikaci na webu informovat systém o tom, že telefon někdo ukradl. V tom případě jsou pak všechna data včetně aplikace smazány na dálku. V případě, že telefon opět najdeme, nebo si pořídíme nový, správce jej - opět přes webové rozhraní po předchozí instalaci - zavede zadáním jedinečného kódu, který se mu na displeji po skončení instalace objeví.

Zprávy, generované systémem FamilyWatch jsou dvojího druhu. Za prvé vás informují o pohybu dítěte - viz dále -, anebo upozorňují na komunikaci, které dítě vedlo. To je důležité proto, abyste v případě, že se třeba junior ztratí, věděli, s kým si naposled psal nebo komu volal. Záměrem autorů programu rovněž byla kontrola, zda junior během vyučování netelefonuje či nepíše SMS.

Pohyb dětí

Program neustále hlídá polohu juniora a ukládá data do databáze, kde jsou přístupné po dobu dvou dní. Můžete tedy zjistit okamžitou polohu dětí nebo si prohlédnout, kde se pohybovaly.


V programu můžete vymezit oblast, ve které se kdy pohybovat mohou. To můžete, podobně jako je to na obrázku, vytvořit nakreslením „klikaté" čáry, vymezující oblast jejich možného pohybu. Druhou možností je pak zadání kružnice s centrem třeba v místě bydliště. Program pak „potichu" hlídá děti za vás a periodickými dotazy (technicky, vás to nemusí jako uživatele zajímat), zjišťuje polohu, kde dítě právě teď je a předává ji k vyhodnocení. K tomu používá tam, kde to jde, polohu získanou z družicového naváděcího systému GPS, i technologii, zabudovanou v Androidu, která dokáže určit polohu i podle základnových stanic nebo Wi-Fi sítí, které komunikují s telefonem dětí. To zase třeba v místech, kam „nedohlédne" signál GPS, například v budovách nebo husté zástavbě.


Programy v telefonech jsou natolik chytré, že zjišťují i to, zda se dítě pohybuje. Pokud zůstává na jednom místě, pozastavuje se zjišťování polohy pomocí GPS a tím počet odesílaných zpráv. A tím se přispívá i k úspoře energie baterie v telefonu dítěte. To je výhodné - a podle tvůrců programu - nejde ani o žádné balíky dat, které by se přenášely datovou sítí, je to vždy jen pár bajtů tam a zpět, takže znalci přeukecaného XML kódu mohou být v klidu. A vy také - dítěti pak stačí pořídit ten nejjednodušší a nejlevnější datový tarif. Dobrý je ale telefon s dlouhou výdrží.

Oblast vymezenou máte a pak program tiše pracuje na pozadí na tom, aby zjistil, za se děti z této oblasti nedostaly někam jinam. A až v případě opuštění oblasti pak vás systém upozorní na tuto skutečnost. A vy se podle toho můžete zařídit. A pokud přidáte i časový údaj, kdy dítě v dané oblasti být má, pak se celá událost nazývá kontrolou. Samozřejmě je možný i opačný přístup, v systému můžete vymezit i oblasti (kontroly), ve kterých se dítě nacházet nemá nebo se v nich nemá nacházet ve vymezenou dobu.

Pokud dítě poruší nastavenou kontrolu, rodiče jsou o tom informováni.

Výhodou programu je i to, že vám - jako rodiči - hlásí u úroveň nabití baterie, takže dokážete snadno určit, zda váš potomek podcenil noční nabíjení nebo vlezl třeba do metra. V případě, že se úroveň nabití baterie dostane pod kritickou úroveň, jste o tom také zpraveni tak, že dojde k výpadku frekvence přijímaných hlášení a na poslední doručené pak máte stav baterie, takže vás může kopnout to, že ta se asi vybila. V každém případě, pokud je to třeba, můžete na ratolest vyslat dotaz, protože součástí programu je i jednoduchý messenger.

Jeho výhodou je i to, že přes něj můžete zaslat telefonní číslo, na které má dítě zavolat. Takže dítě nemusí být stresováno tím, že telefon má „na jiné obrazovce", než je obrazovka pro vytáčení čísla. Pošlete mu například radu, že má zavolat babičce i s telefonním číslem babičky Zdeny, jak je naznačeno na obrázku. Dítě pak jen aktivuje telefonní číslo, které se mu samo přenese na patřičné místo a může zavolat babičce.

Systém hlídá pohyb dětí a vy si jej můžete kdykoli monitorovat na obrazovce počítače nebo obecně ve webovém prohlížeči. I na mobilu. Pak vám je mnohem jasnější, kde se vaše ratolest pohybovala a kde a kdy se nacházela. I to je důležité.


Více informací najdete zde  a s instalací služby vám pomohou výuková videa, která jsou zveřejněna na výše zmíněném odkazu na knihovnu YouTube.


Myslíme si, že tento program může využít kdokoli, kdo má děti v první až - dejme tomu - šesté třídě a že jde o velmi dobrý nápad. Stranou nechme připomínky o „sledování", „šmírování" či jiné poznámky. Jak jsme uvedli na začátku, je jen na každém z nás, zda systém FamilyWatch bude používat nebo ne. FamilyWatch oceňujeme cenou DigitálníDomácnosti.cz jako vynikající. Jde - dle nás - o velmi dobrý nápad.

Pod čarou:

S autory programu jsme ještě hovořili na téma, zda by se tento program dal využít i pro seniory. Tady ale trochu narážíme na argumentaci, zda to má vůbec smysl, protože ne všichni senioři jsou (už) schopni ovládat chytrý mobilní telefon. Z vlastní zkušenosti znám případy, kdy jsou senioři sotva schopni používat jen telefon nechytrý, tlačítkový - a ještě lépe s velkými tlačítky, maximálně vybavený navíc tlačítkem SOS, které spustí volání na jedno až několik předvolených čísel, zavedených pro případ nutné pomoci.

Víme o tom - a už jsme vás zde o takových mobilech informovali - že například ve Spojených státech se vyrábí příslušenství, které komunikuje s telefony (typicky Apple iPhone) bezdrátově a měří puls, tlak i cukr v krvi. Pokud by senior upadl do bezvědomí, jeho hladina krevního cukru by klesla pod bezpečnou úroveň nebo by se naopak zvedla velmi vysoko, aplikace v telefonu dokáže takové situace vyhodnotit a informovat například ošetřujícího lékaře voláním nebo odesláním zprávy (nemusí jít jen o SMS, která nemá jistotu okamžitého doručení, ale formou instantního messagingu) na v telefonu uložené číslo, že je něco v nepořádku. Pak může být takové osobě v nouzi zabezpečeno na dálku poskytnutí první pomoci, která už nemusí být nutně pomocí poslední.

Trochu jsme doufali, že se podobné systémy objeví už loni v rámci veletrhu IFA 2014 v Berlíně u velkých výrobců typu Samsung, LG, Sony nebo HTC. Nebo u firem, vyrábějících speciální zdravotní příslušenství. Zatím však o tom nic nesvědčí ani po návštěvě IFA 2015 Preview.

Nicméně: mnohé firmy dokázaly překvapit už mnohokrát s něčím, co jsme ani nečekali, že by mohly prezentovat. Takže, uvidíme! Zatím tyto společnosti vyrábějí příslušenství pro fitness, hlídající životní styl a parametry při běhu, cvičení a denních aktivitách.

Ovšem otázka, zda postoupí směrem k aplikacím zdravotního typu, hlídajícím přímo zdravotní stav osob, tak zůstává stále zatím otevřená.

Zveřejněno: 31. 05. 2015