Mastercard spouští kalkulačku uhlíkové stopy

Zájem spotřebitelů o životní prostředí výrazně stoupl v průběhu pandemie. Polovina respondentů průzkumu (52 %) se zajímá o svůj vliv na životní prostředí více než předtím. Společnost Mastercard proto spustila uhlíkovou kalkulačku, která poskytuje přehled emisí uhlíku vzniklých v souvislosti s nákupy v jednotlivých kategoriích výdajů.

Nová studie udržitelnosti, zadaná společností Mastercard, odhaluje, že probíhající pandemie onemocnění Covid-19 způsobila výrazný nárůst zájmu spotřebitelů o životní prostředí. Pro téměř polovinu (48 %) dotazovaných evropských respondentů je snižování uhlíkové stopy nyní důležitější než před vypuknutím pandemie. A polovina (52 %) respondentů se nyní více než dříve zajímá o vlastní vliv na životní prostředí. Z nichž většinový podíl (58 %) spadá především do generace Z a mileniálů. Ruku v ruce s tímto posunem jde nárůst zájmu o ekologicky uvědomělé nakupování a spotřebu. Lidem záleží zejména na tom, aby jejich nakupování a věrnostní odměny měly smysluplný pozitivní vliv na planetu.

Podpora ekologicky přívětivé spotřeby se zvyšuje celé poslední desetiletí. Ovšem v důsledku propuknutí pandemie onemocnění Covid-19 se změna v postojích i jednání výrazně urychlila. Spotřebitelé si daleko více všímají dopadů svého jednání a necelé tři pětiny (58 %) z nich mají za to, že by se i firmy měly chovat udržitelněji a zodpovědněji vůči životnímu prostředí. Tento posun je nejvýraznější u generace Z (62 %). Evropští účastníci studie považovali za tři nejdůležitější témata, na něž by se firmy a komerční značky měly zaměřovat, vedle řešení pandemie také snižování množství odpadu (39 %), řešení problému znečištění plasty z obalových materiálů a výrobků (38 %) a redukci znečištění ovzduší a vod (35 %).

Součástí platformy udržitelnosti společnosti Mastercard, nazvané jednoduše Sustainability, je od roku 2020 také program Priceless Planet Coalition. Jedná se o prostředek, skrze něj chce Mastercard trvale pomáhat firmám i spotřebitelům prospívat planetě. Dlouhodobým cílem programu je obnova zalesnění a výsadba 100 milionů stromů. Společnost Mastercard nyní navíc ve spolupráci se švédskou fintechovou společností Doconomy vytvořila svou uhlíkovou kalkulačku. Nový nástroj je k dispozici v rámci globální sítě společnosti Mastercard a umožňuje bankám upravit své služby s ohledem na ekologicky zaměřené spotřebitele, kteří chtějí podrobnější informace o svých nákupech. Kalkulačka poskytuje informace a data o dopadech nákupních rozhodnutí a umožňuje lidem podílet se snadno na ochraně životního prostředí.

 

 

Zveřejněno: 19. 04. 2021