Od podzimu jede další etapa Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí připravilo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České republiky pokračování dotačního programu na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů – Nová zelená úsporám. Tato etapa, která bude spuštěna letos v říjnu, s sebou přinese několik zásadních změn: rozšíření podpory na bytové domy po celé České republice a trvale obývané rekreační objekty, sloučení s programem Dešťovka, a ještě užší propojení s tzv. kotlíkovými dotacemi na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva.

Nejvyšší finanční prostředky (z balíčku v minimální výši 39 miliard korun na celý dotační program), navýšené o speciální bonusy, bude možné čerpat na různé kombinace opatření, k nimž patří výměna neekologického zdroje tepla za tepelné čerpadlo, zateplení budovy nebo instalace fotovoltaické elektrárny či systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace budou vyhrazeny i na zajištění úsporného ohřevu vody pomocí solárního termického a fotovoltaického systému či na projektovou přípravu, energetické hodnocení a odborný technický dozor.

„Jednotlivá opatření či jejich kombinace, financovaná prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, přispívají ke zvyšování energetické účinnosti budovy a ke snižování emisí škodlivých látek do ovzduší. Nezanedbatelná je také samotná úspora podstatné části peněz, které by jinak žadatelé museli investovat do výstavby nebo rekonstrukce energeticky úsporného domu, nebo by je utratili za energie. Podzimní výzva programu přináší řadu novinek, k nimž patří úzké propojení s kotlíkovými dotacemi na výměnu neekologického kotle na pevná paliva: ty se totiž nově vztahují pouze na nízkopříjmové domácnosti. Ostatní žadatelé pak mohou žádat o proplacení 50 % uznatelných nákladů za výměnu kotle právě v rámci Nové zelené úsporám,“ vysvětluje Martin Grygar, produktový ředitel DZ Dražice, českého výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží a dodavatele tepelných čerpadel NIBE. „Při čerpání nejen této dotace navíc mohou žadatelé počítat s bonusem 10 000 korun za každé další dotované opatření: celkem tak mohou domácnosti na bonusech získat přes 90 000 Kč. A stále pro ně platí pravidlo 3+3+3: do tří týdnů se dozví, zda je žádost v pořádku, do tří týdnů od doložení dokončení realizace je žádost schválena a do tří týdnů od schválení je dotace vyplacena.

Příklad dotace

V příkladě jde o kombinovaná opatření (max. míra podpory je 50 % uznatelných nákladů s pevně stanoveným limitem u jednotlivých typů dotací):

Pořízení tepelného čerpadla systému vzduch – vzduch s fotovoltaickým systémem a nádrží na dešťovou vodu do rodinného domu:

Až 50 000 Kč za tepelné čerpadlo vzduch-vzduch + standardní dotace za zvolený fotovoltaický systém + standardní dotace za systém pro využití dešťové vody + 10 000 Kč (bonus za kombinaci s fotovoltaickým systémem) + 10 000 Kč (bonus za kombinaci se systémem pro využití dešťové vody). V strukturálně postižených regionech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje je dotace navíc zvýhodněna bonusem dalších 10 %.

Zveřejněno: 13. 09. 2021