Pár tipů jak a čím vycucnout septik i vodu ze sklepa

Měli jste už někdy vodu ve sklepě nebo zvažujete si pořídit vhodné čerpadlo do septiku? Ideální volbou je kalové čerpadlo. Ta se řadí mezi nejpoužívanější pomocníky na čerpání vody v domě či okolí a je jich několik druhů.

Čerpat jimi můžete dešťovou či odpadní vodu, fekálie, stavební, průmyslové nebo zemědělské kaly i kapaliny s obsahem nečistot. Výběru čerpadla je ovšem důležité věnovat náležitou pozornost.

Typ čerpadla volte podle toho, jakou vodu bude čerpat

Kalová čerpadla se liší od běžných ponorných čerpadel tím, že jsou schopna vyčerpat i kapaliny s vyšší hustotou a obsahem kalů. To jsou pevné, vláknité nebo abrazivní nečistoty a příměsi včetně písku, jílu či bahna. Kalové čerpadlo se vám bude hodit i v jiných situacích – například k odčerpání zaplaveného sklepa nebo dešťové vody s napadaným listím nebo při zazimování bazénu, kdy je třeba odčerpat vodu, aby nebyla v trubkách vedoucích k čerpadlu a filtru – i zde mohou být listy. „To, jakou vodu čerpáte, je vůbec nejdůležitější informace pro správnou volbu kalového čerpadla,“ prozrazuje Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa.

A jaké tedy jsou?

Drenážní čerpadla jsou určena pro čerpání tzv. světlé odpadní vody, jako je voda dešťová, říční voda nebo odpadní voda bez vláknitých nečistot a abraziv (např. písku a kamenní). Typickým použitím je odvodňování sklepů či čerpání z řeky, potoka, čerpání dešťové vody nebo drenáže. Používají se výhradně právě pro málo znečištěnou vodu a nejsou určena pro čerpání splašků. Konstrukčně je pro tato čerpadla typické, že sací strana je vybavena mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Speciální kategorií drenážních čerpadel jsou čerpadla určená pro vodu s abrazivy pro průmysl a stavebnictví.

Čerpadla na fekálie se používají pro čerpání znečištěné vody, splašků a fekálií. Nejčastěji se používají čerpadla litinová a nerezová s uzpůsobenou konstrukcí, především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a pak vyčerpá. Tato čerpadla ale nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem písku, kamení či jílu.

Čerpadla do septiku jsou nejpoužívanějším typem čerpadel v domácnostech, která nejsou napojena na kanalizaci. Používají se do septiku, žumpy či jímky na splašky. Vybavená plovákovým spínačem se mohou automaticky zapínat a vypínat podle hladiny v septiku. Až na výjimky může být čerpadlo trvale v septiku ponořeno.

Přečerpávací zařízení se používají k přečerpání odpadu z níže položených míst do septiku nebo kanalizace. Slouží k odvodu vody u toalet, sprch, bidetů a umyvadel a jsou vhodná pro čerpání odpadních vod z míst jako jsou suterénní byty, kde odpadní voda nemůže být vedena přímo do kanalizace gravitačně.

Jak si poradit s toaletou pod úrovní kanalizace?

Čerpadla pro tlakovou kanalizaci se používají tam, kde je nutné překonat výškové rozdíly a nelze vybudovat běžnou gravitační kanalizaci. Jsou ideální do nižších jímek a jedná se konkrétně o tlaková kalová čerpadla s odpovídající dopravní výškou. Tato čerpadla se osazují do tzv. čerpacích jímek, což jsou plně vybavené malé čerpací stanice pro odpadní vody. Jímka je ideálním řešením především pro rekreační objekty, jakými jsou chaty a chalupy. Můžete je využít i v trvale obývaných objektech v případě problému s připojením k místní kanalizaci nebo získáním povolení.

Klíčové parametry pro výběr

Pokud jste zvolili čerpadlo podle vody, kterou budete čerpat, je zde několik parametrů, kterým musíte věnovat pozornost. Jak název napovídá, ponorné kalové čerpadlo je určeno pro ponoření do čerpané kapaliny, a to až na její dno bez možného poškození. Důležitým parametrem je maximální hloubka ponoru, která určuje hloubku, ve které je čerpadlo ještě schopno bez obtíží pracovat.

Musíte také zvolit průtok čerpadla, tedy kolik dokáže čerpadlo přečerpat kapaliny za daný časový úsek. Nejčastěji se setkáte s m3/hod, případně l/min. Výrobci uvádějí maximální průtok, tedy hodnotu, které lze dosáhnout při nulovém výtlaku. „V běžném provozu bude díky výtlaku a tlakovým ztrátám průtok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tím nižší průtok a naopak,“ upřesňuje Martin Křapa.

Stanovte také potřebný výtlak. Tedy z jaké hloubky a vzdálenosti budete vodu čerpat a jaká je délka přívodního potrubí. Tento parametr u čerpadla představuje dopravní výška neboli výtlak. Sečtěte všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtěte ztrátu 1 m výškově za každých 10 m délky potrubí.

Dalším údajem, který vás u čerpadla musí zajímat, je jeho průchodnost. Ta udává v milimetrech maximální průměr hrubých částic, které se mohou ve vodě vyskytovat. Jedná se o nečistoty jako bahno, písek, kal, kamínky, které je čerpadlo ještě schopno odčerpat. Některá čerpadla jsou vybavena řezacím zařízením, které nejprve hrubé nečistoty rozdrtí a potom vyčerpá.

Mějte na zřeteli i výkon a příkon čerpadla. Určitě vás bude zajímat spotřeba energie pro vámi zvolené čerpadlo. Podle místa a způsobu instalace čerpadla zvolte, zda potřebujete čerpadlo s jednofázovým nebo třífázovým napájením.

Myslete ale i na příslušenství

Důležitým vybavením čerpadla je systém automatického vypínání, který zamezí možnosti chodu nasucho. Nejčastěji to bývá plovákový spínač, ale čerpadla se dodávají i bez něj. Ověřte si také, zda nepotřebujete pořídit další potřebné příslušenství – nejčastěji výtlačnou hadici nebo potrubí, instalační materiál pro připojení hadice k čerpadlu, připojovací armatury, podstavec pro usazení čerpadla, spouštěcí lano nebo ochranu proti chodu na sucho.

„Pokud si výběrem nejste jisti, lze využít online formulářů na webech specializovaných firem, ty vás navedou na správný výběr požadovaného zařízení,“ uzavírá Křapa.

Zveřejněno: 13. 10. 2021