Průzkum: Domácí uživatelé se vracejí k notebookům

Pandemie proměnila to, jak trávíme čas online, jaká zařízení si pořizujeme, ale i to, jak je používáme. Uživatelé v posledním roce více preferují chytré telefony a notebooky. Využívání bezpečnostního softwaru stagnuje s výjimkou stolních počítačů. Vyplývá to z průzkumu společností ESET a Seznam.cz, který od roku 2016 sleduje vývoj bezpečnostních trendů.

Poprvé od roku 2016, odkdy tento průzkum probíhá, se výrazněji změnil typ zařízení, která k přístupu na internet využíváme. Výrazný skok o 7 % nastal u využívání chytrých telefonů, letos se jimi připojuje 86 % Čechů. Notebooky od roku 2016 (kdy je využívalo 81 % lidí) ztrácely na oblíbenosti, v posledním roce se ale trend změnil a výsledkem je používání u 74 % Čechů. I nadále klesá počet uživatelů, preferujících klasické počítače. V roce 2021 je pro surfování používá jen polovina respondentů. Už jen třetina uživatelů využívá tablet a podíl této skupiny klesá.


Telefony a notebooky jsou preferovanými zařízeními zejména mezi mladšími lidmi do 24 let. Naopak počítače častěji používají uživatelé ve věku nad 45 let.

Třetina lidí nevyužívá veřejné Wi-Fi

Nepřekvapí, že nejčastěji využíváme pro připojení vlastní Wi-Fi síť. Tuto variantu využívá 90 % uživatelů a jde o trend, který se výrazně nemění. Využívání mobilních dat se zvýšilo o 4 % a celkově se takto připojuje 66 % uživatelů. Pravděpodobně vlivem karanténních opatření klesl počet uživatelů, kteří používají veřejné sítě, z 39 % na 33 %. Těch, kteří veřejné Wi-Fi nepoužívají vůbec, je o 3 % více (celkem 36 %).

Podceňujeme ochranu před viry

V minulém roce začal počet zařízení chráněných bezpečnostními programy klesat, letos se tento negativní trend zastavil a objem chráněných zařízení vzrostl o několik procent, výjimkou jsou ale notebooky. Mobilní telefon si chrání 58 % uživatelů, počítač 94 % a notebook 89 %.

 

Otisk prstu? Každý druhý smartphone

Ochrana přímého přístupu do zařízení skrze zámek displeje je oblast, která se během posledních let několikrát dramaticky změnila. Nějakou formu zámku displeje volí většina Čechů a počet uživatelů, kteří si telefon takto chrání, stále vzrůstá. V roce 2016 si jej nechránila třetina lidí, letos je to jen 14 %. Zámek je podle odborníků první a základní krok, jak chránit data či zabránit instalaci stalkerware.

Téměř polovina lidí používá otisk prstu, 20 % číselný kód, 12 % volí gesto. Roste popularita rozpoznání obličeje, využívá ji 8 % uživatelů. Typ zámku se mění podle vývoje technologií. Klesá počet uživatelů, kteří upřednostňují PIN a gesto.


Mírně vzrostl počet respondentů, kteří si telefon chrání bezpečnostním programem. Podařilo se tak zastavit negativní vývoj mezi lety 2019 a 2020, kdy počet chráněných zařízení klesal.

Desetina lidí raději zálohovaná data schová, než zašifruje

Kromě využívání bezpečnostních programů odborníci zdůrazňují také nutnost zálohovat si důležitá data. Češi zálohují svědomitě.

Necelá polovina uživatelů zálohuje v cloudu, třeba na Google Disk, OneDrive, Dropbox či iCloud. Tři čtvrtiny lidí preferují flash disky s klesající tendencí. Mírně se snížil počet lidí (na 54 %), kteří využívají velkokapacitní externí disky, 17 % uživatelů si data vypálí na CD či DVD a 16 % má vlastní síťové úložiště (NAS).


V čem ale zaostáváme, je ochrana dat před neoprávněnou manipulací. Překvapivě je v ochraně záloh nejaktivnější generace lidí starších 45 let. Vhodné místo pro uložení CD či externího disku zvolí 9 % uživatelů, 12 % používá hardwarovou ochranu a jen 12 % data zašifruje softwarem.

Šifrování je jednou z nevhodnějších cest, jak citlivá data chránit. Polovina uživatelů uvádí, že neví, jak se to dělá, pětina to považuje za moc komplikované a 41 % uvádí, že to nepotřebuje. Jen 3 % lidí si myslí, že takové technologie jsou drahé.

Informace o průzkumu

Průzkum probíhal formou online dotazování, které realizoval Seznam.cz od 4. do 16. května 2021 a zúčastnilo se jej 918 respondentů.

Doplňkové foto: Pixabay

Zveřejněno: 01. 06. 2021 | Počet zobrazení: 137x