Radíme: Výměna zdroje v PC se může stát noční můrou

Součástky především v herních počítačích jsou vysoce namáhané, a tak se může stát, že váš počítač se začne chovat divně. Tu a tam se objeví krátkodobé výpadky napájení, zdroj hlučí a jede naplno, což se projevuje zvýšeným hlukem ventilátoru, který běží v podstatě stále naplno.

Náš příběh byl takový, že po dvou letech ventilátor napájecího zdroje běžel prakticky hned od zapnutí naplno. Nepomohlo ani vyjmutí zdroje z počítače a následné vyčištění (vyfoukání) nahromaděného prachu v cestě, kterou proudí vzduch ochlazující součástky zdroje. Nepomohlo ani přidání dalšího ventilátoru, který by pomohl ochlazovat vnitřek těžce zatíženého počítače.

Řešení? Nový moderní zdroj!

A tak po promyšlení dalšího postupu jsme dospěli k názoru, že bude vhodné vyměnit starý zdroj za nový. Výhodou některých nových koncepcí je totiž to, že zdroje jsou méně hlučné a do určitého proudového zatížení nezapínají větrák nebo jej nechají běžet na nižší otáčky. Přínos tohoto řešení je v tom, že počítač jako celek je méně hlučný, protože ventilátor zdroje se zapíná pouze v případech velkého proudového odběru, kdy procesor běží naplno a grafická karta rovněž. To je možné díky vysoké účinnosti zdroje samotného, kdy v něm nevzniká velký ztrátový výkon, přeměňující se v teplo, který je pak třeba odvádět mimo počítač ventilátorem.

Náš zdroj Zalman 700 W tedy byl určen k výměně. Jeho výhodou bylo, že napájecí kabely v něm byly připojené napevno, což snižuje riziko přechodových odporů vznikajících v zásuvkách modulární koncepce řešení zdroje. Volba padla na vysoce dobře hodnocený zdroj Corsair RM750X, který je ale právě modulárního provedení. To znamená, že zdroj je osazen několika zásuvkami, do kterých se zasunují napájecí kabely. Kupodivu kabel vedoucí k napájení CPU však byl velmi krátký, takže jej nebylo možné vést cestou „kolem“ základní desky, ale přes ni. To jediné, tedy příliš krátké kabely, je jediné, co lze tomuto zdroji vytknout, protože pak není možné kabely „vyšít“ tak, aby řešení skryté za průhlednými bočnicemi počítačové skříně bylo úhledné.

Postup

Vyjmuli jsme starý zdroj a zapojili nový, 24pinovou zástrčku jsme zasadili do motherboardu a na straně zdroje připojili do dvou rozdělených zásuvek. Stejně tak jsme to provedli s osmi pinovou zásuvkou určenou pro napájení procesoru. S tím, že jsme u zdroje „zapíchli“ konec napájecího kabelu do příslušné zdířky, označené jako CPU.

Posledním úkolem bylo propojit grafickou kartu se zdrojem, u karty je nutné vždy využít zdvojeného připojení napájení, protože odběr grafické karty dosahuje několika desítek ampér při plném výkonu. NIKDY nezapínejte počítač, pokud grafickou kartu nemáte připojenou k napájení speciálním kabelem! Sami jsme se totiž před osmi roky přesvědčili o tom, že jen krátkodobé zapnutí počítače vypálilo napájecí linky na plošném spoji motherboardu vedoucí ke grafické kartě, takže bylo nutní zakoupit nový motherboard. Nové grafické karty by ale tuto situaci, kdy není připojeno výkonové napájení, měly samy poznat a oznámit, že je třeba toho propojení zrealizovat. Ale, čert nikdy nespí, a tak nezapomeňte připojit dva hlavní napájecí vodiče k základní desce a v případě, že ještě přetaktováváte procesor, doplnit napájení dalším čtyř pinovým kabelem vedoucím do konektoru, který se nachází většinou hned vedle osmi pinového konektoru pro napájení procesoru na základní desce. A pak ještě raději opakujeme: neopomeňte připojit zdvojené napájení ke grafické kartě.

To, co ještě budete potřebovat, je připojení napájení k SSD nebo HDD diskům. A to byl, jak se nakonec ukázalo, u nás problém.

Šestkrát jsme vyjímali zdroj a kontrolovali zapojení, než jsme přišli na to, že pokud připojíme HDD a SSD disk napájecím vodičem, napájecí zdroj se po několika mikrosekundách odpojí, cvakne v něm odpojovací relé a počítač se nerozběhne.

Po důkladné analýze jsme našli cestu, jak počítač znovu zprovoznit. Používali jsme totiž k napájení SSD a HDD disků původní kabely od předchozího zdroje. A to byl právě ten kámen úrazu. Jakmile jsme použili napájecí kabely, dodané s novým zdrojem, počítač se nakonec bez problémů rozběhl.

Nikde totiž celý internet neupozornil na to, že by při výměně napájecího zdroje mohl vzniknout nějaký problém. Je to prkotina, ale může se to stát i vám.

A co z toho plyne?

Pokud měníte zdroj, odpojte i všechny staré kabely a vyměňte je za nové, dodané s novým zdrojem! Tím se vyhnete problému, který by mohl vzniknout. Po zapojené napájecích kabelů od nového zdroje k SSD a HDD diskům totiž problém přestal existovat.

Stálo nás to devět hodin zbytečné práce, která ale měla svůj smysl, při šestém přepojování kabelů do motherboardu a ke grafické kartě jsme dospěli k takové zručnosti, že jsme nemuseli vyjímat chladič CPU a dokázali v podstatě naslepo zapojit napájecí kabel vedoucí k procesoru, o čtyřiadvaceti pinovém konektoru ani nemluvě.

Ale to, že napájecí kabely k SSD a HDD diskům mohou být zapojeny „asi jinak“, než tomu bylo doposud, jsme nevěděli. Proto upozorňujeme na to, že je třeba vyměnit všechny propojovací kabely dodané s novým zdrojem, tedy to raději ještě jednou připomínáme a znovu opakujeme. Tím se vyhnete nekonečnému a bezcílnému hledání, kde jste mohli udělat chybu.

Závěrem

Nový zdroj Corsair je o mnoho tišší, protože do příkonu 450 W (v našem případě) díky své velké účinnosti nezapíná ventilační chlazení – a i pokud jej zapne, i tak je celý zdroj mnohem tišší, než byl zdroj Zalman.

Naše snažení tedy vedlo k úspěšnému vyřešení problému. Počítač slyšitelně ztichl a zdroj se zapíná opravdu jen u graficky náročných operací, aby se pak zase vypnul. I tak je ale ventilátor ve zdroji Corsair mnohem tišší, než jsme byli zvyklí doposud.

Naše snažení tedy nakonec přineslo své ovoce.

 

Zveřejněno: 12. 10. 2020