T-Mobile a CETIN nabídnou rychlý optický internet

Podle indexu DESI jsou pevné sítě s velmi vysokou kapacitou, kam se řadí i optika, dostupné jen pro 29 % domácností, což je pod průměrem zemí Evropské unie. Společnosti T-Mobile Czech Republic a CETIN jsou si této situace vědomy a rozhodly se významnou měrou přispět k rozvoji FTTH připojení v České republice.

Obě společnosti jsou přesvědčeny, že společný investiční projekt výstavby optické sítě FTTH (Fiber-To-The-Home) přispěje k mnohem větší dostupnosti optického internetu pro domácnosti nad rámec toho, čeho by každá smluvní strana mohla dosáhnout individuálně. Společně investovaná nejmodernější optická síť bude proto dostupná i v lokalitách, ve kterých by jednotliví operátoři samostatně neplánovali výstavbu.  

Spolupráce přinese výhody všem: České republice, životnímu prostředí a konkurenčnímu prostředí a přinese významné synergické efekty.

 

Zveřejněno: 18. 12. 2020