Ve vzdělávání vedou online kurzy, zaměstnanci si je hradí sami

Vzdělávání dospělých je velmi důležité a uvědomují si to i dospělí. Vyplývá to z průzkumu LovelyData, kde na otázku, zdali je důležité, aby se dospělí dále vzdělávali, odpovědělo 100 % dotázaných ano. Nejvíc v oblibě mají formu online kurzů (52 %). Většinu z nich ke vzdělávání motivuje získávání nových dovedností, nikoliv šance kariérního postupu. Největší překážou ve vzdělávání je potom čas, který zaměstnanci musí věnovat práci.

Kvůli pandemii koronaviru se řada běžných činností přesunula do online prostředí a jinak tomu nebylo ani u vzdělávání. Možná právě proto na otázku jaká forma vzdělávání vám nejvíc vyhovuje?, odpovědělo v průzkumu 52 % dotázaných, že preferují on-line kurzy. Hned za nimi vedou prezenční kurzy s lektorem, a to celých 29 %. Samostudiu s využitím knih, a to i elektronických, pak dává přednost 14 % respondentů. Webinářů s lektorem se rádo účastní 5 % dotázaných.


Do vzdělávání je třeba nejen investovat finance, ale především svůj čas. Dle odpovědí z provedeného průzkumu je patrné, že 38 % respondentů věnuje týdně svému vzdělávání 3–4 hodiny. Celých 33 % dotázaných poté uvedlo, že vlastnímu vzdělávání věnují pět a více hodin, 19 % dotazovaných vzdělávání věnují týdně 1–2 hodiny. Dobu méně než 30 minut či vůbec uvedlo 10 % respondentů.

Pro vzdělávání je důležitá motivace. V provedeném průzkumu se respondenti shodli, že je v 86 % motivuje získání nových dovedností a vědomostí. 10 % pak motivuje zvýšení mzdy a překvapivě jen 4 % motivuje možnost kariérního růstu. 

Průzkum hledal i odpověď na otázku, co je největší překážkou, jež brání ve vzdělávání. Celým 62 % dotazovaných brání čas, který musí věnovat práci, pro 14 % jsou pak překážkou finance a pro dalších 14 % je překážkou čas, který musí věnovat své rodině. Překvapivé je, že celých 10 % respondentů vidí překážku v nedostatku informací o možnostech vzdělávání.

Zaměstnavatelé si dnes uvědomují, že je důležité mít kvalifikované pracovníky, o které je třeba se i nadále starat a umožňovat jim vzdělávání. V provedeném průzkumu však odpovědělo 62 % respondentů, že si své vzdělávání hradí sami. Jen 38 % uvedlo, že někdy si své vzdělávání hradí sami se zaměstnavatelovou pomocí.

Pokud jim ale zaměstnavatelé vzdělávání umožňují, jsou zaměstnanci dle odpovědí ve 33 procentech spokojení. 24 % z dotázaných uvedlo, že je spíše spokojeno, 24 % že jsou nespokojení a 19 % uvedlo spíše ne.

Průzkumu se zúčastnilo 105 zaměstnanců z malých a středních podniků. V průzkumu uvedla většina dotázaných, 48 %, že pracuje pro firmu, která má více než 250 zaměstnanců, 29 % respondentů uvedlo, že pracuje pro zaměstnavatele s 50-200 zaměstnanci a 23 % pracuje pro firmu do 50 zaměstnanců.

Datová gramotnost, schopnost umět analyzovat a využívat data, je nutná dovednost. „Naše kurzy učí využívat data. Pokrýváme širokou oblast technologií a nástrojů – Strojové učení, Python, SQL, Excel, Power BI, R, Tableau. Pravidelně přidáváme nové kurzy a nová témata. Pro firemní zákazníky připravujeme školení na míru,“ říká zakladatel kurzů, Lubomír Husar. V rámci provedeného průzkumu zjišťovali odpovědi ohledně formy vzdělávání, motivace, času vzdělávání i odpovědi na otázky ohledně financí. 

 

Zveřejněno: 21. 06. 2021