Co nám nabízí technologie blízké budoucnosti?

Vydáno: 22. 02. 2011  |  Aktualizováno: 13. 03. 2011   |  Počet zobrazení: 51957

Autor:  Jiří Vízdal   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Když počínaje rokem 2004 začínaly být veřejnosti běžně dostupné ucelenější pokročilé IT vize společnosti Microsoft, stěží by mnozí věřili, že v horizontu několika málo let se začnou stávat realitou a prostupovat tak do běžných obchodních, produkčních, spotřebitelských a sociálních řetězců. Zajímavé informace tohoto charakteru rovněž přináší např. společnost IBM a jiné. Předpokladem pro jejich tvorbu samozřejmě je aktuální stav poznání a úspěšné pilotní realizace daných projektů ve vývojovém prostředí těchto společností. Důkazem, že mnohé technologické aplikace je možné již dnes rutinně používat v praxi, jsou - kromě rozsáhlých průmyslových aplikací - sofistikované projekty inteligentních domácností. Jaké jsou tedy konkrétně aktuální trendy a s čím se budeme v budoucnu běžně setkávat?

Microsoft Office Labs

Microsoft Office Labs


S čím přichází Microsoft Office Labs?

Microsoft Office Labs  prezentuje různé technologické koncepty z vybraných oblastí (dále), které reflektují poptávku trhu (odezvy na aktuálně dostupné technologie, přání, představy) a trh takto dále formují. Tyto koncepty lze považovat za určitou definici vstupů pro vývojáře Microsoftu (resp. další hi-tech společnosti), které mohou být reálně běžně aplikovány v horizontu 5-10 let. Nyní se jedná zejména o oblasti maloobchodního prodeje, bankovnictví, průmyslové produkce, zdravotní péče a oblast produktivity.

Maloobchodní prodej  (2004)

Jak by mohl vypadat běžný nákup podle vize z roku 2004? To si lze snadno představit prostřednictvím následujícího videa . Přestože leccos je již v současnosti běžné (využití aplikací v smartphonu či již připravované placení prostřednictvím mobilu ), tak vyloženě inteligentní obchodní domy včetně jejich komunikace s mobilním zařízením (pochopitelně) chybějí - např. seřazení nákupu podle aktuálního uspořádání oddělení a regálů (+ mapa), info o slevách relevantních produktů pro potenciální zákazníky, poloautomatické aktualizace cen produktů v regálech, info o stavu aktuálních zásob včetně komunikace se zásobováním a možná mnohé další, co kohokoli z nás může napadnout s technologiemi současnosti. A proč pochopitelně? Především jde o marketingové a obchodní cíle, které významný technologický pokrok často brzdí, nicméně plnohodnotná spolehlivá funkční řešení jsou již delší dobu k dispozici a dříve či později se postupně budou takřka s jistotou objevovat s ohledem na nutné další budoucí optimalizace nákladů.

Bankovnictví a finance  (2005)

Dalším velmi zajímavým segmentem jsou služby v bankovním a obecně finančním sektoru, které jsou v praxi poměrně nadstandardně propracovány. Video  zdůrazňuje nejen 24hodinovou správu klientských financí po 365 dní v roce (případně 366 v případě přestupného roku), ale především technologie pro predikce potřeb různých skupin klientů a tudíž bezproblémové transakce v reálném čase kdekoli na světě (např. od placení taxi přes již předem připravené personalizované nabídky/hypotéky/smlouvy až po odborné poradenství). Zajímavý je rovněž koncept využití TouchWallů  (počítačové interaktivní dotykové stěny v kancelářích, domácnostech, obchodních domech či parkovištích) a jejich komunikace s kapesními mobilními smart zařízeními.

Produkce - automobilový průmysl  (2006)

Nahlédněme do průmyslové výroby - konkrétně do sektoru automotive, který v ČR aktuálně patří k dominantním průmyslovým oblastem. Hnacím motorem v tomto videu  prezentovaných technologických platforem, které v praxi nabývají často velmi reálných rozměrů (např. digitální továrna & simulace ), je rozhodně značný inovativní potenciál generující udržitelnou konkurenceschopnost - jinými slovy optimalizace klíčových výrobních procesů společnosti a tedy i nákladů. O co ale jde konkrétně? Prvním krokem obvykle bývá analýza aktuálního stavu (analýzy rozsáhlých datových souborů včetně jejich odpovídající prezentace a interpretace - mj. např. i nástroji Business Intelligence ). Poté může následovat příprava a prezentace potenciálních možných řešení a inovací s vyčíslením očekávaných úspor (materiál, náklady, splnění klíčových kritérií - např. směrnice EU apod.) společně s přípravou budoucího projektu či portfolia projektů. Ve světě globálních multikulturních společností je obvyklým požadavkem spolupráce na projektu napříč různými vývojovými centry po celém světě, z čehož zejména dříve plynuly zvýšené požadavky na cestování vybraných manažerů a odborníků (a tedy kromě zvýšených nákladů i značné časové ztráty). Tento problém ztížené týmové spolupráce lze úspěšně řešit s využitím virtuálních studií a již zmíněných vysoce interaktivních TouchWallů - projektový management, konstrukce a design inovativních řešení,… Dále se objevují možnosti řešení interkulturních komunikačních bariér nejen v rámci interních týmů, ale rovněž při komunikaci s dodavateli (ev. odběrateli) - potenciál multijazyčných interaktivních TouchWallů. Pokročilá IT řešení dále zasahují do oblasti přípravy prototypu a předsériové/sériové výroby a montáže - speciální brýle pro identifikaci součásti a jejího korektního umístění v montážní jednotce (resp. celkový montážní postup). Následuje samotná sériová výroba a operativní řešení běžných problémů - upozornění při překročení definovaných prahových hodnot (a tedy případně generovaných prostojích) a přesná identifikace pozice ve výrobním procesu, systémové upozornění případným dodavatelům komponent určených k výměně atd. Reálného obrysu zde nabývá mnohdy skloňované očekávání home office - téměř každý důvěrně zná konfigurátory vozů, to samé je možné nejen nabídnout zákazníkovi (ve videu), ale rovněž aplikovat při vývoji & designu interiéru a kalkulaci odpovídajících parametrů a nákladů… Analogicky je možné aplikovat všechna tato zmíněná řešení širokospektře napříč takřka libovolným průmyslovým odvětvím.

Zdravotní péče  (2007)

I když mnohé z nás jistě zajímá nakupování, bankovnictví či výroba, tak určitě pro všechny bude nejdůležitější zdraví. I zde Microsoft představil zajímavé video . Tak například monitorování osob náchylných k diabetu a sdílení vybraných důležitých charakteristik (srdeční frekvence, spalování kalorií) při zátěži s osobním lékařem v reálném čase, vytváření klinických výzkumných studií přímo v reálných podmínkách pacientů, dále možnost vytvářet clustery pacientů lékařem i domácí ordinace. Svou roli opět hrají univerzální přenosná interaktivní smart zařízení (mapy, info o přístrojích, mobilní vyšetřovací jednotky), která lze velmi snadno nabíjet a zaměňovat v rámci nemocničního zařízení. Opět se objevují TouchWally (virtuální ordinace, reporting, lék. předpisy a doporučení lékaře či konsilia), dále je zajímavá např. možnost zasílání detailů o léčbě lékařem přímo pacientům (smart lékovky) či koncept digitální peněženky zpřístupňované na otisk prstu - E-INK (platební, kreditní, zdravotní aj. karty) a komunikace v lékárně (interaktivní TouchWally vč. podlahy).

Produktivita  (2009)

Posledním dosud Microsoftem představeným videem  je budoucí vize produktivity, která jednak využívá technologií představených v předchozích vizích a dále přidává novinky, na které se nyní zaměříme. Vize komplexně ukazuje, jak bychom v budoucnosti mohli vytvářet data (obsah), sdílet jej, spolupracovat v týmech, organizacích a sítích. Jak bylo naznačeno v oblasti produkce, první klíčovou novinkou jsou multijazyčné překlady v reálném čase - zde je první využití včetně názorných grafických pomůcek samozřejmě ve škole (např. komunikace školáků/studentů USA a Indie) prostřednictvím velkého interaktivního TouchWallu. Multidotyková interaktivní mobilní zařízení nachází své uplatnění v běžném každodenním životě - je zajištěn přenos veškerých informací např. mezi rodiči a dětmi; fungují jako palubní lístky poskytující rovněž informace o letištích, příletech a branách atd.

Podstatně rozvinutý je zde koncept multidotykových interaktivních širokoúhlých průhledných displejů a TouchWallů pro pokrytí veškerých pracovních aktivit (od techniků, developerů až po ředitele velkých korporací) - aktivní pracovní prostory (active workspaces) umožňující zobrazování dynamicky se měnícího obsahu v reálném čase. Nedílnou součástí aktivních prac. prostor jsou rozsáhlé pokročilé navigační systémy (Virtual Earth 3D) umožňující pomocí flexibilních průhledných displejů realizovat veškerou navigaci a komunikaci (telefonování vč. multijazyčného překladu v reálném čase). Další klíčovou technologií je rozpoznávání hlasu a samotné hlasové ovládání včetně převádění do poznámek a úkolů, následuje inteligentní senzorové vybavení (např. hrnek na čaj/kávu), elektronický papír s dynamicky se měnícím obsahem, demonstrace interaktivní home office včetně transferu dat mezi TouchWallem a elektronickým papírem (ukázka skutečnosti, jak práce organicky splývá s běžným životem a technologie budoucnosti nám mohou umožnit dosáhnout optimální work-life balance).

Poslední novinkou je ukázka rozšířené reality (augmented reality) - průhledný displej ukazující detailní informace o prohlíženém či zkoumaném objektu (např. rostliny).

Společným jmenovatelem výše popsaných vizí je dlouhodobý trend vše prostupující podpory procesů rozhodování. Synergií je možné dosahovat právě s využitím cloud computingu, nicméně ani nadále se nepředpokládá sdílení veškerých zejm. korporátních dat prostřednictvím jakýchkoli sítí (ukázka klíčenky s daty). Cílem cloud computingu aktuálně je především umožnit mít kdekoli a kdykoli k dispozici veškerý potřebný software, plnohodnotné nástroje pro spolupráci a společná data. S ohledem na aktuální technologický pokrok vypadají představené vize velmi realisticky. Kromě toho, že s mnohým se dnes v menší či větší míře již běžně potkáváme (průkopnické projekty digitálních domácností, výrobní systémy & virtuální továrny a další), je velmi pravděpodobné, že mnoho „malých-velkých" věcí nás v dohledné době čeká. Určitě se vyplatí i nadále sledovat budoucí trendy na Microsoft Office Labs - Envisioning.

Druhý díl o technologiích blízké budoucnosti naleznete zde.

Zdroj: Microsoft Office Labs 

Obrázky: Microsoft Office Labs  MS Office Labs - Maloobchodní prodej

MS Office Labs - Bankovnictví & finance

MS Office Labs - Produkce - automobilový průmysl

MS Office Labs - Zdravotní péče

MS Office Labs - Produktivita

Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

21

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód UHW441.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód TVF182.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód NMQ331.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (0)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Kontextová navigace

Úvodní strana Co nám nabízí technologie blízké budoucnosti?

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X