Pořádný síťový multimediální macek NAS od WD

Vydáno: 16. 03. 2013  |  Aktualizováno: 24. 11. 2013   |  Počet zobrazení: 17293

Autor:  Milan Loucký   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Úložným zařízením typu NAS se v DigitálníDomácnosti.cz věnujeme poměrně často. Nyní nám do reakce přistál disk od společnosti WD My Book Live Duo, osazený dvěma tříterabajtovými disky. A to už je pořádný macek, do kterého se opravdu něco vejde! A navíc není vůbec hloupý, jak poznáte.

WD MyBook Live Duo

WD MyBook Live Duo


Už jsme o tom psali mnohokrát, ale zase se k tomu vrátíme. Moderní inteligentní domácnost pracuje s daty. S obrovským množstvím dat, dokumentacemi, daňovými přiznáními, obecně tabulkami a dokumenty, ale i s daty, které pro svůj život potřebují zařízení v domácnosti. Dále jsou tu pak multimediální data, především filmy a fotografie, které ukrajují v domácnosti nemalá množství kapacit pevných disků v počítačích nebo paměti v tabletech a chytrých telefonech. Samozřejmě jsou tu i hudební soubory, které se postupně mění s růstem kapacit dostupných zařízení na trhu z komprimovaných formátů WAV a MP3 na nekomprimované soubory typu FLAC. A to ani nemluvíme o souborech PDF, ve kterých si uschováváme třeba smlouvy, faktury a tak dále.

Kam ta všechny data uložit, může znít vaše otázka. Samozřejmě do paměti počítače, notebooku, tabletu, chytrého telefonu… A protože čtete různé časopisy nebo navštěvujete weby, kde vás straší tím, že když si data nebudete zálohovat, prostě a jednoduše jednoho dne - třeba při selhání pevného disku počítače - o ně přijdete. Nebo když vám někdo vaše zařízení ukradne.

Proto chcete řešit otázku zálohování a v případě, že data už nepotřebujete, pak i otázku jejich archivace. V případě multimediálních dat pak jde o i otázku jejich sdílení mezi jednotlivými členy domácnosti a zařízeními v bytě. Ten chce právě teď vidět fotky z fotbalového zápasu syna, ta zase fotky z návštěvy botanické zahrady, jiný by se rád podíval třeba na Borata.

Samozřejmě, že moderní technologie umožňují sdílení obecně multimediálních dat mezi jednotlivými přístroji v digitální domácnosti. A tak třeba můžete u svého notebooku nabídnout hudební soubory, filmy i obrázky i jiné soubory jiným ke sdílení. Ale co se stane, když notebook odnesete s sebou mimo dům a ocitnete se mimo dosah datových sítí? Pak ti, kteří najednou třeba nutně potřebují poslední verzi posudku odhadce na váš dům, který je uložen právě ve vašem počítači - byť v adresáři určeném ke sdílení, prostě mají smůlu - a musejí čekat, až se připojíte a ten soubor jim třeba e-mailem nebo přes Skype pošlete.

Jiné řešení

Řešení nastíněné situace je však nasnadě. Můžete si pořídit sdílený disk, který připojíte k domácí síti. Jak už jistě víte, takové řešení se jmenuje síťový server pro ukládání dat neboli NAS. A ačkoli můžete provádět třeba zálohování na disk připojený přes USB, stejně tak i archivaci, NAS má tu výhodu, že je dostupný ihned, jak se připojíte k internetu - k datové síti. A navíc: nemusíte disk vždy připojovat USB kabelem - jako je tomu v případě disků externích disků nebo flash pamětí, pak jej odhlašovat, aby se data do nich vložená nepoškodila a tak vůbec.

NAS servery získávají stále větší oblibu. Nedávno jsme psali o řešení společnosti Synology, která nabízí datové úložiště DiskStation DS 213 air (http://www.digitalnidomacnost.cz/dokonale-sitove-uloziste-i-pro-multimedia/ ), tedy zařízení, které pojme dva pevné disky a ještě umožní vytvořit přístupový bod Wi-Fi, protože tato stanice je vybavena bezdrátovým modulem. Aby ale tento NAS server fungoval, musíte jej nejprve dovybavit dvěma pevnými disky (nebo alespoň jedním). A to může být pro běžného uživatele problém.

NAS Server MyBook Live Duo


Dnes se tedy podíváme na řešení společnosti WD, NAS server MyBook Live Duo, které je vybavené už dvěma pevnými disky s kapacitami po 3 TB. Na takové zařízení se pak můžete snadno - po připojení se k domácí síti - ukládat data, dostupná každému členu domácnosti, kterému přidělíte přístupové jméno a heslo. Po připojení se zařízením, jako je tablet, chytrý telefon, počítač nebo notebook pak můžete data sdílet a ukládat si každý sám do své vyhrazené části to, co potřebujete, aniž by to ostatní mohli vidět, pokud si to přejete. V tento okamžik je ještě dobré vědět, že díky podpoře streamovacího protokolu DLNA 2.0 můžete data (filmy, fotky, muziku) sdílet třeba i na chytrém televizoru. Jinými slovy, můžete si promítnou film či fotky na televizi nebo si poslechnout hudba, které máte uloženy na serveru WD MyBook Live Duo.

Jak to funguje


NAS server MyBook Live Duo je ucelené řešení, které připojíte síťovým kabelem ke směrovači a na počítači, ze kterého provádíte jeho zavedení do domácího systému, pak vložíte CD, dodávané s tímto přístrojem. Nebudu zde popisovat všechny úkony, protože nepíšu návod na obsluhu tohoto zařízení, ale chci demonstrovat jeho široké možnosti, ale jen vám sdělím, že jeden z vás musí být určen jako administrátor, tedy ten, který rozdělí přístupová jména a hesla všem uživatelům, kteří budou k tomuto zařízení přistupovat a využívat jeho kapacity. Navíc přes USB port můžete k tomuto NAS serveru připojit další externí disk nebo USB flash paměť. Než se ale dostaneme k tomu, jak se to dělá, upozorním vás na jednu důležitou věc, kterou byste měli - ne, kterou musíte ­ vědět.

Systém zápisu dat

Protože je tento NAS osazen dvěma pevnými disky s kapacitou - jak už víte - tři terabajty, můžete si zvolit způsob ukládání dat. Buď využijete systému RAID 0, nebo RAID 1. Nejde tu o žádný přípravek na účinný boj proti komárům, jak název napovídá, ale o systém, kterým inteligentní automatika v disku ukládá data. V případě zvolení RAID 0 je dostupná kapacita celého diskového pole součtem kapacit obou disků bez možnosti redundantního ukládání dat. Redundance znamená nadbytečnost, která slouží k tomu, že pokud se stane nehoda a jeden z disků odejde, přijdete většinou nenávratně o všechna data, která se na něm nacházela v okamžiku havárie. Samozřejmě je možné nechat si data obnovit u specializovaných společností, ale za jejich obnovu pak zaplatíte nemalé obnosy.


Výhodnější je tedy využít možnost druhou a instalačnímu programu sdělit, že budete využívat systém RAID 1. Jeho princip spočívá v tom, že data se zapisují nejprve na jeden disk ve stanici a pak ta samá se zapíšou na disk druhý. Redundance tady dosahuje 100 %, jak asi už tušíte. Pokud se tedy jeden z disků porouchá, nevadí to a vy data stále máte na disku druhém. Havarovaný disk pak stačí snadno vyjmout (viz obrázek) a nahradit jej jiným - nejlépe o stejné kapacitě - doporučujete se dokonce, aby disk byl stejný, jako je ten druhý. Pokud do stanice dáte disk s jinou kapacitou, dostupná kapacita bude při zapojení do RAID 1 tak velká, jako je kapacita menšího disku. Pokud tedy do této stanice vložíte disk s kapacitou 2 TB a druhý disk s třemi gigabajty ve stanici ponecháte, v režimu provozu RAID 1 dostupná kapacita klesne na 2 TB. Logicky ale při přepnutí na RAID 0 pak bude kapacita opět součtem kapacit jednotlivých pevných disků, v modelovém případě tedy 5 TB.

Jdeme na to

Výslednou kapacitu a jistotu ochrany dat (doporučujeme používat systém RAID 1 díky obrovské kapacitě dnes dostupných disků) máte nastavena a můžete nastavit disk samotný. To se provádí snadno přes webové rozhraní a vy si nejprve nastavíte datum, čas, a takové fajnovosti, jako je třeba možnost nechat si zasílat na zadané e-mailové adresy informaci o stavu disku, respektive zprávy, které informují třeba o havárii či signalizují nějakou nebezpečnou činnost. Nastavujete zde mimo jiné i přístup s pomocí protokolu DLNA 2.0, což je důležité, pokud budete chtít přehrávat multimediální soubory na chytré televizi či s přístupem k domácí síti či tabletu, atd.


Musíte zde zvolit i možnost, zda k tomuto zařízení chcete přistupovat zvenčí, tedy odkudkoli, nikoli jen v malé domácí síti. K tomu se ještě vrátíme.

Samozřejmě, že si můžete nastavit i bezpečnost, tedy hlavní přístupové heslo do této aplikace, abyste změny mohli provádět jen vy - na úrovni administrátora. Pokud takové heslo nezadáte, každý uživatel domácí sítě po zadání IP adresy (to je adresa, pod kterou je ve vaší domácí síti zařízení připojeno) může provádět nastavení - tedy ta, která nevyžadují k provedení přístupové jméno a heslo. Tento krok vám zabere tak deset minut času a pak se můžete vydat dál.


Disk je z továrny nastaven tak, že v něm najdete několik adresářů: SmartWare pro informace o zálohování a zálohovaná data v systémech s Windows a TimeMachineBackup pro systémy MacOS. Pak je tu složka Public, která je určena pro sdílení dat mezi všemi uživateli a skládá se ze složek Shared Music, Shared Videos, Shared Pictures a Software. V posledně jmenovaném najdete podpůrný software, který budete potřebovat třeba při instalaci programu WD QuickViev (běží na pozadí a sleduje stav disku a spouští se z něj třeba i program WD pro zálohování SmartWare). Pokud na něj najedete ukazatelem, ukáže, jak je disku teplo a kolik místa v něm je obsazeno a kolik místa ještě zbývá). Ze zmíněného adresáře Software pak instalujete i program WD SmartWare, což je unikátní program určený pro zálohování a obnovu dat. K němu se ještě dostaneme.


Dalším krokem na webovém rozhraní je pak vytvoření účtu jednotlivých uživatelů. Každého uživatele systém zapíše do základního adresáře - tady jméno, které zadáte, se objeví na disku v hlavním adresáři NAS. Každému uživateli pak můžete nastavit, kam může přistupovat - s tím, že do zmíněné složky Public může každý. Můžete ale vytvořenému uživateli nastavit, že může nahlížet třeba do složek jiného uživatele, ale nesmí v nich nic měnit. Ve své složce pak může provádět jakoukoli činnost, tedy mazat, ukládat soubory a má nad svým adresářem plnou kontrolu. Můžete mu nastavit i heslo, které musí vždy zadat, pokud chce k obsahu svého adresáře přistoupit. Nezapomeňte na to, že administrátor by měl možnost přistupovat pro případ nějaké havárie do všech složek na disku. Neomezte si tedy toto pravidlo při překotném, zadávání práv jednotlivým uživatelům! Všechno je to ale snadné a logické.


Podobně pak nastavíte i sdílené složky, tady jaký uživatel do nich může a co tam může provádět. Tak můžete dceři nastavit, že může - kromě své složky - zapisovat i upravovat ve složce Public adresář s hudbou, ale nemá přístup do složek ostatních uživatelů. Opakujeme, že je výhodné, pokud si ponecháte jako administrátor přístup do všech vytvořených složek.

Volba body obnovení slouží k zápisu informací, potřebných pro oživení NAS serveru tím, že se třeba na váš pevný disk zapíší potřebná data pro obnovu disku.

Možná vám to na poprvé bude připadat složité, ale už vytvořením prvního uživatele a povolením jeho přístupových práv pochopíte, jak se celé zařízení ovládá a nastavuje.

Přístup zvenčí

Váš NAS je nastaven pro použití doma. Pokud k němu ale chcete přistupovat zvenčí, tedy odkudkoli z internetu, musíte si do tabletu nebo chytrého telefonu - tedy mobilního zařízení, ze kterého chcete mít do NAS serveru přístup - nainstalovat prográmek wd2go z Obchodu Play v Androidu nebo z iTunes u zařízení Apple. V prohlížeči si najdete vzdálený přístup a požádáte o heslo: to jsou tři čtyřciferná čísla, která při prvním spuštění wd2go zadáte do připravených okének - nesmíte ale být připojeni třeba přes Wi-Fi do domácí sítě, protože zde máte přístup do ní okamžitě a bez hesla. Odborníci by řekli, že jste na intranetu (všechny počítače jsou odděleny od okolních sítí). K tomu, abyste takové spojení „na dálku" aktivovali, musíte se například mobilem připojit zvnějšku, tedy třeba přes mobilního operátora. Abyste to stihli, platnost hesla je několik hodin. Tak si můžete vygenerovat heslo, dojet do práce a zde zadat do programu wd2go. Tím se obě zařízení propojí a vy máte přístup odkudkoli k datům, ke kterým chcete přístup mít. Pokud tedy na začátku zmíněný posudek odhadce uložíte na NAS, pak se k tomuto dokumentu můžete dostat kdykoli a odkudkoli.


Ostatně, možná si zvyknete pracovat v osobním cloudu - což toto řešení nabízí a čím vlastně i je - a všechna data si ukládat na server. Pak k nim máte přístup odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Bát se nemusíte, data jsou „zabalena" a NAS samotný se nachází za firewallem, kterým jsou směrovače vybaveny. Proto by se k datům neměl dostat nikdo nepovolaný.

Rychlost přenosu dat je ale omezena rychlostí připojení k internetu u vaší domácí sítě, s tím počítejte. Pokud je tedy vaše odchozí rychlost 256 kb/s, pak si na stažení videa „někde v dáli" počkáte, byť byste byli připojeni rychlostí třeba 100 Mb/s. Nejužším hrdlem je rychlost a způsob připojení. Ale výhody jsou nasnadě, pokud máte dobré připojení k internetu, můžete v autě poslouchat hudbu, kterou máte v NAS, aniž byste si zaplácali úložiště ve vašem mobilním zařízení.

WD SmartWare


I když na zálohování souborů vřele doporučuji program od jiné firmy - ze své zkušenosti je to program Acronis Backup & Recovery nebo zálohovací programy ze sady Acronis True Image Home, protože tam lze nastavit možnost automatického zálohování - spolu s NAS serverem MyBook Live Duo dostanete na CD program WD SmartWare (můžete ho i stáhnout ze stránek WD), který je prioritně určen k zálohování.


Jak můžete vidět na obrázku, nastavení souborů k zálohování je snadné, program dokonce rozliší i typ dat: hudební soubory, videa, obrázky, zálohovat můžete i poštovní soubory, pokud používáte MS Outlook a extra i dokumenty. Vše je přehledně řazeno. Stiskem jednoho tlačítka provedete zálohu na NAS server. Můžete ale zálohovat i soubory, které si vyberete sami. Při problémech pevného disku v počítači pak můžete z uložené zálohy soubory opět obnovit.

Závěr

Koupí produktu MyBook Live Duo nekupujete jen holý NAS server, ale celé řešení pro zálohování a ukládání dat. Můžete vytvářet i archivy, do kterých umístíte soubory a data, která už nepotřebujete. MyBook Live Duo je výkonné řešení s intuitivním ovládáním díky dodávaným programům a spolehlivě pokryje potřeby moderní domácnosti, ve které je třeba i chytrá televize. Dokáže vytvořit datový proud (stream dle standardu DLNA 2.0), kterým zásobuje nejen televizi, ale můžete se dívat na filmy, které máte na NAS serveru uloženy třeba i na tabletu nebo chytrém telefonu.

A abychom nezapomněli, součástí dodávky je i program WD Photos, který umožní okamžité stahování fotografií tak, jak jsou vytvářeny a jejich logické řazení do fotoalb a práci s obrázky.

V případě integrace NAS serveru do systému digitální domácnosti s výhodou využijete jeho obrovskou kapacitu třeba na ukládání videí z IP kamer, kterými monitorujete okolí svého domu nebo je máte umístěny třeba i uvnitř objektu.


Vzhledem k možnostem tohoto řešení dáváme NAS serveru hodnocení DigitálníDomácnosti.cz: vynikající!Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

7

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód SQV243.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód JZA248.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód BIA142.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (0)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Kontextová navigace

Úvodní strana Pořádný síťový multimediální macek NAS od WD

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X