Technologie blízké budoucnosti - IBM, HP, Apple, GM, VW

Vydáno: 11. 03. 2011  |  Aktualizováno: 12. 03. 2011   |  Počet zobrazení: 127122

Autor:  Jiří Vízdal   |   Zdroj: DigitálníDomácnost.cz

Seznamte se s vizemi IBM a několika aktuálně vyvíjených a testovaných technologií společností jako HP, Apple, GM nebo Google & VW, které těmto vizím určitým způsobem definují reálný rozměr a lépe nám umožňují si představit běžnou budoucí praxi.

IBM Watson

IBM Watson


předchozím článku  jsme nahlédli do vizí Microsoftu napříč vybranými odvětvími (obchod, bankovnictví a finance, produkce a zdravotní péče) a rovněž viděli, jak lze s využitím vybraných technologií překonávat komunikační bariéry v reálném čase a dosahovat tak vysoce nadstandardní produktivity. Microsoft na tomto poli samozřejmě naštěstí není osamocen a v tomto článku blíže nahlédneme na vize (a tedy i technologie) představené koncem loňského roku společností IBM, příležitostně doplněné o zajímavé aktuální informace. Dále neponecháme bez povšimnutí několik aktuálně vyvíjených a testovaných technologií společností jako HP, GM nebo Google & VW, které těmto vizím určitým způsobem definují reálný rozměr a lépe nám umožňují si představit běžnou budoucí praxi.

Jak vidí klíčové inovace v následujících 5 letech IBM? - „Next 5 in 5"

Vedle společnosti Microsoft nabízí v pravidelných ročních intervalech výběr pěti perspektivních vizí rovněž společnost IBM (tisková zpráva společnosti IBM ). Na rozdíl od Microsoftu přidává IBM k videu  slovní komentář - je na vkusu čtenáře, diváka & posluchače, která varianta je pro něj příznivější. Podívejme se nyní blíže na poslední aktuální „pětiletku" podle IBM z prosince 2010.

1 – Nemusíte být vědcem, abyste mohli zachránit planetu

Dá se říci, že tento koncept již v současnosti v podstatě funguje, i když ne v tak rozsáhlém měřítku, které je plánováno. Je možné se připojit k mnoha vědeckým projektům/programům, sdílet kapacitu a výpočetní výkon svého PC v rámci cloudů a být součástí samotného pokroku bez nároku na vědeckou kvalifikaci…

Potenciál se nabízí právě ve využívání výkonu našich běžně užívaných zařízení v klidovém (pohotovostním) režimu, využívání námi běžně prováděných činností (fotografování, zvukové záznamy a analýzy zvuků aj.) a vyhodnocování těchto informací v reálném čase takřka ve všech světových lokalitách.

2 – Komunikujte (nejen) s přáteli virtuálně ve 3D

Tématika holografie je skloňovaná v mnoha vizionářských příspěvcích, nicméně v žádném případě se nejedná o triviální záležitost se snadnou aplikací (Ekonom.cz ). IBM předpokládá, že do 5 let bude k dispozici rozhraní umožňující promítání 3D hologramů přátel (ale i jiných objektů) v životní velikosti na libovolný povrch v reálném čase a vytvářející tak novou platformu pro komunikaci a práci s informacemi (vizualizace, design, simulace procesů, „3D telepřítomnost",…). Budou se tak moci realizovat virtuální jednání a konference, aniž by kdokoli musel opustit svou kancelář, domov či jakoukoli dovolenkovou destinaci na světě. 3D holografii bude rovněž možné využívat v konstrukčních a designérských kancelářích pro řešení funkčního designu produktů, dále při komunikaci zákazníka s dodavatelem při technických konzultacích např. ohledně umístění a zapojení v daných podmínkách či při řešení různých technických problémů.

3 – Baterie budou k pohonu Vašich zařízení využívat vzduchu

Další vize se týká alternativních zdrojů energie pro mobilní elektronická zařízení - mobilní telefony, čtečky elektronických knih či notebooky. U baterií pro větší elektronická zařízení se očekává významné prodloužení jejich životnosti, přičemž by mohly být vyvinuty lehké baterie využívající vzduch k vytváření energie. Kromě toho by se však u menších zařízení mohl s výhodou využívat koncept energetického zásobování analogický tomu u automatických náramkových hodinek, čímž by se de facto samotné baterie eliminovaly.

/Pozn. autora: na letošní barcelonské výstavě „Mobile World Congress" představila společnost Umeox aplikaci dobíjení smartphonu pomocí solárního panelu na modelu Apollo s Androidem . Jiným určitým přechodovým konceptem alternativního způsobu napájení mohou být např. palivové články aktivované vodou - „mobilní-H2TM" ./

4 – Počítače budou pomáhat zásobovat města energií

Práce s energií ve větším měřítku než v předchozím případě se předpokládá s využitím značných objemů energie uvolňované počítači (resp. datovými centry) např. k vytápění budov, ohřevu vody či pohonu klimatizací v domech a kancelářích. Obecně by tak energie vstupující do datových center mohla být zároveň recyklována a využívána ve městech pomocí sítí kapilár s proudící kapalinou přivedených k jednotlivým čipům a následně po ohřátí by kapalina byla odváděna do tepelných výměníků a energie distribuována dále.

/Pozn. autora: samozřejmě v současnosti již v praxi existují energeticky zcela soběstačné kancelářské budovy fungující rovněž jako elektrárny využívající alternativních zdrojů energie (např. solární) - např. projekt tech. správy magistrátu města Aarhus v Dánsku . Dalším technologicky důležitým mezikrokem je možnost ukládání „nadbytečně" vygenerované elektrické energie, což by mohlo být poměrně snadno realizovatelné s využitím inteligentního měniče napětí spol. Sharp . Ten pak umožňuje využívání baterií elektromobilů jakožto akumulátorů pro uchovávání elektrické energie v inteligentních domácnostech./

5 – Vaše navigace (např. dojíždění do zaměstnání) bude personalizovaná

Poslední inovace představované pětice se zaměřuje na personalizované flexibilní navigační systémy, reagující na různé podněty již v reálném čase, což samozřejmě kromě vždy aktuálních map předpokládá rozsáhlé senzorické sítě monitorující dopravní situaci a detekující rizikové podněty. Informace o nich musejí být takřka již v okamžiku vzniku předávány do navigačního systému k reflexi prostřednictvím lokální navigace.

Mezi klíčové vyhodnocované faktory patří nehody, kolony, objížďky v důsledku oprav aj. stavebních úprav komunikací, variabilní hustota dopravy a dopravní špičky (začátek a konec pracovní doby či určité dny v týdnu, výstavy aj. akce), vlivy počasí, kapacitní možnosti parkovišť a s tím související alternativní možnosti dopravy - městská hromadná doprava, rychlovlaky apod. Využití těchto informací jakožto vstupů pro rozsáhlé matematické statisticko-pravděpodobnostní a prediktivní modely realizované v reálném čase umožní optimalizovat klientovu trasu a dodávat veškeré kontextové informace relevantní k danému časovém okamžiku.

Vývojové novinky & pilotní testy - HP, Apple, GM, Google & VW

S ohledem především na stav postupné aplikace mnohých technologií v praxi se představená 5letá vize IBM aktuálně zdá být velmi ambiciózní, nicméně velmi dobře doplňuje již představené vize Microsoftu . Podívejme se ale rovněž na další novinky v oblastech, kde se očekávají již mnohokrát skloňované „přelomové" technologie budoucnosti.

3D zobrazování & displeje

V návaznosti na druhou klíčovou vizi IBM by (samozřejmě kromě samotné společnosti IBM) společnost Hewlett-Packard chtěla rozvinout koncept holografické projekční technologie  podobné tomu, co bylo k vidění v kultovní sci-fi sérii Hvězdné války. Aktuální technologie zatím umožňují holografické zobrazení pouze v nízkém rozlišení, existují ale již určité zárodky zobrazování ve vysokém rozlišení - technologie Halo umožňující komunikaci a spolupráci osob v rámci jedné konferenční místnosti. HP dále pracuje na flexibilních mylarových displejích či multidotykových technologiích (zmíněno v předchozím článku v poslední sekci „Produktivita" ), přičemž odpovídající běžně dostupné komerční produkty by měly být k dispozici v horizontu cca 2-3 let.

Před časem společnost Apple úspěšně patentovala stereoskopický 3rozměrný displej , kde již k prohlížení 3D obrazu nebude třeba speciálních brýlí, přičemž na obraz se bude moci dívat zároveň i více lidí z různých úhlů - obraz bude realistický a stejně kvalitní. Využití přenosnými mobilními zařízeními jako iPhone či iPad je pak vcelku nasnadě (aplikace pro rozšířenou realitu či hry).

Bezdrátové nabíjení

Podle prognózy společnosti Pike Research  by světový výnos trhu s bezdrátovým přenosem energie měl v roce 2012 překročit 1 mld. dolarů a v roce 2020 dokonce 11,8 mld. dolarů. V souvislosti s bezdrátovým přenosem energie se aktuálně hovoří zejména o technologii umožňující nabíjení přístrojů (např. iPhone, Android,…) jejich pouhým položením na určitý „nabíjecí" povrch.

Společnost General Motors bude prostřednictvím svého kapitálového úseku GM Ventures investovat 5 mil. dolarů do vývoje systému bezdrátového nabíjení malých osobních elektronických přístrojů, které budou napájeny s využitím speciální technologie zabudované přímo v automobilu. Spolupráce bude probíhat s firmou Powermat, která bude mít za úkol přizpůsobit své stávající technologie a následně je integrovat do automobilů GM. Při počátečním testování této technologie nebyly zjištěny žádné významné aplikační problémy, takže prvním automobilem vybaveným tímto systémem by měl být Chevrolet Volt (v prodeji pravděpodobně od poloviny roku 2012). Následně by měly být tímto vybavovány postupně i další modely. (Info via hybrid.cz .)

Robotické automobily - taxi budoucnosti?

Před časem byl představen projekt vývoje autonomních robotických automobilů  iniciovaného společností Google ve spolupráci např. se spol. Toyota či VW. Robotická auta s využitím umělé inteligence a senzorů dokážou řídit zcela samostatně, přičemž mezi klíčové výhody patří podstatně rychlejší reakce než jsou lidské, 360° rozhled, nulové rozptylování okolím aj. okolnostmi (eliminace „lidského faktoru"). Tím by významně vzrostla plynulost dopravy, provoz by byl bezpečnější s minimálním počtem nehod, což by vedlo k odlehčení automobilů a tedy snižování spotřeby (materiálu, energie, paliva). Na to, jak vypadá testování takového robotického VW Passatu se můžete podívat na následujícím videu . Jednou z posledních novinek v této oblasti je návrh robotického taxi (VW Passat - „MadeInGermany" /MiG/) přivolávaného iPhonem/iPadem , kde rovněž můžeme sledovat aktuální polohu automobilu i 3D obraz okolí automobilu. A jak by to mohlo vypadat v praxi můžete zhlédnout na tomto videu . V úzké souvislosti s tímto konceptem je dále testován určitý prototypový model systému „BrainDriver"  napojený na mozkovou aktivitu řidiče (opět se jedná o vozidlo „MiG" - VW Passat; ukázka je k dispozici na tomto videu ).

Je zřejmé, že mnohé zdánlivě „sci-fi" vize se mohou snadno stát běžnou realitou s využitím představených nových již prakticky testovaných technologií a jejich postupnou strategickou aplikací. Rovněž je evidentní klíčový význam statistiky a pravděpodobnosti ať už ve vazbě na business intelligence či vysoce spolehlivou prognostiku na bázi pokročilých simulačních modelů. V následujících měsících a letech se rozhodně máme na co těšit - chceme-li se však s takto vysokým standardem služeb skutečně běžně setkávat, musíme jej samozřejmě znát, požadovat a očekávat.

Obrázky: IBM Labs IBM - Next Five in Five

IBM unveils its fifth annual "Next Five in Five" -- a list of innovations with the potential to change the way people work, live and play over the next five years. The Next Five in Five is based on market and societal trends expected to transform our lives, as well as emerging technologies from IBM's Labs around the world that can make these innovations possible.

BrainDriver - Myšlenkou ovládané auto

Beam me up autonomous car

Premiere: How to call an autonomous taxi!

Hodnocení:

 | Počet hodnocení:

32

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook Bookmark and SharePro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód XGL217.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód RNS291.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.


Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód IDQ932.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.Přidat komentář  Diskuze k článku (0)


Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Kontextová navigace

Úvodní strana Technologie blízké budoucnosti - IBM, HP, Apple, GM, VW

Přihlášení

Pro přihlášení k vašemu účtu vyplňte následující údaje.

X 

Registrace

Zaregistrujte se k odběru NewsLetteru z portálu DigitálníDomácnost.cz a mějte přehled o novinkách a trendech.
Registrací získáte také možnost účastnit se diskusí u článků.

Informace o Newsletteru

X