Baterie budoucnosti: Jak nové technologie chrání akumulátory před extrémními teplotami

S rostoucími globálními teplotami a častějšími extrémními klimatickými jevy se stále více diskutuje o spolehlivosti a bezpečnosti akumulátorů. Vysoce účinné nové technologie se zaměřují na ochranu baterií před vysokými teplotami a zajišťují jejich optimální výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Extrémní teploty mají významný vliv na výkon akumulátorů. Vysoké teploty mohou způsobit nadměrné zahřívání, což vede k rychlejšímu stárnutí baterií, snížení kapacity a zvýšenému riziku požáru či výbuchu. Tento problém se týká především lithium-iontových baterií, které jsou široce používány v elektronice, elektromobilech a energetických úložištích.

Lithium-iontové baterie fungují na principu pohybu iontů mezi elektrodami přes elektrolyt. Při vysokých teplotách může na elektrolytu dojít k nežádoucím chemickým reakcím, což vede k tvorbě plynů a zvýšení vnitřního tlaku. Bezpečnost i životnost baterií se tím snižuje. Výzkumy ukazují, že při teplotách nad 45 °C dochází k výraznému poklesu výkonu a zkrácení životnosti baterií až o polovinu. Právě proto se vědci z celého světa snaží vyvinout nové technologie, které by akumulátory při extrémních klimatických podmínkách ochránily.

Pokročilé chladicí systémy

Jedním z hlavních přístupů k ochraně baterií před vysokými teplotami jsou pokročilé chladicí systémy. Ty zahrnují kapalné a vzduchové chlazení, které účinně odvádí teplo z bateriových modulů. „Například některé moderní notebooky využívají pokročilého chladicího systému, kdy chladicí kapalina cirkuluje mezi články baterie a zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty,“ vysvětluje Radim Tlapák, ředitel obchodu BatteryShop.cz.

Inovativní materiály

Další klíčovou oblastí jsou inovativní materiály, které zlepšují tepelnou stabilitu baterií. Výzkumníci se zaměřují na vývoj elektrolytů s vyšší tepelnou odolností a elektrod z nových materiálů, které snášejí vysoké teploty lépe než tradiční grafitové elektrody. Kupříkladu solid-state baterie využívají pevné elektrolyty, které jsou při vyšších teplotách stabilnější a zároveň nabízejí vyšší energetickou hustotu a bezpečnost.

Inteligentní řízení teploty

Moderní bateriové systémy jsou pak vybaveny inteligentními senzory a softwarem, které monitorují teplotu v reálném čase a automaticky upravují chlazení nebo výkon akumulátoru. Tento přístup minimalizuje riziko přehřátí a prodlužuje životnost baterií. Některé mobilní telefony například využívají pokročilého teplotního managementu, jenž optimalizuje výkon a bezpečnost baterie v různých klimatických podmínkách. „Vybrané mobily při teplotách nad 35 stupňů Celsia zpomalí svůj chod a vypnou vybrané funkce, třeba Bluetooth, blesk u fotoaparátu nebo bezdrátové napájení. Pomocí úsporného režimu se přístroje snaží snížit svou provozní teplotu. V některých případech se dokonce zcela vypnou a obnoví svou funkci až po ochlazení,“ popisuje Radim Tlapák.

Technologie budoucnosti

Technologický pokrok v ochraně baterií před extrémními teplotami neustává a vědecké inovace slibují další výrazné zlepšení bezpečnosti a životnosti akumulátorů. Světové laboratoře pracují kupříkladu na vysoce teplotně odolných gelových elektrolytech či nanomateriálech pro anody a katody, jež zvýší tepelnou stabilitu baterií. Ve vývoji je také nová generace tepelných systémů, které díky mikrotrubicím z pokročilých materiálů zvládnou efektivněji odvádět teplo. Pomoci by mohly i samoopravné materiály schopné opravovat mikroskopické trhliny způsobené tepelným stresem, čímž by zvýšily celkovou životnost akumulátoru. Právě kroky k vývoji baterií nové generace jsou klíčové pro udržitelnou energetiku a řešení výzev globálního oteplování.

Doplňkové foto: Pixabay

Zveřejněno: 03. 07. 2024