Chraňte si svá zařízení

Přestože váš systém pro ovládání digitální domácnosti může být chráněn záložním zdrojem UPS (Uninterruptible Power Supply, nepřerušitelné zdroje napájení), aby pracoval i v případě výpadku proudu, zásuvky ve vašem bytě chráněny proti výpadku proudu, přepětí a podpětí v napájecí síti chráněny většinou nejsou. Proto se vyplatí pořídit si zdroj záložního napájení, který po určitou dobu dokáže zásobovat vaše zařízení, abyste - například v případě počítače - nepřišli o data a stačili si práci uložit a počítač bezpečně vypnout.

Ve vaší chytré domácnosti je ale více adeptů na to, aby byly zálohovány. Kromě už zmíněného počítače, jsou to například modem nebo modem-router ADSL, kterým proudí do vaší domácnosti data z internetu, může to být i televizor, který vám i v případě výpadku napájení dokáže nahrát naprogramovaný film. I když moderní chladničky i mrazáky jsou vybaveny velmi účinnou izolací, která zaručí bezpečnost v nich uložených potravin po dobu až 36 hodin, přesto se vyplatí uvažovat v místech, kde  elektřina kolísá nebo je její dodávka často přerušována, záložní zdroj, který se po určitou dobu postará o zásobování elektrickým proudem i  v případě výpadku napájení. Důležité jsou pak různá zařízení v bytě, která by měla být zásobována elektrickou energií pořád. Jde například o  multimediální servery, disky NAS nebo nedávno testovaný disk WD My Book Live, což je ale zvláštní případ k síti připojených paměťových disků (NAS).

Vaše zařízení ale nejsou ohrožována jen výpadkem proudu, poškodit je  může i náhle příchozí impuls po napájecí síti nebo přepětí. Podpětí není tak nebezpečné, ale přesto může způsobit nesprávnou činnost některých zařízení.

Délka napájení závisí na odběru všech zařízení, která jsou k UPS připojena a na kapacitě v UPS vložené záložní baterie. Pro vaši  orientaci přinášíme odkaz na tabulku, kterou má na svých stránkách společnost APC by Schneider Electric (http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm). Ta nám rovněž zapůjčila k testování jeden ze základních modelů zdroje nepřerušitelného napájení, UPS CyberFort BE400CP.

UPS CyberFort BE400CP je představitelem offline záložních zdrojů. V  případě výpadku napájení, přepětí nebo podpětí v síti, se nastartuje měnič, který ihned začíná dodávat elektrickou energii do čtyř z  celkového počtu osmi zásuvek na tomto zařízení. Někdo možná může namítnout, že offline systém mezi vzniklým výpadkem napájení (či přepětím nebo podpětím v síti) a obnovením dodávky elektrické energie u  zabezpečených zásuvek vzniká malá prodleva, trvající několik milisekund až jejich desítek. To může některá zařízení vyřadit z provozu. To se  však stává jen v omezených případech, ale je dobré o tom vědět.

Online systémy

Tuhle „nectnost" odstraňují záložní systému online, které neustále nabíjejí záložní akumulátor. Na něj je pak připojen střídač, který neustále vyrábí elektrickou energii, v našich podmínkách o napětí 230 V a  50 Hz. V případě odpojení napájení, příchozího impulsu na elektrické rozvodné síti nebo podpětí či přepětí, nedojde k výpadku napájení byť jen na milisekundu. Střídač totiž stále pokračuje v činnosti a jediné, co se stane, je přerušení napájení záložního akumulátoru a tím vyvolané zvukové indikace tohoto stavu. Vyspělé systémy pak jsou vybaveny elektronikou, která po nastavené době třeba u počítačů nebo serverů ukončí jejich běh a počítače automaticky vypne.

Co očekávat od CyberFort

Tohle ale není případ námi testované UPS CyberFort BE400CP. Jde o  klasickou offline pasivní (tedy k počítači a k počítačové síti) nepřipojitelný záložní zdroj napájení, takže vše se děje podle jeho vlastní inteligence. Ten je připojitelný k síti napájecím kabelem, kde  zajišťuje napájení osmi zásuvek. Čtyři z nich pasivně chrání proti přepětí a proti příchodu špiček na napájecí síti. Zbylé čtyři jsou pak chráněny offline systémem, zaručujícím v případě výpadku napájení nebo vzniklého podpětí v napájecí síti náběh střídače, který po několika milisekundách obnoví dodávky elektrické energie o 230 V a 50 Hz k vašim připojeným přístrojům. Tato UPS je vybavena i konektorem pro připojení telefonu nebo linky ADSL proti přepětí nebo napěťovým špičkám na  telefonní lince, které mohou vzniknout třeba při úderu blesku. Do  vstupní zásuvky zapojíte kabel vedoucí od telefonní zásuvky a do druhé zásuvky pak připojíte telefon, fax, multifunkční zařízení s faxem, ADSL modem-router, modem. Tím máte tato zařízení chráněna proti náhle vzniknuvšímu přepětí nebo napěťovým špičkám, které mohou - především levnější zařízení, neodpovídajícím ČSN - spolehlivě zlikvidovat.

Celý proud, který může UPS obsloužit, je 10 A. UPS tedy zvládne obsloužit zařízení o celkovém příkonu až 2 300 W. Záložní zásuvky ale mají proudovou kapacitu jen 240 W (součet všech příkonů zařízení, připojitelných k chráněným zásuvkám). Tyto čtyři zásuvky pak samozřejmě chrání nejen před podpětím (kdy klesne napětí pod 180 V), ale i před přepětím (kdy napětí v síti vzroste nad 266 V). I ony chrání připojené přístroje přes napěťovými špičkami.

Pokud máte připojena zařízení na chráněné zásuvky, u tohoto modelu UPS je doba provozu na vestavěný záložní zatavený olověný bezúdržbový akumulátor při odběru 100 W asi 23 minut, při odběru 200 W pak asi jen minut osm a při odběru 50 W je to ale až 49 minut. To je dostatečná doba pro to, abyste ukončili rozdělanou práci a třeba vypnuli počítač. APC nabízí ale dostatečný počet výkonových variant pro různé účely s různou délkou běhu při výpadku napájení - více zjistíte v tabulce, na kterou jsme vás už odkazovali na začátku článku.

Doba náběhu střídače (tedy časová prodleva v napájení na chráněné zásuvce po odpojení napájecího napětí v síti a objevením se napájení střídačem na výstupu) je u tohoto modelu typicky šest milisekund, maximálně pak deset milisekund. To by mělo stačit k tomu, aby všechna připojená zařízení bezproblémově pracovala dále. Ve víru domácí práce nebo zábavy byste signál indikující výpadek snadno přehlédli a proto vás  UPS akustickým signálem upozorní na výpadek napájení.

Jak se s ním pracuje

Obsluha záložního zdroje je opravdu až směšně jednoduchá. Po rozbalení otevřete prostor, ve kterém je umístěn akumulátor, zde připojíte jeden kablík k akumulátoru (jeden je připojen od výrobce), ozvor zavřít a pak záložní zdroj nechat pak nechat nabíjet na plnou kapacitu vestavěného akumulátoru po dobu minimálně 16 hodin. UPS se  připomene svitem LED diody nad zapínacím tlačítkem zhruba po uplynutí pěti let, že je třeba akumulátor vyměnit.

UPS doporučujeme umístit poblíž vývodu telefonní linky, kabel z  telefonní sítě připojíme do konektoru vstupu ochrany telefonní linky a  pak do modemu ADSL či modem-routeru ADSL (modemu se směrovačem). Do  chráněných zásuvek pak zapojíte napájení zmíněného modemu či modem-routeru, počítač, monitor, tiskárnu či multifunkční zařízení. Do  nechráněných zásuvek, které však chrání proti přepětí, pak můžete zasunout třeba nabíječku nebo takové zařízení, u kterého nevadí, když dojde k výpadku proudu - a jehož činnost se po opětovném zahájení dodávky elektrické energie opět sama obnoví.

UPS APC CyberFort BE400CP pořídíte na internetu už od tisícovky a  její koupě se určitě se vyplatí. Existuje široká nabídka těchto zařízení s větší kapacitou akumulátoru. Díky jemu pak UPS dokáže váš systém držet v chodu delší dobu. Potřebnm model si můžete snadno vybrat podle dříve uvedeného odkazu na webové stránky APC s uvedenou dobou provozu různých typů těchto zařízení.

Hodnocení DigitálníDomácnosti.cz: velmi dobrý. Pro případ, že ale doma používáte například multimediální server, což je vlastně také počítač, doporučujeme uvažovat o koupi UPS systému online, který se „o  sebe postará sám", i když nebudete zrovna doma. Tento typ testované UPS je totiž vhodný pro případ, že se zařízeními, která si necháváte chránit, pracujete a jste v jejich dosahu, abyste je vypnuli do doby, než se vestavěný olověný akumulátor zcela vybije. Jako vynikající pak hodnotíme ochranu proti špičkám a proti přepětí v síti, což je běžný jev tam, kde se odběrné místo nachází například příliš blízko od rozvodné stanice. Pak máte jistotu, že vaše zařízení budou chráněna a déle vám vydrží.

Zveřejněno: 02. 04. 2012