Do pěti let budou 5G sítě používat tři miliardy lidí

Společnost Ericsson očekává, že do konce roku 2020 dosáhne celosvětový počet uživatelů 5G sítí 190 milionů a do konce roku 2025 až 2,8 miliardy.

Společnost Ericsson očekává, že do konce roku 2020 dosáhne celosvětový počet uživatelů 5G sítí 190 milionů a do konce roku 2025 až 2,8 miliardy.

Tyto prognózy jsou zahrnuty v nejnovější zprávě Mobility Report společnosti Ericsson z června 2020. Zpráva obsahuje také předpovědi ohledně růstu datového provozu a regionálního rozšíření 5G.

Zpráva podrobně zkoumá roli sítí a digitální infrastruktury během pandemie COVID-19. Věnuje se nejen udržení chodu společností, ale také propojení rodin a přátel.

Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a vedoucí sítí společnosti Ericsson, říká: „Šíření COVID-19 přimělo lidi po celém světě změnit svůj každodenní život. Mnoho lidí se muselo uchýlit k práci nebo studiu z domova. To vedlo k rychlému přesunu síťového provozu z kanceláří do obytných oblastí. Nejnovější zpráva Mobility Report společnosti Ericsson ukazuje, že mobilní a pevné sítě hrají v rámci národní infrastruktury stále důležitější roli."

Na některých trzích došlo v souvislosti s pandemií ke zpomalení růstu poptávky po 5G. Zpomalení je nicméně vyváženo jinými trhy, na nichž dochází ke zvýšení zájmu o tuto technologii. To přimělo společnost Ericsson zvýšit svůj odhad celkového počtu uživatelů 5G na konci roku 2020.

„Celkový počet připojení není jedinou proměnnou pro měření úspěchu 5G. Dopad této technologie posuzujeme také na základě výhod, které přináší lidem a společnostem," dodává Jejdling. „5G slouží jako hnací síla inovací. Současná krize zdůraznila skutečnou hodnotu propojitelnosti a roli, kterou může hrát v nastartování ekonomik."

Hodnota digitální infrastruktury

Změny v chování způsobené bezpečnostními omezeními způsobily měřitelné změny ve využívání pevných i mobilních sítí. Největší podíl na zvýšení provozu vykazují pevné domácí sítě, které zaznamenaly nárůst o 20-100 %. Mnoho poskytovatelů služeb však také zaznamenalo nárůst poptávky ve své mobilní síti.

V nedávné ConsumerLab studii provedené společností Ericsson uvedlo 83 % respondentů z 11 zemí, že ICT technologie jim výrazně pomohly vyrovnat se s omezujícími opatřeními. Výsledky ukazují zvýšené nasazení a využívání ICT služeb, jako jsou aplikace pro e-learning a wellness, které umožnily spotřebitelům přizpůsobit se nové propojené realitě.

Pokud se zaměříme na budoucnost, 57 % lidí říká, že bude šetřit peníze, aby byli finančně zabezpečení. Naproti tomu jedna třetina plánuje investovat do 5G a vylepšeného širokopásmového domácího připojení, aby byla lépe připravena na potenciální druhou vlnu COVID-19.

Rozšířená role FWA

Předpokládá se, že počet připojení pomocí sítě Fixed Wireless Access (FWA) dosáhne do konce roku 2025 téměř 160 milionů. FWA bude představovat 25 % celosvětového datového provozu v mobilní síti. Odhaduje se, že na konci roku 2019 činil celosvětový datový přenos pomocí FWA sítí přibližně 15 % celkového globálního objemu. Nyní se předpokládá, že v roce 2025 vzroste přenos téměř 8krát a dosáhne 53 exabytů. To představuje 25 % celkového celosvětového datového provozu v mobilní síti.

FWA síť dodávaná přes 4G nebo 5G připojení je nákladově efektivnější alternativou pro poskytování širokopásmového připojení a trh FWA je hnací silou několika faktorů. Mezi tyto faktory patří poptávka spotřebitelů a podniků po digitálních službách spolu s vládními programy a dotacemi.

Zveřejněno: 16. 06. 2020