Hrozby pro Windows: Spyware od začátku roku opět posílil

I přes pokles v počtu detekcí na přelomu roku zůstává spyware Agent Tesla stabilním rizikem pro uživatele operačního systému Windows v České republice. Jak spyware Agent Tesla, tak spyware Formbook, další ze stabilně přítomných škodlivých kódů, se v lednu šířily prostřednictvím anglicky pojmenovaných příloh, útočné kampaně s využitím češtiny byly naopak doménou password stealeru Fareit. Infostealery, mezi které se spyware a password stealer řadí, zůstávají hlavní hrozbou pro uživatele v Česku a bezpečnostní specialisté budou v následujícím období sledovat především vývoj strategií těchto útoků. Nevylučují, že se útočníci zaměří na zlepšení překladů do češtiny. Vyplývá to z pravidelné statistiky hrozeb od společnosti ESET.

Spyware Agent Tesla v lednu posílil o několik procent. Zatímco v prosinci ho bezpečnostní specialisté detekovali ve zhruba desetině všech případů, v lednu už celkový počet detekcí vzrostl na 15,14 % všech detekovaných hrozeb pro operační systém Windows v Česku.

„Současný stav poklesu detekcí na začátku roku již pozorujeme druhým rokem. Jedná se o standardní vývoj a rozhodně to neznamená, že by infostealery v Česku, mezi které právě spadá spyware nebo password stealery, přestaly být rizikem,“ vysvětluje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce ESET.

Spyware je typ malwaru, který se zaměřuje na krádež osobních údajů. V současnosti je považován bezpečnostními experty za jednu z nejrozšířenějších kybernetických hrozeb. Spyware se nejčastěji šíří prostřednictvím e-mailového spamu, kterým se útočníci snaží přimět uživatele ke spuštění infikovaných souborů v příloze. Dlouhodobě se vyskytuje také v České republice s jasným záměrem útočníků proniknout k údajům českých uživatelů.

„V Česku můžeme pozorovat střídající se kampaně, které jsou buď vedené globálně, v angličtině, nebo se snaží lokálně přizpůsobit zdejším uživatelům využitím českých překladů, které ale zpravidla nebývají správné a mohou uživatele upozornit na to, že něco není v pořádku,“ říká Jirkal. „Spyware Agent Tesla se v lednu nejčastěji šířil v příloze s názvem PAYMENT SLIP_002_JPEG.exe a nejvíce aktivní byl ve dnech 12. a 30. ledna.“

Čeština jako ukazatel bezpečnosti

Druhým nejčastějším škodlivým kódem, který spyware Agent Tesla již více než rok v útočných kampaní v Česku doprovází, zůstává spyware Formbook. Útočil především od 23. ledna a nejčastěji se objevoval v příloze s názvem RFQ-HKSCAN.exe. V jednotkách procent ani v lednu nechyběl password stealer Fareit, který je i přes malý počet detekcí v Česku stabilní. V jeho případě se objevily útoky v češtině.

„Útočníci využívají v případě infostealerů manipulativní komunikaci a snaží se uživatele přesvědčit, že příloha v e mailu obsahuje nějaké důležité informace. Zatímco Agent Tesla i Formbook se tentokrát šířily v anglicky psaných e-mailech s anglicky pojmenovanými přílohami, Fareit se objevoval v přílohách s názvy Objednávka TR04_ B004-V021_Patrem S.R.O.exe, Unicredit_SVX5700736_Elektronická platební.exe či Objednávek(P.O_R6790074)_INTERCOM_Bohemia.exe. Pokud se na přílohy podíváte, můžete pozorovat jasně viditelné chyby vzniklé nesprávným překladem. Uživatelé ale mohou ve spěchu a v nepozornosti přílohy otevřít v domnění, že se jedná o skutečný doklad k objednávce nebo o fakturu,“ říká Jirkal.

Čeština je podle bezpečnostních specialistů stále jedním z důvěryhodných ukazatelů, že komunikace, a to nejen v e-mailu, ale také v chatovacích aplikacích nebo v SMS, není v pořádku a může se jednat o snahu získat přístup k našim údajům. Podle nich je to ale oblast, na kterou se mohou útočníci v budoucnu zaměřit.

„Malware se stále vyvíjí a stejně tak se vyvíjejí strategie útoků. Počítáme s tím, že útočníci mohou v budoucnu investovat také do věrohodnějších jazykových překladů. V posledních týdnech se také zvedla diskuze o generování spamu za pomoci algoritmů umělé inteligence, tam ale spíše můžeme počítat s tím, že v následujících letech převáží především angličtina a do češtiny zůstane text překládán spíše strojově,“ doplňuje Jirkal.

Nejčastějším cílem infostealerů jsou hesla

Útočníci využívají infostealery především k odcizení našich přihlašovacích údajů k různým online službám, přičemž těmi nejvíce poptávanými jsou přístupové údaje k našim bankovním účtům. Bezpečnostní specialisté proto opakovaně upozorňují na to, abychom věnovali pozornost celkové bezpečnosti hesel, a to jak na samém začátku v jejich vytváření, tak při jejich správě.

„Silné a spolehlivé heslo by mělo mít nejméně 10 znaků a mělo by být složené z malých a velkých písmen a číslic, popřípadě i speciálních znaků, pokud to daná služba při tvorbě hesla umožňuje. Pro lepší zapamatování mohou uživatelé využít i heslovou frázi, která mívá podobu dohromady spojené věty či slov, jejichž význam dává uživateli smysl. Heslo si nikam nezapisujte a k jeho uchování a správě využijte ideálně správce hesel,“ radí Jirkal z ESETu.

Správce hesel je specializovaný program, který si mohou uživatelé pořídit samostatně nebo jako součást bezpečnostního softwaru. Uložená hesla uchovává v zašifrované podobě a vyplňuje je při přihlašování do dané online služby. Uživatel si pak musí pamatovat jen jedno heslo, a to pro přístup do tohoto programu.

Nejčastější kybernetické hrozby pro operační systém Windows v České republice za leden 2023:

1.            MSIL/Spy.AgentTesla trojan (15,14 %)

2.            Win32/Formbook trojan (9,61 %)

3.            Win32/PSW.Fareit trojan (1,96 %)

4.            MSIL/Spy.Agent.AES trojan (1,95 %)

5.            Win32/Shafmia trojan (1,43 %)

6.            BAT/Runner trojan (1,22 %)

7.            MSIL/Disdroth trojan (1,17 %)

8.            MSIL/Spy.RedLine trojan (1,15 %)

9.            Win32/Warzone trojan (1,01 %)

10.          Win32/Spy.VB.OLN trojan (0,92 %)

Zveřejněno: 20. 02. 2023