Jak správně postupovat při nasazení tepelného čerpadla

Pokud hodláte při topení šetřit, určitě si při výběru tepelného čerpadla kladete spoustu otázek. Lidé si totiž často mylně myslí, že tepelné čerpadlo se hodí jen do novostaveb nebo do nízkoenergetických domů.


Omyl, použití tepelného čerpadla je nejvýhodnější právě tam, kde je spotřeba energie na vytápění a ohřev vody vysoká. „Úspory nákladů na chod rodinného domu jsou hlavním důvodem, proč si lidé tepelná čerpadla pořizují," upřesňuje Václav Helebrant ze společnosti Stiebel Eltron. Chcete-li se do budoucna vyhnout vysokým platbám za plyn nebo elektřinu, je tepelné čerpadlo skvělou obranou. Vynaložené peníze za tepelné čerpadlo se vám při současných i budoucích cenách energií rychle vrátí na dosažených úsporách. Financujete-li dům hypotékou, zvýší vám instalace tepelného čerpadla měsíční splátku hypotéky přibližně o 1.200 korun, ale zároveň sníží platby za energie o 2.500 korun. Díky tomu vám za rok zbude i na dovolenou, o které pak můžete vyprávět sousedům, kteří místo ní musí stále platit složenky za plyn.

Jak to funguje

Tepelné čerpadlo patří k nejspolehlivějšímu a nejúčinnějšímu způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Funguje na stejném principu jako lednice, pouze v opačném režimu, to znamená, že odebírá tepelnou energii z okolního prostředí a přenáší ji do topného systému. Aby tepelné čerpadlo fungovalo účelně, je nutné znát tepelnou náročnost budovy či objektu. Volba konkrétního systému pak závisí na místních podmínkách, charakteru domu a požadavcích zákazníka.

Jak při výběru tepelného čerpadla postupovat

Základním kritériem pro výběr tepelného čerpadla je takzvaný topný faktor (Coefficient of Performance). Moderní čerpadla mají vysoký topný faktor, který udává množství produkovaného tepla v porovnání k množství energie potřebné k provozu. Lze říci, že efektivní čerpadlo nabídne hodnotu topného faktoru 3 a vyšší. Jinými slovy, v porovnání s ostatními systémy vytápění lze ušetřit přibližně dvě třetiny nákladů na vytápění.

Co je třeba ještě vědět

Označení tepelných čerpadel pramení z toho, odkud teplo odebírají a kam jej následně odvádějí. Nejobvyklejšími kombinacemi jsou země/voda, voda/voda a vzduch/voda.


Do procesu samotného plánování optimální varianty je vhodné zapojit odborníka, který posoudí všechny možné aspekty projektu. Vhodný čas instalace tepelného čerpadla je od jara do podzimu, kdy je možné odstavit stávající systém vytápění. Ale lze to v podstatě kdykoliv, ani zimní měsíce nejsou výjimkou.

Některé firmy za vás vyřídí i potřebné dokumenty na úřadech, a to včetně stavebního povolení. Pro realizaci systému vzduch/voda vám ale stačí podat jen stavební ohlášení.

Čerpadla v číslech

Cena tepelného čerpadla pro rodinný dům se pohybuje v rozmezí 150-300 tisíc korun, a to v závislosti na typu, výkonu a způsobu jeho připojení. Návratnost investice se proto pohybuje od tří do devíti let. Čerpadlo však nevyužíváme jen pro ohřev topné a užitkové vody, případně i ohřev vody v bazénu. V létě je jím možné také chladit obytné místnosti, takže jeho využití je celoroční.

Čerpadlo svým výkonem pokryje 60-80 % celkových nákladů tepelných ztrát. Odpovídá to spotřebě tepla v objektu při venkovní teplotě do -5 °C. Během chladnějších dní je možné dům „dotápět" elektrokotlem, který je součástí tepelného čerpadla.

Běžné novostavby mají tepelné ztráty kolem 5kW. U větších objektů se pohybují od 8kW a výš.

Předpoklad: místo Praha, příprava 150 litrů teplé vody o teplotě 45°C denně, topná soustava 45/35°C jako bivalentní zdroj u systému země/voda, vzduch/voda je použit vestavěný elektrokotel.

Tepelná ztráta je topný výkon, který potřebuje budova, aby při normou dané venkovní teplotě byla v místnostech dosažena požadovaná teplota (např. v pokoji 22 °C). Znalost tepelné ztráty je nutná pro dimenzování tepelného zdroje.

Odhad tepelné ztráty

Modernizace: vytápěný objem (m3) x 0,03 (kW/m3)= … kW

Novostavba: vytápěný objem (m3) x 0,02 (kW/m3)= … kW

Výhody tepelného čerpadla

Na konec druhého dílu seriálu, věnovaného tepelným čerpadlům, přinášíme nejdůležitější výhody tohoto systému:

  • Ekonomické a ekologické vytápění.
  • Odpadají náklady na stavbu a čištění komínu.
  • Odpadají revize plynu.
  • Úspora elektrické energie.
  • Nenáročnost obsluhy.
  • Bezpečnost.
  • Možnost ovládání pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.

Seriál připravujeme z podkladů společnosti Stiebel-Eltron.

Více informací najdete na www.tepelna-cerpadla.cz nebo na www.stiebel-eltron.cz.

Zveřejněno: 28. 06. 2013