Měřič tlaku iHealth Track

Životní styl je v posledních letech velmi sledovanou a atraktivní veličinou. V mobilních telefonech máte podporu počítání ušlých kroků, jejich přepočet na ušlou vzdálenost a spálené kalorie, většina chytrých telefonů zvládá i měření počtu úderů srdce. K tomu, abyste o sobě věděli úplně všechno a mohli se lépe sledovat, patří ještě třeba získávání údajů o hmotnosti a měření krevního tlaku. K posledně zmíněnému účelu společnost iHealth představila loni na veletrhu IFA 2015 v Berlíně nový tlakoměr. Jmenuje se Track.

Když jsme naposledy testovali zařízení společnosti iHealth , nebyli jsme příliš spokojeni, protože se nám nepodařilo do aplikace iHealth zavést na telefonu Samsung Note 2 žádné ze zařízení (jednu za dvou nabízených vah a zařízení pro sledování denních aktivit ve formě hodinek), abychom mohli přenášet zjištěné údaje do chytrého telefonu.

Vše se ale podstatně změnilo a výrobce dokonce reagoval na moje připomínky, které jsem na stránce iHealth v obchodě Google Play zanechal. Výrazně zapracoval na programu, odstranil závady a tak aplikace, která bezchybně v srpnu loňského roku fungovala jen pro iOS, nyní funguje spolehlivě i pro zařízení Android. Otestoval jsem tlakoměr iHealth Track na zařízení Samsung Galaxy Note 4.

Trocha teorie

Společnost iHealth nabízí aplikaci iHealth, která slouží k dennímu sledování naměřených hodnot a ty pak dokáže zobrazit z mnoha pohledů. Základem všeho je vytvoření účtu u této společnosti a také vytvoření cloudového účtu, do kterého se pak ukládají naměřené údaje. Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou přístupy k vašim datům chráněny heslem a certifikátem, aby nebyly zneužitelné - jde přeci jen o vaše osobní data a je jen na vás, jak s nimi naložíte. Tedy, jde o to, zda naměřené a zjišťované údaje chcete s někým sdílet (třeba s vaším praktickým lékařem nebo odborníkem) nebo zda si je necháte jen a jen pro sebe.

To vše můžete nastavit ve webové aplikaci nebo v aplikaci, kterou si nainstalujete do mobilního telefonu.

Údaje, které chcete sledovat, pak můžete zadávat ručně nebo je přímo odečítat ze zařízení, která společnost iHealth dodává na trh. Jen zopakujeme, že k dispozici jsou váhy pro zjišťování hmotnosti a dalších parametrů, například množství vody v těle, měřič okysličení krve, zařízení pro sledování aktivit a spánku ve formě hodinek na zápěstí, glukometry a tlakoměry.

Výsledkem shromažďování dat jsou pak přehledné grafy, které ukazují pohled na změřená data z různých pohledů a mohou se vám hodit pro sledování sebe samého nebo je můžete vzít s sebou na návštěvu u svého lékaře.

Tlakoměr

Tlakoměr iHealth Track je zařízení pro měření tlaku s pomocí límce, nasazovaného na paži, které je vybaveno přehledným displejem s možností různobarevného označení měřených dat změnou jeho podbarvení. Na něm se v klidovém stavu zobrazuje čas a datum. Stiskem tlačítka M/cloud jsou pak na displeji zobrazována naměřená data, uložená v paměti tlakoměru, kterými můžete listovat nebo si je přenést do mobilu a tím pádem do cloudu iHealth, kde vám jsou pak přístupná z jakéhokoli zařízení přes webový prohlížeč. Po připojení rukávu (šály) se stiskem tlačítka Start/Stop aktivuje měření tlaku a výsledek s pak s datem a časem vzniku uloží do jedné ze sto paměťových buněk. Překročí-li počet měření tuto kapacitu, začnou se odmazávat nejstarší zjištěné hodnoty.

Zařízení je robustní, je napájené čtyřmi bateriemi typu AAA, která - podle výrobce a typu vložených baterií - stačí zhruba na provedení 250 měření tlaku. Přístroj je ale typicky určen pro spolupráci s mobilem, protože v něm třeba nijak „ručně" nenastavíte datum ani čas, ty se synchronizují při každém připojení prostřednictvím Bluetooth standardu 4.0, takže do prvního připojené vám na displeji vlastně běží čas od vložení baterií.

Se synchronizací je to trošku problém. Nám se synchronizace mezi zařízením a telefonem povedla asi až na podesáté, když jsme telefon přiložili na tlakoměr a zadali kód „0000", nutný ke spárování. Od té doby si oba přístroje spolu rozuměly přes aplikaci iHealth, i když při spárování mobil hlásil, že připojené zařízení nefunguje.

K tomu, aby začala fungovat, potřebujete nainstalovat právě aplikaci iHealth z obchodu Google Play nebo Apple App Store. Po spuštění souhlasíte se zpracováním údajů společností iHealth a volbou měření tlaku se dostanete na obrazovku měření tlaku, kde vyberete příslušné zařízení, ze kterého chcete získat naměřené údaje - v našem případě tedy iHealth Track. Pak dojde automaticky k synchronizaci hodin na tlakoměru a načtení nově přibyvších hodnot z tlakoměru, které byly do jeho vnitřní paměti načteny od posledního připojení.

Bohužel se ale počítá s tím, že toto zařízení je personalizované, protože nikde nezadáváte jméno osoby, která si měří tlak - stejně tak ani aplikace iHealth nerozlišuje, komu ukládané údaje patří. Taková je zřejmě filosofie firmy, která zřejmě počítá s tím, že doma je jen jeden, kdo si měří tlak a vyhodnocuje jej. Případ, kdy by každý člen domácnosti měl jeden svůj tlakoměr, považuji za nesmysl. A nemožnost rozlišení toho, komu přístroj měří právě tlak a nemožnost personifikovat ukládaná data považuji za největší nedostatek tohoto - jinak skvělého - zařízení. Nebo vlastně řešení na měření tlaku.

Jak (se) měříme

Během několika let jsem měl možnost otestovat spoustu měřičů tlaku a mohu říci, že má spokojenost byla různá. Porovnání jsem prováděl tak, že jsem hned po změření tlaku přístrojem porovnával měřený tlak s klasickým tlakoměrem se rtuťovým sloupcem. I když - při konzultaci se svým obvodním lékařem - jsem dospěl k názoru, že tlak se může během malé chvilky lišit třeba tím, že se „leknete" naměřených hodnot, rozrušíte se a další měření, byť by bylo prováděno ihned po tom předchozím, se může znatelně lišit.

Možné jsem ještě neupozornil na to, že elektronické tlakoměry se vyrábějí k nasazení na zápěstí ruky a bývají lékaři označovány jako méně přesné, a pak límcové, které jsou hadičkou připojeny k tlakoměru a nasazují se na paži co nejvýše k ramennímu kloubu. A to je případ i iHealth Track. A tak jako ostřílený kozák jsem se snažil zachovat klid při opakovaném měření a mohu konstatovat, že například od límcového měřiče Sanyo, který jsem měl doposud doma, je tenhle přístroj iHealth mnohem přesnější a jeho výsledky se opravdu přibližují hodnotám měřeným tlakoměrem se rtuťovým sloupcem. Vypadá to tedy, že Sanyo půjde do sběrného dvora. I když dokázalo rozlišit hodnoty pro dvě osoby, ale nedokázalo je přenést do mobilu či do počítače.

Límec iHealth je lépe a příjemněji nasaditelný na ruku. Manžetu (límec) má navíc dostatečně dlouhou, a na límci jsou našity suché zipy. Délka je dost důležitá, protože pokud si nasazujete na ruku límec, děláte to jen jednou rukou - a pokud je límec krátký - jako tomu bylo u zmíněného tlakoměru Sanyo - límec se špatně upevňuje a několikrát se mi stalo, že tlakoměr nafukoval a nafukoval, v tlakoměru se nemohl vytvořit patřičný tlak, který by se mohl měřit a tak se límec zase vyfoukl, aniž by se něco změřilo.

U iHealth Track je límec dostatečně dlouhý, takže se mi ani jednou nestalo, že by se nic nezměřilo. Nasazení je přesné a pohodlné.

A ještě něco. Tlakoměr iHealth Track má podbarvený displej, takže jakmile se tlak dostane mimo normální rozsah, zabarvením posvícení přehledného LCD panelu dá vědět, že měřená hodnota není úplně OK. Pokud měříte normální krevní tlak, podbarvení je zelené. Pokud je váš měřený tlak vyšší, podbarvení vás na to upozorní žlutě. A pokud je váš krevní tlak velmi vysoký, jste na to upozorněni červeným podbarvením. To pokud přesáhne hodnota 160 u systolického a 100 u diastolického tlaku. Ukládané údaje jsou rovněž barevně odlišeny, abyste vy i váš lékař ihned viděli, kdy se váš tlak pohyboval v normálu a kdy byl překročen a jak výrazně.

Tlakoměr iHealth Track se mi moc líbil. Trochu komplikované je jeho připojení pomocí Bluetooth k mobilnímu telefonu, které se nepovedlo hned na poprvé. K zamyšlení je to, že jde o personifikovaný přístroj pro jednoho uživatele bez možnosti rozlišit měřená data podle toho, komu patří. To však nemá vliv na jeho přesnost, uživatelskou přívětivost a myslím si, že je to velmi dobrý dárek pro seniora, pro vašeho otce či dědečka, protože babičky spíše trpí nízkým tlakem. I ten však dokáže být hodně záludný.

Seniorům bude určitě vyhovovat přehledný displej s nepřehlédnutelnými číslicemi a automatické ukládání měření s časovým razítkem. Myslím si dokonce, že tohle zařízení ovládne senior i s mobilem a tak si může ukládat zjištěná data do cloudu, odkud jsou pak dostupná třeba i jeho lékaři. Je to takový první stupeň k léčení na dálku, protože přenosem dat do cloudu lékař uvidí trendové křivky vývoje měřeného tlaku v čase, aniž by pacient musel chodit za ním a byl odkázán na jedno dvě měření s rizikem zatížení efektem tzv. „bílého pláště" (ví se, že u mnoha lidí se zvyšuje krevní tlak - a někdy i dost podstatně -, pokud vidí bílý plášť).

Tlakoměr iHealth Track pro své možnosti, cenu a snadnost proto použití dostává hodnocení DigitálníDomácnosti.cz: vynikající.

Stranou nechme nemožnost rozlišení měřených dat na jednotlivé osoby, protože za hlavní kritérium považuji přesnost získaných dat a cestu k nim. A tady iHealth Track má jednoznačná pozitiva. Pro mladé lidi i pro seniory.

Zveřejněno: 31. 01. 2016