Napájení pod kontrolou aneb jak se nespálit při realizaci záložních systémů

Co na nasazování UPS ve skutečných podmínkách říkají sami zákazníci a čeho se obávají implementační partneři? A jaké jsou možnosti pro management UPS? Vyzpovídali jsme profesionály slovenské společnosti TCX, která se zabývá integračními projekty pro velké společnosti a subjekty státní správy a jejich zkušenosti naleznete níže. Zcela určitě se vám mohou tyto praktické zkušenosti hodit.

„… zvykli jsme si na to, že elektřinu máme k dispozici neustále, prostě jde o jakési nezcizitelné právo. Což však není pravda. Elektrická síť je zkrátka náchylná na výpadky, se kterými musíme počítat…“

Důležité je, abyste při nasazování UPS mysleli na všechna síťová zařízení. Na zdroj záložního napájení tak připojujte nejen servery, ale také switche, routery či fyzické firewally. Při případném výpadku totiž hrozí, že zatímco servery třeba poběží, nebudou v danou chvíli reálně využitelné. A navíc mohou být náchylné vůči bezpečnostním hrozbám.

Nasazení ve velkých firmách

Občas může nastat problém s podporou a kompatibilitou. A to ne až tak ve firmách, jako hlavně ve veřejném sektoru. Ve státních zakázkách je totiž rozhodujícím faktorem cena a objednavatel nemůže uvádět konkrétní jméno výrobce, ale pouze parametry zařízení. To v případě doplnění nebo rozšíření stávajícího záložního systému způsobuje roztříštěnost technologií i zhoršuje schopnost jeho správy.

Nasazení UPS ve větších firmách navíc komplikuje fakt, že interní zaměstnanci už ho nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Nemají zkrátka jak realizovat dobrou analýzu, a proto je složité i následné nastavování.

Dalším problémem je, že musíte dodržet posloupnost vypínání všech počítačů. Jestli je celé prostředí správně nastavené, to zjistíte až fyzickou zkouškou, když celý systém vypnete. Potom je třeba celou infrastrukturu opětovně zapnout, zkontrolovat všechny počítače a služby a teprve poté je možné proces vypínání prohlásit za správně nastavený.

Už je hotovo?

Kdepak, to ještě není všechno. Vypínací proces totiž musíte aktualizovat po každém odebrání nebo vložení nového fyzického počítače, po vytvoření nového virtuálního počítače nebo po vložení aktivního prvku. Zkrátka pokaždé, když dojde v posloupnosti ke změně.

Vykonání funkčních zkoušek ve větších firmách je poměrně složité, protože část systémů musí běžet non stop a není možné si dovolit jejich výpadek. Nejde totiž přesně odhadnout čas nedostupnosti testovaných systémů. Zkouška tedy musí ve 100 % případů dopadnout dobře a zajistit jejich provoz. Přesto se při první zkoušce vždy ukáže nějaká chyba v analýze nebo v implementaci, které se následně zapracovávají do další fáze úprav či nastavení.

Jak z toho ven?

Od určité velikosti a důležitosti podniku je vhodné, a navíc efektivní, nasazení elektrocentrál, které se po nastaveném intervalu automaticky startují. Baterie pak fungují jen jako dočasný zdroj napájení od výpadku síťového napájení po náběh elektrocentrál. Přesto však baterie zůstávají velmi důležitou součástí vyhlazování příchozího síťového napětí a prostředkem zvyšování nebo ořezávání vstupního napětí (podpětí a přepětí).

Nastavení správy je alfou a omegou

Základem funkční správy napájení je jeho nastavení. Nyní se pojďme podívat konkrétně na software PowerPanel Business od společnosti CyberPower, se kterým mají správci slovenské společnosti TCX velmi pozitivní zkušenosti.

U tohoto softwaru existují tři verze, a to Personal, Business a Enterprise, odstupňované podle úrovně využití. Zatímco verze Personal je určená pro jednotlivce a domácnosti a Enterprise, který umožňuje i podrobné sledování energetické efektivity datových center (PUE), zase pro největší podniky, variantu Business využije především segment SMB, tedy malých a středně velkých podniků. A na tuto verzi softwaru se nyní zaměříme. Není se čeho obávat, protože nastavení napájení je velmi intuitivní a celý program je dostupný mj. i v češtině, a to pro platformy Windows, VMware, Mac a Linux.

Z webových stránek si můžete stáhnout buďto modul Local/Remote (pro místní/vzdálenou správu) nebo modul Management (Řízení). U modulů místní a vzdálené správy záleží na tom, zda k propojení UPS s počítačem využíváte USB nebo sériové připojení nebo vzdálené připojení přes místní síť. Druhá možnost je aplikovatelná v případě, že váš záložní napájecí zdroj podporuje protokol SNMP a zároveň je vybavený kartou pro vzdálenou správu (Remote Management Card). Tu je možné k zařízením UPS od CyberPower standardně zakoupit jako volitelné příslušenství (RMCard205). Kromě ovládání v grafickém prostředí umožňuje PowerPanel také vytvořit uživatelsky programovatelné příkazy pro CLI (rozhraní příkazového řádku) vhodné ať už pro rozsáhlé sítě a opakující se činnosti nebo pro zjednodušení práce v prostředí malé infrastruktury.

Aplikační scénáře nastavení UPS a softwaru

Možnosti nasazení a nastavení UPS jsou rozličné. Primárním účelem je samozřejmě překonat krátkodobý výpadek, aniž by došlo k přerušení činnosti zálohovaných systémů, síťových zařízení, serverů apod. Pokud však má výpadek elektrického proudu dlouhodobější charakter, na který není zálohovací systém navržen, nastává krizový scénář, jehož účelem je zbránit a minimalizovat škody způsobené výpadkem.

V případě zálohování serverových platforem to znamená schopnost řádného ukončení běhu serverů, a to jak virtuálních, tak i hardwarových, aniž by došlo ke ztrátě dat, či jejich porušení způsobené při nedokončeném ukládání. Proto je zásadní, aby řídící software spolupracoval i s virtuálními servery. V případě PowerPanel Business jsou podporovány všechny běžné virtuální platformy: HyperV od Microsoftu a vCenter nebo ESXi od VMware. Rozhodnutí o vypnutí serverů i jejich posloupnost dle významu závisí na stavu baterií v UPS a je možné, podle jejich stavu, zahájit v předstihu vypínání méně důležitých systémů tak, aby se ušetřila energie a prodloužila doba provozu kritických systémů a infrastruktury.

Výpadek proudu může také sloužit jako výchozí alarm, který spouští další kroky. Pokud například souvisí s požárem, může automaticky dojít k otevření nouzových dveří, a i naopak, mohou se automaticky uzavřít větrací klapky, aby nedošlo k jeho šíření. Současně může dojít i k automatické aktivaci hasebního systému.

Aktivity nespouští pouze výpadek proudu, ale lze nastavit například i reakci při detekci zvýšené teploty prostředí, či sabotáž komunikace, například při odjištění – nebo naopak zajištění vrat vedoucích do prostor serverovny.

Napájení pod kontrolou

PowerPanel Business je robustní systém pro správu a monitoring záložních napájecích zdrojů, který je jedním ze zásadních konkurenčních argumentů pro tyto UPS. Má jednoduché rozhraní, intuitivní ovládání, a navíc je celý k dispozici v češtině. Ve spojení se zkušenostmi uvedenými výše pak doporučujeme integraci UPS v rámci podnikové sítě minimálně pro zařízení obsahující důležitá a citlivá data. Protože výpadek přijde, jen nevíte kdy.

Pokud by vás zajímaly videa s konkrétními způsoby nastavení správy UPS CyberPower, podívejte se na jejich přehled zde.

Za tipy a zkušenosti děkujeme společnosti TCX a CyberPower.

Douška: A jak doma?

Dovolujeme si přidat ještě naši zkušenost, kterou máme s používáním UPS v domácnosti. Automatické vypínání počítačů je shrnuto poměrně podrobně výše. Naše poznámka se tedy týká toho, co připojit na zálohované okruhy UPS v domácnosti, abychom mohli pracovat při výpadku proudu, pokud už k němu dojde, případně jak a kde dokončit práci a uzavřít otevřené soubory a regulérně ukončit práci operačního systému.

Určitě tedy na zálohované okruhy připojíme počítač. Pokud máme notebook, není to až tak nutné, protože zde funkci ochrany proti výpadku napájení zastupuje akumulátor v notebooku – a ten bude pracovat po dobu, na kterou mu stačí jeho kapacita.

Monitor – zcela určitě jej připojíme, pokud používáme stolní počítač, abychom viděli, co se děje, mohli to ovlivňovat a monitor nezůstal slepý. Opět, jako v předchozím případě, můžeme v případě notebooku využít i jeho displej.

Modem a router. Aby bylo možné zachovat připojení online, zcela jistě připojte i tato zařízení k UPS.

NAS. I zde je velmi doporučeníhodné, připojit síťové disky k zálohovanému okruhu. V případě výpadku napájení, můžeme regulérně ukončit jejich činnost, kdy se vyprázdní cache, uzavřou se všechna otevřená vlákna a ukončí se běh aplikací, spuštěných na nebo z NAS.

Zveřejněno: 28. 04. 2022