Recenze Synology DS718+: Co je to RAID, redundance a jak vybrat ten správný NAS

V sérii článků vám představujeme NAS společnosti Synology DS718+ se dvěma pozicemi pro pevné disky, vhodný pro domácnosti a menší firmy. Než se dostaneme k popisu stavby tohoto zařízení, chceme vám udělat jasněji v některých věcech, o kterých se v souvislosti s NAS hovoří. Jde o RAID, redundanci, přiblížíme vám, jak najít ten nejvhodnější NAS právě pro vás a jaká bude celková kapacita úložiště při vložení různých pevných disků při výběru určité metody RAID.

Při výběru a stavbě NAS rozhoduje o jeho celkové dostupné kapacitě nejen volba velikostí disků, které do NAS zapojíte, ale i volba systému RAID. Než se k ní dostaneme, upozorníme na pojem nadbytečnosti neboli redundance dat. Oboje spolu velmi úzce souvisí.

Redundance nebo nadbytečnost dat

Jako příklad si vezměme nejjednodušší způsob realizace NAS se dvěma disky, v podstatě je jedno, zda to budou HDD nebo SSD. Ty v NAS můžete zapojit do série, kdy se jejich kapacity sčítají nebo paralelně, kdy se zapisuje na oba dva disky tentýž obsah. V prvním případě je redundance (nadbytečnost) nulová, v případě druhém je pak 100%. Asi vám už začíná svítat, proč tomu tak je. V prvním případě se ukládá vše na volné místo, které je k dispozici, ale při poruše jednoho z disků o svá data na tomto disku uložená většinou přijdete. Protože jsou uložena buď na jednom NEBO na druhém disku. Pokud jsou uložena na disku, který havaroval, neexistuje žádná nadbytečnost dat, která by vám pomohla ztracená data obnovit, zachránit. Pak můžete využít už jen služeb firem, specializujících se na obnovu dat.

A pak je tu druhý případ: zde jsou data uložena na jednom disku A zároveň i na druhém. Pokud se tedy jeden z disků porouchá, máte svá data i na disku druhém a nic se nestane. Vadný disk, který je označen většinou červeně svítící diodou a na který vás upozorní operační systém, který řídí běh NAS, prostě vyměníte (u většiny zařízení to jde metodou hot-swap, tedy nemusíte NAS vypínat, ale vyměníte ho za provozu) a operační systém NAS si disk znovu iniciuje a poté na něj přenese data z disku druhého, aby vaše data, uložená na NAS byla stále k dispozici s maximální ochranou. Chvilku to sice trvá - podle toho, jak je disk obsazen, ale to čekání za tu jistotu stojí. V tomto jednoduchém příkladu je při druhé možnost redundance sto procent, protože máte data uložena vedle sebe na dvou discích.

Asi vám už došlo, že v prvním případě je dostupná kapacita na NAS daná součtem kapacit obou disků (o něco méně, protože část disku si rezervuje systém NAS pro sebe), v případě druhém je celková dostupná kapacita úložiště NAS o něco menší (právě kvůli systémovým souborům NAS), než je kapacita menšího disku, zapojeného v NAS. Doporučuje se volit do jedné jednotky NAS dva stejné disky, od stejného výrobce se stejnou kapacitou.

RAID

Způsob uložení dat v NAS na discích se pak nazývá RAID. Pokud jsou disky zapojeny sériové, kdy se jejich kapacity sčítají, jde o RAID0, kdy - připomínáme - je celková kapacita NASu daná součtem kapacit obou vložených disků, redundance je ale nulová, to znamená, že v případě poruchy jednoho z disků máte smůlu a o data, která jsou na něm uložena, většinou přijdete.

RAID1 zapojuje disky paralelně, vedle sebe, a ukládá na každý z disků data nejprve na jeden disk a pak to samé zrcadlí i na disk druhý. Možná tušíte, že zde může dojít k malému zpoždění při ukládání dat, protože jedna informace se zapisuje nejprve na jeden a pak hned i na druhý disk. Redundance, tedy nadbytečnost dat, je tady ale stoprocentní. Pokud tedy nenastane situace, že se v jeden okamžik poškodí oba disky naráz (což je ale velmi nepravděpodobné), vaše data jsou pak uložena ještě na disku druhém. Použijete-li dva stejné disky, tedy disky o stejné velikosti, pak je kapacita úložiště rovná kapacitě obou disků (pokud mne neposlechnete, pak bude dostupná kapacita rovná kapacitě menšího z nich). A pro ty, co stále nechápou: pokud si koupíte dva disky, jeden 4TB a druhý 6TB, pak dostupná kapacita při zapojení do RAID1 bude 4 TB - v případě RAID0 pak 10 TB bez možnosti obnovy dat v případě havárie jednoho z disků.

Pojďme ale dále, existují i další způsoby uložení dat, které ale lze využít tehdy, pokud použijete v NAS disků více. A to je právě náš případ. Zvolili jsme NAS Synology DS718+, který umožní vložit disky dva. Způsob zapojení tedy je buď RAID0 nebo RAID1. V našem případě máme připraveny dva 4TB disky, takže můžeme zvolit, zda budeme chtít 8 TB kapacity úložiště bez možnosti obnovy některých dat v případě poruchy, nebo 4 TB s možností data obnovit ze „zdravého" disku.

Vaše firma ale roste, a tak si můžete přikoupit v prvním díle zmíněný rozšiřovací extender Synology DX517, do kterého můžete vložit libovolný počet disků od jednoho až do pěti a využít i jiný způsob vnitřního způsobu zapojení disků.

A už při vložení jednoho z disků můžete použít RAID5, kdy se data na discích uloží tak, že redundance není 100 %, ale pokud všechny disky budou mít zmíněné 4 TB, pak při zapojení RAID0 byste získali 12 TB kapacity, při RAID1 ale zůstáváte na dostupné kapacitě stále jen 4 TB, takže nasazení tohoto systému je zcela nevhodné pro tento případ, a při RAID 5 získáte 8 TB a zbyté 4 TB budou využity pro zabezpečení vašich dat. Princip práce diskového pole RAID5 spočívá v tom, že části souborů jsou ukládány na jednotlivé disky po částech a na disk poslední se uloží tak zvaný samoopravný kód s jehož pomocí je možné chybějící data v některém souboru dopočítat. Načítání dat z RAID5 je rychlé, protože se ze dvou disků načítají data paralelně, při zápisu je ale třeba generovat samoopravný (redundantní) kód. Systém RAID5 ochrání NAS před výpadkem jednoho z disků. Jak vidíte, redundance se snížila ze 100 % na 50 %, přesto ale máte jistotu, že v případě havárie jednoho z disků můžete svá data obnovit. Systém právě z redundantních údajů dokáže „vypočítat" údaje a opravit soubory tak, že jsou (někdy po chvíli) dostupné tak, jak jste je před tím uložili. Způsobů ukládání dat je několik a Synology třeba používá systém SHR jako další alternativu.

Pojďme ale dál. Pokud do extenderu přidáte další disk, tedy druhý (celkově ale už čtvrtý v systému složeného z DS718+ a DX517) s kapacitou 4 TB, mále v RAID0 nezabezpečenou kapacitu 16 TB. RAID1 se nemění, 4 TB ukazují, že tento systém je opět zcela nevhodný pro tento případ. Při RAID 5 jste na 12 TB s 4TB zabezpečením, redundance je tady už ale jen 33 %. Do hry ale vstupuje už RAID6, který nabízí 8 TB a opět stoprocentní redundanci, stejně jako RAID10.

A tak dále.

Chtěli jsme vám jen ukázat, jak je celková kapacita ovlivněna použitým systémem RAID a velikostí i množstvím použitých disků. Pokud se chcete vzdělat v problematice RAID, nenechte si ujít tento velmi dobrý popis na Wikipedii. Zde můžete zvolit, jakou metodu RAID je nejvhodnější zvolit pro váš konkrétní případ.

Jak zjistit snadno celkovou kapacitu NAS


A pokud si chcete nechat vypočítat dostupnou kapacitu celého vašeho pole při vložení různých kapacit disků, pak zcela jistě využijte kalkulačku RAID, kterou nabízí Synology. Obsluha je naprosto jednoduchá. Nahoře volíte kapacitu disku, který chcete vložit do NAS. Kliknutím na vybranou kapacitu se vám disk objeví v modelu NAS níže. Pokud disk chcete z konfigurace vyjmout, klepnete na ten už vložený v NAS a ten se odebere. Poté si volíte typ RAID a na sloupcovém grafu se vám objeví dva výsledky nad sebou - to pro porovnání pro různé vybrané typy uložení dat na NAS. Dole pak vám Synology nabízí hned různé typy NAS z jeho nabídky, které vyhovují vámi právě provedenému nastavení vašeho diskového úložného síťového systému NAS. Dalo by se říci, že tento pomocník je geniální.

Výběr správného NAS


A než se pustíme do budování NAS DS718+, ještě bychom vám rádi doporučili tuto stránku: https://www.synology.com/cs-cz/support/nas_selector. Pokud jste v předchozím případě nedošli k nějakému použitelnému výsledku a nabízené disky vám nevyhovují, tato webová stránka vás v několika krocích - a je jedno, zda jste domácí uživatel nebo firma - následně nevede k tomu správnému zařízení. A protože předpokládáme, že DigitálníDomácnost.cz je stále průvodcem domácích uživatelů a živnostníků či majitelů malých firem, kteří mají zájem o techniku či s ní musejí žit a využívat jejích výhod a nechtějí se o ní nic učit, protože se věnují svému oboru podnikání, tohle je doporučení hodný postup.

Příště se už vrhneme na montáž NAS Synology DC718+. Nebude to příliš dlouhý článek, Synology totiž vše připravila tak, abyste nemuseli nic šroubovat, vrtat, hledat matičky a pojistné závlačky, takže už teď vám mohu slíbit, že vám to půjde jako po másle. Vy si zatím vymyslete, jaký NAS si vyberete a případně jaký RAID do něj nasadíte.

A ještě něco na konec


Pokud už máte vybráno správné zařízení pro vás, promyslete si, jaké disky, HDD nebo SSD, v něm použijete na základě své volby a celkové kapacity NAS při daném systému RAID. K tomu vám pomůže tento průvodce zakončený tabulkou od Synology: https://www.synology.com/cs-cz/compatibility. Zde vyberete zařízení NAS, které jste si vybrali, a ve vyhledávání dle kategorií zvolíte HDD/SSD. Objeví se vám tabulka, ze které si k němu pak vyberete doporučené disky.

Příjemnou zábavu.

Zveřejněno: 24. 09. 2018