Teplé zdi proti plísni

Vlhké zdi nejsou pro nikoho neznámé. Stačí špatná izolace domu, studené venkovní zdi nebo příliš vysoká relativní vlhkost vzduchu kvůli nedostatečnému větrání. Nebezpečný problém - zejména z hlediska zdraví - to začne být v momentě, kdy se na stěně objeví plíseň.

Tomuto riziku se ale dá snadno vyhnout. Moderní stěnové topení totiž udržuje stěny teplé a zabraňuje kondenzaci vody. Doprovodným efektem je příjemné sálavé teplo vytvářející citelný komfort.

Stěnové topení funguje v principu jako vyhřátá schránka nebo jako hypokaustové topení v antice. Tehdy byl horký vzduch veden dutými cihlami a při tom zahříval zdi. Dnes jsou k dispozici systémy, které jsou flexibilní a především se dají rychle a čistě namontovat. Jsou vhodné pro každý typ konstrukce, tedy jak pro masivní zdi, tak i pro hrázděné zdivo. U novostavby jsou součástí projektu, dají se ale instalovat i dodatečně v již stojících domech.

Suché a teplé zdi neplesniví

Plošné topení, ke kterému patří i topení stěnové, nabízí dvě nesporné výhody. Jednak pracuje s výrazně nižšími vstupními teplotami, čili šetří značně energii. Dále vytváří sálavé teplo. Tedy teplo, které je - v porovnání s klasickým konvekčním teplem produkovaným topnými tělesy - vnímáno jako výrazně příjemnější.


Stěnové topení je kromě toho speciálně účinné v boji s problémem, který se objevil teprve s dokonale těsnícími izolacemi. Vytápění pomáhá zabránit obávané tvorbě plísní v chladných rozích místností nebo kolem ostění oken. Na teplých, suchých zdech se totiž plíseň nechce - a ani nemůže - usadit.

Flexibilní, rychlá a čistá montáž

Stěnové topení existuje v různých provedeních. Například výrobce Viega nabízí pro renovaci systém se suchou montáží Fonterra Side 12. Jedná se o prefabrikované systémové prvky s již integrovanými topnými trubkami. Tyto systémové prvky se snadno instalují na příslušnou nosnou konstrukci na stávajících stěnách. Stěnové topení lze přitom jen s pomocí maloplošné regulační stanice napojit na původní rozvod k topným tělesům.


Systém se flexibilně přizpůsobí stavebním dispozicím a dá se kombinovat také s podlahovým topením. I dodatečná izolace zdi je zcela jednoduchá. Stačí na spodní konstrukci stěnového topení aplikovat difúzně otevřenou vrstvu, například z dřevovláknitých desek. Kombinace stěnového topení a difúzně otevřené izolace způsobuje pozitivní posunutí rosného bodu, a může dokonce vysoušet zdi.

Ovládání

Samozřejmostí u takového systému je i možnost ovládání. Teplotu zdi i místnosti je tedy možné hlídat pomocí běžných teplotních čidel. Nejsnáze je pak možné nastavit teplotní křivky do domácího otopného systému, který může být součástí řídicího a regulačního elektronického systému bytu nebo domu. Ten pak za pomoci dálkové ovládaných ventilů dávkuje přesně teplo tam, kde je ho třeba a podle toho určuje i potřebný výkon otopného kotle. Jak ale vidíte z obrázků, možné je i naprosto snadné řešení, kdy se otopný stěnový systém napojí jednoduše na podlahový vytápěcí systém.

Zveřejněno: 11. 03. 2013