20 kroků k fotovoltaické elektrárně

Pokud jste se rozhodli pořídit fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo, určitě jste zaznamenali v nabídkách poznámku, že „vše vyřídíme za vás“. Při pohledu na proceduru žádosti o dotace si člověk jenom oddechne, ale to není samozřejmě jediný krok, který by vás čekal. Pojďme se podívat, co vše se za procesem pořízení fotovoltaické elektrárny skrývá, co vás čeká a co byste jinak museli vyřizovat sami.

Po úvodní poptávce vás navštíví obchodně-technický zástupce. Z konzultační schůzky nemusíte mít žádné obavy ani stres, u většiny společností je naprosto nezávazná. „Náš zástupce nejdříve zjistí očekávání klienta. Následně na místě instalace vše vyfotí, posoudí stávající řešení vytápění a energetické zdroje, zjistí orientaci střechy, její plochu kvůli počtu a rozmístění fotovoltaických panelů, druh střešní krytiny s ohledem na vhodné ukotvení držáků panelů, zastínění střechy okolními stavbami, zelení apod., navrhne řešení, představí nabízené produkty spolu s cenovou nabídkou a ukáže klientovi bilanci návratnosti.“, říká Jan Kaiser, obchodní ředitel ze společnosti Schlieger.

U kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem se navíc zjišťuje tepelná ztráta domu, na jejímž základě se dimenzuje výkon tepelného čerpadla a vybírají další komponenty – například akumulační nádrže na vytápění nebo zásobníky na ohřev teplé vody. Zástupce určí i nejlepší místo pro venkovní část instalace a zjistí stavební připravenost nemovitosti, včetně vhodné technické místnosti. Tedy místa, kde bude vnitřní část systému tepelného čerpadla.


Přímo na schůzce vám pak obchodně-technický zástupce představí produkty, které jsou pro vaši realizaci vhodné, navrhne řešení, zhotoví nákres pro projekt a vypočítá návratnost investice a rovněž předpokládanou výši státní dotace. Na závěr vám předloží cenovou nabídku a návrh smlouvy.

Pokud se rozhodnete tuto nabídku akceptovat a podepíšete smlouvu, budete ještě požádáni o podpis plné moci pro připojení do distribuční sítě u svého distributora, dotazník o dotaci a případně další nutné podklady. Obchodně-technický zástupce vám přesně vysvětlí, jaké další dokumenty musíte pro zajištění dotace předložit.

Tyto dokumenty stačí následně zaslat i e-mailem. Jde především o výpis z katastru nemovitostí, pokud nejste jediným vlastníkem, pak také souhlas majitelů nemovitosti, vyúčtování elektřiny za poslední dva roky, potvrzení o vedení bankovního účtu a kód do systému AIS pro podání dotace. AIS je Agendový informační systém SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR), který slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR. Pro přihlášení do tohoto systému můžete využít Identitu občana nebo BankID.

Po vyřízení úvodního „papírování“ vám přijde zálohová faktura a projektové oddělení zpracuje projekt, který vám zašle ke kontrole a schválení. Realizátor následně za vás podá žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (SFŽP) a souběžně i žádost o připojení do distribuční sítě. Přímo od SFŽP dostane e-mailem potvrzení o akceptaci dotace. Od nás vám poté přijde faktura za celý projekt, včetně spojených služeb a instalační oddělení vás telefonicky kontaktuje pro domluvení termínu instalace. Ta obvykle trvá 2–3 dny podle komplexnosti projektu.

Po realizaci fotovoltaické elektrárny se s vámi domluví realizátor projektu na termínu autorizovaného spuštění. Při něm autorizovaný technik provede kontrolu zapojení a zaškolí vás v používání systému. V elektronické podobě vám poté přijde revizní zpráva a finální faktura.

V našem modelovém případě společnost Schlieger v tomto kroku požádá vašeho distributora o první paralelní připojení. V praxi jde o výměnu elektroměru a distributor vás kontaktuje s termínem pro jeho výměnu. Po provedení výměny elektroměru lze fotovoltaickou elektrárnu oficiálně spustit. Po připojení a zaplacení faktur zpracuje realizátor podklady pro doložení realizace pro SFŽP a dokumenty odešle ke schválení. Po kontrole podkladů na základě předložené dokumentace vám vyplatí SFŽP dotaci.

Jak je patrné, pokud se svěříte do péče realizátora, jakým je třeba v našem modelovém případě česká společnost Schlieger, vaše zátěž v procesu pořízení fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla je minimální – jedno přihlášení do systému státní správy, pár jednoduchých emailů a zvednutí telefonu.

Pak můžete začít.

Zveřejněno: 30. 01. 2024