Audiopro přináší do ČR značku Cabolo, specialistu na AI technologie přepisu hlasu na text v reálném čase

Česká společnost Audiopro představuje a nově přináší do ČR italskou značku Cabolo. Jedná se o špičku v oblasti automatického přepisu hlasu v reálném čase za využití umělé inteligence.

„AI technologie Cabolo v reálném čase a zcela offline nahrává, přepisuje, překládá, titulkuje, indexuje a archivuje audio-video obsah. Cabolo je průkopníkem v technologii přepisu řeči na text, a to, jak co se týče zpracování a rozpoznávání, ale i a transformace řeči na text,“ popisuje možnosti novinky Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Cabolo One

Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty, rozhovory a zápisy bývá časově velmi náročné. Cabolo One dokáže díky technologii umělé inteligence v reálném čase automaticky nahrávat, přepisovat, překládat a archivovat záznamy z nejrůznějších schůzí, představenstev, zastupitelstev, soudních slyšení, univerzitních přednášek a školení.

Provoz Cabolo One při tom nevyžaduje připojení k internetu. Vše probíhá offline s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu dat a soukromí. Audio záznam a textový přepis jsou vždy dokonale synchronizovány, takže při zpětném poslechu najdete každé slovo. Cabolo One je na titulním obrázku ke článku.

Cabolo Multimedia

Cabolo Multimedia je konferenční systém, který za účelem automatického přepisu multimédií v jednom zařízení soustředí audio, video a text. Automaticky a v reálném čase nahrává, přepisuje, překládá a titulkuje audio a video.

„Cabolo Multimedia přenáší obrazový záznam z jednání, v reálném čase přepisuje jeho obsah a vytváří titulky. Multimediální soubor (tvořený zvukem a textem) je okamžitě připraven ke čtení. Vše probíhá automaticky. Při prezenčních, hybridních či online schůzkách mohou účastníci klidně hovořit ve své vlastní řeči. Cabolo Multimedia v reálném čase rozpozná více než 30 jazyků a do více než 60 jazyků překládá,“ říká Michal Černý.

Cabolo Subtitle

Cabolo Subtitle je profesionální offline řešení pro produkci a streamování videa. Díky unikátní technologii s podporou umělé inteligence přidává titulky do videa v reálném čase. Je také skvělým nástrojem pro jednoduchou tvorbu videí s dokonale synchronizovanými titulky. Jedná se o přenosný systém, který lze snadno integrovat s jakoukoliv kamerou či technologií. Podporuje všechny na trhu běžně dostupné videokonferenční kamery vč. HD kamery CABOLO Camera.

Titulkuje ve více než 30 jazycích a podporuje sofistikovaný systém automatického překladu do více než 60 jazyků. Mezi mnoha funkcemi Cabolo Subtitle naleznete například rozsáhlé možnosti přizpůsobení titulků pomocí funkce chromatického klíče, překlad do mnoha jazyků či automatickou interpunkci.

Technologie automatického přepisu zvládne zpracovat značný objem audia a videa. Jedná se tak o škálovatelný systém pro titulkování velkého množství obsahu. Nevyžaduje složitou konfiguraci, připojení a propojení.

Cabolo Podium

Cabolo Podium je přenosný, interaktivní a inkluzivní multimediální řečnický pult, který je připraven pro všechny důležité proslovy. Jedná se o elegantní, plně interaktivní a snadno použitelný řečnický pult, který v sobě soustředí multimédia a AI technologie. Díky unikátní AI technologii titulkuje řeč automaticky v původním jazyce projevu. Využívá jednoduchý a uživatelsky vstřícný systém ovládání. Přehrává audio/video obsah přímo na místě nebo na streamovacích platformách. Konstrukce pultu je bytelná, ale zároveň je pult dobře přenosný. Instalace je snadná a nevyžaduje další vybavení či dodatečné přizpůsobení. Cabolo Podium je ideální pro posluchárny, tiskové místnosti, přednáškové sály, konferenční prostory a všude tam, kde je třeba bezprostředně a účinným způsobem prezentovat nějaký obsah. Veškeré titulky jsou ukládány, indexovány a archivovány, pro možnost dalšího vyhledávání a sdílení.

Zveřejněno: 16. 04. 2024