Autokamera Lamax pro lepší cestování v roce 2017 aneb má kamera v autě své opodstatnění?

Možná je název článku zavádějící, protože v něm chceme představit kameru do auta Lamax Drive C7, určenou ke sledování provozu, ale v dnešní spěchané době je dobré mít záznam o tom, co se dělo na silnici před vámi. Protože takový záznam můžete použít jako průkazný materiál při dokazování nehody. I když, asi tohle není úplně přesné…

Začnu úplně jinak. Jednou se mi stala nehoda s novým autem, jak to tak chodí, za kterou jsem vůbec nemohl. Na Strossmayerově náměstí vycouval z řady stojících vozidel Vietnamec tak překotně, že do mě naboural. Upadl mu přitom nárazník, což ale on neřešil - a ujel. Já zůstal na místě rovněž s upadnutým nárazníkem - ale předním. A protože jsem měl nabouraný předek, Policie, která přijela vyšetřit nehodu, mě ustavila viníkem nehody. Ovšem měl jsem štěstí v neštěstí. Z vchodu domu, před kterým se nehoda stala, vykročil k vyšetřující hlídce statný stařík, dosvědčil mi, co se stalo, tedy popsal vše přesně tak, jak to bylo, a dokonce předal Policii i papírek s - tehdy ještě - státní poznávací značkou vozidla, které mne nabouralo. Situace se tak rázem změnila a já jsem se stal z viníka (měl jsem přece nabouraný předek) poškozeným a z výhledu placení spoluúčasti z mého havarijního pojištění se stalo rázem plnění z odpovědnosti za škody způsobené provozovatelem vozidla viníka, který ovšem ještě dostal naloženo za to, že z místa nehody ujel.

Měl jsem z pekla kliku, protože nebýt toho sympatického dědy, který poté odmítl jakoukoli formu „děkovného", zaplatil bych býval pokutu, spoluúčast, a ještě bych se do smrti cítil ukřivděn. A takové situace jsou dneska na denním pořádku. Můžete jezdit jako Bůh, ale nějaký jouda vám zničí auto - v nejlepším případě - nebo ještě způsobí nehodu, která má kromě poškození vozu i zraněné osoby. A ještě k tomu ujede. Abyste mohli viníka chytit „na švestkách", je dobré používat autokameru. Možné se stanou do budoucnosti s rostoucím podílem infotainmentu povinnou součástí auta, ale nyní se musíte snažit vybavit svého čtyřkolového miláčka tímto příslušenstvím vy sami.

Jen abyste věděli, o čem se tu budeme bavit, kamera Lamax Drive C7 stojí kolem 2.200 korun.

Protože pak záleží na tom, jak Policie posoudí vaši spoluúčast na nehodě, a může přihlédnout i k záznamu, pořízenému autokamerou. I když. Lze to vůbec? Podívejme se spolu nejprve na to, zda je to vůbec možné.

(Pokud vás legislativní otázky kolem autokamer, důvody a mýty kolem nich nezajímají, pokračujete, prosím, rovnou k části nazvané Lamax Drive C7 - malý velký pomocník).

Pohled legislativy na používání kamer v automobilech: aneb je záznam vůbec průkazný?

Využili jsme rady výrobce autokamer, společnosti Lamax a přinášíme jejich pohled na věc. Citujeme:

„Autokamery se staly hitem posledních let. Počet aut na silnicích každým rokem stoupá a tím se množí i počet dopravních nehod. Ne vždy je ovšem po nehodě na první pohled jasné, kdo ji způsobil. Kvalitní autokamera samozřejmě neumožní těmto situacím předcházet, ale když už se do nich dostanete, pomůže definitivně určit viníka a ušetřit vám tak spoustu peněz na náhradu škody, případně na pokutu.

Jak je to ale s používáním kamer z hlediska zákonnosti? Je možné kameru do auta vůbec nainstalovat a kameru používat? Mohu použít záznam z kamery u policie nebo pojišťovny? S rozvojem používání autokamer v automobilech se měnil i postoj Úřadu na ochranu osobních údajů. V současnosti lze pořizovat záběry z automobilu v případě, že je záznam pořízen soukromě na ochranu práv pořizovatele. Naopak pořízení záznamu pro komerční účely nebo zveřejnění takového záznamu třeba na internetu jistě vyvolá odpovídající sankce u UOOU. Záznamy z kamery tedy nesmíte nikde šířit a na videu nesmí být rozpoznatelné tváře jiných osob nebo jejich další identifikační znaky. Upozorňujeme na jedno důležité, ale často opomíjené pravidlo. Kamera musí být na předním skle připevněna tak, aby nebránila řidiči ve výhledu.

Zachycení inkriminovaného okamžiku na autokameru není samospasitelné, a ne vždy lze záznam použít jako klíčový důkaz. Přesto rozdíl mezi tím mít kameru a nemít kameru může být i mnoho desítek tisíc nebo zápis v rejstříku trestů. Závisí na dalších okolnostech jako je závažnost situace, množství dalších důkazů, kvalita záznamu nebo jak se k záznamu postaví soud. Proto je velmi důležité vybrat si kvalitní kameru do auta, která bude mít minimálně Full HD a kvalitní noční režim pro natáčení za zhoršené viditelnosti.

Současně s uvolněním pravidel pro používání autokamer přichází i některá rizika. Záznam z vaší kamery může být použit jak ve váš prospěch, tak jako důkaz proti vám. V případě, že poskytnete policii záznam a ta na něm najde porušení předpisů, může jej použít jako důkaz a následně vás sankcionovat. Stejně tak je důležité mít na paměti správné uchycení kamery, která nesmí překážet řidiči ve výhledu z vozu.

Když už mluvíme o policii, zmiňme ještě možnost natáčet její příslušníky. Mohu si tedy policistu vyfotit nebo ho natáčet na kameru? Ano, můžete, alespoň podle stanoviska Ministerstva vnitra. Z něj vyplývá, že policista při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů nevystupuje jako soukromá osoba, ale vykonává působnost orgánu veřejné správy. Nevztahuje se tak na něj v tomto případě zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. Policisté se samozřejmě takovému výkladu brání, nicméně dokud a pokud se věc nedostane k Ústavnímu soudu a ten nerozhodne jinak, platí stanovisko ministerstva.

Jestliže tedy použijeme kameru k tomu, abychom natočili jednání příslušníka policie, měli bychom pamatovat na dvě věci a podle toho se zařídit. Za prvé, kamera natáčí jen to, co je před objektivem. Proto si v případě natáčení policisty při služebním zákroku stoupněte tak, abyste byl(a) v úhlu záběru kamery, ale zároveň nezabraňoval(a) v přehledu na ostatní účastníky. Je tedy důležité vybrat si kameru, která má široký úhel záběru, ideálně alespoň 140°.

Za druhé, v případě jednání s policisty je zásadní nejen obrazový záznam, ale i ten zvukový. Je tedy důležité vybrat si kameru s dostatečně citlivým mikrofonem, aby byl případný rozhovor dobře slyšet. Zároveň si nechte otevřené dveře nebo okýnko a pokud možno vypněte rádio.

Počítejte také s tím, že policista je oprávněn vyžádat si kamerový záznam, pokud by přispěl k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu. Odmítnout můžete pouze v případě, že byste tím způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí trestního stíhání nebo postihu za přestupek.

A jak je na tom zbytek Evropy? V podstatě se dá říci, že je možné používat autokamery pro soukromé účely všude. V jednotlivých zemích ovšem existují různá omezení, například v délce uchování záznamu nebo jeho kvalitě. Vesměs lze kamery použít i jako důkaz vlastní neviny, nikoliv však viny nebo neviny třetích osob. Hodně nepřehledná je situace v Německu, kde používání kamer není dodnes vyřešené a každá spolková země si v tomto směru jede po vlastní ose. I zde však platí, že pro soukromé použití není autokamera zakázána. V sousedním Rakousku je situace ještě o něco méně jasná a to přesto, že je používání autokamer legislativně vyřešeno. Podle vyjádření rakouského autoklubu je možné používat kamery výhradně soukromě, například pro natáčení cesty na dovolenou, nikoliv však pro monitorování provozu. Problém by mohl nastat, pokud by policisté při případné kontrole neuvěřili tvrzení, že se jedná o výhradně privátní natáčení. Z toho důvodu používání kamer v Rakousku příliš nedoporučují.

Závěrem tedy můžeme říci, že používání autokamer má poměrně jednoduchá pravidla, která když budete dodržovat, žádná perzekuce vám ze strany státních orgánů nehrozí. Pokud už do podobné „hračky" investujete, vyberte si takovou kameru, která splní to, co od ní požadujte. Dostatečně kvalitní záznam za všech povětrnostních podmínek je totiž pro relevantnost takového záznamu u soudu poměrně zásadní. Vyberte si z naší nabídky autokamer, které splňují všechny požadavky na taková zařízení kladené."

Vše jasné?

Takže, je vám to už jasnější? Myslíme si, zjednodušeně řečeno, že záznam pořizovat můžete, kamera však nesmí bránit ve výhledu. Ideální je její umístění za zpětným zrcátkem, kde je skryta, ale přijdete i o - pokud se nevykloníte ze sedačky - možnost záznam vidět. Stejně tak napájecí vodič by měl být veden nad slunečními clonami kolem okna, což ale může být problém s jeho délkou. A ještě jeden problém tu může být. U aut, která jsou vybavena počitadlem dešťových kapek, bývá kolem čidla a nosníku zrcátka umístěno množství puntíků, na které prostě kameru nepřipevníte pomocí přísavky a budete muset na sklo držák nalepit. Je totiž velmi dobré kameru vyjímat z vozu, a chránit tak vůz před napadením, kdy se vám zloději budou snažit viditelně umístěnou kameru ukrást, a přitom rozbijí okno, jehož cena je vyšší než cena samotné kamery.

Ale u kamery Lamax Drive C7 byste jejím vyjmutím z vozu zase přišli o možnost monitorování dění kolem vašeho vozu, protože je kamera vybavena snímačem otřesů a tak - pokud do vašeho auta někdo najede nebo do něj někdo kopne či vysklí okno - kamera ihned zahájí nahrávání, byť by nebyla připojena přes cigaretový napáječ. Ten se totiž u množiny aut vypíná spolu s vypnutím zapalování, ale díky baterii, vestavěné v kameře C7, je možné pohotovostní provoz a záznam po dobu několika hodin.

Tohle tedy budiž naše první zkušenosti s touto kamerou.

Pořídit či nepořídit kameru do auta?

Začněme opět zkušenostmi výrobce, tedy společnosti Lamax.

„Autokamery se v posledních letech dostávají poměrně mohutně mezi řidiče automobilů. Zvláště profesionální řidiči, kteří ročně najezdí mnoho desítek tisíc kilometrů, dnes považují autokamery za tak samozřejmou součást automobilu, jako je třeba rádio nebo navigace. Má to svůj důvod. Čím víc toho najezdíte, tím je větší pravděpodobnost, že se stanete účastníkem nehody. Následující text má za úkol vám přiblížit největší důvody pro nákup palubní kamery a zároveň největší mýty, které se okolo kamer do auta rojí.

Nejprve tedy pět důvodů pro to, proč bychom si kameru měli pořídit:

1.       Identifikace pachatele vandalismu nebo nehody, který utekl.
Podle policejních statistik zhruba od deseti procent nehod viník ujede. Například za rok 2013 to bylo téměř 14 000 případů. Množství vandalských činů, kdy nebyl viník nikdy identifikován natož dopaden je ještě podstatně vyšší. Přesto je většina lidí ani nehlásí. Proč? Jednoduše proto, že policie nemá jediné vodítko a tím ani šanci viníka chytit. Majitelé aut si pak dvakrát rozmyslí, zda chtějí podstupovat martýrium na policejní stanici bez vidiny úspěchu. Autokamera může tyto statistky začít obracet ve prospěch poškozených. V případě nehody kvalitní kamera, nebo chcete-li černá skříňka, zaznamená nejen průběh nehody nebo poškození automobilu, ale zároveň zachytí RZ, typ auta nebo dokonce tvář viníka. V případě zaparkovaného auta je samozřejmě důležité, aby autokamera byla co nejméně nápadná. Kameru v autě přes noc má ovšem smysl nechávat pouze v případě, že je kamera do auta vybavena takovými funkcemi, jako je parkovací režim, detektor pohybu a další.

2.       Důkaz o zavinění případně míře zavinění
Žádné oficiální statistiky toho, jaký podíl na celkovém počtu nehod činí ty nehody, kdy se účastníci nejsou schopni dohodnout o viníkovi, neexistují. Nicméně se rozhodně nejedná o neznámou situaci. Jenže ani po příjezdu policejní hlídky nemusí být situace vždy vyřešena. Dopravní kamery nejsou všude a situace po nehodě není vždy úplně jasná. Pokud vám někdo udělá tzv. „myšku" a vy ho nabouráte, pro policii je to bez dalších důkazů jasná věc - nedodržení bezpečné vzdálenosti. V případě, že máte celou situaci natočenou na kameru, se karta rázem obrací a z viníka se stává poškozený. V takovém případě ušetříte nejen za pokutu a opravu vlastního automobilu, ale nakonec i na povinném ručení.

3.       Svědek zákonnosti úkonů veřejných činitelů
I policisté jsou jenom lidé. Z médií se každou chvilku dočítáme o přestupcích nebo dokonce trestných činech jak policistů, tak městských strážníků. Je tedy více než pravděpodobné, že je mezi nimi zrovna takové množství „červivých jablek" jako mezi zbytkem populace. Bohužel i systém odměňování strážníků často motivuje k nepřípustnému tlaku na podezřelé a poškozování jejich práv. Palubní kamery mají jednak preventivní účinek (před kamerou si každý dvakrát rozmyslí, jak se bude chovat) a jednak důkazní váhu. Jakýkoliv požadavek na úplatek nebo manipulace s fakty je zaznamenán a máte tak možnost se efektivně bránit.

4.       Pomocník, který zjednoduší život
Autokamery dnes nemají za úkol jen natáčet vaši jízdu. Jak se rozšířily jejich možnosti, nabízejí i snazší život za volantem. Celá řada moderních kamer obsahuje takové funkce jako je couvací kamera s linkami usnadňujícími parkování, asistent jízdních pruhů nebo detektor radarů. Za několik málo tisíc tak získáte funkce, za které byste museli u nových automobilů připlácet desetitisíce.

5.       Cesta je cíl
Primárním účelem kamer do auta je samozřejmě natáčet jízdu s autem jako důkazní materiál. Nicméně i samotná cesta na dovolenou může být zajímavá a plná neobvyklých setkání, krásných míst nebo groteskních situací. Některé výrobky obsahují funkci časosběrného videa, čímž se funkčně dostávají i nad levnější kamery nebo fotoaparáty. Záběr z kvalitní kamery do auta může obohatit vaší rodinou videotéku z cesty na dovolenou.

Mýty kolem autokamer

1.       Používání kamer je ilegální!
Není, minimálně v České republice určitě ne. V současnosti je možné pořizovat záběry v automobilu v případě, že záznam pořizujete soukromě na ochranu vlastních práv. Podobná situace je i v dalších evropských zemích. Rozhodně ale doporučujeme si před jakoukoliv cestu do zahraničí zjistit pravidla, kterými se používání kamer v zahraničí řídí. O této problematice jsme si můžete přečíst výše.

2.       Záznam z kamery nemůže být použitý jako důkaz!
Naopak, může. A je to jejím hlavním úkolem. Celá situace je samozřejmě principiálně sporná. K částečnému rozřešení celé situace pomohlo před několika lety rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky, který rozhodl ve prospěch používání kamer. Jde samozřejmě především o konflikt mezi porušením práva na ochranu osobnosti a ústavně zaručenými právy osoby, která záznam pořídila. Přestože rozhodnutí nemá precedentní charakter, jde o rozhodnutí obecně popisující tuto problematiku a lze se jím řídit.

3.       Detekce radaru je ilegální!
Aktivní detektory radarů jsou samozřejmě jak v České republice, tak ve zbytku Evropské unie zakázány. Většina kamer do auta nicméně nevyužívá aktivní detektor radarů, ale pracuje s více či méně pravidelně aktualizovanou databází radarů. Pomocí GPS detekuje polohu automobilu a srovnává ji s mapou doplněnou právě o databázi radarů. Právě v České republice, ale i v dalších evropských zemích jako je Francie, Belgie, Lucembursko, Rakousko nebo Španělsko je tento typ varování povolen. Opět ale velmi důrazně doporučujeme, před každou zahraniční cestu, si zjistit konkrétní předpisy. Za nelegální použití hrozí vysoké pokuty.

4.       Kvalitní kamera je drahá!
Na trhu se dají najít kamery s cenou nad deset tisíc korun, ale drtivou většinu funkcí zastanou i kamery s cenou okolo dvou tří tisíc. Full HD je dnes už spíše povinnost, přesto ani drahé autokamery nenabízejí více. Funkce jako je cyklické nahrávání, parkovací režim nebo pohybový senzor jsou absolutním základem, bez kterého nemá autokameru ani smysl kupovat. Dražší, ale stále ještě dostupné autokamery mohou nabídnout GPS, časosběrné video, detekci radarů nebo systém sledování jízdních pruhů. U autokamer platí podobně jako u jiného spotřebního zboží, že vyšší cena reflektuje vyšší užitnou hodnotu jen do určité míry. U drahých kamer platíte hlavně „daň z luxusu".

5.       Manipulace s kamerou je otravná
To by skoro mohla být pravda. Ačkoliv si to málokdo uvědomuje, jednoduchá manipulace je jedna z nejdůležitějších vlastností kamery do auta. Můžete mít skvělou kameru s výborným obrazem, plnou spousty užitečných funkcí, ale jakmile vás bude obtěžovat ji před každou jízdou instalovat do automobilu, je konec. Prvotní euforie z nákupu brzy vyprchá a kamera se potom válí někde doma v šuplíku. Důležité je tedy najít si kameru, která má použití vyladěné. Ideální je samozřejmě, pokud kameru jen jednou rukou zacvaknete nebo vycvaknete. Druhou variantou je kamera, kterou není třeba vůbec z auta vyndávat. Dále je důležité logické rozložení tlačítek na kameře, jejich jistý a příjemný stisk a samozřejmě logičnost jejich funkčnosti. Základní užívání byste měli být schopni obsloužit jednou rukou a poté, co se s kamerou seznámíte i poslepu.

Autokamery lze vidět v čím dál více automobilech. Jejich používání může být opravdovým přínosem. Ale aby to tak bylo i ve skutečnosti, je dobré znát nějaká základní pravidla a orientovat se v problematice. Doufáme, že se nám tímto článkem podařilo vám na některé dotazy odpovědět a problematiku více objasnit."

Lamax Drive C7 - malý velký pomocník

A nyní se tedy pojďme spolu podívat na kameru C7. Zajímavé na ní je, že je menší, než jsem si myslel. V tomto jsou monitory s velkou úhlopříčkou zkreslující. Nicméně, není to žádné titěrné tintítko, které by nemohl obsluhovat třeba řidič kamionu. Spolu ní dostáváte propojovací kablík k počítači, napájecí kabel a držák na kameru. Sáček, dva držáky (jeden jako přísavka, druhý k nalepení). Pak je tu ještě rychlý průvodce nastavením - a to je všechno.

Základem všeho je tedy umístit kameru tak, aby vám a - především - policejní hlídce nevadila ve výhledu. Ostatně, tomuto tématu jsme se věnovali už výše. Přišli jsme na to, že ideální je kameru - podle nás - umístit co nejvýš k sluneční cloně u spolujezdce a co nejvíc za zrcátko, tedy směrem k jeho úchytu na čelním okně. Pak sice nemusíte vidět na displej, ale ten stejně můžete mít zhasnutý, aby vám neodváděl od řízení, takže co. Kamera se do držáku nasune a z něj i velmi dobře vyjímá ven.

Pak je tu vodič pro napájení. Ten jsme chtěli vést kolem okna nad sluneční clonou spolujezdce a kolem bočního „A" sloupku karoserie směrem dolů a pak k zásuvce cigaretového zapalovače. A vyšlo nám to jen tak tak (Škoda Yeti 2). Kameru jsme zkoušeli nabít před použitím, abychom vyzkoušeli, jak dlouho vydrží v provozu na baterie. Kamera provedla celkem čtyři tříminutové záznamy v režimu Full HD a pátý navazující o délce přesně půl minuty a pak se vypnula.

Z toho lze odvodit dvě věci. Při provozu na vestavěnou baterii stačí její kapacita na 12,5 minut záznamu. A za druhé, kamera využívá cyklicky se obměňujících nahrávaných souborů k tomu, abyste na paměťové kartě microSD měli vždy poslední nejnovější záznamy. To lze ale i přenastavit, v režimu nahrazování vše funguje tak, že pokud se paměťová karta zcela zaplní, je odmazán poslední (nejstarší) záznam a na jeho místo se pak uloží záznam nový. Kamera disponuje nicméně pohotovostním režimem a je vybavena čidlem otřesů a zahájí ihned nahrávání, jakmile se s vozidlem něco stane, typicky, pokud do něj někdo narazí na parkovišti. Kamera pak provede záznam, aby byla - pokud možno - čitelná registrační značka vozidla a pokud při nárazu došlo k nějakém poškození vašeho vozu, je možné touto cestou dohledat viníka. Výrobce tvrdí, že v pohotovostním režimu kamera bez napájení setrvá asi 24 hodin, pak se v případě vynuceného spuštění spustí záznam - a dle našich provedených měření se pak nahraje asi čtvrthodinový záznam z místa, kam je namířen objektiv (kamera má pouze jeden, míří dopředu, na zadní stěně kamery je pak displej o úhlopříčce 2,4 palce, nikoli tedy druhý objektiv pro záznam dění za vozidlem, ke kameře nelze připojit ani couvací kameru). Citlivost „drcnutí", které spustí automatický záznam, lze nastavit na 2G, 4G nebo 8G. Délku ukládaného videa lze volit v mezích 1, 3, 5 a 10 minut nebo segmentování videa úplně vypnout (nedoporučujeme).

Usazení

Než se dostaneme k popisu ovládání kamery, musíme ještě upozornit na to, že ke kameře dostáváte klasickou přísavku, kterou utěsníte pootočením kolečka na ní umístěného. Je to snadné, protože k umístění přísavky tak potřebujete pouze jednu ruku: nasadíte, přitlačíte a pootočíte. Přísavka drží velmi dobře, zvláště, když před jejím umístěním navlhčíte dosedací plochu přísavky. Přesto však výrobce dodává ještě jeden držák, který lze na okno přilepit. Strhnete krycí fólii a přitlačíte na místo, kde chcete, aby kamera byla umístěna. Máte jen jeden pokus, protože po přilepení už s držákem nehnete a pokus o odlepení skončí nutností použít jinou oboustrannou lepicí pásku pro druhý pokus. Kamera se pak do obou držáků jen lehce nasune a snadno se i vyjme, pokud si ji chcete nosit s sebou a nenechávat ji v autě (nebudete tedy dráždit zloděje tím, že ji necháte za čelním oknem, tím ale přicházíte o možnost použít pohotovostní režim pro sledování okolí, kdy se kamera aktivuje nárazem do vozu - viz výše). Přenášení kamery usnadňuje sáček, který zamezí poškrábání optiky. A ještě jedna věc, pokud držák nalepíte ne úplně dotře, můžete kameru v jistých omezených mezích (cca 35°) dostavit pomocí kulového kloubu, kterým je kamera spojena s částí, jež se zasunuje do držáku. I ten lze pak pootočením aretačního kolečka dostatečně zajistit tak, aby se kamera při jízdě nepohybovala.

Obsluha

Kamera se obsluhuje pomocí dvou tlačítek, umístěných vlevo při pohledu zezadu. Jedním se zapíná - a ihned po zapnutí začne kamera nahrávat. To je velmi dobré řešení, které zabezpečí, že nemůžete zapomenou zapnout nahrávání. Spodní tlačítko pak vyvolává menu, ve kterém se pohybujete za pomoci čtyř tlačítek, umístěných na zadní straně kamery pod displejem. Mezi zapínacím tlačítkem a tlačítkem menu najdete slot pro kartu microSDHC. Uprostřed mezi čtyřmi tlačítky najdete pak parkovací tlačítko, které slouží k časosoběrnému snímání obrázků - tedy režimu, kdy si nahráváte „jen něco", prvním stiskem nahrávání zapnete, následným zase vypnete. Představte si film Vesničko má středisková a - a vy si můžete vybrat scény, kdy se kocháte okolím, jako pan doktor v podání pana Hrušínského (dej mu Pán Bůh věčnou slávu), a ty si pak můžete přehrát kdykoli potom. Každá nahrávka má svůj soubor, jen abyste věděli.

Obrázky i videa pořízené kamerou můžete v kameře prohlížet pomocí ovládacích tlačítek pod displejem - nemá cenu zde přesně popisovat, které k čemu slouží, protože to chce čas, abyste si na ovládání zvykli. Fotky z kamery můžete nahrát do počítače pomocí USB kabelu, který zároveň slouží k nabíjení v kameře vestavěné baterie.

Naše zkušenosti s používáním kamery jsou veskrze velmi dobré, protože záznam ve dne i v noci je skutečně velmi dobrý a pokud nahrajete video do počítače, lze velmi přesně rozeznat RZ vozidel jedoucích před vámi, která při jízdě natáčíte. Jediný problém vznikne tehdy, pokud jedete proti sluníčku, které přesvětlí objektiv a snímací prvek tak, že obrazovka „zbělá" a nelze pak v záznamu nic rozeznat. Ani ne výtku, ale spíše poznámku k používání řady tlačítek pod displejem však máme. Musíte se naučit se tisknout tak, že ukazovák a prostředník dáte na druhou stranu kamery a tlačítka mačkáte palcem. Jinak se nám stávalo, že se „osa pohledu" kamery pohnula jinam a museli jsme ji nastavovat znovu.


Přehrávání

Pokud chcete přehrávat videa, jde to na libovolném přehrávači - i v kameře. Ale vy si můžete nainstalovat do počítače přehrávač, který dodává přímo výrobce a je k dispozici na jeho webových stránkách.

Ke kameře máme ale jedno doporučení. K testu jsme ji totiž dostali bez GPS modulu, který se kupuje zvlášť. Zasunuje se do rozhraní HDMI, a pokud je zapojen, kamera zaznamenává (pokud si to nastavíte) do videa přesnou polohu během jízdy. Při pořízení snímku pak samozřejmě polohu, kde byl snímek pořízen. A ještě jedna důležitá věc, pouze při zapojení tohoto GPS modulu je možné vypočítávat rychlost, jakou se pohybujete, a i tuto nechat zobrazit na displeji nebo/i uložit do záznamu.

Samozřejmě, že u kamery lze - jako u běžné kamery nebo fotoaparátu - nastavit spoustu dalších vychytávek, kterými si vyladíte její funkčnost tak, aby vyhovovala přesně vašim požadavkům.

Závěr

Pokud tedy shrneme naše několikadenní ježdění s kamerou, musíme konstatovat, že služby kamery byly vždy vynikající.


Tak zní i hodnocení DigitálníDomácnosti.cz: vynikající.

A možné se ptáte, proč autokamera v DigitálníDomácnosti.cz? Tak předně proto, že k jejímu provozu je zapotřebí elektrická energie. Za druhé, v autě mnoho z nás, moderních lidí, tráví spoustu času. A za třetí si dovolím odvážnou myšlenku. Tuto kameru totiž po vyjmutí z auta a připojení přes napájecí adaptér (pozor budete potřebovat USB kabel s mini, nikoli micro USB konektorem, jaký používají mobilní telefony) můžete přilepit doma na okno a sledovat s ní dění v domácnosti - třeba po čas vaší nepřítomnosti. I když to zní jako hloupost, možné to je, nikoli ovšem realizovatelné - pokud totiž někam pojedete, kameru si jistě vezmete s sebou do auta.

A protože tento článek vychází v předsilvestrovské době, upozorňujeme ještě na to, že kamera má velmi dobrý záznam zvuku. Takže všechny zvuky, které jsou v autě sejmuty, se mohou stát důkazním materiálem nebo doprovodem při přehrávaní. Dávejte si proto pozor, o čem a jak hovoříte, a také na to, jaké zvuky produkuje vaše tělo (říhání, příliš hlasité projevy plynatosti). To vše se totiž stává součástí záznamu, takže, abyste nenarazili nebo abyste se nestali hrdinou, známým pod heslem: To je ten, co si pšouknul nahlas v kopci přes Božím Darem, otrávil celou rodinu a pak narazil do stromu!

Hodně šťastných kilometrů v roce 2017 s autokametou i bez ní!

Shrnutí: Báječná a milá kamera do automobilu s velmi snadným a promyšleným ovládáním, která poskytuje velmi dobrý obraz i zvuk ve dne i v noci. Je tak propracovaná, že jsme k ní neměli žádné připomínky.

Zveřejněno: 30. 12. 2016