Jak si dnes stojí chytrý dům

K tomuto miniseriálku nás inspirovaly dvě výstavy. Jedna se konala v Brně a nesla název Amper a ta druhá se konala po několika dnech nato v Praze ve výstavním areálu PVA Letňany a nesla název Electron. Obě tyto výstavy nás vedly k napsání seriálu, ve kterém vám přiblížíme, jak se buduje systém pro ovládání domácnosti.

V tomto prvním díle vám přiblížíme možnosti elektronických domácích systémů současnosti obecně, protože - především s nástupem tabletu iPad od Apple - se totiž mnohé změnilo, a to dost podstatně. Chceme vás tedy upozornit na to, že zprvu ještě před dvěma třemi a více lety omezené funkčnosti řízení a ovládání domácích spotřebičů se dostaly na úroveň, o které jsme si mohli nechat ještě nedávno jen zdát. Díky novým přístrojům - tabletům - se dostáváme i cenově mnohem na přijatelnější hladinu, protože se můžeme vyhnout používání jednoúčelovým ovládacím zařízením a panelům, za které si jejich výrobci (například Crestron) nechali velice slušně zaplatit. Samozřejmě ale jejich možnost instalace a využití zůstává v digitální domácnosti i nadále možná. Dnes ale za peníze, za které jste dříve pořídili jeden ovládací panel, byť přenosný po celém bytě, máte špičkový tablet s propojením na celý prosíťovaný svět, ve kterém vám kromě aplikací pro řízení, kontrolu, ovládání a zabezpečení domácností běhá i velká spousta dalších aplikací.

Stav digitální domácnosti v roce 2011

Pod pojmem digitální domácnost nebo chytrý dům si představte dům, byt nebo obytnou či obývanou jednotku, kterou můžete ovládat tak, abyste vše měli v každý okamžik plně pod kontrolou. Abyste mohli nastavovat a ovládat všechny běžné funkčnosti domu. Pokud jsme dříve (ještě nedávno, tak před dvěma roky) hovořili o digitální domácnosti, naše představy byly takové, že si budete moci zapnout určité spotřebiče, ovládat je na dálku a že se vám pobyt v takové domácnosti zjednoduší. Většinou ale seznámení s takovým systémem procházelo delší dobou zaučování se, protože ne všechny povely a ovládací postupy, nabízené obyvatelům, byly ihned naprosto srozumitelné.

Obrovský zlom nastal před zhruba dvěma třemi lety, kdy se ovládání domovů přesunulo mohutně na internet a tak jste svoji domácnost mohli obsluhovat pomocí počítače odkudkoli. Spolu s růstem chytrých telefonů pak bylo možné některé věci řešit ihned a operativně. Do té doby totiž řízení na dálku spočívalo například v zasílání SMS v daném tvaru na speciální číslo mobilního telefonu, který byl v domácnosti zařazen jako vstupní člen řídicího systému. Možné bylo i naprogramování aplikací do chytrých karet SIM, ale v podstatě to byl ekvivalent - protože tato smart karta jen upravila na základě výběru možností SMS tak, aby její formát byl přijatelný právě pro přijímací člen na druhé straně, telefon připojený k systému pro ovládání domu. Ten pak přebíral povely a předával je řídicímu systému domu. Činnost se vykonal a opět - například SMSkou - se zadavateli dodalo potvrzení o tom, že se něco stalo. Tak podobně fungoval třeba i systém zabezpečení domu.

Ale ouha! Už jsme o tom jednou psali, ale připomenu vám to znova, protože opakování je matka moudrosti, a možná, že jste na tuhle upomínku už dávno zapomněli nebo o ní prostě nevíte. Žádný operátor na světě vám totiž negarantuje doručení SMS v daném čase! To si uvědomte a nejen v souvislosti s digitální domácností. Takže odezva systému mohla trvat dlouho a stejně tak doručení zpětného potvrzení vykonání určité činnosti (například zapnutí topení na dálku). Autorovi se nedávno stalo, že SMS byla doručena až druhý den poté, co byla odeslána, a přitom příjemce měl mobil zapnutý!

Revoluce jménem iPad

Prvním velkým revolučním krokem k digitální domácnosti současnosti bylo tedy vytvoření ovládacích systémů, které mohly běžet v běžném internetovém prohlížeči. A druhou revolucí - neradi to říkáme, ale je to tak - je skutečně příchod revolučního tabletu Apple iPad na trh v loňském roce. Pro programátory se nejprve zdála být omezením neexistence podpory flash od Adobe, ale to, jak se ukázalo později, nakonec nepředstavovalo žádný problém. Objevily se nové aplikace, speciálně napsané pro iPad. Objevily se i držáky na zeď pro iPad, která ho nejen nabíjejí, ale iPad v něm plně nahradil jednoúčelová dálková ovládání.

Navíc: díky tomu, že tablet iPad může komunikovat přes Wi-Fi, je-li taková síť v dosahu a pokud jde o zařízení s podporou 3G, můžete s ním ovlivňovat dění prakticky odkudkoli, kde je dostupný datový signál.

Apple iPad byl první, ale brzy přišli konkurenti v podobě tabletů Samsungu, Motoroly i dalších firem. A svět obsluhy se posouvá i do oblasti operačního systému Android.

Abychom si ale rozuměli: k obsluze digitální domácnosti lze totiž přistupovat dvěma způsoby. Jeden je obecný - to je aplikace, která je napsána pro web a lze ji spouštět z libovolného zařízení, které se připojí k internetu a má vestavěný webový prohlížeč. Druhým způsobem je budování takových aplikací pro ovládání inteligentního domu, které běží vždy pod velením určitého operačního systému - například iOS 4.3 pro Apple iPad, iPhone nebo Android 2.2, či spíše chystaný 2.3 nebo tablety už hojně využívaný systém Android 3.0 s plnou podporou multitaskingu. Zde může program pro řízení běžet jako jedna úloha, která je neustále živá - právě díky multitaskingu - zatímco u verzí Androidu 2.x je úloha, pokud je spuštěna úloha jiná, odložena a „na chvíli" umlčena. Po jejím vyvolání (aktivaci) se dostává zpět na obrazovku a pokračuje tam, kde před „odložením" skončila.

Takže rok 2011 je v oblasti řízení digitálních domů opět obrovským krokem kupředu. A každý obyvatel může mít personifikovaný ovladač v podobě tabletu nebo chytrého telefonu - a ten může používat nejen pro práci, ale i pro ovládání digitální domácnosti. Dnes už odkudkoli.

Nejen ovládání…

Další, co trápilo všechny stavitele, kteří chtěli využít všech možností, byla úspora energií, kterou by se dala dohnat prvotní obrovská finanční částka, která padla na realizaci systému pro ovládání domu. A tak kromě funkčností typu zapni-vypni spotřebič, naprogramuj vypínač v kuchyni na ovládání třeba stahování rolet nebo ovládání markýz, se tu objevily pokročilé aplikace pro ovládání systému vytápění a klimatizace.

Stále častěji se v moderních domácnostech nasazují systémy, využívající alternativní zdroje energie. Mezi ně určitě patří sluneční kolektory, které jsou s námi ale už delší dobu, léta minulá však přinesla fotovoltaické panely, které mohou krýt část energetické spotřeby domácnosti. Dále tu máme tepelná čerpadla, která svou účinností a náklady na provoz snižují velmi podstatně náklady, které musíme vynakládat na energii v domácnosti. Samotní výrobci (například Buderus, Viessmann) dodávají systémy pro spojení například slunečních kolektorů s topným plynovým či elektrickým kotlem a tepelným čerpadlem, nebo dokonce i se slunečními kolektory či fotovoltaikou, umisťovanou na střeše domu. Objevují se i kotle - obecně systémy - na spalování štěpky nebo jiných ekologických materiálů, které je možné řídit a snadno ovládat. Systémy na ovládání těchto zařízení jsou ale stále více otevřené a tak řízení může převzít jednotka, kterou používáme pro řízení chodu celého domu - v podstatě si v této funkci představte počítač.

Ten, aby celý systém byl efektivní, musí být zálohován, takže se tu opět setkáme s další věcí a tou jsou UPS (Uninterruptible Power Supply), zdroje nepřerušitelného napájení, které se starají především o nepřetržitý běh řídicího a ovládacího systému a stejně tak i o zajištění důležitých funkcí inteligentního domu. Díky používanému softwaru tak můžete nechat svítit nouzové osvětlení nebo zabezpečit energii pro vás důležitá zařízení a nechat v činnosti například i zabezpečovací zařízení.

Důležitým prvkem pro inteligentní domy jsou stále častěji i meteorologické stanice, které monitorují počasí a dávají impulsy řídicímu systému pro další činnosti, které může ovlivňovat. To je například ovládání topení a chlazení, systému přirozené ventilace (vyklápění oken) - to vše v interiéru a v exteriéru se pak starající například o zálivku zahrady. Mohou ovládat například i chod čerpadla, pokud k zalévání používáte vodu ze studny.

Rok velkých změn

Loňský a letošní rok je tedy, jak vidíte, rokem velkých změn v tom, co můžete očekávat od systému pro řízení budov. Zdá se, že nové systémy pro řízení pracují on-line, což je důsledek dostupnosti internetu v podstatě v každé aglomeraci, takže odezva na vaše požadavky je prakticky okamžité a nesvěřujete povely síti SMS, která není právě dokonalá pro řízení - jak už bylo ve článku popsáno. Nové funkčnosti zahrnují rovněž funkce multiroom (pohyb hudby po celém domě spolu s vámi) a ukládání dat nebo multimediální funkce, kdy můžete mít všechny data - tedy hudbu, videa a fotografie - uložena v zařízeních, úschovnách nebo multimediálních serverech a jsou k dispozici - podle nastavených práv - v podstatě každému obyvateli domu. A to i externě, mimo objekt, takže můžete fotky i hudbu přehrávat kdekoli a naopak, můžete odkudkoli přidávat další multimediální soubory.

Pokračující integrace multimédií spočívá například i v takové drobnosti, jako je ovládání vchodových dveří spolu s venkovní kamerou a zvonkem u vstupních dveří. Například systémy umí takovou drobnost, že pokud někdo zazvoní u vchodových dveří, je upozorněn, že má chvíli počkat. Mezitím systém zprostředkuje video hovor s vybraným obyvatelem domácnosti a ten se pak může s příchozím rovnou domluvit, i když je vzdálen desítky nebo i stovky kilometrů od svého domu. V případě., že přichází údržbář, tak je možné mu odblokovat zabezpečovací systém na dálku a zpřístupnit řemeslníkovi vstup do určitých oblastí domu. Po jeho odchodu se pak znovu dům „zamkne" a zabezpečí na dálku.

Aplikací, souvisejících s chodem moderní digitální domácnosti je stále víc a existují obecné aplikace i aplikace šité na míru, které umožní majiteli chytrého domova ovlivňovat dění a činnosti, o kterých se mu doposud jen zdálo.

Co bude dál?

V příštím pokračování seriálu si přiblížíme přístroje a zařízení, která se používají pro vytvoření páteře domácího systému, a navážeme pak na něj tím, čím jednotlivé přístroje v domácnosti ovládáme. Naším cílem bude systém Foxtrot a nástavbové systémy ABB Ego-n a Control4.

Zdroj: ABB, Control4, Foxtrot

Dodavatel systémů: Insight Home, a.s. , 603 52 50 50, info@InsightHome.eu

Zveřejněno: 24. 04. 2011