Jak zlepšit příjem DVB-T2

Dokončení přechodu pozemního televizního vysálání z formátu DVB-T na DVB-T2 s sebou nepřinesl pouze výhody v podobě účinnějšího kodeku HEVC (s kódováním H.265), který proti staršímu MPEG-2 potřebuje k přenosu stejně kvalitního obrazu pouze čtvrtinový objem dat, ale také vyšší kvalitu. Přesunem vysílání na stejnou frekvenci, dokáže totiž televize nebo set-top box přijímat signál z více vysílačů zároveň. Zároveň je ale DVB-T2 náročnější na kvalitu příjmu, takže je důležité mít v řadě lokalit i vhodnou anténu.

I když je DVB-T2 obecně přínosem, může dojít ke snížení některých parametrů jako FEC (metoda protichybového zabezpečení signálu), ochranného intervalu (GI) a vyšší modulaci. Pro většinu diváků to lze shrnout pod konstatování, že tyto parametry ovlivňují schopnost opravit poškozený signál a zvyšují citlivost na rušení.

Jednou z vhodných a oblíbených antén je venkovní Sencor SDA 532 (na úvodním obrázku). Jedná se o všesměrovou venkovní anténu s podporou příjmu rozhlasového DAB, která je nasazována v oblastech s horším pokrytím signálem. Nabízí zisk až 20 dB, má integrovaný filtr 5G LTE a horizontální i vertikální polarizaci. UFO design zároveň zajišťuje odolnost proti venkovním povětrnostním vlivům.

Pokud se nacházíte v oblasti s velmi nízkou úrovní signálu DVB-T2 a běžná anténa již nepostačuje, vyzkoušejte Sencor SDA 640 pro pásmo 470–790 MHz s integrovaným 5G LTE filtrem, který řeší možné rušení ze strany mobilních sítí. K tomu může docházet kvůli tomu, že kmitočty 5G sítí v pásmu 700 MHz jsou v těsné blízkosti kmitočtů DVB-T2, podobně jako LTE v pásmu 800 MHz.

Podle březnové monitorovací zprávy ČTÚ bylo k 28. 2. 2022 ve zkušebním provozu 287 základnových stanic LTE v písmu 800 MHz, v trvalém provozu pak 16 976 stanic. Základnová stanice LTE nebyla v únoru zjištěna jako zdroj rušení TV příjmu ani v jednom případě. Základnových stanic 5G/LTE v pásmu 700 MHz bylo k témuž datu ve zkušebním provozu 416 a v trvalém provozu pak 270 stanic. Jako zdroj rušení TV příjmu byly zjištěny v pěti případech. ČTÚ v únoru vyřešil celkem 65 případů rušení televizního příjmu a ve 46 byla závada na zařízení diváka, kdy nejčastějším důvodem byla technická závada přijímací antény. I proto je vhodní mít kvalitní a výkonnou anténu jakou je právě Sencor SDA 640 se ziskem 16 dB a impedancí 75 Ohmů. Její design se 42 prvky navíc počítá až se 120 km vzdáleností od vysílače.

Zveřejněno: 27. 04. 2022