Mezinárodní den baterií – velký průvodce světem baterií

Baterie notebooků, mobilů, tabletů a dalších elektronických zařízení jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života. V průměrné domácnosti bychom jich napočítali až několik desítek. Ať v podobě malých knoflíkových baterií, které napájejí elektronické obvody přístrojů v době, kdy jsou tyto přístroje odpojeny z elektrické sítě, přes baterie v hodinách a hodinkách, dálkových ovladačích, hračkách, telefonech, tabletech a laptopech, až po baterie solárních elektráren, nebo startovací baterie automobilů či baterie elektrických vozidel.

Při příležitosti Mezinárodního dne baterií, který připadá na 18. února, shrnujeme nejdůležitější informace o těchto nepostradatelných zdrojích energie.

Baterie nám umožňují cestovat, pracovat, komunikovat, bavit se a učit. Bohužel, ani ty nejlepší a nejdražší nejsou věčné a postupně ztrácejí svou kapacitu a výdrž. Proto je důležité vědět, jak se o baterie správně starat, aby sloužily co nejdéle. „Baterie je v podstatě obal, uvnitř nějž je uzavřená sestava chemikálií, které mezi sebou reagují, a touto reakci vzniká elektrická energie, jde o elektrochemický jev,“ popisuje Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery, která je jedním ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie a akumulátory působících v České republice. Baterie můžeme rozdělit na takzvané primární, které se nedají opětovně nabít a jsou na jedno použití, a sekundární, tedy dobíjecí a opakovaně použitelné.

Právě podle elektrochemického článku můžeme baterie rozdělit na několik typů:

             Zinko-uhlíkové (ZnC) baterie jsou vhodné především pro méně náročné použití, například do dálkových ovladačů nebo nástěnných hodin. Tyto baterie se už téměř neprodávají a jsou nahrazovány alkalickými bateriemi. Nevýhodou zinko-uhlíkových baterií je jejich malá kapacita a možnost úniku elektrolytu (vytečení).

             Alkalicko-manganové (AlMn) baterie nebo jen alkalické baterie, mají vysoký výkon a dlouhou životnost. Nejčastěji se používají v rádiích, dálkových ovládáních, hračkách či hodinách. Na rozdíl od ZnC baterií jsou vhodné i pro náročné použití.

             Lithiové (Li) baterie mají dlouhou životnost a konstantní celkové napětí článků. Lithiové baterie je vhodné použít zejména v zařízeních s vyššími požadavky na výkon, jako jsou fotoaparáty, digitální fotoaparáty, videokamery, notebooky, ale i detektory kouře a venkovní senzory. Výhodou lithiových baterií je vysoká kapacita, možnost dlouhodobého skladování a široký rozsah pracovních teplot. Nevýhodou lithiových baterií, riziko samovznícení při jejich poškození.

             Nikl-kadmiové (NiCd) baterie se v dnešní době téměř nepoužívají. Mají nízkou kapacitu, trpí paměťovým efektem i samovybíjením a dlouho se nabíjí. Kadmium je navíc silně toxické. Výhodou NiCd článků je schopnost práce za velmi nízkých teplot.

             Nikl-metal hydridové (NiMH) články nahradily starší nikl-kadmiové z důvodu absence toxického kadmia. NiMH články mají také vyšší kapacitu. Projevuje se u nich takzvaný paměťový efekt. Proto se doporučuje nabíjet jen plně vybitou baterii, aby se nesnižovala její kapacita. Významným nedostatkem NiMH baterií je jejich samovybíjení, které dosahuje 15 až 30 % maximální kapacity za měsíc.

             Lithium iontové (Li-ion) baterie řeší některé nedostatky NiMH baterií. Samovybíjecí efekt je u nich řádově menší, dosahuje 2 až 3 % měsíčně. Li-ion články zároveň netrpí paměťovým efektem. Nevýhodou je však stárnutí baterie způsobené vysokou reaktivností lithia. Li-ion baterie nemají rády extrémy, ať už teplotní nebo nadměrné vybíjení či naopak skladování na 100 % nabitých akumulátorů.

             Lithium polymerové (Li-pol) články jsou velmi podobné typu Li-ion. Stárnou o něco rychleji, ale jsou lehčí a lépe se tvarují. Li-pol akumulátory jsou také objemnější než Li-ion.

             Olověné akumulátory jsou schopny poskytnout rázové vysoké proudy, typickým příkladem je start automobilu. Ve srovnání s ostatními typy akumulátorů dokáží sloužit déle, dokonce déle než 5 let, a to i v nepříznivých podmínkách jako například při nízkých teplotách. Nevýhodou olověných akumulátorů je především jejich vysoká hmotnost a toxicita olova.

Aby baterie v přístrojích dobře sloužily, je třeba dodržovat základní pravidla při používání a dobíjení. „Bateriím nebo akumulátorům obecně nesvědčí extrémní teploty a vlhké prostředí. Navíc jakkoliv poškozené nebo deformované baterie nebo akumulátory nejsou vhodné k používání a mohou být nebezpečné,“ zdůrazňuje Pešek. „Je důležité si uvědomit, že baterie nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu kvůli obsahu chemikálií, které mohou znečistit životní prostředí. Odevzdáním baterií k recyklaci umožníte jejich zpracování a získání cenných materiálů, které mohou být použity pro výrobu nových baterií“ Recyklace baterií má velký význam tím, že šetří cenné přírodní zdroje. Například REMA Battery v loňském roce zajistila recyklaci více než 700 tun odpadních baterií.

Pět pravidel pro používání baterií:

1.            Správné nabíjení: Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení. Přebytečné nabíjení nebo nabíjení přes noc může baterie poškodit.

2.            Optimální teplota: Udržujte baterie a zařízení v prostředí s pokojovou teplotou. Extrémní teploty mohou zkrátit jejich životnost.

3.            Vyvarujte se úplnému vybití: Lithium-iontové baterie mají raději časté, ale ne úplné vybití. Pokud je to možné, snažte se baterii udržovat mezi 20 % a 80 % kapacity.

4.            Údržba: U starších typů baterií, jako jsou nikl-kadmiové, provádějte pravidelnou kalibraci tím, že je jednou za čas úplně vybíjíte a znovu nabíjíte.

5.            Skladování: Pokud nebudete baterii používat delší dobu, uchovávejte ji v chladu a suchu s nabitím okolo 50 %.

Kdy je čas baterie vyřadit:

             Snížená kapacita: Pokud si všimnete, že doba provozu na jedno nabití je výrazně kratší než dříve, je čas na výměnu.

             Nafouknutí: Pokud baterie vykazuje známky nafouknutí nebo deformace, měla by být okamžitě vyřazena, protože může představovat riziko.

             Poškození: Viditelné poškození nebo úniky chemikálií jsou jasným indikátorem, že baterie je čas vyřadit.

Kam baterie odevzdat:

             Speciální sběrná místa: V mnoha obcích, obchodech a institucích jsou k dispozici speciální nádoby pro sběr odpadních baterií. Mapu sběrných míst REMA Battery naleznete zde.

             Sběrné dvory: Vyřazené baterie lze odevzdat na sběrných dvorech, které se postarají o jejich bezpečné zpracování.

             Prodejny: Celá řada prodejen (a nejen ty s elektronikou) nabízí zpětný odběr odpadních baterií, aniž byste museli cokoliv nakupovat.

Rozdělení baterií podle typů:

Přenosné baterie – baterie nebo akumulátor, knoflíkový článek či napájecí sada, které jsou hermeticky uzavřeny, mají hmotnost 5 kg nebo nižší, nejsou určeny specificky pro průmyslové použití a nejsou ani bateriemi elektrických vozidel, bateriemi lehkých dopravních prostředků ani startovacími bateriemi.

Startovací baterie – baterie, která je specificky určena k dodávání elektrické energie pro startování, osvětlení nebo zapalování a která může být rovněž použita pro doplňkové nebo záložní účely ve vozidlech, dalších dopravních prostředcích nebo strojních zařízeních.

Baterie elektrických vozidel – baterie, která je specificky určena k poskytování elektrické energie pro pohon hybridních nebo elektrických vozidel kategorie L, která má hmotnost vyšší než 25 kg, nebo baterie, která je specificky určena k poskytování elektrické energie pro pohon hybridních nebo elektrických vozidel kategorií M, N, O.

Baterie lehkých dopravních prostředků – baterie, která je hermeticky uzavřena, má hmotnost 25 kg nebo nižší a je specificky určena k poskytování elektrické energie pro pohon kolových vozidel, jež mohou být poháněna pouze elektrickým motorem nebo kombinací motoru a lidské síly, včetně vozidel kategorie L.

Stacionární bateriové systémy pro ukládání energie – průmyslová baterie s vnitřní akumulací, která je specificky určena k ukládání elektrické energie z elektrické rozvodné sítě a jejímu dodávání do této sítě nebo k ukládání elektrické energie pro konečné uživatele a jejímu dodávání těmto uživatelům, bez ohledu na to, kde a kým je tato baterie používána.

Průmyslové baterie – baterie, která je specificky určena pro průmyslové použití, zamýšlena pro průmyslové použití poté, co byla předmětem přípravy pro nové využití nebo nového využití, nebo jakákoli jiná baterie o hmotnosti vyšší než 5 kg a která nespadá do jiné kategorie baterií.

Doplňkové foto: Pixabay

Zveřejněno: 14. 02. 2024