Počet domácích elektráren roste, jak zefektivnit jejich provoz

Užitek ze solární energie pro domácnosti nebyl nikdy tak výrazný jako nyní v souvislosti s růstem ceny elektřiny. Společnost Yello nabízí instalaci malé solární elektrárny na klíč a k ní službu Férová baterie, která provozovateli umožní čerpat přebytky vyrobené elektřiny kdykoliv během roku.

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné energetické zdroje a zároveň její využití nemá negativní dopady na životní prostředí. Proto se fotovoltaické panely v poslední době stále častěji objevují i na střechách rodinných domů. Takový způsob výroby elektrické energie je perspektivní a nabízí i benefity, jako je snadná a rychlá instalace, energetická soběstačnost, a možnost využívat elektřinu zadarmo, což je i pojistka před růstem její ceny, kterou odborníci předpovídají.

Počet fotovoltaik v domácnostech roste

Podle statistik Solární asociace jen za letošní první půlrok vzniklo po celé republice skoro čtyři tisíce fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 25 megawattů. Drtivá většina projektů má výkon do 10 kW, jde především o realizace na střechách rodinných domů. Ty vznikají hlavně v rámci programu Nová zelená úsporám, díky němuž za uvedené období vyrostlo 3162 projektů s celkovým výkonem přesahujícím 16 megawattů. Domácnosti mají při budování malé fotovoltaické elektrárny na výběr, zda budou vyrobenou, ale nespotřebovanou elektřinu ukládat do baterií, nebo posílat do elektrické distribuční sítě.

Nespotřebovaná elektřina vydělává

Ukládání energie do baterií je náročné na prostor k jejich uložení a vyžaduje nemalé investice. Oproti tomu posílání přebytků energie do sítě nenavyšuje cenu malé elektrárny, ale domácnosti vydělává i peníze. „Ihned po instalaci elektrárny proudí vyrobená elektřina z fotovoltaických panelů do měniče a do systému řízení spotřeby. Ten umožňuje efektivně využít vyrobenou elektřinu v domácnosti a tu nespotřebovanou posílá do sítě. Naše služba Férová baterie spolu s naším partnerem zajistí instalaci malé fotovoltaické elektrárny na klíč a zákazník pak každý měsíc dostane přehledný výpis o tom, kolik elektřiny domácnost vyrobila, kolik jí spotřebovala a kolik uchovala na pozdější využití,“ deklaruje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice.

Yello připraví nabídku a firma Solarinvest jako dodavatel technologie zájemce kontaktuje, aby získal potřebné informace. Poté přijede technik a připraví detailní nabídku včetně možnosti využít finanční dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Solární energie za každého počasí

Dobře navržená fotovoltaická elektrárna by měla pokrýt minimálně 70 % spotřeby domácnosti. Do distribuční sítě lze totiž dodat maximálně 30 % vyrobené energie, což je dáno naší legislativou. Férová baterie je skvělá služba, pokud domácnost uvažuje o nákupu elektrárny a zároveň už jí nezbývají finance na investici do baterií. Vhodné baterie totiž stojí skoro stejně jako samotná elektrárna. A zde je právě výhoda Férové baterie, která v tomto smyslu vytváří pomyslné virtuální uložiště elektřiny. Yello v takovém případě hlídá měsíčně saldo využité solární energie a energie odeslané do sítě,“ uzavírá Michal Kulig.

Doplňkové foto: Pixabay

Zveřejněno: 02. 09. 2021