Proč je pro zákazníka důležitý správný výběr okenního profilu?

Spousta zákazníků si může klást otázku, zda je nutné se při výběru plastových oken zabývat okenními profily a jejich rozdělením do tříd A, B a C. Odpověď zní jednoznačně ano. Důvod spočívá především ve stále zostřujícím se boji o cenu mezi výrobci oken a okenních profilů, kteří se uchylují k úsporným krokům. Mezi takové kroky patří i snížení tloušťky profilů, jež umožní použít při výrobě profilů méně materiálu. Jaké důsledky může takové šetření materiálem mít pro zákazníka a dlouhodobou kvalitu a funkčnost jeho oken?

Původní tloušťka stěn u prvních plastových okenních systémů (3,5 - 4 mm) z 50. let minulého století se později díky technologickému pokroku snížila na zhruba 3 mm. Na konci 80. let se po velké diskusi v Německu sjednotila odborná veřejnost v rámci standartu kvality RAL a shodla se na minimální tloušťce pohledových stěn hlavních profilů 3 mm s tolerancí +/- 0,2 mm. Tento standard se stal určujícím také pro tuzemský trh, kde se tradičně pracuje převážně s materiály a technologiemi z německy mluvících zemí, a kde jsou rovněž požadavky na vlastnosti a provedení oken velmi podobné.

Jak tloušťku stěn profilů pro rámové konstrukce oken a dveří klasifikuje evropská norma?

Evropská norma EN 12608 z roku 2003 zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů do tříd A, B a C, přičemž třída A s tloušťkou stěn pro pohledové plochy 2,8 mm se prakticky shoduje s německým požadavkem RAL. Třída B pak přísluší hodnotě 2,5 mm a třída C je bez požadavku, zahrnuje tedy profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm.

Rozdíly mezi třídami plastových okenních profilů

Zatímco profil A má tloušťku stěn pro pohledové plochy 2,8 mm, profil B má 2,5 mm. Rozdíl 0,3 mm se zákazníkovi může jevit jako nicotný. Pravdou ovšem je, že i tento na první pohled nepatrný rozdíl má velký vliv na vlastnosti profilů, které jsou důležité pro funkčnost oken jako celku. Jedná se například o:

 • Pevnost svářených rohů
 • Průhyb profilů
 • Pevnost šroubových spojů

Vliv tloušťky stěn na vlastnosti profilů a oken

 • Pevnost svářených rohů
  • Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken. Svařování tenkostěnných profilů vyžaduje zvýšené nároky na technický stav, seřízení strojů ve výrobě a kvalifikovanou obsluhu. Řada měření ukázala pokles pevnosti rohů u profilů tř. B o 15 až 25 % v porovnání s profily třídy A.

 

 

 • Průhyb profilů
  • V kolmém směru (zatížení větrem) klesá ohybová tuhost profilů tř. B o zhruba 10 %. Při zatížení ve svislém směru (vlastní hmotnost, hmotnost zasklení) byly naměřeny rozdíly až 25 %. To může v důsledku nadměrných deformací (průhyb, kroucení) docházet k problémům s netěsností nebo s ovládáním oken.
 • Pevnost šroubových spojů
  • U šroubových spojů, kdy šrouby jsou upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje u profilů tř. B o ca. 15 až 20 %. Přitom pevnost šroubových spojů je velmi důležitým faktorem pro bezpečnost a spolehlivost oken.

Dáme-li tyto skutečnosti do souvislosti se soudobými trendy při navrhování oken a dveří, kdy výrazně narůstá podíl zasklení těžkými izolačními trojskly, zvětšují se rozměry výrobků a jejich otvíravých částí a současně roste podíl módních tmavých odstínů rámových konstrukcí, což vše způsobuje zvýšené namáhání rámových konstrukcí oken a dveří, vidíme jednoznačný rozpor: nároky se zvyšují a konstrukce naopak bývá často v důsledku použití tenčích profilů zeslabována.

Z tohoto pohledu se tedy snižování tloušťky stěn rámových profilů plastových oken a dveří, které přináší použití profilů třídy B, jeví jako typický příklad šetření na nepravém místě.

Tato a další fakta dávají jednoznačný obrázek o tom, proč například největší výrobce plastových profilů na světě a jeden z největších inovátorů v oboru - německá společnost VEKA AG - vyrábí a v budoucnu bude vyrábět pouze profily třídy A.

„Před nákupem by se měl každý zákazník zamyslet, zda kupuje výrobek na několik let, nebo na několik desetiletí. Zákazník by měl po prodejci požadovat výrobek, který bude mít vysokou funkčnost a splňovat celou řadu parametrů po celou dobu jeho dlouhodobé životnosti. Mezi tyto vlastnosti především řadím schopnost izolovat teplo, hluk i schopnost odolat větru, dešti nebo násilnému vniknutí. Za své peníze by měl zákazník požadovat kvalitní výrobek, který bude spolehlivě a bez dalších nákladů dlouhodobě sloužit," radí Jindřich Kalda, technik firmy VEKA AG pro ČR a SR.

Zveřejněno: 03. 12. 2015