Sharpův pokusný ekologický dům

Je spousta společností, které se angažují ve stavění a vybavovaní ekologických, nízkoenergetických až zcela soběstačných domů. Ale že zrovna Sharp, kterého máme spojeného především se špičkovými televizory a elektronikou bude tím, kdo nás překvapí ekologickým domem, to jsme tedy opravdu nečekali! Vše je ale zatím ve stádiu zkoušek.

Společnost Sharp postavila svůj pokusný ekologický dům v těsném sousedství továrny Green Front Sakai v japonské Ósace a v červnu začala fáze testování chodu domku. Cílem celého projektu je vytvořit takový rodinný dům, který bude mít nulové emise kyslíčníku uhličitého. (CO2). Dalším záměrem Sharpu je minimalizovat spotřebu energie tohoto domu a podílet se tak na příjemném životním prostředí. Jak už víte z předchozího článku, tohle je právě o trvalé udržitelnosti.

Co tu máme

Ekologický dům Sharpu je vybaven nejmodernějšími úspornými spotřebiči integrovanými do sítě pomocí domácího systému řízení spotřeby energie (HEMS). Ten se vyznačuje tím, že spotřebiče jsou poháněny stejnosměrným napětím. To je důležité především z hlediska akumulování energie. Jak víte v akumulátorech lze „skladovat" pouze stejnosměrné napětí. Použití střídačů pro výrobu střídavého proudu by vnášelo do spotřeby elektrické energie další ztráty. A když si představíte, že třeba televizor síťové střídavé napětí ze zásuvky pak zase konvertuje směrem dolů na malé stejnosměrné napětí, je jasné, že takový postup dvojí konverce napětí ze stejnosměrného na střídavé a pak zase směrem dolů pro obvody elektronických zařízení, by asi bylo zbytečné. Spínané zdroje sice pracují s efektivitou, blížící se 98 %, ale i tak, proč zbytečně vyhazovat peníze z okna? Nicméně i střídač tady bude - pro ta zařízení, která pracují pouze na střídavé napětí ze zásuvky.

Pokusný králík

Díky systému HEMS je možné napájet a využít displeje, jako jsou televize Aquos a LCD tablety, pro zobrazení množství odebírané elektřiny a umožnit tak obyvatelům tohoto domu kvantitativní pohled na jejich okamžitou i průměrnou spotřebu a ovlivňovat tak aktivně úspory energie. Ekologický dům je navíc vybaven LED osvětlením, které bude v průběhu testovacího provozu posuzováno z hlediska jak energetické úspornosti, tak schopnosti nastavení co nejpříjemnějšího jasu a barvy osvětlení.

Vyhodnocována bude také možnost využívat HEMS pro řízení spotřeby elektrické energie generované fotovoltaickými moduly, která se ukládá do akumulátorů a kterou následně využívají domácí spotřebiče.

Eko dům bude využívat nejmodernější technologie a snahou Sharpu je dosáhnout toho, aby bydlení bylo v budoucnu co nejkomfortnější. Například energie z fotovoltaických modulů bude stejnosměrným proudem (DC, ss) napájet přímo DC spotřebiče bez nutnosti přeměny na střídavý proud (AC, st). Baterie elektromobilu bude ve spojení s inteligentním měničem napětí využívána jako úložiště elektrické energie pro celý dům. Kromě toho bude velká 180palcová LCD obrazovka posuzována z hlediska použitelnosti v dnešním ekologicky uvědomělém světě.

Co Sharp otestuje, dá pak i vám

Data získaná prostřednictvím testování ekologického domu pomohou společnosti Sharp rozšířit nabídku svých energetických řešení: experiment s ekologickým domem pomůže realizovat praktické aplikace, jako jsou například regulování energetických špiček a kompatibilita spotřebičů a přístrojů s inteligentními sítěmi.

Pokud si shrneme přínos ekologického dom, pak tento ekologický dům bude:

  • využívat zařízení jako jsou LCD televize Aquos a LCD tablety k tomu, aby bylo přesně vidět kolik elektrické energie se ušetří používáním HEMS a systémů pro měření spotřeby jednotlivých spotřebičů;
  • vyhodnocovat energetickou úspornost a komfortnost používání LED osvětlení;
  • vyhodnocovat efektivitu napájení domácích spotřebičů zbaterie elektromobilu připojeného kinteligentnímu měniči napětí;
  • vyhodnocovat využívání energie z fotovoltaických modulů pro přímé napájení domácích spotřebičů na stejnosměrný proud.

Specifikace ekologického domu Sharp

Jde o dvoupodlažní dřevěný dům s 271,24 m2 podlahové plochy (přízemí: 174,05 m2, 1. patro: 97,19 m2). Je vybaven fotovoltaickým zdrojem energie (9 kW, materiál: polykrystalické fotovoltaické moduly), LED osvětlením se senzory, energeticky úspornými spotřebiči ovládané HEMS, novou generací spotřebičů na stejnosměrný proud, akumulátorem s kapacitou 8 kWh (jde o lithium-ionový akumulátor), inteligentním měničem napětí (připojeným k baterii elektromobilu).

Více informací o ekologických aktivitách společnosti Sharp naleznete zde .

Zveřejněno: 24. 06. 2011