Synco livng - bezdrátový systém automatizace domácnosti

Systém Synco living je určen pro rodinné domky nebo byty a slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech. Lze jím ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač. Nově lze do systému zařadit regulační modul RRV934 umožňující kromě jiného předregulaci teploty topné vody až pro dvě skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění). Kromě vytápění a regulace ohřevu teplé vody umožňuje Synco living řídit také osvětlení, rolety a žaluzie.


Nově lze do systému zařadit regulační modul RRV934 umožňující kromě jiného předregulaci teploty topné vody až pro dvě skupiny místností (radiátory, podlahové vytápění). Kromě vytápění a regulace ohřevu teplé vody umožňuje Synco living řídit také osvětlení, rolety a žaluzie.

Systém Synco living je založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých částí prostřednictvím protokolu KNX RF.

Aplikaci systému Synco living je proto možné přizpůsobit okamžitým potřebám, finančním možnostem a samozřejmě i momentální stavební situaci. Po letech je možná integrace dalších komfortních funkcí, stejně jako rozšíření systému o další místnosti.


Vaším odborným dodavatelem systému Synco living je Insight Home, a.s .

FUNKCE SYSTÉMU

Hlavní paneSystém Synco ™ living nabízí řadu možností. Kromě regulace prostorové teploty a přípravy teplé vody systém umožní řídit ventilační jednotku, ovládat osvětlení, rolety a žaluzie, sledovat detektory kouře a dveřní / okenní kontakty a navíc spínat klimatizační jednotky.

Srdcem systému je centrální jednotka QAX910. Řídí provoz celého systému a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými přístroji.


VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Aplikace / kombinace

Pro vytápění a / nebo chlazení se mohou používat různé technologie a jejich kombinace:

Vytápění

  • Radiátorové vytápění (po jednotlivých místnostech)
  • Podlahové vytápění (po jednotlivých místnostech)
  • Klimatizační jednotky (po jednotlivých místnostech)

Chlazení

  • Centrální (celá domácnost) 2-trubkovou soustavou společnou pro vytápění / chlazení
  • Spínací výstup chlazení pro ovládání externích zařízení (po jednotlivých místnostech)
  • Klimatizační jednotky (po jednotlivých místnostech)

Druh provozu vytápění / chlazení

Jednotlivé místnosti mohou být definovány čistě s vytápěním nebo chlazením nebo s automatickým přepínáním mezi těmito dvěma režimy.

Centrální jednotka přepíná domácnost nebo jednotlivé místnosti do režimu chlazení nebo vytápění podle nastavení.

Aplikace s místnostmi obsahujícími regulované klimatizační jednotky (např. klimatizační jednotky řízené Zennio moduly) mohou vytápět nebo chladit místnosti nezávisle na ostatních.

Všechny místnosti tvoří domácnost. Provozní režimy a program pro prázdniny / zvláštní den mohou být nastaveny pro celou domácnost. Druh provozu domácnosti má přednost před druhem provozu místnosti.

Žádané prostorové teploty

Žádané prostorové teploty pro vytápění a chlazení se nastavují samostatně pro každou místnost a pro každý provozní režim místnosti (Komfort, Standard, Útlum a Ochrana).

Provozní režim místnosti se může měnit a přepínat automaticky na základě příslušného časového programu.

Časový program místnosti ovlivňuje vytápění a chlazení

Pro provoz ventilace a přípravu teplé vody jsou k dispozici samostatné časové programy.

REGULACE VYTÁPĚNÍ

Centrální jednotka shromažďuje požadavky na teplo ze skupin místností a zasílá celkový požadavek do regulátoru zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, kombinace různých zdrojů tepla atd.).

Centrální jednotka zasílá informace pro předregulaci příslušné skupiny místností a hodnoty pro omezení maximální nebo minimální teploty zpátečky do regulačního modulu RRV934.

Navíc jednotka zasílá aktuální a žádané teploty jednotlivých místností do regulátorů topných okruhů a regulačních servopohonů na jednotlivých otopných tělesech, které pak stanoví signál pro polohu pohonů regulačních ventilů.

Signály pro řízení výstupů multifunkčních relé na regulátorech topných okruhů / regulačního modulu jsou generovány centrální jednotkou.


Pro regulaci prostorové teploty jsou k dispozici následující části systému:

Prostorová jednotka QAW910

Na prostorové jednotce může být pro danou místnost nastaven požadovaný provozní režim, posun nastavení žádané teploty a může být nastaven časovač pro danou místnost. Prostorová jednotka také snímá aktuální prostorovou teplotu. Všechny údaje jsou bezdrátově přenášeny do centrální jednotky.


Prostorové teplotní čidlo QAA910

Čidlo snímá teplotu prostoru a zasílá ji bezdrátově do centrální jednotky


Regulátory topných okruhů RRV912 a RRV918

Regulátory dostávají bezdrátově z centrální jednotky informace o žádané a aktuální teplotě jednotlivých místností a předávají po kabelech pohonům výsledné signály pro řízení polohy regulačních ventilů. Umožňují také přímé připojení oběhového čerpadla a nabíjecího čerpadla TUV.

Regulační modul RRV934

Slouží pro předregulaci teploty topné vody pro dvě skupiny místností (místnosti s podlahovým vytápěním a s radiátory). Dostává bezdrátově z centrální jednotky informace o žádaných teplotách náběhu pro přiřazené skupiny místností.

Regulační modul měří teploty náběhu a ovládá kabelem připojené servopohony regulačních ventilů pro skupiny místností.

Předregulace navíc umožňuje udržování nízké nebo vysoké teploty zpátečky (nastavení maximální / minimální teploty zpátečky).

Regulační servopohon otopného tělesa SSA955

Servopohon dostává z centrální jednotky bezdrátově informaci o žádané a aktuální teplotě prostoru (poskytnutou prostorovým čidlem nebo prostorovou jednotkou) a řídí příslušně polohu radiátorového ventilu.

Pokud není instalováno prostorové čidlo ani prostorová jednotka, použije regulační servopohon teplotu naměřenou svým vlastním vestavěným čidlem.


Dveřní / okenní kontakt wave AP 260

Když se otevřou dveře nebo okno, zablokuje se kuželka regulačního ventilu pro danou místnost v aktuální poloze, aby se zamezilo plýtvání energií. Jestliže zůstane okno otevřené po uplynutí nastavené doby pro větrání oknem, přepne se místnost do Ochranného režimu. Tato funkce působí jak na pohony připojené vodiči k regulátorům topných okruhů RRV912 / RRV918 tak na bezdrátové servopohony SSA955.

CHLAZENÍ A OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍCH SPLIT JEDNOTEK

Chlazení se spouští na základě provozního režimu příslušné místnosti a venkovní teploty. Místnost nesmí být v režimu vytápění.

Jestliže je otevřené okno nebo dveře, může centrální jednotka pro danou místnost zablokovat spuštění chlazení. Chlazení se spouští pro jednotlivé místnosti nebo pro celou domácnost (při centrálním chlazení). Žádaná teplota je určena aktuálním druhem provozu místnosti (ručně zvoleným nebo daným podle časového programu). Prostorová jednotka QAW910 slouží jako prostorové teplotní čidlo s možností korekce žádané teploty.

Při centrálním chlazení (pro celou domácnost současně) pomocí společných 2-trubkových rozvodů pro vytápění / chlazení se pro chlazení využívá stejných technologických částí jako pro vytápění.

Klimatizační jednotky, tzv. split-jednotky je možné ovládat také pomocí modulu ZENNiO ZN1CL-IRSC. Modul je určen pro připojení do systému pomocí KNX TP1 v S-módu a komunikuje přímo s klimatizační jednotkou přes infračervený vysílač, čímž simuluje funkci infračerveného dálkového ovladače. Pro uvedení do provozu je třeba konfigurační software ETS3. Vlastní regulace prostorové teploty probíhá autonomně klimatizační jednotkou. Požadavky na vytápění a chlazení z klimatizační jednotky se nepředávají dál. Když se připojí do systému pouze klimatizační jednotky, není třeba instalovat prostorová teplotní čidla. Jestliže je v místnosti ke klimatizační jednotce navíc podlahové vytápění nebo radiátory je třeba pro regulaci vytápění snímat prostorovou teplotu.


ŘÍZENÍ VENTILACE

Centrální jednotka obsahuje časový program pro řízení ventilace se 6 spínacími časy pro každý den během týdne a jeden zvláštní den. V každém spínacím bodě lze změnit provozní režim ventilace (Komfort, Standard a Útlum).

Ovládání jednotlivých stupňů ventilace se provádí podle kvality vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, aktuálního druhu provozu domácnosti (Komfort, Standard, Útlum, Ochranný režim) nebo přímou volbou stupně. Žádané hodnoty se mění na základě časového programu pro ventilaci, který je nazávislý na vytápění a chlazení.

Krátkodobé zhoršení kvality vzduchu je možné zlepšit pomocí funkce nucené ventilace.

Pro krátkodobou nepřítomnost je k dispozici režim Nepřítomnost. Při delším opuštění domácnosti se používá program prázdniny.

Řízení ventilace reaguje na otevření oken (jestliže jsou do systému připojené okenní kontakty), na kouř (pokud jsou v systému detektory kouře) a externí spínače ventilace.

Pro noční chlazení venkovním vzduchem je možné otevřít bypass (obtok) rekuperace, aby během tohoto režimu nedocházelo k ohřívání přiváděného vzduchu odváděným vnitřním vzduchem.

Regulační modul RRV934

Regulační modul se používá pro řízení jednotlivých stupňů ventilace a bypassu (obtoku) rekuperace. Má na sobě vstupy pro připojení čidla kvality vzduchu a relativní vlhkosti. Ostatní vstupy a výstupy jsou univerzální.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Centrální jednotka může řídit přípravu teplé vody v lokálně připojeném zásobníku nebo umožňuje vzdálenou přípravu TUV v zásobníku připojeném na regulátor zdroje tepla nebo na další centrální jednotku Synco living.

Pro tyto účely obsahuje centrální jednotka týdenní časový program pro přípravu TUV se 6 spínacími časy na každý den pro přepínání mezi Komfortním a Útlumovým režimem.

Z centrální jednotky je také možné ručně zapnout funkci nuceného nabíjení zásobníku teplé vody. Aktuální teplota TUV v zásobníku se zobrazuje na displeji centrální jednotky.

METEOROLOGICKÁ STANICE

Centrální jednotka dostává informace o venkovní teplotě a atmosférickém tlaku z meteorologického čidla.

Meteorologické čidlo QAC910

Meteorologické čidlo měří venkovní teplotu a absolutní tlak vzduchu a zasílá tyto informace bezdrátově do centrální jednotky.

Aktuální naměřené hodnoty venkovní teploty a tlaku vzduchu stejně jako tendence vývoje tlaku vzduchu mohou být zobrazeny na klidovém displeji centrální jednotky. Vývoj atmosférického tlaku za poslední 3 hodiny je znázorněna šipkou.

Navíc se na základě průběhu a okamžité hodnotě absolutního tlaku vzduchu určuje a na klidovém displeji pomocí symbolů zobrazuje trend vývoje počasí (slunečno, polojasno, deštivo). V úvahu se také bere zadaná hodnota nadmořské výšky.

Na 2 info stránkách může být zobrazen graf průběhu venkovní teploty a atmosférického tlaku za posledních 24 hodin.

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A ROLET

Centrální jednotka umožňuje řízení osvětlení, rolet a žaluzií.

Ovládání osvětlení

Připojená svítidla mohou být spínána nebo stmívána buď přes centrální jednotku nebo externími spínači (vysílači).

Různé nastavení jednotlivých svítidel může být uloženo v centrální jednotce jako scéna a kdykoliv později vyvoláno zpět.

Kromě ručního ovládání může být osvětlení navíc spínáno časovým programem buď pro simulaci přítomnosti osob nebo pro různé pravidelné činnosti.


Ovládání rolet

Rolety nebo žaluzie mohou být ovládány stisknutím tlačítka z centrální jednotky nebo externími spínači (vysílači) po krocích nebo mohou být plně otevřeny nebo uzavřeny.

Polohy rolet a žaluzií (úplné otevření nebo úplné uzavření) mohou být uloženy jako scény a kdykoliv později opět vyvolány.

Kromě ručního ovládání mohou být rolety a žaluzie řízeny také podle časového programu nebo událostí.

Nastavení osvětlení a polohy žaluzií mohou být společně uloženy jako jedna scéna nebo společně přenastaveny po vyvolání příslušné scény.

Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií

Osvětlení, rolety a žaluzie mohou být ovládány z centrální jednotky pomocí tzv. univerzálních kláves.

Předpokladem pro toto ovládání je, že ovladače světel a žaluzií mají schopnost navázat rádiovou komunikaci protokolem KNX-RF (např. KRF960, KRF961, Siemens GAMMA wave nebo Hager tebis RF) nebo KNX TP1 (přístroje připojené po datové sběrnici).

FUNKCE DOHLEDU

Centrální jednotka sleduje připojené okenní kontakty, dveřní kontakty a detektory kouře.

Dveřní / okenní kontakt wave AP 260

Dveřní / okenní kontakty detekují otevřené dveře nebo okno a posílají tuto informaci bezdrátově centrální jednotce. Mohou být využity také jako oddělené digitální vstupy (např. pro sledování uzavření dveří domácího mrazáku).

DELTA reflex detektor kouře s bezdrátovým modulem UNI M 255

Detektor kouře detekuje okamžitě kouř vznikající při požáru a spustí alarm (blikající LED a akustický signál přímo na detektoru a rádiový signál do centrální jednotky).

Výstrahy

Pokud nastane porucha (detektor kouře, okenní kontakt, vytápění, atd.), zobrazí se hlášení na displeji centrální jednotky. Navíc může centrální jednotka generovat akustický signál a předat dál hlášení o poruše po sběrnici (KNX TP1), nebo může sepnout výstupní kontakt pro sepnutí externího zdroje poruchového signálu.

Dohled nad přístroji

Připojené bezdrátové přístroje jsou v pravidelných intervalech monitorovány. Když se přeruší vysílání rádiového signálu nebo když jsou baterie blízko vybití, objeví se na displeji centrální jednotky chybové hlášení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU SYNCO LIVING PŘES INTERNET

Pro vzdálené ovládání a příjem alarmových hlášení přes internet slouží web server OZW772.01. Uvedení do provozu a ovládání jsou velmi jednoduché. Jestliže se OZW772 propojí se Synco living, všechny změny nastavení se automaticky přejímají a jsou ihned k dispozici online. Pro snadné a rychlé zprovoznění přístroje je dispozici startovací stránka s nejdůležitějšími datovými body.


JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SYSTÉMU

V systému Synco ™ living mohou být použity tyto přístroje nebo jejich kombinace:

Synco

QAX910 Centrální jednotka
QAW910 Prostorová jednotka
QAA910 Prostorové teplotní čidlo
QAC910 Meteorologické čidlo
RRV912 Regulátor topných okruhů, řídí jeden 3-polohový nebo dva 2-polohové pohony regulačních ventilů
RRV918 Regulátor topných okruhů, řídí až osm 2-polohových pohonů
RRV934 Regulační modul, řídí až 3 stupně ventilace a bypass rekuperace nebo 2 nezávislé skupiny místností. Univerzální vstupy a výstupy.
SSA955 Regulační servopohon otopného tělesa
ERF910 Zesilovač rádiového signálu (RF opakovač)
OZW772 Web server pro dálkové ovládání přes internet
KRF960 Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač
KRF961 Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmívač
ZN1CL-IRSC Infračervený modul ZENNiO pro řízení klimatizačních split jednotek

GAMMA wave

Detektor kouře DELTA reflex s rádiovým modulem wave UNI M 255

Dveřní a okenní kontakt AP260 (bezdrátový)

Dále mohou být použity ovladače osvětlení, rolet a žaluzií a dálkový ovladač společnosti Siemens řady GAMMA wave.

Hager tebis TX, RF

Do systému je možné také připojit ovladače osvětlení, rolet a žaluzií společnosti Hager

Centrální jednotka může řídit osvětlení, rolety a žaluzie také přístroji KNX TP1 (S-mód) připojenými po sběrnici. V tomto případě je nutné provést nastavení přístrojů pomocí konfiguračního softwaru ETS.

Komunikace KNX


Systém Synco living
využívá technologie založené na mezinárodním standardu KNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1KNX RF), a to jak v rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji jiných výrobců. Otevřenost technologie tak umožňuje integraci různých přístrojů KNX/EIB.

KDE SE LZE SE SYNCO LIVING SEZNÁMIT?

Chcete-li se seznámit se systémem Synco living a jeho integrací do centrálního ovládání celého domu, navštivte Centrum inovací pro technhologi moderního bydlení  - www.CITIB.eu .
S další implementací systému Synco living se můžete seznámit a vyzkoušet si jeho ovládání v praxi ve vzorovém domě Dimenze 90 firmy RD Rýmařov  na adrese Švédská 67, Ostrava - Muglinov.


Synco living
můžete zhlédnout také ve vzorovém domě Tendence  firmy Atrium  na adrese Kunratická 904, 252 43 Průhonice, tel.: 261 090 105. Případné prohlídky je možné uskutečnit od pondělka do neděle v době od 10:00 do 18:00 hodin.


Od listopadu 2007 si můžete Synco living vyzkoušet také ve vzorovém bytě rezidenčního projektu Zahrada Sylván  společnosti Hochtief  na adrese Valtická ul., Plzeň. Vaši návštěvu dopředu domluvte na tel.: 724 947 599 nebo 724 350 550.do 18:00 hodin.

Zdroje

  • SIEMENS
  • Insight Home

Zveřejněno: 30. 10. 2009