Tichý zabiják může zkazit Vánoce

Svátky klidu a míru se nezadržitelně blíží. Nejen vánoční období však představuje zvýšené riziko domácích požárů a otrav oxidem uhelnatým. Díky zařízením chytré domácnosti však lze předcházet celé řadě těchto rizik.

V České republice dochází průměrně ke 3303 požárů v domácnostech ročně. Jen v roce 2021 zemřelo na jejich následky 59 osob a vznikly škody na majetku za téměř 600 milionů korun. Navzdory modernizaci elektrických spotřebičů a topných systémů zůstává prevence požárů v domácnostech velkým bezpečnostním problémem.

Pozor na otravu oxidem uhelnatým

Vedle samotných požárů však ohrožuje lidské zdraví a životy i šíření a následná otrava oxidem uhelnatým. Tento neviditelný a nedráždivý plyn bez zápachu (přezdívaný proto jako tichý zabiják) mohou uvolňovat vadná spalovací zařízení, jako jsou špatně nainstalované nebo nefunkční komíny, plynové sporáky nebo kotle. Podle společnosti Netatmo dochází až k 86 % náhodných otrav právě v domácnostech. Je proto důležité myslet na jejich pravidelné kontroly a revize. Odhaduje se, že v České republice dojde k 1000–1500 otravám ročně. Předcházet těmto rizikům pomáhají správně umístěné detektory.

Nepodceňujte údržbu detektorů

Detektor oxidu uhelnatého je jediným skutečně účinným způsobem, jak poznat únik plynu. I přes dostatečné větrání a pravidelné revize spotřebičů nelze nikdy riziko zvýšené koncentrace CO vyloučit. Jelikož tento plyn nelze odhalit smysly, nezbývá než přenechat tuto práci spolehlivým hlásičům. I přesto 54 % Čechů v průzkumu Netatmo z jara letošního roku zodpovědělo, že doma nemají detektor oxidu uhelnatého a ani si ho neplánují pořídit. 27 % dotázaných pak o jeho koupi přemýšlí, přičemž detektor vlastní pouze 14 %.

Nainstalovaný detektor kouře nebo detektor oxidu uhelnatého může pomoci chránit před domácími riziky za předpokladu, že správně funguje. Za tímto účelem se doporučuje dodržovat základní doporučení pro jejich údržbu: oprašovat je, provádět zvukovou zkoušku, kontrolovat správnou funkci baterií a každých deset let je vyměňovat.

Inteligentní detektor kouře a inteligentní detektor oxidu uhelnatého Netatmo upozorní obyvatele domu výstrahou o síle 85 dB nebo na dálku upozorněním. Funkce Auto-Testu navíc zajišťuje, že snímače, baterie a Wi-Fi připojení fungují správně. V případě anomálie přijde uživateli okamžitě upozornění do telefonu. Životnost obou produktů je 10 let, což odpovídá i životnosti baterií.

Správné umístění čidel v domě

Detektor oxidu uhelnatého by správně měl být v každé místnosti, v níž se nachází spotřebič spalující palivo jako kotel, krb, kamna nebo plynový sporák. Narozdíl od detektoru kouře se instaluje do úrovně očí, protože oxid uhelnatý se mísí se vzduchem a nestoupá tak rychle ke stropu jako kouř.

Oproti tomu by měl být detektor kouře namontován na stropě uprostřed místnosti (viz úvodní obrázek). Doporučuje se instalovat jeden hlásič kouře na každé patro, ideálně v cirkulační nebo průchozí oblasti jako je chodba nebo podesta. V případě detekovaného rizika obdrží uživatelé u obou produktů ihned upozornění (ať už jsou doma nebo mimo domov) a mohou okamžitě jednat.

Zveřejněno: 02. 12. 2022