Uživatelé digitálního bankovnictví chtějí transparentnost a kontrolu

Mastercard představuje nové řešení pro digitální bankovnictví, které držitelům karet poskytne ještě lepší přehled o jednotlivých platbách. Produkt firmy Ethoca, dceřiné společnosti firmy Mastercard, posílí spokojenost zákazníků díky detailnějším informacím o uskutečněných transakcích.

Výpis plateb bude doplněn o název a logo obchodu či místo nákupu. Obchodníci mohou již nyní nahrávat svá loga – zviditelní tím svou značku a minimalizují počty reklamací potenciálně neoprávněných plateb. Mastercard v současnosti s partnerskými vydavateli karet pracuje na novém standardu, který by měl umožnit zobrazení podrobnějších informací o transakcích v digitálním bankovnictví do roku 2022.

Transakci má problém zařadit až 8 z 10 Čechů

Podle průzkumu Mastercard má většina spotřebitelů občas potíže identifikovat některé z transakcí uváděných na výpisech jejich digitálního bankovnictví. Obavy z možného podvodu je pak vedou k podávání reklamací, což ovšem v případech, kdy se jedná pouze o nerozpoznanou transakci, nemá opodstatnění.

Snad každému se někdy stalo, že nedokázal hned identifikovat některý z výdajů ve výpisu transakcí platební kartou, například proto, že byla firma prodejce uvedena nesrozumitelně nebo nahrazena názvem zpracovatele platby. Průzkum zjistil, že se jedná o častý problém a důvod k rozhořčení. Nemožnost rozpoznat některou z transakcí zmiňovalo 77 % respondentů průzkumu, v Čechách dokonce až 84 %, téměř každý šestý Čech uvedl, že k takové situaci dochází často nebo dokonce velmi často. V souvislosti s tím se čeští spotřebitelé cítí úzkostně (47 %), rozhořčeně (18 %), bezmocně (17 %) či ztraceně (15 %).

Nejčastěji se čeští spotřebitelé, kteří si nemohou na daný nákup vzpomenout, obracejí na svou banku ve snaze objasnit pochybnou transakci ve svém výpisu (23 %) a méně často kontaktují obchodníka (4 %). Na druhou stranu až 67 % dotazovaných spotřebitelů přiznalo, že zprvu neidentifikovanou transakci dokázalo později zařadit.

Reklamacím lze předejít

Rozhodnutí kontaktovat banku navíc podle průzkumu v Čechách vede v 75 procentech případů k formálnímu reklamování transakce a požadavku na vrácení zaplacené částky. Často se však následně ukáže, že pro reklamaci nebyl důvod. Přes dvě pětiny spotřebitelů později zjistí, že na uskutečněný nákup jednoduše zapomněli (32 %), nebo se jednalo o transakci uskutečněnou jiným členem rodiny (9 %). Ovšem jakmile dojde k podání reklamace, musí ji vydavatel karty došetřit a uzavřít, což s sebou nese provozní náklady spojené s kontaktováním držitele karty, ověřováním transakce a řešením podané stížnosti. Celý proces v průměru zabere dva týdny.

V rámci průzkumu čeští respondenti uváděli, že by ve svých výpisech karetních transakcí uvítali podrobnější informace, které by jim umožňovaly uskutečněné platby snadněji identifikovat. Za nejužitečnější považovali uvedení firmy obchodníka (68 %) a jeho loga (38 %) a místa uskutečnění nákupu (26 %). Tyto informace by jim lépe ujasnily výpis jejich transakcí (51 %), umožnily určit prodejce (42 %) a samotný nákup (46 %), a navíc by nabyli pocit jistoty, že mají nad platbami kontrolu (36 %).

Obchodníci mají možnost poskytnout svá loga

Nové řešení společností Mastercard a Ethoca posílí spokojenost a významně zlepší uživatelskou zkušenost zákazníků a zároveň minimalizuje množství nákladných a potenciálně neoprávněných reklamací. Obchodníci tak mohou zdarma nahrávat svá loga, která se zákazníkům zobrazí v mobilním a internetovém bankovnictví, již nyní. Loga budou přiřazena k transakcím, čímž usnadní a urychlí držitelům karet orientaci ve výpisu plateb. Pro obchodníky to znamená minimalizaci nákladů a časově náročných reklamací, ale také skvělou příležitost zviditelnit svou značku.

Zveřejněno: 08. 02. 2021