Visa v Evropě rozšiřuje podstatně svůj program Fast Track

Platební návyky Evropanů značně ovlivňuje to, jak dnes spotřebitelé a obchodníci mnohem více využívají bezkontaktní platby a platby mobilem a online.

Díky tomu, jak peníze ve větší míře spravujeme v digitálním prostředí, se fintech stává klíčovou oblastí pro vývoj nových a bezpečných způsobů, jak platit a dostávat zaplaceno. Visa proto na podporu fintech firem doplní svůj program Fast Track o dvě nové položky:

·         Partner Toolkit, aby firmám pomohla rozjezd podnikání urychlit;

·         a certifikační program Visa Ready for Fintech Enablers, aby pomohla urychlit digitální vydávání karet a dalších důležitých služeb.

 

 

 

Zveřejněno: 20. 11. 2020